OK med elcentral i badrum?

10 apr 2014 16:32 #1 av Pelle Svensson
Är det någonsin OK med en elcentral i ett badrum? Det är ett annat rum som ska byggas om till ett badrum och centralen sitter redan där.

Det är ett rätt stort rum och elcentralen är flera meter utanför zonerna.

Men det känns ju ändå inte riktigt ok.. Vad säger reglerna? Måste inte ALL el som finns i badrummet skyddas av jordfelsbrytare? Matningen till centralen lär ju inte göra det.

Vad säger ni experter?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 apr 2014 17:16 #2 av Bo Siltberg
Det är alltid tillåtet i den bemärkelsen att det inte är direkt förbjudet i reglerna B)

Frågan har varit uppe tidigare, och där har de riktiga experterna sagt tillåtet men olämpligt.

Det beror ju mycket på hur badrummet ser. Flera meter utanför zonerna låter betryggande. Huvudledningen behöver inte skyddas av en JFB om man följer reglerna ordagrant för de säger att gruppledningar ska skyddas. Däremot finns krav på ledningar i väggar som gränsar till zonerna, där ledningarna måste ligga minst 5 cm djupt in i väggen. Förhoppningsvis kommer huvudledningen in en annan väg, typ rakt underifrån elcentralen sett?

Det går för övrigt att sätta snygga skåp runt elcentralen för lite extra säkerhet om det skulle finnas risk för vattenstänk etc.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 apr 2014 11:31 #3 av Ronnie Lidström
Det finns en Fråga/Svar om detta på Elsäkerhetsverket:

Elcentral i badrum

Frågan ställd: 2009-10-19

Fråge-ID: 4084

Fråga:
Får man ha en elcentral i badrum? Blir det bättre om man sätter den i ett skåp?

Svar:
Utförande av elinstallationer ska följa föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 med ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1. Där står att alla installationer ska följa så kallad ”god elsäkerhetsteknisk praxis”, vilket man anses göra om man följer en erkänd standard.

Man kan även göra på andra sätt men då måste man, genom dokumenterade riskanalyser, kunna visa att man uppfyller minst samma säkerhetskrav som den erkända standarden. I praktiken följer nästan alla en standard. Den standard som i regel arbetas efter heter SS 436 40 00, ”Elinstallationsreglerna”.

I den står det att badrum indelas i olika zoner, beroende på hur långt från duschmunstycket man befinner sig. I den zonindelade delen av badrummet är centraler inte tillåtna. Det spelar ingen roll om man bygger in den i ett skåp. Utanför en horisontell radie på 120 centimeter från duschmunstycket, eller 60 centimeter från badkarskanten får det finnas till exempel gruppcentraler

Installation av centraler är ett behörighetskrävande arbete. Din elinstallatör ska kunna ge information om detaljer kring montaget.

Detaljer om standarder besvaras av SEK Svensk Elstandard.


Däremot är det ju, som Bo säger, inte det lämpligaste stället att placera en elcentral ;)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 apr 2014 17:00 - 11 apr 2014 17:01 #4 av Bo Siltberg
Naturligtvis pratar vi här om oklassat område i badrum!

Pelle Svensson skrev: Det är ett rätt stort rum och elcentralen är flera meter utanför zonerna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 apr 2014 15:24 #5 av Mats Lundqvist
Jag skulle nog kolla hur det ser ut på andra sidan väggen (hoppas att det är en mellanvägg).
Det har hänt att jag kapat upp hål på andra sidan och tagit fram ledningarna där istället.
Följande användare sa tack: Michell Andersson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.044 sekunder

Senaste foruminlägg