Vem har behörighetsansvaret vid uthyrning? (Uthyrningsfirma)

06 jun 2017 17:07 - 06 jun 2017 17:16 #1 av Anonym Gäst
Hej!

Jag är lite osäker på vem jag ska kontakta ang detta då alla säger olika men jag hoppas att ni kanske kan vägleda mig isf eller ev vidarebefordra detta till någon som kan.
Jag har jobbat på ett bemanningsföretag 2015-2016 då var jag anställd som Elektriker och utförde elarbeten, Jag har fått höra i efterhand att om man var anställd innan 2016 så är de företaget som man blir uthyrd till som automatiskt står för behörigheten, samt att jag har fått höra att Om företaget som man blir uthyrd till (Företag B ) ska stå för behörigheten ska ett dokument skrivas på av samtliga företag inblandade samt en kopia ska lämnas till yrkesutövaren, Dock har inte detta skett när jag jobbade där och inte heller för mina kollegor.

När jag därför begärde ut mitt Praktikintyg av Företag B, då bemanningsföretaget (Företag A) Inte har någon anställd med behörighet, Fick jag som svar att han inte haft överseende över mina installationer (över 12 månaders arbete)

Uthyrningen har inte varit begränsad i förtid utan har varit löpande (Sålänge företaget behövt personal, vilket dom alltid gjorde) alltså att jag var där dagligen i över ett års tid.

Efter att jag fick reda på detta tog jag kontakt med facket (SEF samt IF-Metall) som säger att bägge företagen har gjort fel, men att dom inte kunde göra något, att de va över deras befogenhet, att jag skulle kontakta Elsäkerhetsverket.

Efter att jag kontaktat Elsäkerhetsverket så menar dom på att jag ska göra en polisanmälan då dom menar att vi som varit anställda på Företag A har utfört en brottslig handling genom att utföra elinstallationer utan behörighet eller under överseende av någon med behörighet.

Därefter så kontaktade jag polisen som menar på att jag ska gå vidare med detta via Elsäkerhetsverket då detta inte är ett prioriterat ärende och innefattar ur en "Tilläggslag" som dom kallade de.

Vårat problem är att vi har varit 5st anställda elektriker från perioden 2014-2017 och jag och min kollega som var anställda först hade Beteckningen "Elektriker" på anställningsavtalet, för resterande som blev anställda efter 2016 står deras beteckning som "Tekniker/Mekaniker" Pga att Företag A inte får hyra ut elektriker då dom inte har någon anställd med AB/ABL/BB1, vilket vi fått höra i efterhand.
Dock så arbetade dessa personer fortfarande med Elinstallationer då enligt intervjuerna, att dom skulle arbeta som elektriker fast med en annan beteckning.
Första kollegan sa upp sig sommaren 2016, Jag September 2016.
2st blev uppsagda pga arbetsbrist nyligen 2017, och den sista killen har sagt upp sig och avslutar sitt arbete juli 2017.

Företag A har alltså hyrt ut obehörig personal sedan 2014 och låtit de anställda arbeta som Elektriker under god tro om att någon stod för behörigheten vilket inte stämde.
I praktiken skulle de innebära att alla jobb som vi har varit på sedan 2014, inte är godkända pga att de utförts av obehöriga elektriker. Vi är alla oroliga nu i efterhand på vad som skulle hända om de blir elfel / olycka på någon av samtliga arbetsplatser då Företag B´s garantier inte gäller om inte vi har varit under någons behörighet. Efter att jag pratat med Elsäkerhetsverket och Polisen så har dom båda olika uppfattning då Polisen menar att vi inte kan bli dömda för de då vi inte haft uppsåt till brott, medans Elsäkerhetsverket menar motsatsen.

Efter alla samtal med Facket, Elsäkerhetsverket och Polisen så säger alla samma sak,
- Dom kan inte göra något.
Trots att Företag A har hyrt ut elektriker utan giltig behörighet,
tekniker och mekaniker som utför elinstallationer i god tro,
utan dokumentation att Företag B står för behörigheten,
Samtliga företag som vi varit uthyrda till(2st) Vet om att Företag A inte har behörighet och när jag pratat med min nuvarande arbetsgivare så menar företag A och B att de ska hållas under radarn, Att inte prata med för många, Att dom vet om att Företag A inte får hyra ut elektriker.

Utan att nämna företagens namn pga risk för smutskastning / förtal, Så väljer jag att döpa om dom.

De finns inget som säger att dom hyr in fler elektriker, Utan giltig Behörighet, som arbetar under god tro. Händer de då att någon kopplar fel, att någon blir skadad, att någonting börjar brinna, så är de enligt Elsäkerhetsverket yrkesmannen som åker på de, Och de verkar okej med samtliga organisationer?

Vad kan man göra, Tips och idéer, Frågor och svar..
Jag är tacksam för alla svar, Har ni någon som ni känner som kan mer om detta och kan fråga vad som gäller, vem som gör fel, vem som blir straffskyldig m.m eller bara någon som kan hjälpa till allmänt, så är ni jättevälkomna!

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jun 2017 14:16 #2 av Fredrik Sjödin
Det enkla och korta svaret är att sitta still i båten i några veckor till. Den 1/7 2017 träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Efter 1/7 ska alla som utför elinstallationsarbete finnas i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram, oavsett om man är anställd eller inhyrd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 jun 2017 22:37 #3 av Claes Börjesson
Enligt Ellagen 1997 , 9 kapitlet §1-2 är det ägaren som har ansvar för säkerheten hos anläggningen.

Även om man hämtar in folk från ett annat företag och inte har skriftligt på ansvaret så är det ALLTID ägaren som har fullt ansvar.

Jag tycker att det är solklart att ansvaret i detta fall ligger hos fastighetsägaren.

Mycket svagt att elsäkerhetsverket inte tar tag i en sådan uppenbar situation. Den är nog mycket vanlig, och kommer att vara likadan efter den 1:a juli.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 05:35 #4 av Fredrik Sjödin

Claes Börjesson skrev: Enligt Ellagen 1997 , 9 kapitlet §1-2 är det ägaren som har ansvar för säkerheten hos anläggningen.

Även om man hämtar in folk från ett annat företag och inte har skriftligt på ansvaret så är det ALLTID ägaren som har fullt ansvar.

Jag tycker att det är solklart att ansvaret i detta fall ligger hos fastighetsägaren.

Mycket svagt att elsäkerhetsverket inte tar tag i en sådan uppenbar situation. Den är nog mycket vanlig, och kommer att vara likadan efter den 1:a juli.


Innehavaren har ansvar för att elanläggningen inte har tekniska brister. Varken mer eller mindre. Hur det utförande företaget hanterat sin interna byråkrati är inget ngn innehavare kan lastas för.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 10:26 #5 av Bo Siltberg

Anonym Gäst skrev: Vad kan man göra, Tips och idéer, Frågor och svar..

Ja vad kan man göra. Gå på företag B igen och be om ditt praktikintyg. Vägrar dom så fortsätt tjata, länge. Här borde facket kunna hjälpa till.

Vad jag förstår så är det formellt du som begått ett brott genom att utföra elinstallationsarbete utan överinseende. Man kan inte tro något där utan man måste ju veta vem som står för överinseendet. Vem har lett arbetet, vem har du frågat om råd, och framför allt, vem har ansvarat för kontrollen av det arbete du gjort? Det finns en person på företag B, det gäller bara att få denne att skriva på. Varför skulle de neka det? Kanske har ingen elinstallatör gjort någon kontroll...

Moraliskt är du naturligtvis helt oskyldig. Jag vet inte om det är ett brott att lura en anställd eller inhyrd person till att utföra en brottslig handling men det kan vara en extra stövel i röven som får saker i rullning. Vad står i kontrakten som skrivits, vad har företag B köpt och vad har företag A sålt? Det är kanske inte förbjudet att sälja och köpa en elinstallationstjänst som inte uppfyller lagens krav på behörighet, men det kan återigen vara ett slagträ. Tipsa innehavaren. Denne har ingen skyldighet att kontrollera behörigheten, men om denne får veta att anläggningen är gjord utan behörighet och därmed ev kan innehålla felaktigheter så kanske han kan hjälpa till med stövelsparkandet. Företag B behöver ju bara skriva på ett papper för att "lösa" situationen.

Målet är att du får ditt praktikintyg. Tror inte det är meningsfullt att försöka driva det längre just nu om du inte är beredd att hänga ut dem och ta strid. Jag förutsätter naturligtvis att elinstallationsarbetet som sådant är korrekt utfört. SEF borde kunna hjälpa till i kontakten med företagen. Vad är SEF till för???

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 13:00 #6 av elmont
OM TS var medlem när han hyrdes ut ska naturligtvis SEF hjälpa till, var han inte medlem så har väl SEF minimalt med intresse att hjälpa till.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 13:10 #7 av Marcus

Fredrik Sjödin skrev:

Claes Börjesson skrev: Enligt Ellagen 1997 , 9 kapitlet §1-2 är det ägaren som har ansvar för säkerheten hos anläggningen.

Även om man hämtar in folk från ett annat företag och inte har skriftligt på ansvaret så är det ALLTID ägaren som har fullt ansvar.

Jag tycker att det är solklart att ansvaret i detta fall ligger hos fastighetsägaren.

Mycket svagt att elsäkerhetsverket inte tar tag i en sådan uppenbar situation. Den är nog mycket vanlig, och kommer att vara likadan efter den 1:a juli.


Innehavaren har ansvar för att elanläggningen inte har tekniska brister. Varken mer eller mindre. Hur det utförande företaget hanterat sin interna byråkrati är inget ngn innehavare kan lastas för.


Hej Fredrik,

Jag skulle säga att förutom det du nämner har även innehavaren en skyldighet i frågan om vem/vilka som jobbar på anläggningen!

Starkströmsförordning (2009:22)

Skyldigheter

Grundläggande skyldigheter

5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med så dana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 14:29 #8 av Fredrik Sjödin

Marcus skrev:

Fredrik Sjödin skrev:

Claes Börjesson skrev: Enligt Ellagen 1997 , 9 kapitlet §1-2 är det ägaren som har ansvar för säkerheten hos anläggningen.

Även om man hämtar in folk från ett annat företag och inte har skriftligt på ansvaret så är det ALLTID ägaren som har fullt ansvar.

Jag tycker att det är solklart att ansvaret i detta fall ligger hos fastighetsägaren.

Mycket svagt att elsäkerhetsverket inte tar tag i en sådan uppenbar situation. Den är nog mycket vanlig, och kommer att vara likadan efter den 1:a juli.


Innehavaren har ansvar för att elanläggningen inte har tekniska brister. Varken mer eller mindre. Hur det utförande företaget hanterat sin interna byråkrati är inget ngn innehavare kan lastas för.


Hej Fredrik,

Jag skulle säga att förutom det du nämner har även innehavaren en skyldighet i frågan om vem/vilka som jobbar på anläggningen!

Starkströmsförordning (2009:22)

Skyldigheter

Grundläggande skyldigheter

5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med så dana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada.


Korrekt. Men det har inget med något behörighetsansvar att göra. Det är lätt att blanda ihop detta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 15:49 #9 av Marcus
Så detta reglerar inte ansvaret att innehavaren försäkrar sig om att installatoner sker av behörig eller under överinseende av sådan?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 jun 2017 16:30 #10 av Fredrik Sjödin

Marcus skrev: Så detta reglerar inte ansvaret att innehavaren försäkrar sig om att installatoner sker av behörig eller under överinseende av sådan?


Så är det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 07:56 - 11 jun 2017 07:58 #11 av Marcus

Fredrik Sjödin skrev:

Marcus skrev: Så detta reglerar inte ansvaret att innehavaren försäkrar sig om att installatoner sker av behörig eller under överinseende av sådan?


Så är det.


Blir det någon förändring av detta för en innehavare från första juli i år eller kan innehavren forsätta låta obehöriga eller utan aktorisatiion utföra arbeten på sin anläggning så länge detta sker på ett säkert sätt!?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 09:06 #12 av Bo Siltberg
Ingen förändring där. Innehavaren har fortfarande ingen skyldighet att kontrollera behörigheten.
lagen.nu/2016:732#P6S1

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 09:11 #13 av Fredrik Sjödin

Marcus skrev:

Fredrik Sjödin skrev:

Marcus skrev: Så detta reglerar inte ansvaret att innehavaren försäkrar sig om att installatoner sker av behörig eller under överinseende av sådan?


Så är det.


Blir det någon förändring av detta för en innehavare från första juli i år eller kan innehavren forsätta låta obehöriga eller utan aktorisatiion utföra arbeten på sin anläggning så länge detta sker på ett säkert sätt!?


Efter 1 Juli får bara elinstallationsföretag som är registrerade utföra elinstallationsarbete. Förhoppningsvis ska innehavare se till att inga andra göre sig besvär.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 12:20 #14 av Electrum
Hepp, här kom det ett litet "förhoppningsvis" ... ;)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 14:21 - 11 jun 2017 14:23 #15 av Örjan Borgström

Electrum skrev: Hepp, här kom det ett litet "förhoppningsvis" ... ;)


Ja det blir mycket enklare för innehavaren efter den 1/7 då det bara är att kontrollera om företaget är registrerat i Elsäkerhetsverkets register.

Som det fungerar idag är det näst intill omöjligt om inte elinstallatören lämnar ut sitt personnummer så innehavaren kan ringa till elsäkerhetsverket för att se om den som uppger sig som elinstallatör har behörighet.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 17:01 #16 av Richard
Dvs efter 1-Juli så kan man vara säker på att elinstallationerna som utföra av en "Godkänd" elfirma är 100% rätt.

Gud va skönt för kunderna.

Det kommer inte bli någon skillnad ännu.
Gästarbetare/klåpare kommer fortfarande dra el som tidigare. Så länge pengarna styr så kommer det fuskas...

Det fattas helt enkelt behöriga elektriker.
Kanske dags att ändra systemet helt och hållet.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 18:12 #17 av elmont
Det är knappast behöriga (det är måååånga med behörighet som arbetar som anställda elektriker) som saknas utan "vanliga" elektriker.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 19:40 - 11 jun 2017 19:43 #18 av Mats Jonsson

Bo Siltberg skrev: Ingen förändring där. Innehavaren har fortfarande ingen skyldighet att kontrollera behörigheten.
lagen.nu/2016:732#P6S1

Så här skriver Elsäkerhetsverket i avsnitt 6.3.2 på sidan 44 i sin handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen:

"En anläggningsinnehavare ska se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.
Det innebär att anläggningsinnehavaren inte får anlita någon annan än ett elinstallationsföretag för att utföra de aktuella arbetena. Det gäller även om det finns en kedja av entreprenörer och underentreprenörer vid en större ny- eller ombyggnation. I vissa fall måste anläggningsinnehavaren säkerställa att ni är registrerade i Elsäkerhetsverkets register för de arbeten som kommer utföras, även om det inte finns någon affärsrelation med ditt elinstallationsföretag
."

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 19:50 #19 av Bo Siltberg

Mats Jonsson skrev: Det innebär att anläggningsinnehavaren inte får anlita någon annan än ett elinstallationsföretag för att utföra de aktuella arbetena.

Jo jag har sett det men konstaterat att det är ett felaktigt påstående av esv.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 jun 2017 20:05 #20 av Mats Jonsson

Fredrik Sjödin skrev:

Marcus skrev: Så detta reglerar inte ansvaret att innehavaren försäkrar sig om att installatoner sker av behörig eller under överinseende av sådan?


Så är det.

De rättsvårdande myndigheterna verkar inte hålla med dig Fredrik. Så här skriver Falu Tingsrätt i en dom meddelad i oktober 2015, mål nr B2782-14:
"X. X. och N. N. är i egenskap av fastighetsägare att anse som innehavare av den aktuella anläggningen …
När det gäller N. N. kan hon bedömas ha varit oaktsam när hon inte kontrollerade behörigheten hos de personer som hon och maken lät utföra elarbeten på fastigheten. Såväl X. X. och N. N. döms därför för brott mot ellagen. X. X. döms då för uppsåtligt brott och N. N. för ett oaktsamt sådant
".

Kvinnan (N. N.) dömdes trots att det inte var hon som upphandlade tjänsten. bara det faktum att hon släppte in "elektrikerna" utan att kontrollera att de hade behörighet ansågs vara oaktsamt. Maken som skötte upphandlingen ansågs ha varit grovt oaktsam.

Elsäkerhetsverket var kallad och representerades av Lars Jansson.

Domen har diskuterats på ett möte hos Elsäkerhetsverket i november 2015 där jag närvarade. Verksjuristen, Kim Reenaas, framförde, enligt min uppfattning mycket tydligt, att hon ansåg att domen var väl motiverad.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Mikael Malmgren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.190 sekunder