Nya egenkontrollsprogrammet, en pappers-tiger?

01 dec 2016 00:12 #1 av Lars
De flesta har väl förstått vid det här laget att förändringar är på gång inför nästa år men en fråga som jag inte får svar på riktigt är, vad exakt är det som kommer att bli bättre?

Vad är syftet med dom nya reglerna och vem kommer i ärlighetens namn att läsa all denna pappersexercis som nu ska dras igång?
För vem är detta till nytta och vad kommer i realiteten att bli annorlunda, bortsett från det uppenbara att elinstallatörens roll blir annorlunda?

Just nu känns det lite som att landets elfirmor ska skriva en uppsats i vilka sorts arbeten dom har och "så här tänker vi kring rutiner och säkerhet".
Vi har ju redan idag en praxis för hur vi utför kontroller och nu ska varje elfirma dessutom hitta på sina egna rutiner eller har jag fattat fel?

Vad ska elsäkerhetsverket göra med all denna information som dom nu ska samla in?
Ska någon på allvar sitta och läsa detta och ha en åsikt om vilken firma som gör rätt eller fel?
Ska detta leda till att kunderna får lättare att välja elfirma när det är dags för ROT renoveringen???

Redan idag har vi företag som sköter sig exemplariskt och vissa som struntar fullständigt i att utföra kontroller trots att alla känner till vad som gäller.
Hur många serviceelektriker har egentligen tillgång till all nödvändig utrustning för kontroller eller ens utbildning för dessa mätapparater om dom ens finns tillgängliga?

Ursäkta om jag låter negativ men jag tittar på hur verkligheten ser ut med människor som struntar högaktningsfullt i lagar och regler.
Hur privatpersoner utan vett och förstånd gör sina egna elinstallationer utan att myndigheter bryr sig värst mycket om lagöverträdelserna.
Utländska elfirmor som kommer hit och kopplar, ska dom också lämna in ett egenkontrollsprogram eller gäller det bara svenska företag?

Vill minnas att våra folkvalda ansåg att förändringen var nödvändigt därför att folk behövde känna sig säkra på att få en "riktig elektriker", tydligen har folk känt en stor osäkerhet kring detta.
Ja med tanke på hur folks elinstallationer ser ut idag med en standard hämtad direkt från Pakistan vad det gäller elsäkerheten så förstår jag deras osäkerhet.
Folk kommer fortsätta koppla el själva, betala svart, anlita billiga elektriker från öststaterna och gissningsvis kommer vi få se ännu mer av Svanströms youtube filmer med livsfarliga installationer.
Kommer vi få bättre elsäkerhet med dom nya reglerna?
Kommer det bli mindre ful-el i stugorna?

Någon får gärna förklara hur dessa regler kommer skapa bättre ordning på marknaden för jag kan inte se hur det isåfall skulle gå till!?
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist, Christian, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 dec 2016 07:12 #2 av Örjan Borgström
Ja det blir i varje fall inte sämre.
Genom att alla elinstallationsföretag sätter sig ner och funderar på hur de arbetar och utifrån det utformar ett egenkontrollprogram tror jag alla får sig en tankeställare hur vi gör idag och vad vi borde göra.
Elsäkerhetsverket får dessutom ett kraftfullt verktyg i det register på elinstallationsföretag som kommer. Vid tillsyn och om företaget struntat i att göra ett egenkontrollprogram kan de utfärda näringsförbud, denna möjlighet hade de inte tidigare.

Jag tror att egenkontrollprogrammets största betydelse blir mot kund. Många större kunder och besiktningsmän kommer att begära ut egenkontrollprogrammet och då är det upp till bevis.

Ja, utländska företag måste också ha ett egenkontrollprogram efter den 1/7 2017.

Människor som struntar i lagar o regler går det inte att stifta nya regler mot. Det är bara vi tillsammans som kan hjälpas åt genom att informera och själva göra rätt.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2016 12:41 - 03 dec 2016 16:33 #3 av Mats Jonsson
Örjan Skrev:

Jag tror att egenkontrollprogrammets största betydelse blir mot kund. Många större kunder och besiktningsmän kommer att begära ut egenkontrollprogrammet och då är det upp till bevis.


Och jag hoppas att det inte blir på detta viset. Det är inte tanken att egenkontrollprogrammet ska användas utanför den egna organisationen.

Egenkontrollprogrammet är företagets interna anvisningar om hur man arbetar med egenkontrollen. Myndigheten, Elsäkerhetsverket, kan naturligtvis i samband med tillsyn begära att få tillgång till programmet.

Men att besiktningsmän och kunder börjar ställa krav på att få ta del av hur ett företag hanterar personal, planerar arbete och utför intern revision känns helt främmande för mig. Om jag i dag går till ett större företag och ber att få ta del av deras ledningssystem (kvalitetssystem) så tror jag inte att jag får ut dessa dokument. Inte heller får jag se se deras dokument som visar på hur de arbetar med sin arbetsmiljö. Möjligheten visar de upp en populärversion av sin arbetsmiljöpolicy men inte får jag se styrdokumenten.

Det vore en mycket olycklig utveckling om marknaden börjar kräva att få se denna typ av interndokument.

Däremot ska kunden begära att för sin anläggning få veta enligt vilka regler anläggningen är byggd, exempelvis om svensk standard följts, och hur resultatet av utförda kontroller föll ut. Men det är ju något helt anant än att begära ut företagets ledningssystem.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Lars

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 13:11 #4 av Lars
Jag är inte emot förändringar om det faktiskt leder till att saker blir bättre.
I detta fallet har jag svårt att förstå rent konkret vad som kommer att bli bättre.

Jag minns Anna Kinberg Batra uttalade sig i en radio intervju (2014?) att ellagen var föråldrad samt att vanligt folk hade svårt att veta vilka elektriker som var behöriga och detta "problem" skulle genom förändringen försvinna och göra det enklare för folk att känna sig trygga med den elektriker dom anlitar.

Jag citerar lösryckt ur Kommittédirektiv 2013:81 "...Möjligheten för den som beställer ett arbete, t.ex. en privatperson, att kontrollera yrkeskompetensen hos den som utför en installation är därmed begränsad. "

Ok, utifrån denna problemställning skall alltså jag som privatperson kunna kontrollera yrkeskompetensen hos den som gör installationer hemma hos mig.
Hur gör jag det? Förstår jag som privatperson vad egenkontrollsprogram är för något? Kan jag tolka uppgifterna?
Hur ska privatpersoner jämföra prisofferter om kontrollprogrammen skiljer sig åt?
Orkar jag bry mig efter 8h arbete och sedan krävande fru/småbarn på kvällen?
Jag tror inte folk är intresserade för dom vet inte ens skillnaden på elektriker och elinstallatör.
Vad dom frågar är "är du behörig elektriker" vad det sedan innebär har dom inte en aning om.

Personligen tycker jag det är bra med ett register över behöriga elinstallatörer men ett sådant register finns ju redan idag (om än något omständigt) och de flesta elektriker har ju ECY certifikat.
Hade det inte räckt med ett ID kort för branschen, ett personligt ID06 ungefär som kan uppvisas mot kund vid förfrågan och sedan kan kontrolleras mot elksäkerhetsverkets register vid behov?

Jag tror nånstans att detta kommer leda till förvirring och ta mycket administrativ tid från verksamheten när varje enskild medarbetare ska utbildas i egenkontrollen. Väldigt många elektriker vet inte ens idag vad vi mäter eller varför, än mindre har dom hållit i ett multitestinstrument och vad gör då denna lag för skillnad i praktiken?
Hur gör vi när vi lånar personal av varandra? Vems egenkontroll ska gälla när vi är flera firmor som gör jobbet?
Hur säkerställer vi att kontrollerna blir tillförlitliga om vi jobbar enligt olika premisser?

Det finns en anledning till att man väljer standardiserade arbetssätt inom verksamheter och jag föredrar faktiskt att vi alla jobbar enligt samma praxis, kommer vi göra det nu undrar jag?
Vad kommer egentligen att bli annorlunda/bättre för kunden med nya reglerna än det tidigare systemet???

Sen vad det gäller utländska elfirmor så har jag inte kunnat hitta information hur dom kommer bli påverkade. Eftersom vi lyder under EU direktiv så är jag inte helt övertygad att andra EU länder kommer vara tvugna att följa våra regler på samma villkor, om någon med säkerhet kan säga hur det blir med den saken så upplys mig gärna.

Jag är inne lite på samma linje som Mats. Kanske nåt enkelt och lättbegripligt protokoll kunde vara på sin plats för kunder som vill ha svart på vitt.
Där kan ju framgå behörighetsnr, vad som är testat och mätvärden med enkla förklaringar.
Ett besiktningsprotokoll liknande det bilbesiktningen lämnar efter utfört arbete och som kunde kan begära ut vid förfrågan.
Jag fick faktiskt lite ideer precis hur jag skulle kunna utveckla ett eget sådant kundprotokoll för att hjälpa kunden att förstå vad jag faktiskt gör.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 14:21 - 04 dec 2016 14:24 #5 av Bo Siltberg
Glöm inte att vi alla även ska lära oss säga auktoriserad numera, inte behörig ;)
Det framstår ju som att utredningen missade frågan om att göra behörighetsauktorisationskontrollen enklare för privatpersoner. Vad jag förstår så är ju ett huvudsyfte med auktorisationen att kunna visa att man besitter de kunskaper som krävs.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 19:11 - 04 dec 2016 19:17 #6 av Mats Jonsson
#4 Lars.
Tanken är alltså inte att egenkontrollprogrammet ska vara ett dokument för beställare eller besiktningsmän. Det är ett internt styrdokument som ska användas inom företaget. Beställarna ska inte sitta och jämföra egenkontrollprogrammen, de ska jämföra offerter.

I dag är det svårt, eller mycket svårt för en beställare att se om en leverantör av elinstallationstjänster har en behörig elinstallatör med tillräcklig behörighet. Om man frågar en elektriker om han har behörighet svarar denne troligen nej eftersom merparten av elektrikerna inte har någon behörighet. Om man frågar om det företag han är anställd hos har behörighet så är svaret nej eftersom att företag inte kan inneha behörighet. I lite större företag vet många gånger elektrikern inte vem som är elinstallatör.

Av starkströmsförordningens § 5 framgår att innehavaren ska kontrollera kunskaper och färdigheter hos den man släpper lös på sin anläggning.Regeringen skriver i propositionen till riksdagen att det är svårt för den enskilda konsumenten att kontrollera behörigheten. Det kan man också se i en dom meddelad av Falu tingsrätt. Ett par döms för att inte ha kontrollerat att anlitad installatör hade nödvändig behörighet. Kvinnan i fallet ifrågasätter just hur hon skulle agerat.

I ett annat fall luras en dam av en elinstallatör med begränsad behörighet till att byta elcentral. Damen i fråga förstår nog inte att denna elinstallatör inte får byta elcentralen.

Som konsument anlitar man normalt inte en elinstallatör, man anlitar ett företag. Från och med 1 juli kan man kontrollera om företaget är registrerat för den typ av arbete som man avser att få utfört. Om arbetet till exempel gäller anslutning av en värmepump så ska man kunna finna att det företag man avser att anlita är registrerat för denna typ av elinstallationsarbete. Ska man byta elcentral så ska det anlitade företaget vara registrerat för till exempel elinstallationsarbete i bostäder.

Tyvärr så är det nog så att ganska många företag som bedriver elinstallationsarbete inte har någon elinstallatör kopplad till verksamheten. I det nya systemet kommer de seriösa aktörerna troligen påpeka för köparen att kontrollera om anlitat företag verkligen finns registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det kommer att medföra att de oseriösa företagen får det betydligt svårare än i dag att fortsätta sin verksamhet. Det blir väldigt tydligt att de inte får bedriva verksamhet när alla på nätet kan se att de inte är registrerade för elinstallationsarbete. I dag omfattas inte företaget av Elsäkerhetsverkets tillsyn och Elsäkerhetsverket har betydande svårigheter att agera mot ett företag. Elsäkerhetsverket kan bara agera när elinstallatören har fel eller brister i sin utövning. Men om ett företag bedriver elinstallationsarbete så är detta inte en fråga för Elsäkerhetsverket.

I dag kan utländska installatörer tillfälligt verka på den svenska marknaden utan att ge sig till känna.

Efter den 1 juli ska alla som bedriver elinstallationsarbete bedriva egenkontroll enligt ett egenkontrollprogram och om man utför arbete på annans anläggning ska man vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Detta gälla alla, även utländska installatörer. Svensk lagstiftning gäller alla som agerar på den svenska marknaden. För att det tyska, grekiska, tjeckiska eller för den delen det svenska installationsföretaget ska få utföra arbete på annans anläggning ska de sålunda finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket innan arbetet påbörjas.

Detta är några av de punkter som gör att jag tycker att det nya systemet blir bättre än nuvarande.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Lars

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 19:23 #7 av Electrum

Mats Jonsson skrev: Av starkströmsförordningens § 5 framgår att innehavaren ska kontrollera kunskaper och färdigheter hos den man släpper lös på sin anläggning.Regeringen skriver i propositionen till riksdagen att det är svårt för den enskilda konsumenten att kontrollera behörigheten. Det kan man också se i en dom meddelad av Falu tingsrätt. Ett par döms för att inte ha kontrollerat att anlitad installatör hade nödvändig behörighet. Kvinnan i fallet ifrågasätter just hur hon skulle agerat.

I ett annat fall luras en dam av en elinstallatör med begränsad behörighet till att byta elcentral. Damen i fråga förstår nog inte att denna elinstallatör inte får byta elcentralen.

Du har inte några domar eller länkar eller annat till detta, att fördjupa sig i.
T.ex. skulle det vara intressant att läsa hur rätten resonerade.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 21:07 - 04 dec 2016 21:09 #8 av Mats Jonsson
Om elinstallationsarbete endast utfördes i bostäder och offentliga lokaler såsom skolor och liknande. Och dessa elinstallationsarbeten endast utfördes av elektriker, det vill säga personer med två- eller treårig gymnasieutbildning med inriktning mot elinstallationer och som genomgått någon form av lärlingsperiod. Ja då skulle vi nog inte behöva något behörighetssystem. Då skulle ju varje person som deltar i arbetet ha nödvändig kompetens.

Men många arbeten kräver helt annan kunskap än vad gymnasieutbildning i många fall ger. Ta som exempel arbete på högspänningsanläggningar. Eller arbete på reservkraftsanläggningar. Anläggningstyper som har sina särskilda krav på jordning, frånskiljning och frånkoppling vid fel. Det är nu som elinstallatörens ska se till att det finns tillräckliga kunskaper och färdigheter. I många fall sköts detta riktigt bra med vidareutbildningar och installationsanvisningar. Men tyvärr är min erfarenhet att det är alltför vanligt att elinstallatören inte kan eller vill fullgöra sina skyldigheter.

Jag får ofta höra att "det är jag som har behörighetsansvaret här på företaget". Jag brukar då fråga vad personen gör för att uppfylla sitt ansvar. Då upprepar personen sig och säger något om elinstallatör med mera. Men vad personen konkret gör vad gäller kunskaper och färdigheter samt kontroll före idrifttagning får man inte alltid veta.
Frågor om hur man ser på kompetens när det gäller arbete på högspänningsanläggningar eller arbete på reservkraftsanläggningar har man ofta inget svar på. Man har ofta inte ens svar på hur jordningen av reservkraftsanläggningen ska utföras. Än mindre kan man då ha svar på hur kontrollen ska utföras.

När det gäller kompetens tror jag att den nya elsäkerhetslagen och föreskrifterna kan bli ett bra verktyg. Saxat ur förslaget till föreskrifter:

Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten som utförs.

[/i]

Att sätta ord på kompetenskrav och tillgång till kompetens tror jag blir nyttigt för många företag.

Min bedömning är att merparten av de som arbetar som yrkesmän inte är elektriker utan tillhör helt andra yrkesgrupper men som utför elinstallationsarbete som en begränsad, eller mycket begränsad, del av sitt arbete. Det gäller många olika sorters tekniker. Även här tror jag att det är bra att sätt ord på kompetenstillgång och kompetenskrav.

För skötsamma elinstallatörer och företag innebär den nya lagen inledningsvis ett visst merarbete. Men troligen har de redan rutiner som kan användas i egenkontrollprogrammet. Dessa rutiner är oftast till stor nytta, kostnaderna för att skapa ett egenkontrollprogram kan många gånger tjänas in på att man faktiskt fick bättre rutiner.

Men för oseriösa företag kommer den nya elsäkerhetslagen att bli jobbig när man ska redovisa hur man faktiskt arbetar.

Min uppfattning är att de skötsamma tjänar på lagen och är ett instrument för att försvåra för de oseriösa.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist, Lars

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2016 22:19 #9 av Lars Blomkvist
Äntligen får man skörda frukt (förhoppningsvis) så jäkla trött att slåss mot oseriösa företag. Tror faktiskt att detta blir bra samt en liten tankeställare hur man faktiskt lägger upp sitt jobb.

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2016 05:43 - 05 dec 2016 05:45 #10 av Mats Jonsson

Electrum skrev:

Mats Jonsson skrev: Av starkströmsförordningens § 5 framgår att innehavaren ska kontrollera kunskaper och färdigheter hos den man släpper lös på sin anläggning.Regeringen skriver i propositionen till riksdagen att det är svårt för den enskilda konsumenten att kontrollera behörigheten. Det kan man också se i en dom meddelad av Falu tingsrätt. Ett par döms för att inte ha kontrollerat att anlitad installatör hade nödvändig behörighet. Kvinnan i fallet ifrågasätter just hur hon skulle agerat.

I ett annat fall luras en dam av en elinstallatör med begränsad behörighet till att byta elcentral. Damen i fråga förstår nog inte att denna elinstallatör inte får byta elcentralen.

Du har inte några domar eller länkar eller annat till detta, att fördjupa sig i.
T.ex. skulle det vara intressant att läsa hur rätten resonerade.

Tidigare har jag delat med mig av den här typen av information men det gör jag inte numer.

Jag lägger ner flera hundra timmar per år på att söka information från nyheter, tidningar och myndigheter om olyckor, domar med mera. På något sätt ska denna tid finansieras av min övriga tid genom kurser och konsultation. Det jag ser är att om jag lägger ut det material jag efterforskat för min verksamhet på webben så ser jag att mina konkurrenter använder samma material, inte minst enskilda utbildare. De kan naturligtvis själva sökt samma uppgifter. Men ibland kan man se ordagrant samma text som jag använt och det känns ju så där :(

Sedan är det detta med personuppgifter. En dom är i och för sig en offentlig handling. Men jag vill inte gärna lägga upp en handling på nätet som innehåller så högst personliga uppgifter.

Går man mina kurser så får man ta del av mina erfarenheter :)

Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2016 08:34 - 05 dec 2016 08:36 #11 av Örjan Borgström

Mats Jonsson skrev: #4 Lars.
Tanken är alltså inte att egenkontrollprogrammet ska vara ett dokument för beställare eller besiktningsmän. Det är ett internt styrdokument som ska användas inom företaget. Beställarna ska inte sitta och jämföra egenkontrollprogrammen, de ska jämföra offerter.


Nej det är klart att man inte ska skicka över hela egenkontrollprogrammet. Men genom att för ett projekt i offerten kunna visa upp hur man tänker organisera projektet, hur projektet kommer att planeras och kontrolleras och vilken kompetens som främjar projektet de deltagande medarbetare har, så blir detta ett konkurrensmedel som flera av de stora elinstallationsföretagen använder redan idag.

Allt det här är uppgifter som ska finnas i egenkontrollprogrammet och att tänka att de uppgifter man lägger in ska kunna användas på detta sätt redan när man upprättar sitt egenkontrollprogram förenklar denna hantering senare.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 16:07 #12 av Electrum

Lars skrev: Någon får gärna förklara hur dessa regler kommer skapa bättre ordning på marknaden för jag kan inte se hur det isåfall skulle gå till!?

Jag kan tyvärr inte vara till hjälp. :(

Jag är lite dyster och tror i min välvilligaste vision att detta nya inte förändrar något alls, det blir bara som förr + en liten period med jobbigt administrativt arbete att skapa lite dokument som får sin givna plats i nedersta skrivbordslådan.
Jag har mycket svårt att se att någon företagare kommer ha någon lust att lägga det minsta mer arbete på detta än så. Det har ju funkat bra i alla år förut, särskilt för de bra firmorna som sköter sitt på ett bra sätt.

Jag har också svårt att se att branschen kommer bli tvingade till en betungande administrativ börda för denna nya papperstiger, särskilt som branschen i sig är så tunga remissinstanser och själva i stort sett styr över regelverket. Detta nya är ju inte vad ESV ville, utan det blev ett oerhört kompromissande gentemot eio och SEF.


Men i mina mest dystra ögonblick tror jag att detta kommer få hela elbranschen att haverera, då man nu tar bort sista hindret för vem som helst att koppla el. Nu behövs det inte ens någon behörig på firman, utan bara ett papper i form av egenkontrollprogram och en anmälan till ESV om att firman kopplar el.
Nästan fritt fram att härja på alltså. Och när man bränner ner ett helt affärscentrum så är det bara att konkursa firman och skapa en ny med ett nytt (men likadant) egenkontrollprogram.

Ansvaret går ifrån fysisk person till juridisk person. Den juridiska personen är lätt att radera med en konkurs och sen skapa en ny.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 17:32 #13 av Christer Djerf
Alla företag måste ju ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, på vilket sätt gör det att det blir fritt fram för vem som helst? Idag vet ju inte ens ESV vilka elinstallationsföretag som finns, än mindre vem som är behörig på företaget (om någon, det är ju nästan omöjligt för en privatperson att kontrollera idag!)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 17:38 #14 av Electrum
Men denne behöver ju inte vara anställd eller på annat sätt vara involverad i företaget. Det räcker med att denne går med på att vara registrerad för rollen.


Men visst, det är detta som gör att jag tror att det, i bästa fall, blir precis som förut, bara med några papper som ligger i nedersta skrivbordslådan.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 17:52 #15 av Christer Djerf
Skillnaden blir ju att "denne" måste registrera sitt bolagsengangemang på ESV, idag räcker det med att skriva på ett okänt antal oregistrerade papper. Registrerar "denne" sig på för många bolag lär ju ESV intressera sig för hur "denne" klara av att sköta sina åligganden, något som är omöjligt att kontrollera idag.

Likaså kan ju inte Agda idag kontrollera om "kalles el" bara heter heter så eller om det verkligen finns en behörig installatör i företaget, men den 1/7 2017 kan hon ganska enkelt göra den kontrollen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 18:04 #16 av elmont
Problemet med det är väl att Agda och hennes släkt och vänner inte vet att och vem dom ska fråga. Dessutom tror dom att allt är som det ska vara med "kalles el" han som är så trevlig.
Jag tror också att det blir som det oftast blir dvs nått papper i någon perm eller låda som ingen bryr sig om.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 18:32 #17 av Christer Djerf
Att man ska fråga, var man ska fråga och hur kommer ESV att informera om bl.a. i tv innan lagen träder i kraft.

Idag vet vi att ingen vet att man kan kolla behörigheten om man har behörighetsnumret men det säger inget om företagstillhörighet eller om hur många företag man sålt sin behörighet till då detta inte alls är registrerat någonstanns.

Så jag vill leva i tron att den nya reformen kommer bli ett stort lyft och rensa ut en hel del oseriösa aktörer som finns idag.
Följande användare sa tack: Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 20:07 #18 av Mats Jonsson
Ja, jag är inne på Christers linje och tror att detta blir bättre.

I dag "vet vi" vilka som fuskar men har svårt att bevisa vilka som inte har någon elinstallatör i sin verksamhet. Inte ens myndigheten kan i dag ta reda på om ett företag har en elinstallatör eller inte. En företagare som får ett brev från Elsäkerhetsverket behöver inte ens svara på brevet. Elsäkerhetsverket kan inte begära ut uppgifter från företaget om vem som är elinstallatör. Det tycker jag är en allvarlig brist i dagens system.

I det nya systemet kan ju vi som sköter oss ganska snabbt sprida ut kunskap om hur man söker reda på om ett företag är registrerat eller inte. Vi kan i våra offerter hänvisa till innehavarens skyldigheter och att man på Elsäkerhetsverkets hemsida kan se att vi är registrerade med skyldigheter att hjälpa innehavaren att uppfylla sina skyldigheter.

Vi kan ju till vänner och bekanta visa att "Elföretaget AB" inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Sedan är nog ryktesspridningen i gång.

Det nya systemet kommer att förbättra konkurrensen för skötsamma företag.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 20:48 #19 av elmont
Det fungerar säkert mot större beställare, men är det där "problemen" finns ? Vanligt folk kommer aldrig folk som ska sprida kunskapen i kontakt med, dessutom tror jag att allra flesta "Svenssons" inte bryr sig eller ids att kolla så länge deras anläggning fungerar och blir så billig som möjligt

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2016 21:12 #20 av Christer Djerf
Ok, vi vet att det inte fungerar idag, vad gör då den nya lagen så dålig att det inte ens är värt att prova om det blir bättre?
Nu har vi iofs. inte den valmöjligheten om vi vill fortsätta inom vårt skrå, den nya lagen är klubbad och det är bara att följa den om man vill vara laglydig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.081 sekunder

Senaste foruminlägg