Jordtag

26 okt 2016 08:22 #1 av Zebastian Jalkteg
Håller på med diverse jordtagsmätningar för att få ut en jordlina med jordspett som skall kopplas till ett elverk.

Har ni några tips på hur man kan göra för att få bra värden på jorden?

Mäter med Fluke 1653B med hjälp av små spätt nedtryckta i marken på 3 ställen. De värdena jag får på lite olika ställen är väldigt höga, mellan 767Ohm upp till 1812Ohm.

Det är på tok för höga värden, men på något sätt borde man väl kunna "lösa" detta problem?

____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 okt 2016 09:06 #2 av Fredrik
Svar från Fredrik i ämnet Jordtag
Man kan vattna kring testelektroderna, samt trycka ner dem ordentligt i marken. Med Fluken ska elektroderna sitta med ett visst bestämt avstånd från varandra om du inte hade koll på det.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 okt 2016 10:51 #3 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Jordtag
Det är bra om man kan lägga jordtaget på ett ställe där marken förväntas ha bra ledningsförmåga. "Orörd" jord" brukar t ex vara bättre än grus eller fyllnadsmassor, det är bra om man kan lägga jordtaget på ett ställe där marken är fuktig och inte onödigt väl dränerad (låglänt, i botten av ett dike eller liknande). Om det finns ett ställe där man kan anta att marken är väl impregnerad med salter och elektrolyter - t ex där det har legat en gödselstack, vid en avloppsinfiltration, nära en större väg som saltas på vintern - så är det bra.

Vill man att jordtaget ska uppfylla kraven året runt bör man lägga ner det rejält djupt, dels så det hamnar på frostfritt djup, dels så att det ligger i fuktig mark även vid långvarig torka.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Tobias

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 nov 2016 19:56 #4 av Kristian Göransson
Svar från Kristian Göransson i ämnet Jordtag

Zebastian Jalkteg skrev: Håller på med diverse jordtagsmätningar för att få ut en jordlina med jordspett som skall kopplas till ett elverk.

Har ni några tips på hur man kan göra för att få bra värden på jorden?

Mäter med Fluke 1653B med hjälp av små spätt nedtryckta i marken på 3 ställen. De värdena jag får på lite olika ställen är väldigt höga, mellan 767Ohm upp till 1812Ohm.

Det är på tok för höga värden, men på något sätt borde man väl kunna "lösa" detta problem?


Lös det genom att först ta hjälp med mätningen och sen om det behövs genom fysiska åtgärder. Försök för guds skull inte vattna fram ett bra mätvärde, det leder ju till en livsfarlig anläggning - såvida du inte får kunden till att vattna jordtaget dagligen ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 nov 2016 08:53 #5 av Fredrik
Svar från Fredrik i ämnet Jordtag
Frågan var hur man med en Fluke 1653B mäter jordningsmotståndet. Mätproberna är ganska små och för att få ett litet övergångsmotstånd mot marken ska man driva i dem ordentligt, och eventuellt vattna lätt precis kring mätproberna. Får man då inget bra värde så duger inte marken för att ha ett jordtag där. Då får man hitta bättre jordtagsförhållanden som andra varit inne på ovan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 nov 2016 19:12 #6 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Jordtag
Jag skulle nog vilja säga att jordmotståndet vid markytan är helt ointressant för att bedöma hur ett "riktigt", djupt nergrävt jordtag blir. Och en mätning gjord vid ett enda tillfälle säger inget alls om hur jordtaget skulle kunna tänkas fungera vid annan årstid eller väderlek. Att mäta jordresistans med några pinnar i markens ytskikt är ungefär lika vetenskapligt som att spå väder i kaffesump, hur dyrt instrument man än har.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 nov 2016 11:41 #7 av Fredrik
Svar från Fredrik i ämnet Jordtag
Helt rätt, när jag tänker efter så mäter man med Fluken mot det faktiska jordtaget, en elektrod på jordtaget och två ytjordselektroder, dessa kan man vattna (absolut inte själva jordtaget).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 nov 2016 07:24 #8 av Zebastian Jalkteg
Svar från Zebastian Jalkteg i ämnet Jordtag
När jag körde två ytelektroder och en på mitt nedslagna spett så fick jag och en ytterligar enollställning av mätsladdarna så kom jag ner til ca 5Ohm. Så vet inte vad som har hänt vid dem förra mätningarna.

Men skall slå i 2 spätt till i området så att vi har tre spett på samma lina i framtiden.

____________________________________________________
Egenföretagare
Elteknik i Tjust AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 dec 2016 15:48 #9 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Jordtag
Min uppfattning av texten från TS är att det är tal om att anordna ett jordtag med anledning av installation av reservkraft till en anläggning... Det är alltså inte tal om att anordna jordtag för sam- eller särjordning och därmed inte för att begränsa beröringsspänning från fel på överliggande impedansjordat nät??

Jag ställer mig undrande till vad som skulle vara ett godkänt värde för jordtaget i sammanhanget...? Samt varför man skulle motivera att det blir en livsfarlig anläggning om inte erforderligt jordtag anordnas...? Jag ser nämligen varken att det finns en gräns vid vilken jordtaget är godkänt eller att det har någonting med personskydd att göra... ja, givet att mina inledande antaganden stämmer.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 dec 2016 19:27 #10 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Jordtag
Jag vill minnas en tråd där du metodiskt bröt ned frågan och kom fram till syftet med detta jordtag, eller jordtag lite mer allmänt. Men var det denna tråd? Hittar inte svaret där i hastigheten.
www.fluxio.se/forum/6/19592.html?limit=200&start=0

Jag har fått för mig att huvudsyftet med ett eget jordtag vid reservkraftsmatning är att förhindra spänningssättning av PEN på linjen vid ett fel mot sann jord i den egna anläggningen. Det liknar felfallet som den länkade trådar börjar med och beror därmed av jordtagets övergångsresistans. Å andra sidan är ett jordtag mycket bättre än inget jordtag alls i detta fall. Men vad som är ett bra värde är ju svårare att säga.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 mar 2018 21:12 #11 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Jordtag
Det blidde sig aldrig något svar på denna tråd från min sida, förrän nu.

Ett fel mot jordskorpan kan ske först efter att både felskydd och basskydd fallerat, och då har vi två fel i serie. För två fel i serie bygger vi inte, enbart för ett ( ELSÄK-FS 2008:1 , 3 kap. 1 §). Det blir ofta inte rationellt kostnadsmässigt eftersom det är omöjligt att förutsäga vilken typ av fel det andra felet skulle vara.

Sen tråden startades har jag också gjort massa massa massa efterforskningar i ämnet och jag kan enbart dra följande slutsats:
Att jorda ett system utan att ta hänsyn till andra system gör man enkom av en anledning och det är att motverka elektrostatisk uppladdning av systemets spänningssatta delar som i sin tur knäcker isoleringen. En sådan jord, för att motverka elektrostatisk uppladdning, har egentligen inga kvalitetskrav. Den kan till och med vara en spole eftersom den elektrostatiska uppladdningen är en DC-offset-spänning. Så länge urladdning av systemet sker snabbare än uppladdning så spelar kvalitén ingen roll egentligen. Varför till jord? Elektrostatisk jämvikt antar jag. Laddningarna utövar kraft på varandra och strävar alltid efter en jämn fördelning. Därför sker urladdning av elektrostatiska spänningar alltid effektivt mot jord.

Har vi sedan överliggande system vars utsatta delar är jordade, vilket de i princip behöver vara av personsäkerhetsskäl, så kan man förenklat säga att om de olika systemen delar jord för sina utsatta delar (samjordat) så kommer deras utsatta delar gemensamt att spänningssättas. Alltså blir spisen i stugan spänningssatt vid fel mot utsatt del (oftast transformatorhöljet eller annan utsatt del i station) på överliggande system. Här ställs krav på denna jordning, eller snarare: Det ställs krav på en högsta spänningssättning ( ELSÄK-FS 2008:1 , Tabell 2) och enklaste viset att få ner spänningssättningen är att ha ett lågt resulterande jordtagsvärde.

Tar vi fallet med en generator som inte har ett överliggande system så kan man behöva jord här med anledning av motiv 1, att motverka elektrostatisk uppladdning. Men är anläggningen begränsad i sin utbredning så finns det ingen större risk för elektrostatisk uppladdning av systemet heller och därmed inget behov av jord. Men om man nu tvunget ska ha en jordelektrod så behöver man inte hänga upp sig på vilket värde man ska ha. Förr sa man väl 100Ω max för djupjord och 50Ω max för ytjord. Men detta är ju kopplat till jordtagets mekaniska hållfasthet, inte skydd mot elchock. D.v.s. om man har högre värde än ovanstående så kan man inte rimligtvis förvänta sig att jordtaget ska hålla över tid, men det är ju en sanning med modifikation.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.092 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen