Kabelfråga, får man göra svart som neutral.

22 jun 2022 18:50 #1 av Strezz
Hej,Min chef har beställt ut en billigare kabel 3x6/6 alltså brun,svart,grå och en mantel.


Är det tillåtet att göra svart som neutral, alltså att man sätter N tejp på den svarta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2022 21:02 #2 av Bo Siltberg
Reglerna säger i 514.3.1.Z1 att Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.
Det är strängare krav än för skyddsledare!
Så ni behöver dokumentera detta avsteg enligt 2 kap 1 § i snart gällande ELSÄK-FS 2022:1 om ni vill använda svart som neutralledare.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2022 21:23 #3 av Patrik Hedlund
Vad dumt, men om du behöver göra om en ledare till nolla är det inte bättre att använda grå som nolla i så fall? Lite mer logiskt att brun och svart är faser och en blåtejpad grå är nolla, enligt mitt tyckte. :)

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2022 21:49 #4 av Mats Jonsson
Hur kunde det bli så här? Jag menar att ert egenkontrollprogram och egenkontroll ska säkerställa anläggningskännedom och med utgångspunkt från denna gör en kravbestämning. Val av elmateriel är ju ofta avgörande för om en elinstallationen uppfyller gällande bestämmelser eller inte. Det verkar ju som om ni nu identifierat en brist i planeringen. Bra att det upptäcktes innan idrifttagning. Så det är väl bara att börja om och göra rätt för kunden vill väl ha en anläggning som uppfyller gällande bestämmelser.

Jag skulle i vart fall inte betala för en anläggning som inte påvisat uppfyller ELSÄK-FS 2008:1.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jun 2022 15:10 #5 av Lorentz Björklund
Är vi återigen nära ett läge då vi kanske lite väl snabbt uttrycker oss halvt eller helt tvärsäkert om något?

Behöver vi mer information innan vi svarar?

Behöver vi eventuellt läsa igenom hela texten från och med 514.1 till och med 514.3.1.Z5 samt de informativa 51ZC.1 och 51ZC.2 i utgåva 3 av standard 436 40 00 innan vi svarar?

Eller behöver vi även läsa igenom SS 424 17 20?

Så vad ska kabeln användas till?
Innan trådskaparen svarat på detta kan vi bara gissa användningsområde. Troligtvis ska den användas i något som behöver nolla. Vi kan välja mellan gruppledning till en enfasapparat, eller en tvåfasapparat med nolla. Det skulle även vara tänkbart med en enfas huvudledning i en TN-S koppling.

Om vi nu förutsätter att installationen ska uppfylla föreskriftens hänvisning till Svensk standard så så ska vi kanske innan vi går vidare och diskuterar färg på nolla titta på texten under 514.3.1
”Om ingen annat anges i avsnitt 514.3.1.Z1 – 514.3.1.Z5 ska identifiering av ledare utföras enligt SS-EN 60455”

Går vi sedan direkt till 514.3.Z2 Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar och läser första stycket ”Identifiering av isolerade ledare i installations- och kraftkablar samt flexibla kablar och sladdar med 2 till 5 ledare ska överensstämma med SS 424 17 20 (se bilaga 51ZC). Fasledare ska identifieras efter hela dess längd med färgerna brun, svart eller grå. Neutralledare och skyddsledare ska märkas blå respektive med färgkombinationen grönt och gult.”

Dags för diskussion.
Tittar vi i backspegeln och funderar lite på hur man gjorde förr med till till exempel en EKKJ 4x6/6 som sina nummermärkta parter användes som huvudledning i ett TN-S system. Det var inte ovanligt att ledare nummer 4 valdes till nolla och förseddes med en blå markering eller då mera vanligt märktes med märktejp ”N” i ändarna. (Ofta så märktes även fasledarna med respektive fasmärkning)

Är detta förfarande eller ett liknande numera inte ok enligt god elsäkerhetsteknisk praxis?

Som jag ser det, med stöd av texten i 514.3.Z2, är det möjligt att det är ok att märka en av kabelns ledare med blå färg och använda den som nolla och fortfarande uppfylla elsäkerhetsteknisk praxis.

Nu skulle det kanske vara lämpligare att följa den gamla principen att välja den sista ledaren som nolla. Det vill säga märka och använda den grå som nolla

Ser man även till att dokumentera utförandet så är det ännu bättre.

Jag inledde med att gissa på användning för enfas eller tvåfas. För hur skulle läget bli om denna 3x6/6 skulle användas som huvudledning i ett trefas TN-C system? Skulle man då uppfylla elsäkerhetsteknisk praxis?
Vi kan nog enas om att vi i så fall inte direkt uppfyller kraven i ELSÄKFS 2008:1.

Ser med spänning fram emot att få veta vad kabeln är tänkt att användas till.

Med hopp om en trevlig midsommar
/Lorentz

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jun 2022 19:44 #6 av Strezz
Såhär, lite förytligande.


EXQJ 2x6/6 är tänkt till 230v uttag cirka 100m bort, draget utomhus på kabelstege. Detta står i våra handlingar att det ska vara den kabeln men våra "chefer" har istället beställt EXQJ 3x6/6. Varför?, jo för att den är billigare säger dom.Trots att vi har handlingar på vad för kabeltyp vi ska använda, (detta jobb är ett utförande). (projektet går ej bra så de försöker hitta luckor).

Då är alltså 3x6/6 kabel utan neutral, våra chefer vill att vi istället märker antingen den svarta eller den grå till en neutral.


Skulle vara roligt att ta ut beställaren och visa på vad vi har för kablar vi leker med.. :)


Så vad jag vet är ju såklart att neutral ska vara blå i hela dess längd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jun 2022 20:28 #7 av Bo Siltberg
Siffermärkta ledare i en gamma kabel ok, men jag gör tolkningen att färgmärkta ledare i kablar inte får märkas om.
Nu kan man nog göra så ändå utan att det innebär någon reell risk. Av denna anledning vill jag minnas att vi några långa och djupa trådar på forumet i ämnet utan att vi nått konsensus ;)
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Patrik , Lorentz Björklund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 jun 2022 06:01 #8 av Lorentz Björklund
Det låter som en areamässigt ordentligt tilltagen kabel för ett enstaka vägguttag, och det finns troligen en bakomvarande förklaring med omgivningsmiljö och tänkt belastning som bakgrund.

Långa och djupa trådar leder ofta till en aha upplevelse men sällan till konsensus.:)

MVH Lorentz

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.050 sekunder

Senaste foruminlägg