Två kablar i en dvärgbrytare

27 nov 2013 07:29 #41 av Michell Martic
Det är inte tillämpligt ändå.

Det handlar om andra ledare med annan funktion än fasledaren och av en annan anledning. Dessutom för olika grupper, var två ledare på en dvärgbrytare är samma grupp.
Det finns troligtvis en anledning att fasledare inte nämns alls, men PE- och N-ledare nämns specifikt.

Jag står fast i att det inte är tillämpligt. Det handlar inte överhuvudtaget om samma sak.

Att en gammal föreskrift gäller för en anläggning som är utförd enligt den föreskriften är jag med på (återigen, rättssäkerhet), men vi pratar om anläggningar utförda efter föreskriften upphört att gälla också.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 14:02 #42 av Mats Persson
Vill man lägga två ledare men bara använda "en ledare" kan man med fördel använda sig av elpress dubbeländhylsor... Kanske inte till EK? men till FK går det bra...

www.elpress.se/index.asp?l=1&p=90&mno=7287-009300

Någon som klankar ner då?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 16:01 #43 av Mats Jonsson
Att man får ansluta två ledare på en dvärgbrytare har vi konstaterat. I vart fall om tillverkaren medger detta. Och det bryter inte mot några elsäkerhetsbestämmelser. Om man sedan inte vill göra så är ju en annan sak. Då kan man som alternativ ansluta en kort ledare på dvärgbrytaren och ansluta andra ledare med en Wago-klämma. Då kan man ju få in fler än två ledare. ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 nov 2013 08:04 #44 av Christer Djerf

Mats Jonsson skrev: Att man får ansluta två ledare på en dvärgbrytare har vi konstaterat. I vart fall om tillverkaren medger detta. Och det bryter inte mot några elsäkerhetsbestämmelser. Om man sedan inte vill göra så är ju en annan sak. Då kan man som alternativ ansluta en kort ledare på dvärgbrytaren och ansluta andra ledare med en Wago-klämma. Då kan man ju få in fler än två ledare. ;)


Det torde ju bli en bra lösning, dock så frågade jag "verket" för ett tag sedan om att använda centralen som kopplingsutrymme och då svarade dom så här:

"Att skarva ledningar i en kopplingsutrustning är inte lämpligt ur elsäkerhetssynpunkt. Förväxlingsrisk föreligger då strukturen i kopplingsutrustningen kan vara svår att överblicka. Gruppledningens ingående delar , till exempel fas-, noll- och jordledare ska lätt kunna gå att identifiera för varje grupp.
Enligt ELSÄK-FS 2008:1. 2 kap 1 § och 3 kap. 9 § uppfyller man inte kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis och att arbete på anläggningen inte kan utföras på ett säkert sätt.
Genom att använda svensk standard som komplement till föreskrifterna uppfyller man kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.
Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet dokumenteras.

Enligt Svensk standard elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg. 2
Kap 513. Åtkomlighet
513.1 Allmänt
”Materiel, inklusive ledningssystem, ska vara ändamålsenligt och överskådligt anordnad och
utförd så att dess viktiga delar är lätt åtkomliga för betjäning, inspektion och underhåll.
Montering av materiel i höljen får inte betydligt nedsätta möjligheten att utföra betjäning,
inspektion och underhåll.”

SS 437 01 45
6.4.1 Elcentral
Varje gruppledning ansluts i gruppcentral så att samhörigheten mellan dess fasledare, neutralledare och skyddsledare tydligt framgår.SS 424 14 38
” Kabelförläggning i byggnader” kap 5.19 framgår det av tredje stycket att ”skarvning av installationskabel får endast utföras
med kopplingsdosa eller kopplingslåda, som är anpassad till kabeltyp och omgivningsförhållanden.


MAGNUS KARLSSON
Elinspektör
Regionkontor Väst – Elektriska anläggningar
"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 nov 2013 08:36 #45 av Mats Jonsson
Det är nog så att inte heller jag tycker att det är en bra grundlösning att skarva eller avgrena ledningar i en kopplingsutrustning. Men i vissa fall kan det vara en möjlig lösning på ett problem och självklart ska då de regler som Magnus åberopar vara uppfyllda, t ex vad gäller identifiering med mera.

Gör man en avgrening eller skarvning inom kopplingsutrustningen på ett professionellt sätt (elinstallatör/yrkesman) så ser jag inga formella hinder för en sådan lösning.
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 dec 2013 21:45 #46 av Stefan Ericson
Hej på er!
Enligt MAS 80, får man bara ansluta en ledare med ringkabelsko till en säkring typ Telemekaniqe med en skruv och bleck. Det är inga problem med 2 eller 3 ledare men alla måste ha en egen ringkabelsko. Gaffel kabelskor får inte användas. Märkningen ska isolera kabelskon så inget med spänning sticker ut. Märkas ska det, hur är oklart. Det vanliga är dock det dom använder i Sydostasien. Alla ledare med samma potential har samma märkning. Det betyder att lägger man fast 3 ledare är dom märkta med samma i båda ändarna.
Följande användare sa tack: Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.054 sekunder

Senaste foruminlägg