Överslag i central, orsakat av felmontering eller ej?

10 feb 2020 11:27 - 10 feb 2020 11:47 #1 av Likström
Hej,

Vill börja med att berätta att jag inte är elektriker på något sätt. Har i bästa fall kunskap som ligger snäppet över medelsvenssons, men ljusår ifrån den som finns här inne.

Arbetar som fastighetstekniker på ett företag och behöver därför veta lite om mycket. Hoppas med detta inlägg få mer kunskap kring vad som kan ha hänt i centralen nedan.

Anläggningen är ritad och byggd av Garo, ca 4 år gammal, märkt 750A. Inkommande serviser, 3st AL 240mm2, 750A. I samband med ett mätarbyte upptäcktes att det har smällt till inne i elcentralen. Vid efterföljande elrevision enligt EN, anmärktes så klart på skadorna. Firman som installerat var ute och undersökte men kunde inte ge definitivt svar på vad som hänt. De kunde dock se att beröringsskyddet var märkligt monterat, men såg inte att det skulle kunna orsakat skadorna. Bästa teorin blev därför blixtnedslag.

Termografering visade ingen varmgång. Förvisso mättes temperaturen efter beröringsskyddet var borta och det korrigerades inte för emissivitet, men någon förhöjd temperatur kunde inte märkas. Totalt strömuttag vid tillfället var ~125A.

Förutom överslaget mellan skenorna så är även en av tre effektbrytare på inkommande sotad. Muttrar runt om i centralen var märkta och ska därför ha momentdragits, saknas dock protokoll kring efterdragning. Har hört någonstans att aluminium är "extra viktigt" att efterdra, eller om det var övergångar mellan Cu/Al..

Inga döda djur i centralen. Ingen huvudsäkring har löst ut under åren som anläggningen har varit strömsatt. Ej heller någon av energibolagets servissäkringar ute vid ”gatan”. Blixtnedslag har dock stört ut känslig elektronik vid en annan fastighet i området.

Nu ska bristerna åtgärdas, nytt beröringsskydd monteras (denna gång på distanser så att det kommer bort från skenorna) och den sotade effektbrytaren undersökas för att säkerställa funktion, alternativt bytas.

Jag är som tidigare nämnt inte elektriker, men vad som får mig fundersam är följande:

Överslag har skett precis intill ett ställe där skruvar dragits rakt in i skenhållaren. Självborrande skruv har använts på flera ställen i centralen, så i botten av centralen finns det (i mina ögon) gott om spånor, skruvar och rester av installationsmaterial. Elinstallatören har av skåptillverkaren fått nytt material till beröringsskyddet tillsänt utan kostnad.

I mina ögon känns det osannolikt att det skulle vara en slump, att överslag sker så nära ett ställe där ett skydd sitter felmonterat. Det kan vad jag har förstått ske var som helst i centralen vid ett blixtnedslag. Blixtnedslag kan alltså ha skett, men inga säkringar har löst ut, varken i centralen eller på gatan (men så har jag förstått inte behöver ske, säkringar löser inte alltid vid blixtnedslag).

Elinstallatören har gått med på att installera det nya beröringsskyddet kostnadsfritt, trots att det enligt dem egentligen inte är ett ursprungligt fel, då anläggningen har besiktigats och godkänts då den var ny (jag har inte sett ngt protokoll på besiktningen och mtp hur snabbt allting går vid nybyggen och mängden skräp i botten av centralen så tvivlar jag på att den som besiktigade har skruvat bort allt för många plåtar i centralen). Ev. skador på delar efter överslaget, samt "avsotning" kommer dock att debiteras då överslaget inte anses ha något med felmonteringen att göra.

Själv vill jag få gjort jobbet så snart som möjligt och säkerställa brytarens funktion, vi vet ju faktiskt inte i nuläget om den ens fungerar. Men anläggningsägaren knorrar en smula och ser det också som osannolikt att överslaget inte beror på ett ursprungsfel i centralen. Det hela blir ju svårt att bevisa utan undersökning av oberoende part, och det finns ju ekonomiskt intresse för installatören som ska åtgärda bristerna, att inte se några ursprungsfel.

Själv vill jag lita på vad installatören säger, de är ju trots allt proffs, även om de har ekonomiskt intresse i att inte medge fel. Dock stör mig saken en smula, att överslaget uppkommit just vid stället där skruvar dragits in i skenhållaren. När det gäller övriga fel företaget har i fastigheten, så är det tyvärr väldigt vanligt att diverse leverantörer har allsköns kreativa förklaringar kring vad som har orsakat diverse fel och varför garanti inte gäller. man får anstränga sig för att inte bli cynisk i mitt arbete :)

Vad folk tror här, baserat enbart på bilder, har förstås inget bevisvärde och det hela lär sluta med att företaget betalar vad elinstallatören debiterar för att ordna bristerna. Men jag är privat intresserad av just felsökning och varför saker sk-ter sig, så om inget annat skulle det därför vara intressant att få höra lite åsikter ifrån er kunniga yrkesmän och kvinnor här inne. Vad tror ni? Är stället för överslaget en slump, eller har det samband med monteringen av skyddet?

Fler bilder finns vid intresse samt mer högupllösta, men här är några:

Översikt av centralen:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Beröringsskydd som pressas mot skenorna mha skruvar rakt in i skenhållaren:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Beröringsskyddet från sidan, notera skruvhålens närhet till skena L2:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Beröringsskyddet bortmonterat, diverse skador efter överslag syns. I mina ögon tycks överslaget ha börjat just vid skruvarna i skenhållaren, om man ser till sotbilden i skåpet och på beröringsskyddet:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Detaljbild på skadorna, överslaget ser som värst ut precis invid skruvhålen. Smältskador är värst på skena L2:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Inkommande effektbrytare, den längst t.v är sotad. Har noterat att färgen på etiketterna på brytarna är olika, serienummer skiljer en del. Dock är brytarkaraktäristiken angiven på nästan samma vis. Modellen av brytare (GS250-GJ) är densamma:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Övergång från kablar till skenor, ser lite svett ut, men det kanske är helt normalt:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.Botten av centralen ser ut såhär på de flesta ställen:
Du har inte behörighet att komma åt denna sidan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 feb 2020 15:00 #2 av Rikard Ågren
Jag har varit med om överslag i en elcentral som vi kunde härleda till att en rörmokare hållit till i närheten och kapat och svetsat rör. Arbetet gjorde att ett fint lager av vad som kan beskrivas som metalldamm kom in i elcentralen och orsakade ett överslag.

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 feb 2020 19:06 - 17 feb 2020 19:33 #3 av Claes Börjesson
Vilket avstånd är det mellan skruvarna och skenan ?

Om skruvarna är mycket vassa så blir fältsstyrkan hög, och en svag ström kan uppstå (jonisering av luften).

Se följande text ur "Handbok för driftpersonal från 1942":
Vid vissa urladdningsförlopp sker ljusutsändning i form av glimning. Om
exempelvis en laddad konduktor, uppställd i luft, är försedd med en spets,
inträder en urladdning, då den fått tillräckligt hög potential. Urladdningen
ger sig till känna genom ett susande ljud och genom en luftströmning i
riktning från konduktorn.
Hämtat via denna länk: Länk

Denna urladdningström kan ske vid ganska små spänningar om man har en vass spets, jag har jobbat på museum och förevisat "van de graff" högspänningsgenerator. Alla högspänningsdelar är runda med stora radier, men man kan "förstöra" spänningen genom att placera en knappnål på rätt ställe, håller man sedan ett brinnande stearinljus så ser man en tydlig luftström från spetsen på nålen.

Vanligtvis räknar man med att avståndet för överslag är cirka 1000 volt/mm men om man har en skarp spets så kan avstånde ökas betydligt.

Jag kopplade upp min megger och placerade en knappnål, satte på 1000 volt 20 sekunders testtid och hade c:a 1 mm emellan. Inget hände. Det just nu vinter och c:a 26% RF (relativ fuktighet) inne hos mig, inget hände..... (mer än 2000 MOhm)
Men varje gång jag andades på nålarna dök Ohmtalet, och plötsligt hade jag en glimurladdning och resistansen blev 0,07 MOhm.

Se bild
Bilagor:
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Markus Ågren, Sven Linder

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 mar 2020 11:10 #4 av Richard
Är det kallt i utrymmet?

Min Spontana gissning är att fukt har samlats på insidan av plexiskivan, till följd av att det ev är ett kallt utrymme/alt fuktigt.

Sedan har det blivit ett överslag.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.158 sekunder