Jordfelsbrytare i oisolerad garagelänga

25 mar 2016 20:14 #1 av Anonym Gäst
Står inför att byta ut portarna till en garagelänga med 20 portar. Nya elportar ska installeras och till dessa ska nya uttag dras. Frågan om jordfelsbrytare har kommit upp. Jag hävdar att det är krav på att installera jfb i detta fall. Min motstånadare hävdar motsatsen med argument som att det inte krävs samt att en jfb kommer att lösa ut så fort det blir fuktigt ute.

Stämman för den aktuella föreningen bordlade ärendet och ser inget behov av jordfelsbrytare. Själv känner jag mig otrygg med denna lösning.

Vad är det som gäller? Någon som kan ställa påvisa lagtext samt klaragöra?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 mar 2016 20:53 #2 av Bo Siltberg
Varför inte klippa stickproppen och ansluta portarna fast?

Det som är tillämpbart i reglerna för detta fall är att det krävs JFB för alla uttag för allmänbruk. Dessa uttag antar jag sitter så till att de inte inbjuder till allmän användning? Då ställs inte heller krav på JFB.

Huruvida portarna skulle behöva en JFB kan jag ju inte svara på, det beror på hur det ser ut, om det t.ex finns risk för nötning av anslutningskabeln etc. Varför tror man att fukt skulle lösa en JFB?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 14:05 #3 av Johan Andersson
Behöver man verkligen jordfelsbrytare om man kompletterar ett befintligt garage med ett till uttag? Det är ju inte utomhus eller badrum.

Å andra sidan så föreslår jag alltid jordfelbrytare till dom som saknar. Och snacket med att den skulle lösa ut låter ju överdrivet.. Är dom rätt att inte ta sig in i garaget? Har sett vissa motorportar som saknar möjlighet till manuell öppning.. Och saknar man annan ingång är det ju rätt dumt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 14:27 #4 av Bo Siltberg
Vi diskuterade frågan om undantagsregler i andra lokaler än bostäder här:
www.fluxio.se/forum/6/16787.html?limit=200
Kontentan var att man med sunt förnuft kan tillämpa samma undantag som föreskrifterna tillåter för bostäder.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 18:44 #5 av Michell Andersson
Man kan inte tillämpa ett undantag om det inte finns ett krav. Är det att betrakta som en del av en bostad eller annat enligt föreskrift så finns ett krav vilket man kan göra undantag från, men om det inte är att betrakta som en sådan typ av anläggning som kravet i föreskrift gäller för så går det inte att göra undantag eftersom det helt enkelt inte är ett krav. Kravet i föreskrift gäller byggnad som används som bostad. Ett garage används normalt inte som bostad i min mening.

Min uppfattning är inte att föreskrifterna ställer krav på jordfelsbrytare i detta fall. Däremot så kanske standard gör det. Poängen med jordfelsbrytare för allmänuttag är att det kan förväntas att det ansluts handhållna anordningar till uttaget. Grejen med handhållna anordningar är att de kopplas in och ur flera gånger om. Risken med detta är att skyddsledaren riskerar att nötas av med tiden utan att någon märker av detta varför ett behov av jordfelsbrytare som tilläggsskydd kan finnas.

Så, om det kan förväntas att någon kommer ansluta handhållna apparater till uttagen så ska de föregås av jordfelsbrytare. Är det uttag enbart avsedda för särskilda apparater som inte kopplas in och ut flera gånger om så ska skyddsledaren i anslutningskabeln se till att gruppen löser vid spänningssättning av utsatt del.
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 19:17 #6 av Tomas Karlsson
Att använda som argument att det kommer lösa när det blir fuktigt verkar väldigt klent, bara att se till att utrustningen och installationen klarar sin miljö annars är den ju olämplig. Men i just frågeställningen tycker jag Michell är rätt ute här ovan om man vill ge skäl för att utelämna JFB här.
Följande användare sa tack: Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2016 20:33 #7 av Torbjörn Forsman
Man bör också kolla om tillverkaren av elportarna föreskriver JFB i sina installationsanvisningar, i så fall är det ju svårt att komma undan kravet hur man än väljer att tolka standarder och föreskrifter.

Jag skulle för min del inte oroa mig för okynnesutlösningar pga fukt. Om installationen är så dålig att den ger tillräckliga krypströmmar för att en JFB ska lösa ut i vartenda regnväder, så är det bara en tidsfråga innan den orsakar brand om man det inte finns mer än en 10 A gruppsäkring som skydd.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 apr 2016 08:45 #8 av Örjan Borgström
Ett eluttag i ett garage kan komma att användas i andra syften än att försörja porten, jag ser ingen annan anledning än snålhet att inte sätta upp jordfelsbrytare.

Jag anser att vi ska resonera precis tvärt om när vi utökar en elinstallation. Passa på att få ett bättre personskydd med hjälp av jordfelsbrytare om det inte finns absoluta skäl att inte ha det. Då tänker jag inte på pengar.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson, Daniel Norrström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.047 sekunder

Senaste foruminlägg