Behörighet

10 okt 2015 14:50 #1 av Magnus Olsson
Hej

Jag jobbar på ett kommunalt bostadsbolag och har allmän behörighet ABL.

Min arbetsgivare vill att jag ska stå för behörigheten för våra fasighetsskötare.
Tanken är att fastighetsskötarna ska få byta enfas vägguttag, lamputtag, strömbrytare och vissa armaturer (ej armaturer med dalistyrning etc).

Är detta ett behörighetskrävande arbete?

Satt med en kollega och funderade lite på vilka arbeten som kräver behörighet och jag måste
erkänna att vi inte kom fram till ett bra svar. Finns på något ställe där det står när det krävs behörighet.

Det är säkert mycket att fundera på om man ska stå för behörigheten och jag är tacksam för tips.

Man vill ju göra så rätt som möjligt från början.

Magnus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 okt 2015 15:14 #2 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Behörighet
Ja det var ju en ganska lätt fråga att besvara:

3 § Utan hinder av bestämmelserna i 6 § elinstallatörsförordningen
(1990:806) om vem som får utföra elinstallationsarbete, får följande arbeten
utföras av andra än en elinstallatör eller en yrkesman under överinseende av
en elinstallatör. Undantagen gäller dock inte för elinstallationsarbeten som
utförs i explosiva miljöer.
1. Utbyte av elkopplare som är placerade i en egen kapsling eller dosa
samt av anslutningsdon för högst 16 A, 400 V.
2. Utbyte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av en starkströmsanläggning som
ingår i en skyddsklenspänningskrets med nominell spänning om högst 50 V
med effekt om högst 200 VA och ström begränsad av säkring på högst 10 A
eller med annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie för skyddsklenspänning
med nominell spänning om högst 50 V.
5. Losskoppling eller anslutning av en anordning i ett laboratorium, provrum
eller liknande där anordningen används för utbildning, provning, försöksverksamhet
eller kontroll.


Ur ESV Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer
elsäk fs 2013-1
www.elsakerhetsverket.se/globalassets/fo...ak-fs-2013-1_web.pdf

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 okt 2015 15:32 #3 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Behörighet
Som ovan skribent skrivit så omfattas inte dessa arbeten av behörighetskravet vilket innebär att du inte kan vara behörighetsansvarig för dessa arbeten. Det är arbetsgivaren som tar ansvaret för att personerna har erforderlig kompetens att utföra dessa arbeten samt att arbetet blir riktigt kontrollerat efter utförande.

Kan dock påpekas att armaturbytet endast avser byte i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder. Trapphusarmaturerna omfattas således av kravet på behörighet eftersom trapphuset är ett allmänt utrymme. Likaså andra armaturer på exempelvis de kommunala vårdboendena eller på förskolor. Då skulle du kunna vara behörighetsansvarig för just dessa arbeten.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 okt 2015 15:48 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Behörighet

Magnus Olsson skrev: Det är säkert mycket att fundera på om man ska stå för behörigheten och jag är tacksam för tips.

Det finns ju en sak du måste tänka lite på.

Du ska utöva överinseende av de personer som utför arbeten såsom yrkesman under din behörighet.
Och du har ett krav på dig att du har förvissat dig om att de har erforderlig kunskap för det arbete som de utför.

Och hur detta ska gå till måste du fundera lite över. Jag tycker att du ska passa dig för att "skänka bort" din behörighet helt allmänt inom bolaget.
- Du bör nog se till att du har koll på vilka som gör jobb såsom yrkesman under din behörighet, listor eller enskilda dokument för var och en.
- Kontrollera deras kunskaper.
- Upprätta regler för vad du tillåter de göra, och när de måste fråga dig osv (även detta dokumenterat, med deras namnteckningar)
- Ha regler för kontroll, dokument om kontrollansvar
- säkert några saker till ...

- Se till att få betalt, du ska naturligtvis tjäna något själv på detta, att det kommer upp som ett önskemål beror ju på att någon annan tjänar på det, den kakan ska ni dela på.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 okt 2015 05:57 #5 av Magnus Olsson
Svar från Magnus Olsson i ämnet Behörighet
Om man byter en spisplatta, kylskåpstermostat eller en kontaktor ett automatikskåp.
Är det behörihetskrävande eller går det under maskindiriktivet?

Om vi är två med AB behörighet i bolaget. Står vi för behörigheten var för sig eller kan / ska min kollega jobba under min behörighet?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 okt 2015 06:24 #6 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighet
Hej Magnus

För din fråga om behörigheten finns det ett bra svar i denna tråd från tidigare diskussion.

fluxio.se/forum/6/6021.html

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 okt 2015 06:41 #7 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighet
Det finns litteratur kring de olika ansvaren som kommer med de olika funktionerna på företaget.
Elansvar En fyrklöver skriven av Mats Jonsson, Lars Kilsgård

Vanligt är att man delar upp det i tre ansvar Personsäkerhetsansvaret, Elanläggningsansvaret och Behörighetsansvaret.
Ett fjärde kan vara ansvar för Elektrisk materiel.

Dessa hänger ihop på ett eller annat vis och är bra att dokumentera och göra gränsdragningar för vad som ligger på ditt ansvar som behörighetsansvarig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 okt 2015 07:47 - 11 okt 2015 07:52 #8 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Behörighet
En produkt är inte en anläggning. Behörighetskravet omfattar enbart starkströmsanläggningar. Bytet av kontaktorn i automatikskåpet kan dock anses vara ett arbete i en anläggning eftersom uppförandet av anläggningen gjordes med förutsättningen att det var just en anläggning och inte en produkt. En kontaktor i ett pannrum eller skåpet till en garageport kan vara sådana exempel. En kontaktor i automatikskåpet på en paketeringsmaskin däremot är nog ofta konstruerad som en maskin, och därmed en produkt, där det enda som anses vara en starkströmsanläggning är ledningarna förbundna mellan maskinens olika funktionella enheter.

Och det snabba svaret gällande överinseende så kan en behörig installatör enbart arbeta under överinseende för de arbeten vilken dennes egen behörighet ej omfattar. Vilken montör som sedan går under vems behörighet ska vara uttalat. Man blir inte automatiskt behörighetsansvarig bara för att man tar tjänst på ett elinstallationsföretag, och att man är behörig, mer än för sina egna arbeten i enlighet med ens behörighets omfattning. En AB-installatör kan således aldrig arbeta under överinseende av någon annan om inte behörigheten blir indragen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.046 sekunder

Senaste foruminlägg