Ansvar vid återinkoppling till nätet...

06 maj 2015 18:40 - 07 maj 2015 07:59 #21 av Reijo Eriksson
Hittade denna text från Eon:

Anmälningskrav vid åter­anslutning slopas I maj 2006 reviderades tidigare stan­­dard gällande återanslutning av frånkopplad kundanläggning. Den största skillnaden är att kravet på för- och färdiganmälan vid återanslutning tagits bort (SS 437 01 40 utgåva 3).

Detta innebär att den så kallade 3- och 6-månadersregeln, som tidigare tillämpats för att avgöra om färdiganmälan krävts för en anläggning som varit bortkopplad under en kortare tid, inte längre gäller. Nätägaren anger om ny färdiganmälan krävs vid återanslutning.

Fortfarande gäller dock att man före återanslutning av frånkopplad kundanläggning bör informera anläggningsinnehavaren om dennes ansvar för att anläggningen uppfyller gällande starkströmsföreskrifter. Innehavaren bör samtidigt rekommenderas att kontrollera anläggningen.

Spänningssättning
När en frånkopplad anläggning åter ska tas i drift, spänningssätter nätägaren servisledningen fram till kundanläggningens servis- alternativt mätarsäkring. Nätägaren lämnar kundanläggningen med demonterad mätarsäkring och/eller frånslagen huvudelkopplare.

Drifttagning och spänningssättning
av kundanläggningens installationer sker genom anläggningsinnehavarens försorg eller av brukaren i samråd med anläggningsinnehavaren.

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Bo Siltberg, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 maj 2015 18:48 #22 av Reijo Eriksson
Detta fall har stora likheter med en händelse som inträffade iNorrbotten 2002.
www.voltimum.se/articles/elinstallator-b...lld-felaktigt-arbete

Elinstallatören fick en varning och dömdes åven för brott mot ellagen.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 maj 2015 20:50 - 13 jun 2016 17:10 #23 av Borttagen användare
Följande användare sa tack: Anders Svensson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 07:50 #24 av Christer Djerf

Andreas Öhr skrev: Fast återigen. Trådskaparen undrar om skadeståndsbiten. Vi sitter fortfarande och snöar in på elanläggningen. Vad jag kan se så finns det ingenstans skrivet att elanläggningen orsakat brandskadan? Var det inte detta som ärendet handlade om?

En spis är inte en del av elanläggningen. Spisen är en produkt. Även om man slagit till elen i strid mot praxis/god sed/avtal/med mera, så är det fortfarande så att tillslaget inte har bidragit till att brand uppstått på grund av fel i en okontrollerad/icke besiktigad elanläggning.

Det är fortfarande någon som utan uppsikt har lämnat en spis med reglagen i tillslaget läge. Manövrering av spisen eller kravet på uppsyn över densamma regleras inte ö.h.t. i de regelverk som nämns.

Jag har fortfarande svårt att tro att någon annan än hyresgästen kan anses vållande till detta. Sedan är det dessutom kanske omöjligt att bevisa VEM som vridit om spisvredet. Så det slutar möjligen i att ingen döms.

Ponera att anläggningen SKULLE varit kontrollerad av elinstallatör enligt konstens alla regler. Alltså de prover som KAN utföras innan spänningsättning görs och dokumenteras. Spisvredet skulle kunna varit i tilläge före besiktningen, eller ha hamnat i detta läge efter besiktningen.

Till skillnad mot föregående talare så skulle jag inte vilja hålla med om att det har stora likheter med det länkade fallet. I detta har arbete utförts i en anläggning.

I trådskaparens fall så har nätägaren gjort en från- och sedan en tillkoppling/återanslutning. Det står ingenting om att anläggningen modifierats eller att arbete utförts i den. Och även om det tillhör "god sed" att ny anmälan ska ske före tillkoppling, så har återigen inte elanläggningen varit bristfällig och har inte heller varit orsaken till branden. Hade det funnits en anmälan och en kontroll före idrifttagning varit utförd så hade fortfarande spisen kunnat sätta eld på hela huset.


Jag kan inte få det till något annat än att det är den som väljer att koppla till tillförseln av energin som orsakade skadan.

Tar man ett annat exempel: Man har en vinkelslip där person A har av misstag satt brytaren på maskinen i TILL-läge.
Person B väljer sedan att koppla in stickproppen och maskinen startar och orsakar skada.
Att i det läget hävda att det är person A:s ansvar tycker jag blir väldigt svårt!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 08:00 #25 av Ronnie Lidström

Reijo Eriksson skrev: ...När en frånkopplad anläggning åter ska tas i drift, spänningssätter nätägaren servisledningen fram till kundanläggningens servis- alternativt mätarsäkring. Nätägaren lämnar kundanläggningen med demonterad mätarsäkring och/eller frånslagen huvudelkopplare.
...


Enligt denna standard som Reijo klistrade in så skulle jag i alla fall skylla på nätägaren. ;)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 08:11 #26 av Electrum
Som jag själv tänker så stämmer det bäst överens med hur Andreas Öhr tänker/skriver.

Men ärligt talat tror jag, som jag redan skrivit, att det inte går att finna någon ansvarig för händelsen.

Det var en olycka, sånt som man inte kan förutse. Anledningen till att man har försäkringar.


Finns det en lagtext, som väldigt solklart stipulerar att nätägaren inte får slå på strömmen innan en kontroll av kundanläggningen och anslutna apparater är utförd, så kan det att detta inte gjort utgöra ett bevis på vårdslöshet - och därmed göra att skadestånd kan utgå.
Men jag tror inte att detta är någon väg framåt.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 08:15 #27 av Electrum
Däremot var eons text jättebra.

De har formaliserat återinkoppling på ett föredömligt vis, att kunden själv får skruva in mätarsäkringarna och att kunden blir informerad om vikten av att kolla att anläggningen fortfarande är i skick.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Christer Djerf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 18:23 #28 av Anders Svensson
Skulle det vara nätbolagens ansvar i och med att de tillför energin så är det ju fritt fram att passa på att fixa lite med sin elanläggning i samband med ett strömbortfall.
Skadar man sig eller nån annan när elen kommer tillbaka är det ju nätbolagets fel, de kopplade ju på utan att kontrollera abonnentanläggningarna.

Nästa grej är att stämma vattenverket för den där kranen man glömt stänga och som orsakade en vattenläcka.
Sverige=landet där allt är nån annans fel...

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 19:48 - 13 jun 2016 17:10 #29 av Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 20:29 #30 av Bo Siltberg
Driver ni inte iväg lite väl långt nu? Nätägaren kan aldrig tillåtas att blint driftsätta en anläggning, och innehavaren kan aldrig vara skyldig att hålla en anläggning redo för inkoppling 24/7, den kanske inte är färdig! Vi pratar inte om ett kort strömavbrott här, utan en anläggning som varit frånkopplad av nätägaren. Den enkla lösningen, som åtminstone EON verkar ha på plats, är att nätägaren ansvarar för elen fram till mätaren och innehavaren för anläggningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2015 20:46 #31 av Stefan Ericson
Bo det du skriver nu håller jag med om det skrev jag i ett av de första inläggen, i den har tråden.
Det är samma regler som är i min bransch. Ingen annan än maskin installatören spänningsätter den.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 04:55 #32 av Anders Svensson

Bo Siltberg skrev: Driver ni inte iväg lite väl långt nu? Nätägaren kan aldrig tillåtas att blint driftsätta en anläggning, och innehavaren kan aldrig vara skyldig att hålla en anläggning redo för inkoppling 24/7, den kanske inte är färdig! Vi pratar inte om ett kort strömavbrott här, utan en anläggning som varit frånkopplad av nätägaren. Den enkla lösningen, som åtminstone EON verkar ha på plats, är att nätägaren ansvarar för elen fram till mätaren och innehavaren för anläggningen.

Jag tycker det är att dra det väl långt att lasta nätbolaget för en spis som av försummelse har lämnats på och därtill har någon placerat brännbart ovanpå spisen. Visst, har nätbolaget dyrt och heligt lovat att kontakta abonnenten innan tillkoppling så har man ju brutit den överenskommelsen. Men att gå därifrån till att bli ansvarig för allt som kan ske i förlängningen är lite väl.
Han som placerat alla kartonger på spisen verkar ju inte tänka riktigt klart i alla lägen. Tur att han inte fick för sig att bada med brödrosten, för då hade väl nätbolaget gjort sig skyldiga till mord.

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 06:21 #33 av Bo Siltberg
Jag tycker att du överdriver och blundar för det faktum att de handlar om en urkopplad anläggning som inte varit i drift en tid. Menar du verkligen att nätägaren ska tillåtas driftsätta sådana anläggningar precis hur som helst? Vad som helst kan ha hänt med anläggningen under tiden. Men jag kan hålla med om att ifall den rivits isär så borde man ha brutit berörda säkringar osv, dvs betraktat anläggningen som strömsatt.

Om jag skulle använda dina ordval så skulle en kund, vid underhåll på anläggningen, behöva klippa av kabeln och gjuta in ändarna i epoxy för att skydda sig mot att nätägaren kopplar in strömmen under arbetet.

Nu har det inte riktigt gått till hur som helst, utan något har överenskommits mellan innehavare och nätägare, och det är troligen ett missförstånd som orsakat att nätägaren driftsatte denna anläggning. Men frågan återstår om nätägaren verkligen får strömsätta anläggningen även om kunden "säger så", utan det är nog alltid innehavaren som ska slå till huvudbrytaren i ett fall som detta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 07:02 #34 av Anders Svensson

Bo Siltberg skrev: Jag tycker att du överdriver och blundar för det faktum att de handlar om en urkopplad anläggning som inte varit i drift en tid. Menar du verkligen att nätägaren ska tillåtas driftsätta sådana anläggningar precis hur som helst? Vad som helst kan ha hänt med anläggningen under tiden. Men jag kan hålla med om att ifall den rivits isär så borde man ha brutit berörda säkringar osv, dvs betraktat anläggningen som strömsatt.

Om jag skulle använda dina ordval så skulle en kund, vid underhåll på anläggningen, behöva klippa av kabeln och gjuta in ändarna i epoxy för att skydda sig mot att nätägaren kopplar in strömmen under arbetet.

Nu har det inte riktigt gått till hur som helst, utan något har överenskommits mellan innehavare och nätägare, och det är troligen ett missförstånd som orsakat att nätägaren driftsatte denna anläggning. Men frågan återstår om nätägaren verkligen får strömsätta anläggningen även om kunden "säger så", utan det är nog alltid innehavaren som ska slå till huvudbrytaren i ett fall som detta.


Det fanns ju en överenskommelse. Hur kan du få detta till att driftsätta hur som helst?

Men visst, hade nätbolaget sagt till innan så hade kunden säkert gått och ålockat ned det brännbara från spisen och stängt av plattan..... Sånt gör man ju inte innan de hört av sig såklart.

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 07:20 #35 av Christer Djerf

Nomen Nescio skrev:

Bo Siltberg skrev: Jag tycker att du överdriver och blundar för det faktum att de handlar om en urkopplad anläggning som inte varit i drift en tid. Menar du verkligen att nätägaren ska tillåtas driftsätta sådana anläggningar precis hur som helst? Vad som helst kan ha hänt med anläggningen under tiden. Men jag kan hålla med om att ifall den rivits isär så borde man ha brutit berörda säkringar osv, dvs betraktat anläggningen som strömsatt.

Om jag skulle använda dina ordval så skulle en kund, vid underhåll på anläggningen, behöva klippa av kabeln och gjuta in ändarna i epoxy för att skydda sig mot att nätägaren kopplar in strömmen under arbetet.

Nu har det inte riktigt gått till hur som helst, utan något har överenskommits mellan innehavare och nätägare, och det är troligen ett missförstånd som orsakat att nätägaren driftsatte denna anläggning. Men frågan återstår om nätägaren verkligen får strömsätta anläggningen även om kunden "säger så", utan det är nog alltid innehavaren som ska slå till huvudbrytaren i ett fall som detta.


Det fanns ju en överenskommelse. Hur kan du få detta till att driftsätta hur som helst?

Men visst, hade nätbolaget sagt till innan så hade kunden säkert gått och ålockat ned det brännbara från spisen och stängt av plattan..... Sånt gör man ju inte innan de hört av sig såklart.


Precis, det fanns överenskommelse som inte följdes, vem ska då bli ansvarig för driftsättningen som inte följde denna överenskommelse?
Den som inte följde överenskommelsen eller den som förmodade att överenskommelsen var till för att följas?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 07:35 #36 av Electrum
Återigen, varför är ni så fokuserade på att det måste finnas någon skyldig, någon sam tar ansvar för allt som händer.

Det är verkligen symptomatiskt för denna tid. Det ska alltid finnas någon som är ansvarig, som ska ta smällen, bara det inte blir jag.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 08:09 #37 av Bo Siltberg
Du har helt rätt i att det egentligen, för min del, inte handlar om vem som ska betala, utan mer om hur det ska fungera. Försäkringsbolaget får gärna betala huset om det underlättar för en saklig diskussion då den börjar spåra ur. Så, vem ska driftsätta en anläggning? Handlar det öht om driftsättning, eller är det ett (långvarigt) "strömavbrott"? Kan nätägaren ställa några krav/förväntningar på en bortkopplad anläggning?
Följande användare sa tack: Christer Djerf

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 08:38 #38 av Mats Persson
Men man kan ju inte på fullt allvar ställa bränbara föremål på en spis i TILL läge bara för att anläggningen för tillfället är bruten?? Bruten på ett vis dessutom som man inte själv har kontroll över... Ska man följa praxis eller standard så ska du själv ha kontroll över brytstället.
Bara för att en person säger att man brytet så litar inte jag på det när jag ska jobba på en anläggning.

Båda har brustit som jag ser det.. Men vem som är mest ansvarig vet jag inte...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)
Följande användare sa tack: Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 08:49 - 08 maj 2015 08:50 #39 av Michael Steen
Det känns redan som min huvudvärk börjar släppa.. !
Då det inte verkar finnas ett klockrent svar på min fundering.
Det är för närvarande 3 försäkringsbolag som tvistar i det här, Hyresgästens bolag, fastighetsägarens, och Nätägaren. Hyresgästen får ersättning från sitt bolag och fastighetsägaren får ett nytt hus, men sen börjar bolagen snegla på varandra och fundera på vem dom ska skicka räkningen till. Jag har andra exempel där en brand kostat 3 milj och man har lagt ytterligare 3 milj på jurister :tummeupp:
Jag kommer helt klart lägga in resultatet av detta på tråden när det kommer....

Jag var inblandad i en annan brand där nätbolaget fick betala huset efter att de gjort en felaktig koppling 1988 som resulterade i brand 2012 när det uppstod ett kabelfel i servisledningen. Servisledningen var från 1940 talet... återkommer med det caset! :evil:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 09:41 #40 av Anders Svensson
Mitt tips hur utgången av en ev tvist kommer bli är att nätbolaget förvisso brustit i sin kommunikation men inte kan hållas ansvariga för det som ligger utom deras kontroll och en enskild person vill man inte gärna lägga ansvaret på då det ger vissa "signaler" rörande just det försäkringsbolaget vilken inte är speciellt lukrativt inför framtiden.
Därför kommer försäkringsbolagen försöka nå en överenskommelse och dela kostnaderna emellan sig.

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.206 sekunder