Får man lägga ihop 2 st 6mm2 (nolla+jord) för att få >10mm PEN?

26 okt 2016 19:21 #41 av Richard
543.4.1
PEN-ledare får endast användas i fasta elinstallationer och av mekaniska skäl ska deras ledararea vara
minst 10 mm2 koppar eller 16 mm2 aluminium.

Med mekaniska skäl menas det skydd mot yttre åverkan? Dvs 10mm² är mer skyddande koppar runt kabeln (skärmad ex. ekkj) än vad 6mm² är? Isåfall kan man ju inte använda t.ex n1xv, då den saknar skärm.

514.3.2 PEN-ledare
Isolerad PEN-ledare ska märkas grönt och gult efter hela dess längd och dessutom med blått i
ändarna.

Om ledaren ska vara märkt i gul/grön i hela sin längd kan man ju inte heller använda t.ex. ekkj då om man inte skalar upp hela kabeln och trär över gul/grön slang i hela längden?

Verkar ju väldigt rörigt detta

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 okt 2016 20:21 #42 av Ronnie Lidström
Finns undantag för koncentriska ledare:

SS4364000 utg. 2 skrev: 514.3.Z5 Utelämnande av märkning
Identifiering genom färgmärkning eller annan märkning fordras inte för:
– koncentriska ledare i kablar
– kablars metallmantlar eller armering vilka används som skyddsledare
– oisolerade ledare där en permanent märkning inte är möjlig p g a yttre påverkan, t ex aggressiv atmosfär och föroreningar
– metallkonstruktioner eller främmande ledande delar vilka används som skyddsledare
– luftledningar.
Identifiering genom färgmärkning fordras inte för ledare i platta flexibla kablar utan mantel eller kablar som har isolering som inte kan infärgas, t ex mineralisolerade kablar. För dessa kablar gäller att parter som används som skyddsledare, PEN-ledare eller neutralledare ska förses med relevant färgmärkning (se avsnitt 514.3.Z3, sista stycket) där de ansluts.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 nov 2016 19:52 #43 av Kristian Göransson
SS 436 40 00, utg 2:

514.3.2 PEN-ledare
Isolerad PEN-ledare ska märkas grön och gult i hela dess längd och dessutom med blått i ändarna.

514.3.Z4 Användning av blå ledare för vissa tillämpningar
I vissa tillämpningar, förutsatt att förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns, får en ledare som är färgmärkt blå användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare.

Jag tycker att det låter som om att man ska lägga den blå ledaren vid sidan om och inte ansluta den förrän hela anläggningen skall/kan kopplas TN-S.

Bygger mitt resonemang på att PEN-ledare i min värld klassas som skyddsledare....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 nov 2016 21:50 #44 av Olle Andersson

Kristian Göransson skrev: Bygger mitt resonemang på att PEN-ledare i min värld klassas som skyddsledare....


Ditt resonemang är ju tyvärr fel då man inte kan hitta på egna definitioner på redan definierade begrepp


Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2016 20:10 #45 av Kristian Göransson
Resonemanget är väl inte helt fel då den definieras som skyddsledare och neutralledare, och som det står i föreskriften får inte en blå ledare utgöra skyddsledare. Alltså kan man inte lägga ihop en blå med en gröngul eftersom man då per automatik får en skyddsledarfunktion, eller har jag fel för mig?
Den viktigaste funktionen hos PEN ledaren är ju just skyddsjordning, att den behövs som neutralledare är ju underordnat skyddsfunktionen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2016 21:35 #46 av Olle Andersson

Kristian Göransson skrev: Resonemanget är väl inte helt fel då den definieras som skyddsledare och neutralledare, och som det står i föreskriften får inte en blå ledare utgöra skyddsledare. Alltså kan man inte lägga ihop en blå med en gröngul eftersom man då per automatik får en skyddsledarfunktion, eller har jag fel för mig?
Den viktigaste funktionen hos PEN ledaren är ju just skyddsjordning, att den behövs som neutralledare är ju underordnat skyddsfunktionen.


En PEN-ledare är varken skyddsledare eller neutralledare... Det är en PEN-ledare... Att jämföra vilken funktion av de båda som är viktigast är lite som att fundera kring om en lastbil är mer last eller bil...

Men om man absolut vill resonera kring det så kan du testa ta en TN-S anläggning och koppla ur neutralledaren... Sen tar du en annan och kopplar ur skyddsjorden... Och så ser du vilken du får en elolycka i först...
Mina pengar ligger på den där neutralledaren är borta...

Den utan skyddsjord var dessutom under mängder av år helt enligt regelverket (några anläggningsdelar undantaget)... Det är inte så att jag menar att det var höjden av elsäkerhet och så här i retrospektiv kan man undra hur fan man tänkte, men samtidigt känner jag ingen som skriker av rädsla då de kliver in i ett hushåll där isolerad miljö har tillämpats...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2016 21:53 #47 av Electrum

Kristian Göransson skrev: SS 436 40 00, utg 2:
514.3.2 PEN-ledare
Isolerad PEN-ledare ska märkas grön och gult i hela dess längd och dessutom med blått i ändarna.

Men om jag lägger ihop den gröngula och blå och ser dessa som en ny enhetlig ledare så är denna märkt både gröngul och blå, i hela sin längd. Villkoren uppfyllda! :whistle:


Alltså, inte vet jag om det går att tänka sådär ... men men ... ;)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 nov 2016 06:15 #48 av Bo Siltberg

Pelle Svensson skrev: Varför jag vill veta är att jag har en kund där vi ska byta ut matarkabeln från mätarskåpet till första centralen och vi brukar normalt använda N1XV 5G6 men nu är det så att idag går det vidare från första centralen till en central på övervåningen. Den kabeln är en 4-ledare. Man får ju som bekant aldrig gå tillbaka till TN-C när man väl gått över till TN-S.

Så småningom kommer ju även denna kabel att bytas ut till 5G6 men det blir inte i år.


Om vi för ett ögonblick bortser ifrån kravet på 10 mm² och istället tittar på ledningsdimensioneringen. Om man mäter upp förimpedansen i centralen så får man ett värde som beror av de parallellkopplade N- och PE-ledarna. Denna förutsättning kommer ju att förändras den dag kabeln kopplas om till TN-S. Det går ju att hantera bara man är medveten om att man måste dimensionera med separata ledare och inte kan mäta. Men man vinner alltså ingenting på parallellkoppling i detta avseende.

Då 2x6 heller inte enligt uppgift ger samma mekaniska hållfasthet som 1x10 så har man ju verkligen ändan bar att försöka förklara för kund att han måste bekosta en 5G10. Nä, vem kan bestämma hur det ska vara!?!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 nov 2016 07:22 #49 av Oskar Ståhl
"En skyddsledare är en gemensam term för alla ledare som är anordnade för skydd mot elchock, dvs skyddsjordsledare, skyddsutjämningsledare, jordtagsledare och PEN-ledare" Kommentar under punkt 543 Skyddsledare.

Så Kristians resonemang gällande märkning anser jag vara korrekta i punkt 514.3.2 och 514.3.Z4 vilket gör att vi inte får använda blå till pen ledare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 nov 2016 21:09 #50 av Olle Andersson

Oskar Ståhl skrev: "En skyddsledare är en gemensam term för alla ledare som är anordnade för skydd mot elchock, dvs skyddsjordsledare, skyddsutjämningsledare, jordtagsledare och PEN-ledare" Kommentar under punkt 543 Skyddsledare.

Så Kristians resonemang gällande märkning anser jag vara korrekta i punkt 514.3.2 och 514.3.Z4 vilket gör att vi inte får använda blå till pen ledare.


Om det finns motstridigheter i hur ett begrepp definieras mellan kommentarerna och den faktiska definitionen i definitionskapitlet torde den senare vara överordnad.

PEN-ledaren är en skyddsledare OCH en neutralledare, ingen funktion är överordnad den andra och av just den anledningen så finns det separata regler för PEN-ledare...

Man får inte använda blå som PEN-ledare men inte på grund av att den är en skyddsledare utan därför att den är just en PEN-ledare. I TN anläggningar finns det tre olika typer av jordledare; skyddsjordledare, neutralledare och PEN-ledare. Man kan inte utan vidare minska ner kategorierna till två...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2016 06:24 #51 av Bo Siltberg

Olle Andersson skrev:

Kristian Göransson skrev: Bygger mitt resonemang på att PEN-ledare i min värld klassas som skyddsledare....


Ditt resonemang är ju tyvärr fel då man inte kan hitta på egna definitioner på redan definierade begrepp

Kan du utveckla detta Olle.
Varför tycker du det är "fel" att klassa PEN-ledaren som en skyddsledare?
Är det bara för att den även innehåller en neutralledarfunktion?

Olle Andersson skrev: Man får inte använda blå som PEN-ledare men inte på grund av att den är en skyddsledare utan därför att den är just en PEN-ledare. I TN anläggningar finns det tre olika typer av jordledare; skyddsjordledare, neutralledare och PEN-ledare. Man kan inte utan vidare minska ner kategorierna till två...

Även detta vore bra med en förklaring till.
Jag finner inte begreppet jordledare någonstans.
Om det är skyddsledare du avser ser jag inte kopplingen till neutralledare.

Till sist, gärna en förklaring till dina tre punkter som du avslutat de flesta meningar med här i tråden. I min värld betyder det typ :rulla: men jag ser inte några motiv till detta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 nov 2016 10:11 #52 av Oskar Ståhl
Jag ser inga motstridigheter i standarden gällande definitionen av skyddsledare.

Du får gärna förklara vad du menar med jordledare och varför du nämner neutralledare i samma sammanhang. Skyddsjordningsledare är en typ av skyddsledare som används för att förbinda utsatta delar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 nov 2016 09:59 #53 av Olle Andersson

Bo Siltberg skrev:

Olle Andersson skrev:

Kristian Göransson skrev: Bygger mitt resonemang på att PEN-ledare i min värld klassas som skyddsledare....


Ditt resonemang är ju tyvärr fel då man inte kan hitta på egna definitioner på redan definierade begrepp

Kan du utveckla detta Olle.
Varför tycker du det är "fel" att klassa PEN-ledaren som en skyddsledare?
Är det bara för att den även innehåller en neutralledarfunktion?


Ja, jag tycker det är fel eftersom det är en PEN-ledare. Den är lika mycket en neutralledare som skyddsledare och varför skulle man då använda sig av bestämmelser skyddsledare till denna?
Dessutom så finns det ju specifika regler för just PEN-ledare som tar hänsyn till att det är just en kombinerad funktion av skydds- och neutralledare.

Bo Siltberg skrev:

Olle Andersson skrev: Man får inte använda blå som PEN-ledare men inte på grund av att den är en skyddsledare utan därför att den är just en PEN-ledare. I TN anläggningar finns det tre olika typer av jordledare; skyddsjordledare, neutralledare och PEN-ledare. Man kan inte utan vidare minska ner kategorierna till två...

Även detta vore bra med en förklaring till.
Jag finner inte begreppet jordledare någonstans.
Om det är skyddsledare du avser ser jag inte kopplingen till neutralledare.


Jordledare är inte definierad utan mitt sätt att säga ledare med jordpotential med mindre antal bokstäver. Det som däremot finns definierat är de tre kategorierna jag räknade upp, och tillhörande dem finns ett antal bestämmelser som skiljer dem åt.

Bo Siltberg skrev: Till sist, gärna en förklaring till dina tre punkter som du avslutat de flesta meningar med här i tråden. I min värld betyder det typ :rulla: men jag ser inte några motiv till detta.


Inget illa menat överhuvudtaget och det är inte alls så jag vill att det ska uppfattas
Tre punkter tätt följda efter varandra är en symbol för "konstpaus" eller kort uppehåll och även när man biter av en mening i talmanuscript och det är främst det första av dessa jag nyttjat den till

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 nov 2016 18:50 #54 av Bo Siltberg
Ok, då tolkar vi ditt svar i #44 som att det var din åsikt.

Jag kan dock notera att kraven på hur en PEN-ledare ska vara utförd beskrivs under kapitel 543 Skyddsledare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 nov 2016 20:09 #55 av Olle Andersson

Bo Siltberg skrev: Ok, då tolkar vi ditt svar i #44 som att det var din åsikt.

Jag kan dock notera att kraven på hur en PEN-ledare ska vara utförd beskrivs under kapitel 543 Skyddsledare.


Och jag kan notera att den är beskriven under egen rubrik som beskriver de speciella egenskaper som krävs av skyddsledarfunktionen i PEN-ledaren

Jag noterar även under kapitel 523 att Ledare som endast tjänar som skyddsledare ska inte tas med i behandlingen. PEN-ledare ska behandlas på samma sätt som neutralledare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 nov 2016 05:03 #56 av Bo Siltberg
Vet inte om jag förstår dig, du kanske menar att då PEN-ledaren har två funktioner så kan den inte placeras in under varken skyddsledare eller neutralledare? Nåja. Jag tycker nog att kraven för både skyddsledare och neutralledare är tillämpbara på en PEN så på så vis tillhör den dessa kategorier.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 nov 2016 10:14 #57 av Olle Andersson
Jag tycker att Elinstallationsreglerna är ganska tydliga i att en PEN-ledare varken är en neutralledare eller skyddledare utan just en PEN-ledare. En ledare med jordpotential som har kombinerad neutral- och skyddledarfunktion

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 nov 2016 16:53 #58 av Bo Siltberg
Det är helt okey att ha olika åsikter så vi får lämna det så.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.243 sekunder

Senaste foruminlägg