Klarläggande; kontroll före idrifttagning

20 apr 2011 10:49 - 20 apr 2011 10:50 #21 av Magnus Binnerstam

Marcus Lundström skrev: Ja det stämmer, en elanläggning ska provas i betryggande omfattning och det finns inga krav på dokumentation eller att man följer Svenska standards "Kontroll före idriftsättning". Detta regleras i § Elinstallatörsförordningen.

Allt arbete av anställda obehöriga elektriker sker ju under överseende av behörig. Rimligtvis delegeras ansvaret för KFI till den enskiljde elektrikern eller ledande montör med bakgrund i att de fått instruktioner hur proverna ska utföras. Och att de kontaktar den behöriga om de är osäkra.
Nu är det ju inte ovanligt att den med behörighet har mindre kunskap än vad elektrikern har men då är det ju inga problem heller.

Visst är det krav på dokumentation av Kontroll före idrifttagning.
SS 436 40 00 61.4.1 Vid färdigställandet av kontrollen av en ny elinstallation eller vid färdigställande av utökningar eller ändringar av en befintlig installation SKA detta dokumenteras.
Sådan dokumentation SKA inkludera detaljer om installationens omfattning tillsammans med en förteckning av inspektionens och provningens resultat.
Före April 2010 stod det BÖR dokumenteras.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2011 12:58 #22 av Mats Persson
Ja men nu är vi där igen.. Svensk Standard är inte tvingande, men det är kanske dumt att frångå dem :)

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2011 13:41 #23 av Ronnie Lidström
Fast om du frångår från SS4364000 så måste du dokumentera (skriftligt) på vilket annat sätt du löst det hela som ger minst samma säkerhet som om du hade gjort det enligt standarden..

Så jag skulle tippa på att det blir jobbigare dokumentation i så fall ;)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2011 13:49 - 20 apr 2011 13:53 #24 av Mats Persson
Nja, det gäller ju SS generellt och det gäller ju säkerhet.
Dom har inte i föreskriften angett specifikt 4364000..
Dokumentation har inte så mycket med säkerheten att göra, det är mer för din egen skull om något skulle hända i framtiden så kan du visa ett papper på att du minsan är oskylldig...

Jag kan villigt erkänna att jag gör ingen direkt dokumentation om det är en mindre komplettering hos en kund, möjligen att jag uppdaterar gruppschemat lite (om det finns något). Men självklart gör jag ju betryggande tester och provningar.
Den enda dokumentationen jag gör då är fakturan :)

Vid lite större projekt så blir det ju såklart mer dokumentation.

Edit: det står i SS att du ska ha vägguttag på 200 ög och strömbrytare på 1000ög :) Men det är inte en säkerhetsfråga.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 apr 2011 18:27 #25 av Bo Siltberg
Nä, jag hittar inte heller någon text som pekar ut specifika standarder. Det närmaste jag hittat är denna fråga hos Elsäk

I samband med att ELSÄK-FS 2004:1 som var en ramföreskrift, trädde i kraft så infördes systemet med att föreskrifterna gav presumtion åt av standardiseringsorganen fastställda standarder. Ett par exempel på dessa är de så kallade Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 1 för lågspänning och SS 421 01 01 utgåva 2 för högspänning .

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 apr 2011 10:34 #26 av Magnus Binnerstam
Jag kräver in KFI-dokumentation av alla entreprenörer och egna installatörer,
Dock har jag tagit fram en lättare kontroll för mindre arbeten som utökning och ändring av belysning och vägguttag.
Där t.ex meggning av kabel inte behöver göras om kabeln är synlig i hela sin längd och kontrollerad okulärt vid montage. Gäller endast kabel upp till 2,5mm
Vid större areor är det nog en självbevarelsedrift att alltid megga kabeln innan den spänningssätts.

Att utföra KFI är väl en fördel både för kunden och entreprenören,att redogöra skriftligt att installationen följer gällande föreskrifter.
En entreprenör som inte lämnar in dessa dokument skulle jag anse som slarvig och aldrig anlita igen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 apr 2011 11:12 - 21 apr 2011 11:13 #27 av Ronnie Lidström
På mindre "småservice" jobb. Lämnar du protokoll på utförda kontroller vidare till kund då?

Jag har också gjort ett enklare protokoll som sitter på baksidan av alla arbetsordrar. Där halva sidan består av riskbedömning och andra halvan Egenkontroll. Där kryssar montören i vad han har gjort. Kontroll jfb, meggning kabel om den ej är synlig + lite annat men även kryssrutor för "Arbetsplatsen städad" och "All arbetad tid är registrerad på tidsedel.se". Fast detta är ju inget som kunden får kopia av.. Sparas bara på hög på firman :silly:

Om vi byter elcentral eller monterar en ny så har vi speciellt protokoll för detta. Detta skickas däremot till kunden sen.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 apr 2011 11:30 #28 av Magnus Binnerstam
Hos mig är det jag som är kunden, jag begär in KFI dokumentation på alla jobb som görs av entreprenörer hos oss.De flesta entreprenörer hämtar dessa dokumet hos mig före arbetets början.

Våra (Företagets) egna elektriker måste också dokumentera KFI, enligt samma dokument, som bygger mycket på EIO´s kontroll dokument, dessa är anpassade för våran industriverksamhet.
Alla KFI dokument arkiveras hos mig.
Jag tror det är bra att kräva dokumentation, det blir ett större ansvarstagande av entreprenören när de måste skriva under och själv gå i god för att kontrollen är gjord.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 apr 2011 12:37 #29 av Ronnie Lidström
Jo på industrin är det ju ännu viktigare. Inte kanske ur personsäkerhetssynpunk (den är ju alltid viktig), men på industrin har man ju oftast stora kostnader till följd av fel som orsakar drivtstopp osv..

Som kund kan man ju kräva hur många olika kontroller och dokumentations som helst, men det som diskuterats mest i denna tråd är ju vad som är krav enligt lag/föreskrifter/svensk standard.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.056 sekunder