Jordfelsbrytare

08 okt 2015 09:08 #21 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Mikael, du brukar skriva bra saker, men det där var en av de bästa.
Kalla inte en brytare som inte löser på jordfel, för jordfelsbrytare.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 09:32 #22 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Jordfelsbrytare
Å andra sidan, i vanlig bostadsmiljö är ju nästan all utrustning som vanligt folk kopplar in till de jordade vägguttagen numera i klass II -utförande (förstärkt isolering), visserligen borde det ge en något mindre risk för jordfel än utrustning i klass 0 eller 1 med dess sämre isolation mot utsatta delar, men å andra sidan får ju ingen skyddsjord finnas med sista biten ut till bruksföremålet när det är klass II. Så av den anledningen minskar betydelsen av jordade vägguttag i vanliga boningsrum mer och mer.
För 10 år sedan kryllade det av tidiga platt-tv, laptopladdare mm i klass I, med skyddsjord, men det mesta i den vägen som folk använder idag är klass II.
De enda vanligt förekommande stickproppsanslutna boningsrumsprylar som fortfarande är klass I är väl värmeapparater (elradiatorer, en del större värmefläktar/kupévärmare mm). Allt annat i klass I -väg hör hemma i andra slags utrymmen eller förväntas stå på en bestämd plats och kopplas till ett förutbestämt vägguttag (vitvaror, luftvärmepumpar, avfuktare etc).

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 09:49 - 08 okt 2015 09:49 #23 av Oskar Ståhl
Svar från Oskar Ståhl i ämnet Jordfelsbrytare
Jag får backa på mitt svar. Det har jag inte tänkt på. Jordfelsbrytaren fungerar visst bättre med jordade uttag.

Däremot ur elsäkerhetssynpunkt: Jordfelsbrytare > Jordade uttag.

Tack för intressant tankeställare.

/Oskar
Ämnet är låst.
08 okt 2015 11:03 - 08 okt 2015 11:03 #24 av Örjan Borgström
Svar från Örjan Borgström i ämnet Jordfelsbrytare

Oskar Ståhl skrev: Jag får backa på mitt svar. Det har jag inte tänkt på. Jordfelsbrytaren fungerar visst bättre med jordade uttag.


Bättre och bättre, jordfelsbrytarens uppgift är inte att lösa ut om det blir fel i en apparat mellan fas och jord, det ska säkringen göra. Jordfelsbrytaren ska skydda person vid samtidig beröring av spänningssatt del och jordad del vilket den gör lika bra i jordade som ojordade uttag. Eller anläggning mot brand om det uppstår läckströmmar till jord.

En klass I apparat ansluten i ett ojordat uttag med ett fel som spänningssätter utsatt del är inte farlig så länge ingen tar i den och samtidigt tar i ett jordat föremål, då löser jordfelsbrytaren.
I rum med ojordade uttag används skyddsmetoden isolerad miljö, som inte längre är tillåten. Den förutsätter att det inte finns något jordat föremål inom armräckvidd.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Michell Andersson
Ämnet är låst.
08 okt 2015 11:48 #25 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Örjan, jag har aldrig hörttalas om någon som löst en JFB med stöm genom kroppen, i en CNC maskin. Där sitter alltid JFB för att lösa vid jordfel. Då kan det inte gå ström i en människa. Det finns inget krav på JFB i CNC maskiner. Men Matsuura MC500V2 från början på 80talet, hade en till 100Vac och när spolarna brann så löste JFB.
Jag använder mina JFB som skydd för mina utomhus maskiner, för att undvika överslag som skulle förstöra dom.
Du förespråkar den officiella behörigelektriker religonen.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:09 #26 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Jordfelsbrytare

Örjan Borgström skrev: Bättre och bättre, jordfelsbrytarens uppgift är inte att lösa ut om det blir fel i en apparat mellan fas och jord, det ska säkringen göra. Jordfelsbrytaren ska skydda person vid samtidig beröring av spänningssatt del och jordad del vilket den gör lika bra i jordade som ojordade uttag. Eller anläggning mot brand om det uppstår läckströmmar till jord.

En klass I apparat ansluten i ett ojordat uttag med ett fel som spänningssätter utsatt del är inte farlig så länge ingen tar i den och samtidigt tar i ett jordat föremål, då löser jordfelsbrytaren.
I rum med ojordade uttag används skyddsmetoden isolerad miljö, som inte längre är tillåten. Den förutsätter att det inte finns något jordat föremål inom armräckvidd.

Tack för ett klargörande som jag väntat länge på!

Jag skulle till och med vilja utveckla resonemanget att just användningen av "fas till jord" kanske är en del av missförståndet. Skulle man inte bättre uttrycka det med "fas till skyddsledare"? Skyddsledarens funktion är ju en väg till jord, men dess egentliga funktion är att kortsluta till neutralpunkten i matningspunkten vid fel. Så egentligen vore det enligt min mening fel att ens kalla ett sådant fel för jordfel eftersom det egentligen är oberoende av matningspunktens förbindelse till jordskorpan och att felströmmen faktiskt aldrig går genom jord.

Så en kombination av Mikaels resonemang med att inte kalla det för jordfelsbrytare och Örjans resonemang gällande dess syfte ger egentligen den mest rättvisa bilden av jordfelsbrytaren, eller RCDn.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:19 #27 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Det Örjan förklade är att elstängsel metoden är den som ska användas. I ett jordat utag hade en människa aldrig fått ström i sig. Vilket är bäst?
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:23 #28 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Jordfelsbrytare
Stefan, jag har hört talas om folk som löst jfb med ström genom kroppen...

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:30 #29 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Mats, jag har bara hört tals om det här på fluxio. Jag skrev i en CNC maskin. Där används JFB som jordfelsbrytare. Inte personsäkerhet. Det bryter innan den situationen uppkommer.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:54 #30 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Jordfelsbrytare
För att tråden ska fylla någon funktion så krävs det att den utvecklas och det lär den inte göra om vi ständigt ska komma tillbaka till att försöka övertyga dig om något som vi andra vet är ett faktum Stefan. Missuppfatta inte texten som att jag ogillar dig eller att jag heller tycker att du inte ska få en chans att övertygas, för så är inte fallet. Dock så är det tydligt att du inte VILL justera din uppfattning. Med den förutsättning så kommer denna diskussion aldrig kunna ta slut och vi kommer ständigt komma tillbaka till samma fråga. Hade du istället försökt se detta ur ett annat perspektiv så är jag övertygad om att du kunde fått en annan förståelse av frågan. Att bestämma sig för att något är på ett visst sätt är sällan utvecklande.

Och gällande din fråga kring jordfelsbrytaren och om den löser eller ej om en människa råkar stå emellan så är jag själv ett levande bevis på att det är så. I den situation jag var i så hade inte jag suttit här om det inte vore för att det fanns en jordfelsbrytare i anläggningen.

Jag ska vid något tillfälle försöka rita upp situationen jag själv var i samt göra en tillämplig ekvivalent krets att kika på så får vi se om du fortfarande har samma uppfattning. Har inte tid nu, men jag lovar att återkomma i frågan.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 12:55 #31 av Michell Andersson
Svar från Michell Andersson i ämnet Jordfelsbrytare

Stefan Ericson skrev: Det Örjan förklade är att elstängsel metoden är den som ska användas. I ett jordat utag hade en människa aldrig fått ström i sig. Vilket är bäst?

Det som är bäst är fortfarande ett jordat uttag samt jordfelsbrytare i kombination. Tveklöst.
Följande användare sa tack: Stefan Ericson
Ämnet är låst.
08 okt 2015 17:20 - 08 okt 2015 17:20 #32 av Örjan Borgström
Svar från Örjan Borgström i ämnet Jordfelsbrytare

Stefan Ericson skrev: Det Örjan förklade är att elstängsel metoden är den som ska användas. I ett jordat utag hade en människa aldrig fått ström i sig. Vilket är bäst?


Att ta i en spänningssatt del utan att vara i kontakt med jord är inte farligt då det inte går någon ström genom kroppen. Det finns ingen sluten krets. Skulle man komma i samtidig kontakt med jord och det finns en jordfelsbrytare så löser den.
Det gäller även elstängslet det är först när den sista personen som inte är isolerad från jord tar i de andra som det går en ström.


Vi måste skilja på spänning och ström, spänning är i sig inte farligt, det är först när vi får en sluten krets så att det går en ström genom kroppen som det blir farligt och det skyddar jordfelsbrytaren mot.

Sen har ju naturligtvis Michell rätt i att jordade uttag med jordfelsbrytare är säkrast det är ju därför vi inte får ha ojordade uttag i nyproduktion sedan 1995 eller om det var 1999.

Förutom för person- eller egendomsskydd kan jordfelsbrytaren användas för att garantera kort frånkopplingstid vilket kan vara skälet till att den satt på CNC-maskinen. Men jag tror det var för personskydd.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Ämnet är låst.
08 okt 2015 17:58 - 09 okt 2015 07:14 #33 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Örjan, sedan 80 talet har all elutrustning i CNC maskiner varit petskyddade. Det betyder för att komma åt en blank del, så måste man plocka bort ett plastskydd eller ha en mätspets. Det betyder att även med öppen dör och spänning på så är det nästan omöjligt att få ström genom en reperatör, som igentligen är de enda som öppnar dörren. JFB löser på jord fel i en CNC maskin. Jag kommer ihåg 3 st jordfel som jfb löst på. En Matsuura MC800V där kylvatten har kommit in i hydraul oljan, pga en läckande svivel. Kylvattnet sabbade lindningarna till hydraulmotorn som låg i hydraul oljan.
En där en trasig plåt gått in och skadat ett kabelsläp. Var en bushido maskin.
Trasiga ventilspolar kommer jag inte ihåg hur många.
Örjan, för mig är det helt obegripligt för mig hur det är möjligt att förespråka din lnje. Är jorden rund eller platt?
Ämnet är låst.
08 okt 2015 18:04 #34 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Örjan, när du lyckats med att förklara för mig, att det är bättre att dra ström genom en människa en genom matriel, så ska jag tro på era idéer.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 18:26 #35 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Jordfelsbrytare
VEM har sagt att det är bättre att dra strömmen genom en människa? Ingen här vad jag kan läsa mig till!

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 18:29 #36 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Jordfelsbrytare
Stefan, du får försöka anstränga dig lite för att förstå alla vinklingar.

Tänk dig t.ex att ett barn drar ut en skarvsladd i trädgården och klipper av sladden. Där finns risken att komma i direkt kontakt med fasledaren samtidigt som man står i gräset med bara fötter. Kanske ger det en tillräckligt hög ström för att vara farligt, och då löser JFBn.

Att även JFBn i dina maskiner löser ut pga jordfel i maskinen är en bonus som kan vara lite irriterande ibland :) Men det är ju ett fel, så det är ju bra att det upptäcks. Det skulle dock kanske inte behövas en JFB för maskinen i sig pga en orimlig risk att komma i kontakt med en fas. Men kortslutning mot skyddsjord blir ju lite uthärdligare, alltså beröringsspänningen som uppstår på maskinens hölje vid kortslutning mot skyddsjord.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 18:41 - 09 okt 2015 07:16 #37 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Bo en CNC maskin är fullständigt låst för att komma åt något elektriskt under produktion. Där med ingen risk för att någon får ström i sig. Det man är rädd för är att någon är inne i bearbetnings rummet och att någon annan startar maskinen. Det är då dödsolyckor hänt. Några gånger har jag skickat in svetsare i mskiner, att svetsa drag plåtar till skydd. Då har jag haft spänningen på och nödstoppet intryckt. Själv stått och vaktat nödstoppet tills svetsaren är ute. Det är igentligen förbjudet att svetsa i maskinerna. Produktions chefen brukar få fatta beslutet. På en Mori Seki SH50 kostar Xskyddet 120 tusen och tar 3 dagar att byta.
Mikael, alla här förespråkar det.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 19:44 #38 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Från och med nu kommer jag att hävda mot vanliga personer, att behöriga elektriker som monterar JFB på ojordade utag, anser att det är bättre att dra stöm genom människor än matriel.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 20:50 #39 av Mikael Malmgren
Svar från Mikael Malmgren i ämnet Jordfelsbrytare
...så i en anläggning med ojordade uttag skall inte JFB användas då?

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ämnet är låst.
08 okt 2015 21:00 #40 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Jordfelsbrytare
Mikael, om man tycker att det är bättre att dra ström genom människor än materiel.
Ämnet är låst.
Sidan laddades på: 0.162 sekunder

Från Facebook-gruppen