Polska vägguttag

16 jan 2015 10:34 - 16 jan 2015 10:35 #21 av Anders Sundkvist
Svar från Anders Sundkvist i ämnet Polska vägguttag
Har alltid lagt fas till vänster (kan ha syndat i ungdomligt oförstånd någon gång :dry: )
Det kanske kan vara lite provocerande att kalla det för "Fluxio-standard".. Varför inte "Fluxio-praxis" istället? :silly:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jan 2015 21:28 #22 av Martin
Svar från Martin i ämnet Polska vägguttag
Jag går emot er och säger att jag brukar normalt sett alltid sätta uttag mm så som det står skrivet. Tex Ett Elko Duo 2 vägs infällt har man det i höger handen och kopplar så har man ju fasen till vänster på baksidan. All Text mm är rätt men när man monterar den så blir ju fasen till höger och texten är fortfarande rätt. Dessutom så att snurra uttaget 180 grader känns fel på något sätt. Blir ju ett extra moment på något sätt tycker jag. Visst man kan köra med att man ska ha uttaget uppochner i näven när man kopplar det men desto svårare då om man ska ta den där extra kollen så att alla kablar sitter på rätt plats.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 jan 2015 22:00 #23 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Polska vägguttag
Jag tycker det är sällan man hittar t ex ett vägguttag där all text är vänd åt samma håll. Det finns alltid något som står upp och ner eller vinkelrätt mot all annan text.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2015 14:49 #24 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Polska vägguttag
Jag är ganska säker på att mitt påstående håller, gällande att den typen inte är tillåten i Sverige i enlighet med ELSÄK-FS 2000:1. Anledningen till att jag är så säker är helt enkelt att jag frågade elsäkerhetsverket och de svarar att det inte är tillåtet att använda, upplåta, saluföra eller på annat sätt överlåta material som inte stämmer överens med ELSÄK-FS 2000:1. De påpekar sedan att den specifika typen inte är tillåten eftersom den inte uppfyller de mått som anvisas i föreskriften. Kanske skulle skicka in den för marknadskontroll? Lustigt dock att man använder sig av otillåten elmaterial på Forsmark?? :unsure:

Frågan är registrerad under frågenummer 89075

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2015 19:29 #25 av Odd Hedberg
Svar från Odd Hedberg i ämnet Polska vägguttag
Michell,
de används inte - efter det att jag noterade förekomsten.

Och byte mot vanliga Schuko paneluttag kommer att ske, det är nog mycket enklare än att reklamera/byta hela Tigerflocken... Enligt FRICO i Gbg är de ju identiskt lika i övrigt, bara olika E-nummer.

Men med avseende på ditt konstaterande om ELSÄK-FS 2000:1 så är det nog mera förvånande att FRICO alls levererar det E-nummer som har typ E-uttagen till (grossist-) kunder i Sverige. Det kan ju inte ha varit en enstaka felleverans eftersom min privata 5kW-aerotemper är köpt via helt andra vägar än de som står i förrådet på verket...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2015 21:32 #26 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Polska vägguttag
Om vi nu tänker oss att någon skulle hävda att ELSÄK-FS 2000:1 begränsar den fria rörligheten för (CE-märkta) varor på EU:s inre marknad, vad händer då när rättsmaskineriets kvarnar har malt färdigt?

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jan 2015 21:58 #27 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Polska vägguttag
Det fins inget land som har åkt dit så mycket som Sverige för brott mot EU regler. Vilken anledning skulle elsäkerhetsverket ange annat än handelshinder?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2015 05:45 #28 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Polska vägguttag

Odd Hedberg skrev: Och byte mot vanliga Schuko paneluttag kommer att ske, det är nog mycket enklare än att reklamera/byta hela Tigerflocken...

Men om ni själv byter så ryker CE-märkningen eftersom den är typad med ett E-uttag. Annars är det ju bara att be FRICO byta ut samtliga utan kostnad. Produkten är ju trots allt inte tillåten att överlåta på något vis i Sverige.

Gällande fri rörlighet på den inre marknaden så kan man säkert hävda att föreskriften är ett hinder. Hade varit intressant att se frågan prövad. FRICO kan ju gå i bräschen här.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2015 13:31 #29 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Polska vägguttag
Nu har jag inte studerat ELSÄK-FS 2000:1 i detalj, men jag måste fundera på om den förbjuder överlåtelse av en vara med t ex ett E-uttag även om varan inte är avsedd att användas av slutanvändare i Sverige utan är tänkt för export? Hur skulle det i så fall vara möjligt för en svensk apparattillverkare att lagligt sälja utrustning med E-uttag för export, och för den delen att köpa in lösa E-uttag från en svensk underleverantör eller grossist?

Finns motsvarande föreskrifter även i andra EU-länder och hur är i så fall de formulerade?

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jan 2015 17:10 #30 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Polska vägguttag
Jag har inte skrivit föreskriften så jag kan bara spekulera i vad de egentligen önskar. Formuleringen är dock tydlig:

ELSÄK-FS 2000:1
12 §
Stickproppar och uttag för 230 V växelström och märkströmmar upp till och med 16 A, avsedda för allmänbruk, skall för att få användas, upplåtas, saluföras eller på annat sätt överlåtas inom landet, vara utförda enligt nedan angivna måttblad. De skall dessutom vara certifierade av ett anmält organ.

De får alltså inte använda, upplåta, saluföra eller på annat sätt överlåta produkten inom landet. Sen kan jag anta att det ska vara en färdig produkt innan den omfattas av föreskriften. Formuleringen tillåter alltså att tillverkaren exporterar utomlands så länge exporten inte sker med en mellanhand.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 okt 2018 12:20 #31 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Polska vägguttag
En sak till i sammanhanget, om än något senkommet.
Den här aerotempern är ju förmodligen CE-märkt enligt någon understandard till EN 60335. I 60335-1, punkt 22.52, står:

Socket-outlets on appliances accessible to the user shall be in accordance with the socket-outlet system used in the country in which the appliance is sold.
Compliance is checked by inspection.


Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.037 sekunder

Senaste foruminlägg