Koppla om Elmotor till 1-fas.

05 jul 2018 07:36 #1 av Johannes Nilsson
Hej!
Jag har en fläkt som är märkt 230V D-kopplad 1,8A 550W. Den har varit inkopplad Y med trefas matning. Jag provade koppla om den och köra 1-fas för vi ville reglera den med en enkel varvtalstyrning som vi hade liggande på hyllan. Så jag satte en 40 micro F kondensator. Kopplade om till D. När jag drog igång fläkten så drog den 2,8A!! 1A mer än va märkskylten säger.
När den låg kopplad Y så drog den ca: 0,97A (märkt 1,05A).
Varför blev det så? Har jag missat något?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 jul 2018 10:46 #2 av Bo Siltberg
Utan att räkna på det så låter det i alla fall inte osannolikt. Kondensatorn kortsluter mer eller mindre en lindning så du får nästan två lindningar kopplade parallellt, grovt förenklat utan att räkna på fasvinklar etc. Det är ju fullt naturligt att motorn drar mer fasström vid enfas än vid trefas.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 jul 2018 19:09 #3 av Torbjörn Forsman
Det brukar inte vara helt lyckat att varvtalsstyra asynkronmotorer med startkondensator, med en vanlig enkel fasvinkelstyrande anordning. Risk finns att de kraftiga övertonerna från den orsakar resonans med startkondensatorn och motorlindningarnas induktans vid vissa driftförhållanden, och i värsta fall kan resonansen ge så höga toppspänningar att kondensatorn eller lindningarna inte tål det i längden.
Det finns bra anledningar till att t ex ventilationsaggregat med enfas asynkronmotorer sällan använder en fasvinkelstyrande varvtalsreglering utan istället har en sparkopplad transformator med flera uttag som kopplas in ett i taget, så motorn alltid får sinusformad spänning.

I just det här fallet skulle jag nog föreslå att man tar en titt med oscilloskop på spänningen över den lindning som ligger i serie med startkondensatorn, och ser hur den ser ut vid olika inställningar på varvtalsstyrningen och olika belastningar hos motorn (kolla vad som händer medan den varvar upp resp varvar ner efter en plötslig ändring av inställningen).

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Magnus H

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2018 05:32 #4 av Johannes Nilsson
Problemet jag får är att vid fullt "pådrag" 100% så ligger motorn 1A över sin märkström. Det gör den både med och utan varvtalstyrningen. Märkström D 1,8A men jag mäter upp 2,8A. Så bortsett från varvtalstyrningen så har jag fortfarande problemet med för hög ström. Varför blir det så?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2018 08:01 #5 av Torbjörn Forsman
Strömangivelsen för typskylten gäller ju strömmen i varje fas då motorn är ansluten till ett trefasnät. Men nu när du matar den med enfas, så kommer ju den enda kretsen som är inblandad att även få en del av den ström som annars hade gått i den tredje fasen.
Prova att inte mäta ström i ledningarna till motorn, utan bryt upp D:et och mät strömmen i varje lindningsfas för sig, så kommer det nog att stämma bättre.

Sen bör man ju komma ihåg att en trefasmotor som är lindad med 120° avstånd mellan faserna, aldrig kommer att gå riktigt bra som enfasmotor med kondensator. Med kondensator kan ju fasförskjutningen bli maximalt 90°. Det räcker till för att motorn ska kunna starta av sig själv och gå någotsånär bra, men den kommer aldrig att gå under ideala förhållanden med kondensator hur man än provar ut kondensatorvärdet.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2018 09:45 #6 av Bo Siltberg

Johannes Nilsson skrev: Problemet jag får är att vid fullt "pådrag" 100% så ligger motorn 1A över sin märkström. Det gör den både med och utan varvtalstyrningen. Märkström D 1,8A men jag mäter upp 2,8A. Så bortsett från varvtalstyrningen så har jag fortfarande problemet med för hög ström. Varför blir det så?

Missade du mitt inlägg #2?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.119 sekunder