Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Gränsdragning

03 aug 2015 08:43 #1 av Anders Sundkvist
Skulle vilja ha lite input om ett par saker:
1. Arbetar på ett VA-bolag där kunderna i vissa fall har en pumpstation för avloppet på sin tomt. Enligt VA-lagen äger vi pumpstationen (pumpsump, pump samt automatik) medan det enligt ellagstiftningen är kunden som är anläggningsägare då apparatlådan är ansluten till dennes mätare.
Åsikter/synpunkter om den kollisionen?

2. I samband med installation av en pumpstation åligger det kunden att ordna med matning. D.v.s. förläggning av kabel från central till pumpsump, inkoppling av kabeln i central samt att sätta upp och koppla in ett signaldon för larm.
Det som inte åligger kunden är att ansluta apparatlådan. Den kopplas in och spänningssätts av vår personal vid driftsättning vilket medför att jag som elinstallatör får ta på mig ansvaret för att hela installationen är rätt utförd.
Hur hade ni ställt er till detta tillvägagångssätt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 aug 2015 10:55 #2 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Gränsdragning
Angående punkt 1 så är det inte alls så att anläggningen tillhör markägaren enbart för att den är ansluten till dennes mätare. Min uppfattning är att ellagen t.o.m. definierar detta som två olika anläggningar av den enkla anledningen att det råder olika ägarförhållanden för de olika anläggningarna.

Ellag (1997:857)

1 kap. Inledande bestämmelser

2 § Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning med däri ingående särskilda föremål för produktion, överföring eller användning av el.

Om olika delar av en och samma anläggning har skilda innehavare, anses varje sådan del som en särskild anläggning. Om en anläggning för användning av el är ansluten till en eller flera andra sådana anläggningar och är anläggningarna i samma innehavares hand, skall anläggningarna anses som en och samma anläggning.


Gällande punkt 2 så är den som spänningssätter anläggningen ansvarig för att anläggningen kontrollerats i betryggande omfattning. Givetvis utför du de kontroller som du fordrar för att du ska känna dig trygg med att anläggningen är utförd i enlighet med gällande föreskrifter och därmed tillämplig standard. Är det någon annan som spänningssätter så torde den personen utföra kontrollen i vad denna person anser vara betryggande omfattning.

Är anläggningen fram till en viss punkt redan spänningssatt då ni ska utföra ert arbete så kan inte ni ansvara för den biten som redan är spänningssatt eftersom det inte var du som spänningssatte anläggningen. Och en anläggning ska ju kontrolleras före idrifttagning oavsett om det är för provdrift eller permanent drift.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 aug 2015 14:11 #3 av Anders Sundkvist
Svar från Anders Sundkvist i ämnet Gränsdragning
Tack för snabbt och utförligt svar Michell :tummeupp:

När det gäller pkt 2 har jag fram till nu tagit ansvar för den här typen av installationer trots att jag om man hårdrar det inte kan göra kontrollerna fullt ut (kan t.ex. vara svårt att kolla kabelförläggningen när det är återfyllt).
Det tråkiga med det är att vi stöter på rätt många "kan själv"-installationer men även förvånansvärt många installationer där yrkesfolk misslyckats. Oftast är det p.g.a. felkopplingar men även felaktigt utförande förekommer (EKK förlagd direkt i mark är rätt vanligt)
Detta leder ofelbart till samma sak: en arg kund blir hänvisad till att göra som björnarna (bajsa i skogen) fram tills dennes installatör fixat anmärkningarna.

Därför har jag bett bett om att kundens elinstallatör ska ta ansvar för hela installationen inklusive spänningssättning och funktionstest (görs med knapp på apparatlådan).
Därmed vet vi att anläggningen är klar att köra igång när pumpteknikern kommer ut och kunden blir nöjd. Dessutom behöver vi inte avsätta en eltekniker för ett jobb som ofta är avklarat på en kvart men där restiden kan vara upp mot 45 minuter enkel väg.

Anledningen till att jag la ut frågorna här är att jag av en del anses vara onödigt petig när jag underkänner anläggningar. De förstår helt enkelt inte vad behörigheten innefattar och jag behöver tyvärr en "second opinion" från någon oberoende part för att jag ska bli betrodd :smack:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 aug 2015 14:37 #4 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Gränsdragning
Dock så är det så att förläggning av kabel och dess kabelväg är ett behörighetskrävande arbete. Det innebär att någon ska vara ansvarig som behörig installatör för detta arbete då det utförs. Och har inte du uttryckligen medgivit att du är behörighetsansvarig för det arbete som utförs så är du inte det. Och du kan ej heller ta på dig ansvaret retoraktivt. Personen som utför förläggningen ska arbeta under ditt överinseende för att du ska kunna anses vara ansvarig, förutsatt att det även är utfört enligt din instruktion. Och den behörighetsansvarige är ansvarig tills anläggningsdelen blivit överlämnad till anläggningsinnehavaren. Därefter är det anläggningsinnehavaren som är ansvarig för att anläggningsdelen uppfyller en god elsäkerhetsteknisk praxis. Det är alltså inte du som är ansvarig för utförandet av kabeln om du inte uttryckligen tagit på dig behörighetsansvaret för detta arbete. Du är dock skyldig att kontrollera anläggningen som du, eller någon under ditt överinseende, påför spänning på i betryggande omfattning oavsett vem som förlagt kabeln och under vems överinseende de utfört detta. Kontrollen innan spänningssättning kommer man aldrig undan oavsett vem som utfört arbetet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 aug 2015 20:01 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Gränsdragning

Anders Sundkvist skrev: 2. I samband med installation av en pumpstation åligger det kunden att ordna med matning. D.v.s. förläggning av kabel från central till pumpsump, inkoppling av kabeln i central samt att sätta upp och koppla in ett signaldon för larm.
Det som inte åligger kunden är att ansluta apparatlådan. Den kopplas in och spänningssätts av vår personal vid driftsättning vilket medför att jag som elinstallatör får ta på mig ansvaret för att hela installationen är rätt utförd.
Hur hade ni ställt er till detta tillvägagångssätt?


Vet inte om jag förstår. Ligger det på kunden att dra fram en matning i form av en lös kabelände? Skulle det inte gå att avsluta ledningen i en dosa el dyl så att den delen kan kontrolleras och driftsättas av kunden? Det skulle bli så mycket enklare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 aug 2015 05:39 #6 av Anders Sundkvist
Svar från Anders Sundkvist i ämnet Gränsdragning

Bo Siltberg skrev: Vet inte om jag förstår. Ligger det på kunden att dra fram en matning i form av en lös kabelände? Skulle det inte gå att avsluta ledningen i en dosa el dyl så att den delen kan kontrolleras och driftsättas av kunden? Det skulle bli så mycket enklare.


Du har fattat rätt Bo. Det händer att kabeländen är inlagd i en dosa men tyvärr allt för sällan och det är som du säger en fungerande lösning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 aug 2015 06:41 #7 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet Gränsdragning

Bo Siltberg skrev:

Anders Sundkvist skrev: 2. I samband med installation av en pumpstation åligger det kunden att ordna med matning. D.v.s. förläggning av kabel från central till pumpsump, inkoppling av kabeln i central samt att sätta upp och koppla in ett signaldon för larm.
Det som inte åligger kunden är att ansluta apparatlådan. Den kopplas in och spänningssätts av vår personal vid driftsättning vilket medför att jag som elinstallatör får ta på mig ansvaret för att hela installationen är rätt utförd.
Hur hade ni ställt er till detta tillvägagångssätt?


Vet inte om jag förstår. Ligger det på kunden att dra fram en matning i form av en lös kabelände? Skulle det inte gå att avsluta ledningen i en dosa el dyl så att den delen kan kontrolleras och driftsättas av kunden? Det skulle bli så mycket enklare.


Ja jag funderade på samma sak, avslutet görs i en kopplingsdosa alt. säkerhetsbrytare. Då ska ni i erat avtal när det skrivs och just runt de förutsättningar att kunden ordnar med matning att matningen skall avslutas i en säkerhetsbrytare. Samt poängtera att den skall vara kontrollerad och driftsatt innan ni påbörjar arbetet med att ansluta eran anläggning.

Markus Ågren
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 aug 2015 07:01 #8 av Anders Sundkvist
Svar från Anders Sundkvist i ämnet Gränsdragning

Markus Ågren skrev: Ja jag funderade på samma sak, avslutet görs i en kopplingsdosa alt. säkerhetsbrytare. Då ska ni i erat avtal när det skrivs och just runt de förutsättningar att kunden ordnar med matning att matningen skall avslutas i en säkerhetsbrytare. Samt poängtera att den skall vara kontrollerad och driftsatt innan ni påbörjar arbetet med att ansluta eran anläggning.


Men det är inte helt lätt att övertyga alla medarbetare (läs lekmän) om hur bra en sådan lösning är. Nu verkar det trots allt som att jag får igenom att det i avtalen framöver kommer att bli kundens elinstallatör som får förtroendet att göra hela elinstallationen. T.o.m. den komplicerade delen att koppla in kabeländen apparatlådan ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.084 sekunder