16A på 1mm2 skarvsladd om kortare än 2 meter, varför är längden viktig i detta f

05 nov 2022 19:53 - 05 nov 2022 19:59 #1 av robin wingård
Enligt ss-en 60799 kan sladdställ (skarvsladd) med 1 mm² ledararea anslutas med 16 a säkring om längden inte överstiger 2 m. om längden överstiger 2 m skall anslutningen ske med 10 a säkring.

Detta stycke står i SEK 421 // Dimensionering lågspänning. Har inte 60799 till hands själv och undrar ifall någon vet varför just längden spelar roll i detta fall då man normalt inte tar hänsyn till längd gällande belastningsförmåga?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 nov 2022 22:11 #2 av Martin Wiklund
Sladdställ är väl en anslutningskabel till någon förbrukare med en viss känd belastning och inte en skarvsladd. Man kan inte veta vad som kommer att belasta en skarvsladd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2022 04:33 - 06 nov 2022 04:35 #3 av robin wingård
Förmodan är att detta stycke refererar till en flexibel kabel som ansluts från säkerhetsbrytare till last. Att man kan gå ner i area på denna bit har jag hört förr och inte helt orimligt om man antar att den oftast ligger lös i luft, dvs god kylning, men sen förklaringen varför just längden också spelar roll skulle jag gärna veta förklaringen till

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 nov 2022 20:30 #4 av Bo Siltberg
Kravet återfinns för anslutningskablar i en rad standarder, även t.ex 60335.
Det finns två (tre) saker som påverkas av längden.
  1. Kortslutningsströmmen. Den behöver vara tillräckligt hög längst bort i kabeln så att säkringen löser tillräckligt snabbt. Det finns dock inga krav på detta för anslutningskablar och skarvsladdar. Förutom att det är en säkerhetsfråga är det en fråga om kabeln tål denna kortslutningsström, dvs man får ställa kabelns tålighet k2S2 mot säkringens genomsläppta energi I2t.
  2. Spänningsfallet.
  3. Belastningsförmågan. En anslutningskabel har som Robin nämner en bättre kylning som gör att man gå ifrån den gängse tumregeln om 10 A/1.5 mm². Den faktorn påverkas dock inte av längden. Men kanske menar man att man inte kan anta att en längre skarvsladd verkligen har god kylning utefter hela sin längd.
Vad som ligger till grund för de 2 meter som anges vet jag dock inte. Det behöver inte vara ett tekniskt skäl utan en kompromiss länderna emellan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2022 02:54 - 07 nov 2022 13:25 #5 av robin wingård
Tack för svar! Om jag skulle spåna själv är det något i stil med det du säger, att man ej kan garantera att en längre anslutningskabel faktiskt ligger ensam, oftast fritt i luft. Någonting i mig hade hoppats att detta ges som anledning dock istället för en maxlängd, utan vidare förklaring, exempelvis: " ...denna dimensionering förutsätter att merparten av kabeln hänger fritt i luft, utan ihoprullade varv, för att försäkra god värmeavledningsförmåga.".

Denna fråga kom upp när några elektriker på en firma av nån anl. kom in på varför skarvsladden efter säkerhetsbrytaren till lasten kan densioneras ner (i detta fall pratades det om 16A på 1,5). Jag sade att det enbart hade med förläggningssättet att göra och har inget med att den nu råkar vara kort då en installationskabel också kan säkras samma även om den är 50 meter lång och är förlagd med god värmeavledning, t.ex. ensam på vägg (med utgångspunkt att utlösningsvillkoret forf. uppfylls). Detta fick jag dock mothugg på av flera elektriker. En av elektrikerna hade också för sig att anl. var att anslutningspunkterna på en kort kabel fungerar som kylflänsar; kanske relevant om kabeln var 10 cm.

Var ju svårt att motbevisa dem även om jag var 99% säker på min sak, men sen hittade jag just guldkornet om 2 meter, just för anslutningskablar, och bara tänkte: vad fasen har jag missat?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2022 09:32 #6 av Bo Siltberg
Jag ser inget mer korrekt svar än det du skriver. Hade de andra verkligen inget bättre att komma med?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2022 13:26 #7 av robin wingård

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 nov 2022 21:42 #8 av Calle
Är det någon som har bra kläm på hur man kan ta hänsyn till skinneffekten på rk? Det ska väl i teorin gå mer elektroner i utkanten på kopparn, så en tråd med många kardeler kan bara mer ström än en enkarderlig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 nov 2022 08:34 #9 av Lorentz Björklund
Skinneffekten har ingen påverkan vid 230V 50Hz.
Den blir märkbar först vid betydligt högre frekvens.

Jag ser i tidigare inlägg att begreppen anslutningskabel, apparatsladd, sladdställ och skarvsladd blandas.

Dessa begrepp behöver hållas isär då dimensionering och användning styrs av olika standarder.

För en anslutningskabel har det länge varit tillåtet att gå ner ett steg i area för trefas. Här har det aldrig angetts en maximal längd.

För apparatsladdar, sladdställ och skarvsladdar finns enligt produktstandarder begränsningar i maximal längd och utförande.

Dessa begränsningar medför bitvis olika villkor i olika länder.

Taget fritt ur minnet så är begränsningen 2 meter i längd för en 1mm² apparatsladd.

Minns jag rätt så ändrades kraven för skarvsladdar när 16A blev godkänt för vägguttag. Detta innebar att 1mm² skarvsladd blev begränsad till max längd 10m och 0,75mm² skarvsladd slutade säljas.

Vill minnas av standarderna bitvis har ganska tuffa testvillkor. Jag har dock inga standarder tillgängliga och kan därför inte ge några exakta exempel.

/Lorentz

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 nov 2022 20:19 #10 av Torbjörn Forsman
I elmaskiner där strömförande ledare ligger i spår av järnkärnor kan man behöva ta hänsyn till strömförträngningen (svenskt uttryck för det engelska "skin effect" ) redan vid 50 Hz, åtminstone om det är frågan om mycket grova ledare. Men ute i elinstallationsvärlden är det bara av teoretiskt intresse.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2022 10:28 - 20 nov 2022 10:28 #11 av Lorentz Björklund

Torbjörn Forsman skrev: I elmaskiner där strömförande ledare ligger i spår av järnkärnor kan man behöva ta hänsyn till strömförträngningen (svenskt uttryck för det engelska "skin effect" ) redan vid 50 Hz, åtminstone om det är frågan om mycket grova ledare. Men ute i elinstallationsvärlden är det bara av teoretiskt intresse.


Jag kanske skulle uttryckt mig lite tydligare i mitt förra inlägg:)
"Skinneffekten har ingen märkbar påverkan i klenare ledningsareor vid 230V 50Hz."

Lämnar vi det vanliga elinstallationsområdet och till exempel ger oss på byggandet av ställverk, konstruktion av utrustning för högspänning eller om vi sysslar med distribution av elkraft kan vi behöva ta hänsyn till skinneffekten.
Vi kan då få ta hänsyn till ledarens form (rund, sektorformad eller rektangulär), ledarens utförande ( solid, fåtrådig eller ihålig) samt ledarens material (Koppar, Aluminium, eller kopparklädd aluminium)

Jag tror att vi i de här fallet lugnt kan lägga teorin åt sidan hålla oss till praktiken.

För att återgå lite mer till trådskaparens fråga så verkar begränsningarna i längd för apparatsladdar uppstå för att klara förväntande felfall i ett flertal länder.

Standarderna är internationella, detta innebär att apparatsladdar vid användning ska uppfylla villkoret att vid "fel" påverka "skydd" även vid andra systemspänningar än 230/400V.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2022 06:02 - 23 nov 2022 06:03 #12 av robin wingård
Texten "sladdställ (skarvsladd)", dvs att de likställs ligger bland anna under dimensioneringsavsnitter för anslutningskablar i sek 421. Att dessa likställs/blandas är alltså inte mitt påfund. Kanske finns det någon konkret definitionsskillnad men inget som jag kan tolka ur sek 421, dock är just detta avsnitt ganska kort och långt från uttömmande, de kanske hålls isär på andra ställen dock
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2022 06:06 - 23 nov 2022 06:07 #13 av robin wingård
fkn har ej isolering mellan kardelerna, du skall ha litztråd för att motverka skinneffekten

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.044 sekunder

Senaste foruminlägg