Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Nya egenkontrollsprogrammet, en pappers-tiger?

20 jul 2017 19:28 #101 av Fredrik Sjödin

Electrum skrev: För att förtydliga hur jag tänker...
Jag tror ingen idag vet hur det ska tänkas fungera, eller hur det kommer "sätta sig" i praktiken längre fram.

Det vi kan göra just nu är att diskutera hur vi tror det är, baserat på tillgänglig information.
Och för detta så måste nog alla som vill vara med försöka lägga någon timme på att plöja det som finns just, för att det alls ska bli någon givande diskussion.

Visst kan jag säga något.
Här får du något.
"Du måste lägga 16 timmar om året för din insats såsom ansvarig för regelefterlevnad!".
Vad du vill göra under dessa 16 timmar får du nu fundera över ... :cheer: B)

Nöjd?

Jag för min del tror att man kan lägga 5-10 minuter per år, för att utföra den rollen.


Nja, vad ett egenkontrollprogram ska innehålla är rätt tydligt. Det som många inte uppmärksammat i särskilt stor utsträckning är att en betydande del av egenkontrollprogrammet handlar om hur företaget planerar och kontrollerar sina elinstallationsarbeten. Varje elinstallationsarbete ska kunna härledas till en dokumenterad metod, varje kontroll ska vara planerad i förväg och så vidare.

De riktigt progressiva firmorna har kommit rätt lång väg när det gäller den delen. Men min uppfattning är att många firmor har underskattat den så kallade uppdragsdelen av egenkontrollprogrammet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jul 2017 07:34 #102 av Ludde Svensson
Vad avser du med uppdragsdelen?

Avser du att man ska skaffa anläggningskännedom?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 aug 2017 07:47 #103 av Electrum

Ludde Svensson skrev: Ja, fem minuter om året är säkert mer än somliga ägnade åt detta före 1 juli, men det är ju historia.

Ditt andra förslag kan vara vettigt och jag försöker förstå hur du tänker enl. nedan:

Fyra timmar för att ta fram ett egenkontrollprogram och rutiner, för grundförslag finns på nätet.

Fyra timmar för att årligen kontrollera att allt fungerar.

Fyra timmar för att göra slumpkontroll m.m.

Fyra timmar för att svara på frågor och ge råd.

Såhär skriver ESV på sin hemsida :
"Rollen som elinstallatör för regelefterlevnad

En elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempel på aktiviteter som kan omfattas i elinstallatörens uppdrag.
•Ta fram förslag på egenkontrollprogram
•Leda arbetet med egenkontrollprogrammet
•Göra uppföljningar och uppdateringar
•Samordna organisationen för egenkontrollprogram i företaget
•Utbildningar
•Återkommande avstämningar med företagsledningen

Är en elinstallatör osäker på vilka uppgifter tjänsten omfattar, ska det diskuteras med arbets- eller uppdragsgivaren."


Så jag vidhåller min egen åsikt att det är vääääldigt flytande, och kan i praktiken betyda allt mellan typ 5 minuter per år för någon verksamhet, och kanske hel årsarbetstid för något annat företag.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 aug 2017 09:35 #104 av Fredrik Sjödin

Ludde Svensson skrev: Vad avser du med uppdragsdelen?

Avser du att man ska skaffa anläggningskännedom?


Bland annat. Föreskrifterna ställer krav på att bland annat anläggningskännedom ska skaffas "inför varje elinstallationsarbete". Inför varje elinstallationsarbete, det vi valt att benämna som "uppdrag", ska även kontrollpunkterna definieras.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 aug 2017 11:19 #105 av Lars
Mina erfarenheter så här långt med den nya elsäkerhetslagen är blandade.
tex..
Kunder som inte vill betala för extra tid som åtgår för anläggningskännedom (obefintliga gruppscheman tex).
Kunder som gör sina egna installationer och flinar när man påtalar vad lagen säger.
Kunder som anlitar utländska allservice firmor som installerar felaktig och livsfarlig el.

Man känner en viss uppgivenhet inför att branschen är rena vilda western och att kunderna inte bryr sig.
Har man ingen behörighet och kommer från annat land är ju risken näst intill obefintlig för repressalier.
Särskilt när så många jobb görs utan kvitton.
Pengarna är det som styr människors val först och främst, elsäkerhet är prio nr 2.
Folk skiter högaktningsfull i vad dom får och inte får göra med el.
Om elsäkerhetsverket vill skapa bättre elsäkerhet så har nog lagen väldigt liten betydelse på privatmarknaden.

Jag behöver nog bli påmind om vad som skulle bli bättre med den nya ellagen för mycket ute i verkligheten fungerar ju precis som innan.
Syftet kanske var gott men det känns inte helt genomtänkt. Från början hette det ju att problemet för vanligt folk var att dom inte kunde veta ifall dom anlitade en behörig elektriker. Jag vet inte om dom ens bryr sig.

Någon som kan delge lite positiva förändringar sen 1 juli?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 aug 2017 11:41 - 08 aug 2017 11:42 #106 av Örjan Borgström
En av de stora skillnaderna, med anledning av det du skriver, är att Elsäkerhetsverket har fått mycket bättre verktyg för att kunna göra tillsyn.
Tidigare hade Elsäkerhetsverket bara till uppgift att göra tillsyn mot elinstallatörer och innehavare. Ett företag som inte hade en elinstallatör kunde därmed inte Elsäkerhetsverket göra något åt.
Idag har Elsäkerhetsverket, genom den nya elsäkerhetslagen, möjlighet att göra tillsyn mota alla som utför elinstallationsarbete oavsett om de har en elinstallatör knuten till företaget eller inte.

Att sedan många privatpersoner gör egna elinstallationer kan vi nog tacka byggmarknaderna för som säljer allting utan att ens ange att det endast får utföras av ett elinstallationsföretag.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2017 13:20 #107 av Rulle
Det jag är undrar är följande;

1. Varför skulle det vara lättare att fånga oseriösa nu? Jag menar tidigare har varit krav på behörighet för att driva elföretag.
Jag tror snarare att elsäkerhetsverket varit lata och inte gjort sitt jobb. Men vi får se om det blir skillnad nu.

2. Säg att jag skriver ihop ett egenkontrollsprogram, vem är det som bestämmer om det är rätt skrivit eller fel?
Antar att det är elsäkerhetsverket som kommer att göra en bedömning vid ev. problem. Men säg att man tex vid arbetsmoment skrivit att man kör enbart okulärbesktning vid slutfört arbete, det vet ju alla att det inte räcker men vad är en godkänd egenkontroll? Och varför finns det inte bara en färdig mall som man enbart signerar under?
Hoppas ni tolkar mig rätt nu.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 aug 2017 17:52 - 23 aug 2017 17:54 #108 av Michell Andersson

Rulle skrev: 1. Varför skulle det vara lättare att fånga oseriösa nu?

Tanken är nog inte att myndigheten ska jaga de oseriösa utan snarare att upplysa beställaren (egentligen innehavaren) om att de ska kontrollera att företaget finns registrerat innan de anlitar någon. Den kontrollen är ju betydligt enklare idag än den varit tidigare. Dock så verkar de inte marknadsföra detta så hårt som jag trodde, MEN där kan branschen själv hjälpa till.
Blir alla företag kontrollerade så kommer förhoppningsvis inga av de oseriösa att få några uppdrag helt enkelt, men det är såklart en utopi. Det finns dock goda förutsättningar att krympa marknaden för de oseriösa.

Rulle skrev: 2. Säg att jag skriver ihop ett egenkontrollsprogram, vem är det som bestämmer om det är rätt skrivit eller fel?
Antar att det är elsäkerhetsverket som kommer att göra en bedömning vid ev. problem. Men säg att man tex vid arbetsmoment skrivit att man kör enbart okulärbesktning vid slutfört arbete, det vet ju alla att det inte räcker men vad är en godkänd egenkontroll? Och varför finns det inte bara en färdig mall som man enbart signerar under?

Helt riktigt så är det Elsäkerhetsverket som ska tillse efterlevnad i egenskap av tillsynsmyndighet. Vad egenkontrollprogrammet ska innehålla är reglerat i ELSÄK-FS 2017:3 var Kontroll före ibruktagande enbart är EN punkt av totalt sju. Detta skiljer sig inte från hur det ser ut med de flesta elektriska produkter idag och efterföljande CE-märkning. För produkter bedriver Elsäkerhetsverket marknadskontroll, likaså kommer det bli för elinstallationsföretagen. Och att då exempelvis okulärbesiktning skulle räcka som kontroll före ibruktagande av en anläggning blir nog lite tillräckligt. Jag kan bara anta att den gamla lydelsen från Elinstallatörsförordningen om att kontrollera i betryggande omfattning i någon mån lever kvar, kanske inte enbart på det företag som svarat för elinstallationen utan även på innehavaren eftersom lydelsen i Elsäkerhetslagen är att den ska kontrolleras löpande i betryggande omfattning. Min förhoppning är att man fortsättningsvis faktiskt lägger större praktiskt ansvar på anläggningsinnehavaren än vad man gjort tidigare.
Gällande en färdig mall så blir det nog inga problem för mindre företag som alla har samma struktur, men för ett större företag så går det nog inte att använda sig av en mall eftersom organisationerna kanske skiljer sig samt att det kan finnas avvikelser från hur branschen löser problem beroende på tillämplig verksamhetstyp.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 jan 2018 19:43 #109 av Electrum

Fredrik Sjödin skrev: Det som många inte uppmärksammat i särskilt stor utsträckning är att en betydande del av egenkontrollprogrammet handlar om hur företaget planerar och kontrollerar sina elinstallationsarbeten. Varje elinstallationsarbete ska kunna härledas till en dokumenterad metod, varje kontroll ska vara planerad i förväg och så vidare.

Fredrik har framhävt detta några gånger, jag har även snappat upp det ifrån andra källor.

Ja detta med att kontrollerna ska vara planerade i förväg.

Men jag undrar verkligen hur detta ska fungera i praktiken.

Som i förra veckan, blev jag utringd av en rörmokare, de höll på att byta en vattenpump i en borra.

OK, då ska alltså kontrollen planeras i förväg.
Hmm, jag ska skarva gummikabeln mot pumpens egen kabel med det skarvkit som följer med, ett kit bestående av 4 presshylsor med krymp och lim samt en bit krympslang med lim.

Inte så mycket som är möjligt att kontrollera när jag är klar. OK, jag kan rulla ut 50 meter kabel från huset och kolla PE-kontinuitet mellan PE i centralen och pumpens metallhölje.


Men OK, vi säger att jag gjorde så, kollade detta, nu visade det sig när jag var klar med allt och slog igång så var tydligen motorskyddet bränt.
Så jag bytte det.
Men vilken otur att jag bara planerat en kontinuitetsmätning mot pumpens utsatta delar, nu har jag ju ingen plan för att mäta något runt motorskyddet och kan alltså inte mäta något där, det ingår ju inte i den uppsatta kontrollplanen.


Nu visade det sig att även säkringarna löste så fort vi slog igång pumpen. Den nya pumpen var på nästan dubbla märkströmmen och det var ganska gamla dvärgar, så jag bytte dessa mot nya som första åtgärd.
Återigen tråkigt att kontrollplanen var uppsatt före uppdraget och inte innefattade en kontroll utav slingimpedans/utlösningsvillkor.
Men så är livet ibland, har man viktiga egenkontrollprogram att följa så har man, inte kan jag stå där ute i skogen och bryta mot företagets egenkontrollprogram bara sådär och inte följa kontrollplanen slaviskt.


Jaja, som om det inte var nog med detta, nu löste även de nya automaterna. Nu var goda råd dyra, vad göra? Jag fann ingen annan utväg än att koppla loss själva pumpen och börja megga alla kablar på vägen.
Och här hittade jag till sist en överledning mellan två faser i kabeln ut till borran.
Nu meggade jag här, men jag får nog låtsas som att det var felsökning, och inte kontroll, allt för att inte äventyra den heliga kontrollplanen vi upprättade på morgonen.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2018 15:16 #110 av Electrum
Jag antar att ni hängde med på att problemet är att för många uppdrag är kontrollen före idrifttagning lite att sikta på ett rörligt mål.
Man vet inte när man börjar jobbet vad för kontroller som kan behövas i slutet för att nå tillräcklig säkerhet.


Jag ska ju börja skapa min egen papperstiger, eh f'låt, egenkontrollprogram hette det ju , nu när som helst, så jag jobbar på lite med dessa frågor i något hörn i hjärnan min.


Och som jag ser det så är det oerhört svårt i många uppdrag, att möta något som helst krav på att kontrollplanen för kontroll innan idrifttagning ska vara fix och färdig innan jobbet påbörjas.
Det kommer ju rätt ofta innebära att jag kommer hoppa över riktigt viktiga kontroller då.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2018 17:13 - 25 jan 2018 17:14 #111 av Michell Andersson
Jag får nog inge medhåll från IN i detta, MEN jag kör ändå.

Jag har formulerat de olika egenkontrollprogram jag arbetat med så att åtminstone provningarna fokuserar på olika typer av anläggningsdelar. Typ såhär:

LSP
Skyddsledarkretsar (inkl. kompletterande skyddsutjämning)
- Kontinuitetsprov enligt SS 436 40 00

Spänningssatta delar (exkl. utrustningar som ej utgör del av anläggning)
- Isolationsprov enligt SS 436 40 00

Skyddsfunktioner
- Säkring, utlösningskontroll enligt SS 436 40 00
- JFB, funktionskontroll

Jordtag
- Om driftsatt, selektiv jordtagsmätning
- Ej driftsatt, bryggmetod

HSP
Utsatta delar
- Kontinuitet enligt EBR U303:C

Ledning
- Isolationsprov enligt EBR U303:C

Mantlar
- Isolationsprov enligt EBR U303:C

Skärm
- Skärmåterledningsmätning (YMER) enligt EBR U303:C

...ja, o.s.v. Så innehåller delarna som du arbetar med något av ovanstående gör du tillämplig kontroll. På så sätt har jag bestämt i förväg vilka kontroller som ska utföras. Men det är uppenbart att det råder olika uppfattningar om detta.
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2018 20:41 #112 av Fredrik Sjödin

Electrum skrev: Jag antar att ni hängde med på att problemet är att för många uppdrag är kontrollen före idrifttagning lite att sikta på ett rörligt mål.
Man vet inte när man börjar jobbet vad för kontroller som kan behövas i slutet för att nå tillräcklig säkerhet.


Jag ska ju börja skapa min egen papperstiger, eh f'låt, egenkontrollprogram hette det ju , nu när som helst, så jag jobbar på lite med dessa frågor i något hörn i hjärnan min.


Och som jag ser det så är det oerhört svårt i många uppdrag, att möta något som helst krav på att kontrollplanen för kontroll innan idrifttagning ska vara fix och färdig innan jobbet påbörjas.
Det kommer ju rätt ofta innebära att jag kommer hoppa över riktigt viktiga kontroller då.


Svaret på din fråga är mycket närmare tillhands än du tror.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 jan 2018 21:39 #113 av Electrum
Skönt att höra. :silly:

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jan 2018 20:37 #114 av Fredrik Sjödin

Electrum skrev: Skönt att höra. :silly:


Skämt åsido. Det som krävs är att du dokumenterar dina rutiner, det vi i IN kallar ”metoder”, för hur du planerar dina elinstallationsarbeten. Det du beskrivit i den här tråden är en bra början på en metod för den typen av arbeten du beskriver. Spinn vidare på det så är du hemma.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jan 2018 08:26 #115 av Fredrik Sjödin
Det som både Michell och Electrum beskrivit i sina senaste inlägg är bra underlag till en metod för hur kontrollerna ska planeras och utföras.

Sedan ska den metoden tillämpas i det dagliga arbetet. Alla uppdrag ska kunna härledas till en metod. En given fråga vid en tillsyn är vilken metod företaget tillämpat vid det enskilda elinstallationsarbetet. Är metoden för allmängiltig kommer företaget obönhörligen att tvingas ha en detaljplanering i det enskilda uppdraget. Gungor och karuseller.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jan 2018 21:31 #116 av Herman
Har lite funderingar kring denna nya lag och egenkontrollsprogrammet. Hoppas det går bra att ställa dem här.

Jag jobbar på en liten firma på 7 anställda. Vi jobbar mkt mot privatpersoner, nybyggen och renoveringar. Efter ändringen som kom 1 juli har vi inte fått någon vidare information. Jag var ledig lite längre i somras och kom tillbaka i september. Vi har inte fått någon vidare information, och när jag frågade så fick jag några A4 papper från Eio. Kontroll före driftsättning, kontroll under montage och kontroll av mindre arbeten. Tycker själv det känns lite meningslöst ibland. Känns inte som att alla mätningar eller kontroller alltid är relevanta, ibland saknar jag rätt utrustning till att mäta och vissa delar förstår jag inte.
Har jag som elektriker något ansvar eller ligger det helt på företaget?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2018 07:36 #117 av Fredrik Sjödin

Herman skrev: Har lite funderingar kring denna nya lag och egenkontrollsprogrammet. Hoppas det går bra att ställa dem här.

Jag jobbar på en liten firma på 7 anställda. Vi jobbar mkt mot privatpersoner, nybyggen och renoveringar. Efter ändringen som kom 1 juli har vi inte fått någon vidare information. Jag var ledig lite längre i somras och kom tillbaka i september. Vi har inte fått någon vidare information, och när jag frågade så fick jag några A4 papper från Eio. Kontroll före driftsättning, kontroll under montage och kontroll av mindre arbeten. Tycker själv det känns lite meningslöst ibland. Känns inte som att alla mätningar eller kontroller alltid är relevanta, ibland saknar jag rätt utrustning till att mäta och vissa delar förstår jag inte.
Har jag som elektriker något ansvar eller ligger det helt på företaget?


Ansvaret för att reglerna i elsäkerhetslagen uppfylls ligger helt och hållet på elinstallationsföretaget, det vill säga din arbetsgivare. En grundläggande del i det ansvaret är att informera och utbilda personalen om egenkontrollprogrammet, vilka metoder som ska tillämpas, hur planering ska ske och hur elektrikerna ska tillämpa egenkontrollprogrammet i sitt dagliga arbete.

Med andra ord. Ställ krav på din arbetsgivare att informera om vad som gäller. Be att få läsa de metoder som ska finnas dokumenterade.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.088 sekunder