Laddbox på gemensam jordfelsbrytare

27 sep 2023 19:21 #1 av Stefan
Hej,

Enligt SS ska en laddbox ha en egen jordfelsbrytare, men ofta finns det t ex en central i ett garage med 2-3 andra grupper skyddade av en jordfelsbrytare. Ibland blir jag frestad att använda befintlig jordfelsbrytare och skulle vilja veta om någon känner till uppkomsten av standarden!

Är det ur elsäkerhetssynpunkt eller driftsynpunkt kravet finns?

Jag tänker att en jordfelsbrytare gör sitt jobb oavsett om det finns flera grupper inblandade, att det snarare är "säkrare" då den kanske känner av en större felström och löser ut?

Om man nu måste ha en individuell jordfelsbrytare till varje box, hur löses det till fabrikat där man kanske går ut med en gemensam matning som sedan fördelas till flera boxar och som har en egen intelligens för den gemensamma belastningen!

Tacksam för inputs.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 sep 2023 23:16 - 27 sep 2023 23:17 #2 av Bo Siltberg
Jag tolkar det så här:

Varje laddstation, eller närmare bestämt varje inkopplingspunkt, dvs varje uttag i laddstationen som kan användas samtidigt, eller närmare bestämt varje elbil behöver sin egen JFB typ A ja. Detta för att två elbilar teoretiskt kan ge en DC-läckström på 6 mA vardera, som tillsammans överstiger den gräns som en JFB typ A får utsättas för.

Jag ser dock inte att det hindrar att andra slags förbrukare är anslutna till samma JFB. Vi skulle inte behöva dessa regler om det inte vore tillåtet att ansluta en laddstation till en godtycklig elcentral med befintlig JFB typ A. Men man får kanske ägna en tanke på vilka slags förbrukare som finns, ifall det finns andra större trefasiga förbrukare med kraftelektronik i sig, som t.ex en LVP eller motor med FRO.

Liknande regel finns för överströmsskydd. Det är av den enkla anledningen att uttaget på laddstationen är klassat för en viss ström, vanligen 32 A. Då ska det också finnas ett överströmsskydd på högst 32 A, inte ett på 64 A som två laddstationer delar på. Huruvida det är befogat kan man diskutera då laddstationen ska ha en övervakning av laddströmmen. Men man ska ha skydd mot kortslutning också.

Återigen ser jag inga större hinder för att ansluta andra förbrukare under samma överströmsskydd. Inte för att man gör så, men för trängande fall.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.036 sekunder

Senaste foruminlägg