Ensamarbete med spänning i ställverk

22 jan 2015 17:47 #1 av Niklas Lindh
Finns det några lagar eller föreskrifter som säger ett tydligt nej till ensamarbete med spänning i ställverk.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 19:31 - 22 jan 2015 19:38 #2 av Jan Wahlberg
ELSÄK-FS

2006:1

God elsäkerhetsteknisk praxis

2 § Vid arbete där det finns elektrisk fara skall säkerhets­
åtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att
betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet.
Säkerhetsåtgärderna skall vara grundade på en riskbedömning.

3 § Den som vid arbete tillämpar säkerhetsåtgärder som
följer någon annan standard eller praxis än svensk standard
skall dokumentera sin riskbedömning och utfärda anvisningar.
Anvisningarna skall ge instruktioner till dem som skall utföra
arbetet om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas. Detsamma
gäller om svensk standard måste kompletteras med hänsyn till
arbetets karaktär.

Säkerhetskrav

Kunskap och utbildning

4 § Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha
kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och
ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i
förhållande till arbetsuppgifterna.

Elsäkerhetsplanering

5 § För varje arbete där det finns elektrisk fara skall det
finnas en elsäkerhetsplanering. I planeringen skall det ingå att
utse vem eller vilka som skall säkerställa att säkerhetsåtgärder
vidtas.
Den som utför planeringen skall ha sådana kunskaper att
planeringen ger betryggande säkerhet mot elektrisk fara.

Säkerhetsåtgärder

6 § Vid arbete på en frånkopplad anläggning skall
säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att anläggningen
förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår.

7 § Vid arbete på eller i närheten av en spänningssatt
anläggning skall säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att
de som deltar i arbetet skadas av strömgenomgång, verkan av
ljusbåge eller kortslutning.

Undantag från föreskrifterna

8 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa
föreskrifter.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2006.

GUNNEL FÄRM

Hittar inte min 50110 just nu.. men utan att kunna bevisa det skulle jag säga NEJ!
Följande användare sa tack: Niklas Lindh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 19:40 #3 av Niklas Lindh
Den här texten har min arbetsgivare (och jag) också läst och han tolkar det som att det är helt ok att elektriker får ensamarbeta med spänning i ställverk.
Hur kan jag få min arbetsgivare på andra tankar, vem kan påpeka att min chef har fel inställning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:09 - 22 jan 2015 20:24 #4 av Jan Wahlberg
Beroende på vilken SS-EN eller ESA ni följer.
Det här kommer från SS-EN 50110 utgåva 2

Du ska vara utbildad för "Arbete Med Spänning".
OM det verkligen är Arbete Med Spänning

6.3.1.4
Vid arbete med spänning skall skyddsåtgärder vidtas för att förhindra elchock och kortslutning. Hänsyn
skall tas till de olika potentialer (spänningar) som kan förekomma i arbetsplatsens omgivning.
Beroende på arbetets art skall den personal som arbetar under sådana förhållanden vara instruerad eller
fackkunnig. Dessutom skall personalen med vissa undantag vara särskilt utbildad.
Arbete med spänning erfordrar särskilda arbetsmetoder vilka beskrivs i avsnitt 6.3.4. Instruktioner skall ges
om hur verktyg, utrustningar och anordningar skall hållas i gott skick och hur de skall kontrolleras före
arbete (se avsnitt 6.3.6).


6.3.2 Utbildning och kvalifikation
Ett särskilt utbildningsprogram skall tas fram för att fackkunniga eller instruerade personer skall få och
bibehålla kompetens att utföra arbete med spänning. Detta program skall vara anpassat till de särskilda
fordringar som gäller vid arbete med spänning och skall baseras på teoretiska och praktiska övningar.

6.3.10 Särskilda fordringar gällande lågspänningsanläggningar
I anläggningar för lågspänning (vars spänning normalt inte överstiger 1000 V vs eller 1500 V ls), som är
skyddade mot överlast och kortslutning, erfordras endast användning av isolerande skyddsanordningar mot
närbelägna spänningsförande delar, isolerade eller isolerande verktyg samt ändamålsenlig personlig
skyddsutrustning för arbetaren.
När kortslutningsströmmen kan nå ett farligt värde gäller de allmänna fordringarna (avsnitt 6.3.1 till 6.3.8).
Övervakning är inte obligatorisk, men vid ensamarbete skall arbetaren kunna ta hänsyn till och bemästra de
risker denne kan bli utsatt för.


Kan du det?
Jag tycker andemeningen i standarden är att det Inte ska vara tillåtet.
Men det kan de ju förstås inte skriva.
Följande användare sa tack: Niklas Lindh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:23 #5 av Niklas Lindh
Som jag tidigare skrev så har både vi elektriker och vår chef även läst dessa rader men vår chef vidhåller att vi kan vara ensamarbetare med spänning i ställverk.
Jag behöver en dräpande text så att min chef kommer över på vår sida.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:23 - 22 jan 2015 20:27 #6 av Olle Andersson

Jan Wahlberg skrev: Hittar inte min 50110 just nu.. men utan att kunna bevisa det skulle jag säga NEJ!


Sitter i samma sits, men då man inte har tillgång till den ena regeln kan man ha tillgång till den andra...

AFS 1982:03 - Ensamarbete

4 § Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall skall det ordnas så,
att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte erhållas på
annat sätt får arbetet inte utföras utan att jämte arbetstagaren annan person är närvarande
under arbetet.


I det fall du av en olyckshändelse orsakar en kortslutning och smällen från ljusbågen slår dig medvetslös och med brännskador. En mer än plausibel risk.
Hur anser din chef sig uppfylla kravet på godtagbar säkerhet?

Jag kan tycka att man inte uppfyller detta krav oavsett vad som kan tänkas stå i SS-EN 50110
Följande användare sa tack: Jan Wahlberg, Niklas Lindh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:25 #7 av Martin
Arbetsvägra!

Är man inte säker på sig själv så ska man inte utföra jobbet.

Jag har blivit skolad att man alltid ska vara två personer när det gäller HSP eller större anläggningar som man känner att det inte är säkert att vara själv i. Även i anläggningar som är av äldre typ där det finns nakna skenor eller miljöer där annan risk föreligger tex explosion.

Tittar man på energibolagen så är de alltid två och två. Isf de seriösa.


Kan dra en sak som hände mig.

Jag kom en dag till jobbet och detta var förvisso "bara" ett LSP ställverk med ca 1200A in. Jag hörde något ljud när jag kom in i byggnaden att dammsuger någon nu? sen två röda senare så visste jag direkt var ljudet kom ifrån. Ställverket! Jag stod utanför dörren och kände ett öronbedövande oljud. Man kände obehag i luften. Jag var själv men ringde på både fasighetsägaren och en kollega som var i närheten då jag vägrade öppna dörren själv. Efter att kollegan dykt upp så gör vi bedömningen att vi öppnar och kollar snabbt. Ljudet är helt olidligt genom hörselkåpor. Luften är helt dimmig och luktar som den magiska röken gör. Det visade sig senare bara vara ett mycket gammalt relä till en trappautomat som hängt sig och börjat svetsa.

Hade jag inte fått tag i en kollega i närheten så hade jag direkt ringt energibolaget som hade fått göra en nödbrytning om man känt större obehag tex rök som väller ut etc.


Jag vet Idioter som har "passat på" att arbeta i en anläggning när energibolaget har utfört arbete samtidigt. Man ska alltid betrakta en anläggning som spänningsförande i alla avseenden. Man ska dessutom alltid plombera sina automatsäkringar och smältsäkringar.Lås på skå/brytare och en riktig skylt där det står att arbete ej får utföras eller säkring anbringas och telefonnummer.

Jag kan bara inte lita på mina kollegor som inte gör detta enligt punkt och pricka. Jag skulle aldrig utsätta mig själv när jag vet att om en kollega som fuskar i vardagen med detta. Säkerhet får Ta den tid det tar!

Skulle jag se någon som fingrar på mina lås så hade jag stängt dörren bakom mig. Resten får ni räkna ut själva.


Kan bara inflika med att dörrar i / till ställverk/driftrum mm ska/bör? Alltid förses med en stående panikregel.


Hittar detta om arbetssäkerhet.
www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_258.pdf
Står ju att det bör finnas en person nära till hands. Ring facket annars om du är medlem.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:34 #8 av Nils Löfgren
Jag jobbar inom ABB och där är det ELSA som gäller (likvärdig ESA)
Vi får inte jobba ensamma i Stv ! Punkt slut.
Kanske lättare på större företag med säkerhet.

Nisses El
Installation och Service
Följande användare sa tack: Niklas Lindh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:37 - 22 jan 2015 20:42 #9 av J-Rock
I måndags var jag inte på jobbet, var ledig. Men en kollega lyckades bli bränd o rikligt solbränd, det gick bra som tur var....

Kollegorna fick tag i honom i rullat honom ute i snön.

Så olyckor händer tyärr.

Bra att vara två!

Bilagor:
Följande användare sa tack: Niklas Lindh

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 20:49 #10 av Niklas Lindh
Vi jobbar som skifteselektriker på ett smältverk med ett flertal ställverk med varierande säkerhetsgrad.
Men vi elektriker och chefen har väldigt olika uppfattning om vad som är ok, vilket i och för sig inte är så konstigt,
men att han tolkar elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverkets skrivningar till hans fördel ser jag som ett stort problem.
Jag tar gärna emot konkreta tips för att styra över vår chef åt vårt håll.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2015 23:57 #11 av Ivar Ryding
Vad säger facket om det hela?

Personligen hade jag sagt att jag inte tycker att ställverksjobb som ensamarbete är betryggande, och sagt att jag inte gjort det ensam.

Inget arbete är värt att dö för.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jan 2015 08:41 #12 av Niklas Lindh
Vi är med i if/metall och de har noll koll på elfrågor men vi är hela tiden på de förtroendevalda och vi menar att har man inte kunskap inom elfrågor så måste vi söka kunskapen hos de som besitter den.
Vårt huvudskyddsombud har sagt att vi ska kontakta kunskapsbärarna , så då får vi se om vi får någon hjälp.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jan 2015 11:52 - 23 jan 2015 11:54 #13 av Michell Andersson
I grund och botten så är det så att du ska känna dig trygg när du utför ditt arbete. Och detta gäller oavsett vad som står i regelverket. Om det är så att du känner att risken för en olycka är överhängande så ska du inte utföra arbetet även om ni är två man. Är det så att du inte känner dig säker i dina arbetsuppgifter så ska du definitivt ha ytterligare en, som är säker, med dig.

Och vill du verkligen ha något att stryka arbetsledaren med så är ju Arbetsmiljöverkets (Arbetsskyddsstyrelsen) föreskrifter tillämpliga i alla arbetssituationer (förutom inom försvaret kanske). Se exempelvis 4 § i AFS 1982:3 (Arbetarskyddstyrelsens kungörelse om ensamarbete med kommentarer) . Läs även kommentarerna, särskilt till 4 § på sida 7, till de enskilda paragraferna för att förstå vad som åsyftas. För övrigt tycker jag att du ska läsa genom hela föreskriften oavsett. Sen får du även göra din egen bedömning om vad som är tillämpligt eftersom situationen kan uppfattas annorlunda av oss än hur det verkligen är.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.123 sekunder

Senaste foruminlägg