Brandskydds besiktning

10 sep 2017 16:02 #1 av Rulle
Vi har utfört en helt ny elinstallation i en lägenhet och i lägenhetsavskiljande väggar så har vi satt EI60 apparatdoser.
Vi har ordnat fram produktbeskrivning till beskitningen men besktningsmannen vill ha en egenkontroll på att vi installerat dessa doser. Jag kan ej hitta en mall för detta, vet ni av någon?

Tack på förhand.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 sep 2017 17:56 - 11 sep 2017 04:28 #2 av Michell Andersson
Känner inte till någon sådan mall.

...MEN, man skulle ju kunna fråga besiktningsmannen vad denne tänkt sig ska redovisas, typ som nedan:
-Vad ska framgå i den här egenkontrollen du syftar på?
-Att det är rätt materiel och att de är korrekt monterade.
-Okej!
*Hem på kontoret och fibbla i Word*
*Återkomma till besiktningsmannen och överräcka egenkontroll*
-Varsågod!

Innehåll i egenkontroll:
  • Är rätt materiel vald för gällande brandklass? Ja [ ]/Nej [ ]
  • Är materielen installerad enligt tillverkarens anvisning? Ja [ ]/Nej [ ]
Punkter som rör brandskydd och spridning av brand annars är ju kapitel 42 och avsnitt 527 i SS 436 40 00. Använder du ordinarie mall för inspektion som finns under bilaga 6E i SS 436 40 00 så omfattar detta även inspektion av kapitel 42 och avsnitt 527.
Checklista för inspektion finns under bilaga 6F i SS 436 40 00.
Är detta väl gjort så omfattar denna kontroll den specifika frågan och då bör inget behov finnas av att särskilt redovisa de här dosorna besiktningsmannen påpekat.

Så, vad jag hade sagt:
"Vi har utfört kontroll enligt SS 436 40 00 (förutsatt att så också faktiskt är gjort) och denna kontroll omfattar även brandskydd och spridning av brand associerat till elinstallationen. Med anledning av detta så ingår den särskilda kontroll du begär i det underlag som vi upprättat för kontroll före idrifttagning för anläggningen i sin helhet."
Följande användare sa tack: tobi

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 12:23 #3 av Fredrik Sjödin

Rulle skrev: Vi har utfört en helt ny elinstallation i en lägenhet och i lägenhetsavskiljande väggar så har vi satt EI60 apparatdoser.
Vi har ordnat fram produktbeskrivning till beskitningen men besktningsmannen vill ha en egenkontroll på att vi installerat dessa doser. Jag kan ej hitta en mall för detta, vet ni av någon?

Tack på förhand.


Sedan 1/7 är det krav på att ni ska utföra alla elinstallationer enligt ert egenkontrollprogram. Det är sannolikt tillämpliga delar av det som besiktningsmannen vill se. Det är alltså bara att visa upp det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 15:37 #4 av Michell Andersson
Tillämpliga delar kan vara mycket omfattande Fredrik.
Exempelvis,

Kravbestämning:
Installationer utförs enligt SS 436 40 00 med tillverkarens anvisning för elmateriel.

Kontroll:
Installationer kontrolleras enligt SS 436 40 00.

Detta omfattar egentligen hela installationen och ger väl egentligen ingenting till besiktningsmannen menar jag.
Jag skulle tippa på att det är ännu en besiktningsman som egentligen inte vet vad de egentligen frågar efter.
Kommunernas kvalitetsansvarig, på uppdrag av byggnadsnämnd, runt om i landet begär ju fortfarande in behörighetsbevis från den "behörighetsansvarig" för installationen.

I min värld ska man vara lite tuffare mot besiktningsmännen, både entreprenad och brand, och be dessa vara tydliga med de faktiskt begär och informera desamma om vad som egentligen är relevant.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2017 16:51 #5 av Fredrik Sjödin

Michell Andersson skrev: Tillämpliga delar kan vara mycket omfattande Fredrik.
Exempelvis,

Kravbestämning:
Installationer utförs enligt SS 436 40 00 med tillverkarens anvisning för elmateriel.

Kontroll:
Installationer kontrolleras enligt SS 436 40 00.

Detta omfattar egentligen hela installationen och ger väl egentligen ingenting till besiktningsmannen menar jag.
Jag skulle tippa på att det är ännu en besiktningsman som egentligen inte vet vad de egentligen frågar efter.
Kommunernas kvalitetsansvarig, på uppdrag av byggnadsnämnd, runt om i landet begär ju fortfarande in behörighetsbevis från den "behörighetsansvarig" för installationen.

I min värld ska man vara lite tuffare mot besiktningsmännen, både entreprenad och brand, och be dessa vara tydliga med de faktiskt begär och informera desamma om vad som egentligen är relevant.


Beskriver man kontrollerna på det sättet får man det mycket problematiskt. Kontroller ska göras i betryggande omfattning. Det finns ingen normerad lägstanivå. Påstår man i sitt egenkontrollprogram att kontroller ska utföras enligt hela del 6 i SS 436 40 00 har man tagit på sig att alltid göra det, för varje elinstallation. Jag är säker på att många elinstallationer inte kräver tex en dokumenterad, komplett isolationsmätning.

Nej, kontrollernas omfattning ska avgöras för varje enskilt elinstallationsarbete. De ska dessutom vara definierade innan elinstallationsarbetet utförs.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 sep 2017 04:42 - 12 sep 2017 15:12 #6 av Michell Andersson
Vilken tur att även detta är reglerat i SS 436 40 00, att kontroller utförs där så är tillämpligt. Och ingen lägstanivå finns reglerad, men de kontroller som finns i SS 436 40 00 är de som är tekniskt möjliga och följer även regleringen av hur installationen ska vara utförd.

Min slutsats är således att om man följer kontroll enligt SS 436 40 00 så lägger man ingen lägstanivå utan istället tekniskt möjlig högstanivå och att det efterlevs i möjligaste mån där så är tillämpligt.
Jag skulle ju gärna sett ett förslag på en kontroll annars som är tekniskt möjlig som INTE finns med i del 6. Att göra något mer än detta är i min värld att överarbeta det hela. Och gällande att besluta vilka kontroller som ska användas innan man påbörjar arbetet ser jag inte som relevant eller effektivt. Det viktiga är att inspektion och provning görs innan spänningssättning. Om inte annat så kan ju förändringar ske under tiden som anläggningen uppförs som ställer andra krav på inspektion och provning. Sen har jag faktiskt inte heller sett något som reglerar just att provningsmetoder ska definieras i förväg. Och OM så är fallet så kan de definieras som: Enligt SS 436 40 00.

EDIT: Paragrafen kan ju istället tolkas som att det inför varje arbete ska vara klart hur man ska bestämma inspektions- och provningsmetoder. Inte specifikt vilken inspektion eller vilka provningar som ska göras.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.071 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen