Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Anställa lärling

14 maj 2014 14:14 #1 av Pelle Svensson
Jag är egen(ensam)företagare och har tillfälligt (eller ja, det vet man ju aldrig) fått "för mycket" jobb.

Jag har en praktikant från skolan nu (går trean) som jättegärna skulle vilja fortsätta efter praktiken.

Jag har hört att man bara får anställa lärlingar "tills vidare" och att man inte får säga upp dom innan lärlingstiden är slut.

Stämmer detta?

Jag kan kanske lova jobb i 2-3 månader max. Killen är helnöjd för allt han kan få så för hans skull är det lugnt, men vad säger facket? Får jag anställa han som projektanställning, eller som tills vidare med 1 månads uppsägningstid?

Någon som vet hur det ligger till?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
15 maj 2014 08:48 #2 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Anställa lärling
Snacka med din lokale SEF-representant!

Det är säkert olika från person till person men de som jag har varit i kontakt med har aldrig varit omöjliga. De förstår ju också att det är jätteviktigt för lärlingar att snabbt få så mycket arbetstid som möjligt och då går det inte att kräva för mycket av firman.

Det går inte att projektanställa en lärling utan det måste vara "tillsvidare". Däremot så har du 720 timmar "prövotid" så om killen är helt hopplös så kan man säga upp han utan att ha arbetsbrist.

Så här står det i Installationsavtalet:

Installationsavtalet 2013-2016 Bilaga 1 Kap 2 Lärlingar skrev: § 2 Villkor för lärlingsanställning
Arbetsgivaren får anställa lärling endast om denne genomgått grundutbildning och om företaget i sin verksamhet har möjlighet att under den fastställda lärotiden ge lärlingen tillfredsställande kunskap och färdighet i den yrkesspecialitet som lärlingsutbildningen avser.
Vid anställning av lärling skall arbetsgivarens sysselsättning, på ort där lärling sysselsätts, motsvara den omfattning som nedan anges.

Antal montörer med 4 år i yrket och därefterAntal lärlingar
1 - 21
3 - 42
5 - 73
8 - 114
12 - 155

samt därefter ytterligare en lärling för varje femtal anställda montörer med 4 år i yrket och därefter.

Anmärkning
För att lärlingen skall kunna tillgodoräkna sig grundutbildning vid anställning skall kurser enligt ECYs förteckning vara genomgångna med lägst betyg godkänd.

§ 3 Anställning av lärling
Vid anställningens början skall anställningsbevis upprättas, undertecknat av arbetsgivaren, lärlingen och utbildningsombudet.

Arbetsgivaren tillser att anställningsbeviset, lärlingsdata, kopia av betyg och andra handlingar lärlingen vill åberopa tillsänds ELY, snarast efter anställningen.

De första 720 timmarna av utbildningstiden är prövotid.

§ 4 Utbildningstid i företaget
Utöver utbildningstiden i gymnasieskola eller motsvarande, tillkommer 1600 timmars utbildning i företaget, i den mån utbildningen inte har fullgjorts tidigare. Ytterligare genomgångna kurser, utöver de av ECY föreskrivna, kan ge förkortad utbildningstid och dessutom berättiga till ytterligare certifikat efter bedömning av ECY.

Anmärkning
Vid annan utbildning bedöms utbildningstiden i företaget av ECY.

§ 5 Lärlingsanställnings upphörande
Lärlingsanställning bör inte brytas annat än i nedan angivna fall och då med iakttagande av gällande bestämmelser i lag och avtal. Innan en anställning avbryts skall arbetsgivaren i god tid samråda med utbildningsombudet och ELY.
a) Envar av parterna äger rätt att under den i kap 2 § 3 angivna prövotiden säga upp anställningen.
b) Då arbetsbrist nödvändiggör minskning av arbetsstyrkan skall bestämmelserna i kap 2 § 2, andra stycket, äga tillämpning såvida ELY inte medger annat.
c) Då ECY på ansökan finner skäligt att befria part från bundenhet av anställningsavtalet.
d) Om arbetsgivaren eller lärlingen grovt åsidosätter sina förpliktelser eller gör sig skyldig till sådant förfarande, som enligt allmänna rättsregler medför rätt för andra parten att omedelbart häva anställningsförhållandet, får lärlingsanställningen uppsägas till omedelbart upphörande.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
04 aug 2015 11:57 #3 av Jörgen Wikström
Hej
Lärlingar kan man inte visstidsanställa utan det gäller tillsvidare.

Man kan utan problem säga upp en lärling på samma premisser som en färdig montör te.x. vid arbetsbrist. Uppsägning sker med en förhandling med SEF.
Du kan lugnt anställa en lärling, tänk på att du just nu kan få YA bidrag som du skall ansöka FÖRE anställningen.

Fil bilaga:
Jörgen Wikström
Fil bilaga:
Företagsrådgivare
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 jun 2016 12:00 #4 av Jörgen Wikström
Hej igen
Fr.o.m. nya avtalet 2016 kan man visstidsanställa en lärling, men minsta tiden är en månad.
Denna förändring gäller för företag som har max 12 anställda på det avtalsområdet (installationsavtalet).

Detta avtal är ett försök att få fler små företag att ta in lärlingar, avtalet för detta gäller två år och skall sedan utvärderas hur utfallet blev.

Fil bilaga:
Jörgen Wikström
Fil bilaga:
Företagsrådgivare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.064 sekunder