Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Nya egenkontrollsprogrammet, en pappers-tiger?

08 dec 2016 18:58 #41 av Lars

Mats Jonsson skrev: Jag fick i dag ett samtal från en chef på ett lite större företag i installationsbranschen som hade frågor om egenkontrollen. Han sa att inte förrän nu, på riktigt, hade satt sig in i nuvarande regelverk men hade då blivit bekymrad över hur systemet såg ut. Han upplevde systemet som märkligt. Han hade, som jag förstod det ett lite större antal elinstallatörer i företaget. Han konstaterade att tydligen så gjorde var och en av dessa sina egna bedömningar av ”kunskaper och färdigheter” av hans personal. Han hade i sin enfald trott att det fanns fastställda kunskapskrav från bransch/myndighet för den som skulle utföra elinstallationsarbete, inte att hans elinstallatör efter eget huvud bedömde vem som fick göra vad. Likaså var han förvånad över att det var den enskilde elinstallatören som bedömde vad som var i en ”betryggande omfattning” när det gällde kontroll före idrifttagning. Även här trodde han att myndigheterna hade fastställt minimikrav på vad kontrollen skulle innehålla.

Han såg väldigt positivt på att företaget nu skulle få ett (1) system som skulle gälla hela företaget och att grunderna för hur man utförde elinstallationsarbete skulle bli lika. Just detta med kompetens och kompetenskrav för olika arbeten framhöll han som mycket positivt. Det lät som om han var förvånad över att han inte redan hade ett sånt system men försvarade sig med att han hade trott att elinstallationsarbete var tydligare reglerat än vad det faktiskt är.
Så det finns i alla fall en som ser positivt på behörighetsreformen :)

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB


Tycker det är lite tragiskt att en företagsledare i branschen inte har bättre koll på hur regelverken ser ut men jag känner igen det.

Jag känner en smula tveksamhet till att behöva rätta mig efter vad andra elinstallatörer kommer fram till om ambitionsnivån inte är samma eller högre.
Ofta ställer jag krav på högre säkerhet just därför att det ligger i min natur att ha stort kontrollbehov.
Ta kontinuitetsmätning som exempel, där säger alla att Unitest med lampa är godkänd och därför ska vi använda dessa.
Den lampan lyser upp till 10 Ohm om jag minns rätt.
Jag vill helst inte ha värden över 1 ohm.
Det kanske är liten sannolikhet att något kommer gå snett men vad gör jag den dagen det kanske går snett och jag har följt företagets egenkontrollprogram men något ändå missat något?
Kan jag bli straffad av ESV om jag följt programmet men ändå missat något som jag borde vetat?

Hypotetisk tanke men ju fler kockar desto.... översätt detta till elinstallatörer så kan det naturligtvis bli olika slutsatser utifrån erfarenheter och ambitioner.
Ju mer jag lär mig desto mer extrem blir jag i mitt säkerhetstänk och det kan därför lätt bli en intressekonflikt i mitt fall om andra elinstallatörer inte har samma ambition.
Jag kanske oroar mig i onödan men det ligger i min natur att förutse det som kan gå fel.

Säkert finns det saker som kommer bli bättre iom regeländringarna men det ursprungliga syftet som var tanken till ändringen har på nåt vis kommit bort anser jag.

Mats har dock fått mig att känna mer hopp inför ändringen än tidigare.
Dock är jag fortfarande skeptisk som alltid. :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2016 19:07 #42 av Lars
Angående dödsolyckan så var tanken vem som bär ansvaret för att olyckan skedde.
Vem gav arbetsordern?
Vem skulle säkra att personalen hade rätt kunskaper innan påbörjat arbete?
Vem kommer att straffas för olyckan?
Om ansvar läggs på en juridisk person, dvs ett företag, vad händer egentligen då om ansvar skall utdelas?
Som systemet varit utformat hittills har elinstallatören haft ett stort ansvar med sitt överseende. Nu har detta ansvar i praktiken varit ett mission impossible men det har ändå slagit an en ton i ämnet hur allvarligt vi faktiskt ska se på ansvaret.

Kan ansvariga plötsligt skylla på varandra och ingen kan dömas för brott så har vi snart en situation som kommer spåra ur.
Förstår du tanken?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 dec 2016 09:16 - 09 dec 2016 09:18 #43 av Mats Jonsson

Lars skrev: Som systemet varit utformat hittills har elinstallatören haft ett stort ansvar med sitt överseende. Nu har detta ansvar i praktiken varit ett mission impossible men det har ändå slagit an en ton i ämnet hur allvarligt vi faktiskt ska se på ansvaret.

Detta som du skriver Lars är det enda jag befarar blir sämre. Det personliga ansvaret en elinstallatör haft för personal och verksamhet har nog haft en mycket stor påverkan på den höga elsäkerhet vi trots allt har.

Men min uppfattning är också att branschen är självgod eller till och med mycket självgod."Vi gör bara säkra elinstallationer men det förekommer att andra slarvar. Vi gör inga fel men det händer att andra gör det.

Elsäkerhetsverket la för några år sedan fram en rapport som visade på att 2/3 av de färdiganmälda installationerna hade brister i elsäkerheten. Ungefär lika många av elinstallatörerna hade brister i sina rutiner vad gällde kunskaper och färdigheter hos yrkesmän och kontroll före idrifttagning.

Att en montör gör fel i elinstallationsarbetet kan bero på två saker, dels slarv, dels okunskap.

Man kan naturligtvis ansluta en ledare på fel plint, det är mänskligt men slarvigt. Detta fel skulle trots allt ha upptäckts i samband med kontroll före idrifttagning. När jag genomför kurser i kontroll före idrifttagning så har nästan alltid kunden beställd en repetitionskurs. Jag brukar då börja med att deltagarna får två frågor som de ska lösa tillsammans med en kollega, två och två. Frågorna är
- Nämn minst tre kontroller som normalt utförs som inspektion (okulär kontroll)
- Nämn minst två kontroller som utförs som provning

Det är tyvärr väldigt många, betydligt mer än hälften, som inte klarar första frågan fast än det finns 14 punkter i elinstallationsreglerna som gäller just inspektion. Man förstår inte riktigt vad inspektion eller okulär kontroll innebär.
På den andra frågan blir det lite bättre svar men långt ifrån bra.

Jag brukar som avslutning på denna inledning ställa frågan med handuppräckning hur många som utfört Isolationsresistansmätning. Och för att vara tydlig säger jag även meggning. Här är det nog inte 20 % som räcker upp handen.

Om beställaren är med så brukar jag fråga varför man beställt en repetitionskurs och inte grundkurs.

Kompetensbrist är enligt min bedömning en alltför vanlig orsak till fel i elinstallationer. Jag har under åren visat många bilder på felaktigt anslutna PEN-ledare där det är uppenbart att personen som lagt in ledaren inte haft nödvändiga kunskaper och färdigheter. Man vet alltså inte hur man ansluter anläggningen till skyddsjord.

Tittar man i ett besiktningsprotokoll, till exempel efter en EN-besiktning så visar den på såväl slarv som okunskap. Besiktningsanmärkningar som beror på ett fel som utfördes vid installationstillfället borde inte finnas i protokollet. Men tyvärr är en allt för stor andel av fel och brister som upptäcks sådana fel och brister som fanns då anläggningen togs i drift.

Elsäkerhetsverkets statistik brukar visa att ungefär var åttonde elolycka (ca 13% av alla olyckor) beror på ett fel som fanns då anläggningen togs idrift.

Så jag tror att bara det faktum att man måste börja sätt ord på elsäkerheten kommer att medföra bättre elinstallationer.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 jan 2017 10:45 #44 av Robert
Nu har Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok för elinstallationer enligt nya elsäkerhetslagen.

Den blev 84 sidor lång, tycker ni som läst igenom allt att den förklarade reglerna på ett bra sätt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 jan 2017 14:50 #45 av Örjan Borgström
Tyvärr finns det vissa oklarheter i den, bl a vad som är elinstallationsarbete. Dessutom är den skriven för en mycket bred målgrupp vilket man måste respektera då Elsäkerhetsverket riktar sig till alla som utför elinstallationsarbete.
Installatörsföretagen (fd EIO) kommer att presentera riktade hjälpmedel till elinstallationsföretag.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 08:23 #46 av Per
Hur går resonemanget från er vad det gäller faktumet att man teoretiskt sett kan vara kontrollansvarug i hur många företag som helst. Vad jag kan se finns detta antal inte reglerat nånstans i föreskrifterna. Elsäkerhetsverket kan så klart göra tillsyn och ifrågasätta hur du jobbar för att sköta åtagandet men vad tror ni kommer ske i verkligheten ? ESV har varit hos oss på tillsyn en enda gång på 17 år . Det tycker jag säger mycket om deras resurser. Vilka parametrar kommer att läggas in i bedömningen huruvida du sköter dina uppdrag? Detta kommer Bli så luddigt att det blir helt omöjligt att påvisa ett dåligt skött jobb. Det är bara att konstatera att mitt elbehörighetsbevis snart bara är värt papperet det är utfärdat på.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 08:34 - 16 mar 2017 08:35 #47 av Christer Djerf
Tycker inte det är så konstigt att ESV bara har gjort tillsyn en gång på 17 år.
Som det är nu (fram till 1/7) så har ESV inte en aning om vilka företag som sysslar med elinstallationer, hur ska man då kunna göra tillsyn?

Efter den 1/7 måste man vara registerad och då ser ESV också vilken Elinstallatör för regelefterlevnad som är knuten till respektive företag.
Idag så har man ingen aning om vilken elinstallatör som jobbar var, då kan man teoretiskt sett ha ansvar för hur många som helst, men efter den 1/7 blir detta omöjligt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 09:05 #48 av Per
Idag är det olagligt. 1/7 kan en auktoriserad jobba med kontrollansvar åt flera företag. Men visst håller jag med dig om att det är bra med registreringen. Ingen tvekan om det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 12:07 #49 av Fredrik Sjödin

Per skrev: Hur går resonemanget från er vad det gäller faktumet att man teoretiskt sett kan vara kontrollansvarug i hur många företag som helst. Vad jag kan se finns detta antal inte reglerat nånstans i föreskrifterna. Elsäkerhetsverket kan så klart göra tillsyn och ifrågasätta hur du jobbar för att sköta åtagandet men vad tror ni kommer ske i verkligheten ? ESV har varit hos oss på tillsyn en enda gång på 17 år . Det tycker jag säger mycket om deras resurser. Vilka parametrar kommer att läggas in i bedömningen huruvida du sköter dina uppdrag? Detta kommer Bli så luddigt att det blir helt omöjligt att påvisa ett dåligt skött jobb. Det är bara att konstatera att mitt elbehörighetsbevis snart bara är värt papperet det är utfärdat på.


Det där med kontrollansvarig är nog ett missförstånd. Den elinstallatör som är företagets registrerade elinstallatör tar inte med automatik på sig något kontrollansvar. Detta är efter 1/7 företagets ansvar. Vem eller vilka som ska se till att kontrollerna utförs är något som företaget ska lösa genom arbetsledning.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Christer Djerf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 12:11 #50 av Christer Djerf

Per skrev: Idag är det olagligt. 1/7 kan en auktoriserad jobba med kontrollansvar åt flera företag. Men visst håller jag med dig om att det är bra med registreringen. Ingen tvekan om det.


Var står det att det är olagligt att vara behörighetsansvarig för mer än en firma idag?
Och hur sker i så fall kontrollen?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 15:53 #51 av Per
Det minns jag inte så där på direkten . Men nog har jag för mi att det måste finnas ett anställnings förhållande mellan installatör och yrkesman . Där installatören jobbar minst 50 procent i företaget där yrkesmannen är anställd. Sen kan man vara behörighetsansvarig över en yrkesman i ett tillfälligt projekt som löper i tre månader. Rätta mig gärna om jag har fel.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 mar 2017 16:00 #52 av Per

Fredrik Sjödin skrev:

Per skrev: Hur går resonemanget från er vad det gäller faktumet att man teoretiskt sett kan vara kontrollansvarug i hur många företag som helst. Vad jag kan se finns detta antal inte reglerat nånstans i föreskrifterna. Elsäkerhetsverket kan så klart göra tillsyn och ifrågasätta hur du jobbar för att sköta åtagandet men vad tror ni kommer ske i verkligheten ? ESV har varit hos oss på tillsyn en enda gång på 17 år . Det tycker jag säger mycket om deras resurser. Vilka parametrar kommer att läggas in i bedömningen huruvida du sköter dina uppdrag? Detta kommer Bli så luddigt att det blir helt omöjligt att påvisa ett dåligt skött jobb. Det är bara att konstatera att mitt elbehörighetsbevis snart bara är värt papperet det är utfärdat på.


Det där med kontrollansvarig är nog ett missförstånd. Den elinstallatör som är företagets registrerade elinstallatör tar inte med automatik på sig något kontrollansvar. Detta är efter 1/7 företagets ansvar. Vem eller vilka som ska se till att kontrollerna utförs är något som företaget ska lösa genom arbetsledning.


Om man tar kontroll före idriftagning som ett exempel på kontroll . Om denna vid nåt tillfälle inte blir utförd och en olycka sker. Är det företaget som får fa straffet för detta då? Jag tar upp detta exempel då det är svårt att få mina yrkesmän att dokumentera denna kontroll

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2017 05:04 #53 av Örjan Borgström
Från den 1/7 så ligger allt ansvar för utförande av elinstallationsarbete och kontroll på företaget. Elinstallatören har därefter inget formellt ansvar och det finns heller inget krav på anställningsförhållande, bara att elinstallatören är fast knuten till företaget.

Men då det vid registreringen hos Elsäkerhetsverket det ska anges vem som är elinstallatör för regelefterlevnad så kommer Elsäkerhetsverket att se om en elinstallatör finns registrerad för många företag. Det skulle då kunna bli ett tillsynsärende och om det befinns orealistiskt så kan Elsäkerhetsverket dra tillbaka auktorisationen som elinstallatör.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2017 07:06 #54 av Christer Djerf

Per skrev: Det minns jag inte så där på direkten . Men nog har jag för mi att det måste finnas ett anställnings förhållande mellan installatör och yrkesman . Där installatören jobbar minst 50 procent i företaget där yrkesmannen är anställd. Sen kan man vara behörighetsansvarig över en yrkesman i ett tillfälligt projekt som löper i tre månader. Rätta mig gärna om jag har fel.


Delar av det som du skriver är intentioner som många önskar att det skulle fungera med nuvarande regler, men verkligheten ser annorlunda ut, Inga antal av företag eller procentsatser på arbetsinsatser finns angivna vilket gör att det blir godtyckligt.
Detsamma gäller med tidsbegränsningen, Inga siffror på maxlängder eller liknande finns angivna.
Och dessutom finns ingen form av register som kopplar ihop företag med behöriga installatörer så det blir omöjligt att kontrollera.

Så här sager ESV:
När du som elinstallatör utövar överinseende över en yrkesman gäller som huvudregel att du och yrkesmannen måste vara anställda i samma företag, se 6 § elinstallatörsförordningen (1990:806). Vissa undantag finns.

Elsäkerhetsverket har möjliggjort vissa undantag från kravet på anställningsförhållande.

Enligt 1 kap. 13 § ELSÄK-FS 2013:1 kan du utöva överinseende över yrkesmän som inte är anställda i samma företag som du under förutsättning att:
•det är ett tidsbegränsat arbete
•tidsbegränsningen är fastställd i förväg, och
•du dokumenterar överinseendet (omfattningen av arbetet, under vilken tidsperiod arbetet utförts samt vilka personer som överinseendet gäller).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 mar 2017 11:22 #55 av Fredrik Sjödin

Per skrev:

Fredrik Sjödin skrev:

Per skrev: Hur går resonemanget från er vad det gäller faktumet att man teoretiskt sett kan vara kontrollansvarug i hur många företag som helst. Vad jag kan se finns detta antal inte reglerat nånstans i föreskrifterna. Elsäkerhetsverket kan så klart göra tillsyn och ifrågasätta hur du jobbar för att sköta åtagandet men vad tror ni kommer ske i verkligheten ? ESV har varit hos oss på tillsyn en enda gång på 17 år . Det tycker jag säger mycket om deras resurser. Vilka parametrar kommer att läggas in i bedömningen huruvida du sköter dina uppdrag? Detta kommer Bli så luddigt att det blir helt omöjligt att påvisa ett dåligt skött jobb. Det är bara att konstatera att mitt elbehörighetsbevis snart bara är värt papperet det är utfärdat på.


Det där med kontrollansvarig är nog ett missförstånd. Den elinstallatör som är företagets registrerade elinstallatör tar inte med automatik på sig något kontrollansvar. Detta är efter 1/7 företagets ansvar. Vem eller vilka som ska se till att kontrollerna utförs är något som företaget ska lösa genom arbetsledning.


Om man tar kontroll före idriftagning som ett exempel på kontroll . Om denna vid nåt tillfälle inte blir utförd och en olycka sker. Är det företaget som får fa straffet för detta då? Jag tar upp detta exempel då det är svårt att få mina yrkesmän att dokumentera denna kontroll


Händer det en olycka där någon person skadas så brukar nån ringa 112 och kalla på ambulans. I och med det så brukar polisen ta upp en anmälan om de anser att det finns misstanke om brott. Vem som sedan eventuellt åtalas och döms är oerhört svårt att sia om. Det beror alldeles på om polisen lyckas hitta någon gärningsman.

Händer olyckan i yrkesmässig verksamhet brukar även arbetsmiljöverket inleda ett tillynsärende, som kan leda till åtalsanmälan om de misstänker brott. Då kan arbetsgivaren åtalas för arbetsmiljöbrott.

De ansvarsbestämmelser som finns i ellagen och i den kommande elsäkerhetslagen konsumeras av brott som är noterade i brottsbalken.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 mar 2017 13:42 - 19 mar 2017 15:08 #56 av Mats Jonsson
Per skrev:

Om man tar kontroll före idriftagning som ett exempel på kontroll . Om denna vid nåt tillfälle inte blir utförd och en olycka sker. Är det företaget som får fa straffet för detta då? Jag tar upp detta exempel då det är svårt att få mina yrkesmän att dokumentera denna kontroll


Det verkar som om vi i Sverige glömt en viktig sak, nämligen att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, inte arbetstagaren.

Egenkontrollprogrammet ska ju visa på vad var och en ska göra i företaget och hur vi ska göra detta. Nu, om man inte redan löst det, kan företaget i egenkontrollprogrammet tydliggöra vad som gäller för kontroll av utfört arbete. Till exempel kan man skriva att varje montör ska för det egna arbetet utföra inspektion, i första hand som okulär kontroll. Sedan kan det av egenkontrollprogrammet behöva framgå vem som ska utföra erforderliga provningar.

Något direkt krav på att kontroll av utfört arbete ska vara dokumenterat finns inte. Det är i första hand företaget som beslutar om behovet av dokumentation men även beställaren kan naturligtvis kräva ett dokument som visar på hur kontrollen föll ut.

Man kan kanske tänka sig en viss skillnad på olika typer av arbeten. Till exempel är ju reparation av starkströmsanläggningen att betrakta som elinstallationsarbete. Måste då utbyte av en apparat föranleda att kontrollen dokumenteras? Kanske ska man lägga ribban på dokumentation när det gäller utförande som innebär utvidgning och liknande.

Men när det gäller kontroll är väl det viktigaste att den verkligen är utförd och att det inte finns fel eller brister som kan utgöra fara när spänningen kopplas till. Jag brukar rekommendera följande stycke som text till ett egenkontrollprogram:
"Den som spänningsätter ett utfört elinstallationsarbete ska förvissa sig om att det utförda arbetet är kontrollerat och att det inte finns några fel eller brister som kan medföra fara."

Det är ju när spänningen kopplas till som faran kan uppstå och då är det ju särskilt viktigt att den person som gör detta verkligen är säker på att anläggningen inte är farlig.

Min son håller just nu på att bygga om sin lägenhet. Den elektriker man anlitat har nu kopplat på spänningen på alla ledningar fast två vägguttag saknas. Det ligger alltså spännningsförande ledare i apparatdosan utan något ytterligare skydd. Det tycker i alla fall jag är ett allvarligt fel. Det hade ju varit ganska enkelt att inte ansluta dessa fasledare i kopplingsdosan när man använder Wago-klämma.

Men som sagt; har företaget beslutat att kontroll av utfört arbete ska dokumenteras så är väl detta en arbetsuppgift som ska utföras. Utförs inte detta får man väl varna personen och följer man trots detta inte företagets föreskrifter (egenkontrollprogram) så får det väl leda till ytterligare konsekvenser.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 mar 2017 18:06 #57 av Claes Börjesson

Per skrev: Det minns jag inte så där på direkten . Men nog har jag för mi att det måste finnas ett anställnings förhållande mellan installatör och yrkesman . Där installatören jobbar minst 50 procent i företaget där yrkesmannen är anställd. Sen kan man vara behörighetsansvarig över en yrkesman i ett tillfälligt projekt som löper i tre månader. Rätta mig gärna om jag har fel.


Det måste inte vara ett anställningsförhållande längre !
Någon 50% gräns finns inte angiven någonstans i ESV regler !

eller har jag fel ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 mar 2017 18:29 #58 av Electrum

Claes Börjesson skrev: eller har jag fel ?

Inte såvitt jag vet. ;)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 mar 2017 00:57 #59 av Lars
När jag läser svaren i den här tråden så blir jag inte direkt mer övertygad om den nya lagens förträfflighet.
Snarare tvärtom så ser jag få konkreta förbättringar i praktiken.
Jag ska dock inte gå in på det jag anser vara förbättringar nu för detta inlägg blir långt nog.

Att företag nu tvingas inför egenkontrollsprogram innebär inte i praktiken att nånting kommer bli annorlunda ute i verksamheterna.
Bara att dom kommer göra ett program för att kunna fortsätta utföra elinstallationer.
Tror ni att montörerna kommer bry sig om denna förändringen? Folk vet ju knappt idag vad det är för nåt och jag har sett massor av exempel på montörer som inte ens vet hur dom utför en korrekt kontinuitetstest.

Med all respekt för Mats Jonsson för han besitter stor kunskap i ämnet men när Mats var du ute i verkligheten senast och arbetade?
Du skriver att arbetsgivaren ska leda och fördela arbetet. Det är helt korrekt. Han skall även se till att den montör han fördelar arbete till ska ha nödvändig kännedom om utförandet av arbetet.
Detta kan jag garantera dig inte fungerar i den verklighet som jag rör mig i. Chefer som saknar relevant elutbildning sitter i det här landet och skickar killar på självständiga jobb som inte har varken kunskap eller mätutrustning till att kontrollera sina jobb.
Jag vet chefer som inte ens förstår vad egenkontrollsprogram är för något och i sin tur hänvisar till någon annan regional chef som "säkert löser det där".

citat:
"Men som sagt; har företaget beslutat att kontroll av utfört arbete ska dokumenteras så är väl detta en arbetsuppgift som ska utföras. Utförs inte detta får man väl varna personen och följer man trots detta inte företagets föreskrifter (egenkontrollprogram) så får det väl leda till ytterligare konsekvenser."

Jag har varit med om så många ggr att det har saknats relevant mätutrustning på mindre jobb där oerfarna killar skickas ut och när jag ifrågasätter varför det saknas mätinstrument och instruktioner om vad som skall kontrolleras så har jag i vissa fall möts av pust o stön. Har fått instrument som saknar märkning om/när dom senast var kalibrerade. Mätinstrument som inte uppfyller kraven i DEL 6 för att dom helt enkelt är från stenåldern.
Det är nämligen så här att dessa instrument kostar pengar och arbetsgivare idag är inte intresserade av att investera. Dom är intresserade av att fakturera och kan dom komma undan kontrollerna så skiter dom högaktningsfullt i vad reglerna säger om den saken.
Det är budgetresultatet som räknas. Vi har en arbetsmiljölag som tex är helt klar gällande vinterkläder till montörerna, ändå får dom inga vinterjackor.
Man stramar åt utgifter överallt.
Du tycker alltså att man med rätta ska straffa den enskilda montören om kontrollen inte har utförts?
Isåfall känner jag mig provocerad för den dagen arbetsgivare sköter sin del av uppdraget och ger montörerna rätt resurser att utföra jobbet, den dagen kommer jag hålla med dig.
Men vi är inte där nu och vi kommer inte vara där 1juli heller. För i verkligheten kommer inte mycket i branschen att bli värst annorlunda.

Får jag fråga, ska min chef om han saknar elutbildning delegera mig arbetsuppgifter och tvinga mig att utföra dom utan rätt resurser om jag är auktoriserad installatör?
Om jag står på bygget och vägrar slå på strömmen trots protester uppifrån, ska jag behöva ta ansvar för att jag inte kunnat kontrollera arbetet pga att jag inte får mätutrustning och resurser?
För enligt reglerna är jag ansvarig för egna installationer som elinstallatör samtidigt som det är arbetsvägran att inte följa en direkt order uppifrån.
Hur skulle du göra?
Jag har stått i den situationen och ställde frågan till elsäkerhetsverket som svarade mig "ja det är ju tråkigt när det blir så men kan du inte försöka prata med din chef om saken".
Det var deras svar kort o gott...
Ska jag bli straffad för att mina överordnade inte sköter sina jobb?

Jag vill gärna tro att saker o ting kommer bli bättre efter 1juli men som jag ser det är det här landet i fullständigt förfall och ingen vill erkänna att det fuskas kopiöst där ute.
Det är bara el-nördar (såna som oss) som hänger på såna här forum som bryr sig, andra kommer skita i vilket och slå på strömmen även i fortsättningen utan att ens veta vad ett egenkontrollsprogram är för nåt.
Jag har hört kollegor ute i landet som vittnar om samma sak och jag kan bara konstatera att mycket inom bygg har blivit rena vilda western och folk är trötta på det.

Jag vill inte klanka ner för mycket innan jag sett utgången av förändringen men ni som sitter vid era skrivbord hela dagen kanske skulle göra ett besök ute i verkligheten och se hur det fungerar.
Pressade byggtider, låglönekonkurrens och EU har inte direkt bidragit till att höja elsäkerheten som jag ser det.
Bortsett från detta tycker jag att Mats Jonsson bidrar med bra och intressant information på forumet och jag hyser stor respekt för hans kunskap.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Richard, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 mar 2017 01:09 #60 av Lars
Förresten, är det någon som har koll på hur en montör skall dokumentera sin yrkeserfarenhet efter 1juli i händelse av behörighetsansökan till elsäkerhetsverket?

Om ingen behörig elinstallatör längre har ansvaret att övervaka montörernas arbete vem är då behörig att intyga montörens kompetens?
Tidigare har ju detta ansvar legat hos den som stått för firmans behörighet men om han inte längre behöver jobba på företaget så vet jag inte vem som ska ha befogenheter att kunna intyga kunskapskraven.
Man kan ju hoppas att det görs av någon med relevant elutbildning i alla fall.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.088 sekunder