Två kablar i en dvärgbrytare

25 nov 2013 21:16 - 25 nov 2013 21:18 #21 av Michell Martic
Men plintar är tillverkade för två ledare.
Jag misstänker att de inte haft tillgång till tillverkarens anvisning på kontrollerna, eller om de haft det så har jag aldrig varit med om själv att det står att man specifikt inte får lov att ansluta två trådar i samma anslutning på en dvärgbrytare. Anger produktstandarden det kanske?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 nov 2013 21:55 #22 av Mats Persson
Ronnie menar du att att man med en hissklämma inte får ansluta två ledare??
Är det inte ungefär samma hissklämma som sitter på undersidan av säkringen? Där brukar i varje fall jag inte alltför sällan ha 2st RK annslutna... :)

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 07:58 #23 av Janne Larsson
Michell Andersson....spelar det egentligen någon roll vad det slås ner på vid besiktningen om det är fel då?
Om vissa saker som är tillåtna visar sig vara i längden en vanlig grund till fel så kommer det att tas upp via ESV och spridas ut så att inga nya anläggningar byggs med detta felet. Det är inte besiktningsmännens fel att det blir anmärkningar pga att vi lärt oss något nytt utan mera installationsföretagens fel som inte skickat sina anställda på utbildning och/eller tagit åt sig info för att förmedla det vidare till sina montörer.
Det som tas upp och blir en "vanlig" anmärkning är ju inget man kommit på veckan före direkt utan ett uppkommet fel som blivit vanligare och vanligare samt pågått under längre tid.
Just gällande det här med två ledare på samma hissklämma tex....det var under många års tid (då jag jobbade som elektriker) som konsulterna skrev in i ramarna att man vid 2-årsbesiktning även skulle dra åt skruvar, det verkar ju ha varit lösningen för stunden (och borde ju också påvisa att det kanske inte är helsmart att lägga två ledare på samma skruv) och nu gör man helt enkelt nedslag på installationen, i synnerhet när man vet att det finns dvärgbrytare gjorda för två ledare.

Tvärtomscenarion är ju det här med skyddsutjämning som många gånger har övertolkats av elfirmorna och installatörerna, inget man slår ner på men som man inte tar med så ofta vid projjning/framtagning av handlingar.

I övrigt så såg jag av en händelse här om dagen gällande Hagers 10kA brytare att de föreskrev mjukledare 25mm2 (max) eller gaffelskena....inget om enkla eller dubbla ledare i klartext just där i beskrivningen över dvärgbrytaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 10:26 - 26 nov 2013 10:46 #24 av Michell Martic
Jag syftade på de två olika punkterna som just två olika punkter.

Ofta är det så att om någon säger till en installatör att han inte får utföra installationer på ett visst sätt så vill han ha en hänvisning till var det står att så är fallet.. Likaså ska väl en besiktningsman kunna styrka orsaken till en anmärkning. Jag va nyfiken på anledningen till anmärkningen. Om produktstandarden tillåter ett installationssätt och standard inte förbjuder det, samt att tillverkare inte nämner det alls i sin anvisning, kan en besiktningsman ändå slå ner på det då? Det verkar vara upp till besiktninsmannens godtycklighet i sådana fall.
Det verkar dessutom än konstigare när , Mats skrev, samma hissklämma sitter på undersidan, men den är godkänd för två ledare. Plintar är likaså godkända för två ledare.
Härmed frågar jag, en gång för alla: Var står det att man inte får lägga två ledare på utgående sida av en dvärgbrytare?
Får man göra så på diazedcentraler? Om NEJ, är det så att det är detta som hängt kvar helt enkelt? Jag menar inte att man ska sätta två ledare där, och jag kan förstå varför man inte ska göra det. Men var kan jag läsa att jag inte får göra så? Hur motiverar en besiktningsman det?

Om verket anser att förfarandet är just en fara så borde väl verket gå ut med det på bredare front. Samt genomföra regeländring, eller att SEK gör det. Som fallet med metallhandsken.

För övrigt; Det där med besiktningsnännens årliga utbildning på brandskyddsföreningen, det handlar ofta om att de letar fel som inte är nyheter att de ska anmärkas på. T.ex. just jordfel. I 6 större protokoll (100-200 punkter fördelat på ca 20 000 - 60 000kvm vardera) har jag samma anmärkning, hög differans Faser-till-Nolla. Det är samma fel som för tre år sen bara det att förra gången så anmärktes det inte på trots att lampan på jordfelsövervakningen lyser iskelt rött alla timmar på dygnet, även för tre år sedan.

Hur kommer det sig annars att protokollen missar allvarliga fel som spräckta/obefintliga kapslingar till VU i restaurangkök men ett lysrör som blinkar hugger man på för att där inte sitter en säkerhetständare. Båda två är fel som måste åtgärdas, men bara en finns på protokollet och det verkar dessutom godtyckligt vilken av punkterna man väljer.

Varför anmärker man inte på alla fel på en gång?

PS. När jag läser mitt inlägg så verkar texten kanske ilsken, men jag är bara nyfiken. Uppfatta mig inte på fel sätt. DS.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Tomas Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 12:39 #25 av Bo Siltberg
Det är svårt att misslyckas med att ansluta en (1) ledare till en dvärg, medan det är lätt att göra fel med två ledare. Vore bra om besiktningsmän kunde bedöma utförandet - om det är en tillförlitlig anslutning eller om det är en sådan som behöver efterdras (fast då är nog två år väldigt lång tid).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 13:55 #26 av Tomas Karlsson
Det är nog svårt att hitta något som direkt skulle ge stöd för att inte kunna ansluta två ledare. Givetvis om man tar ordet skruv rent bokstavligt är det ju så om man tänker sig gamla centraler och dvärgbrytare med en skruv med stor platt skalle för anslutningen. Med hissklämmor edyl är det inga som helst problem med detta och det skulle vara intressant att få höra alla tama bortförklaringar från sk besiktningsmän i ärendet.

Först och främst borde man se till att det är en korrekt och fackmässig anslutning, det är till syvende och sist det enda som betyder något. Vad tillverkare anger tycker jag ofta kan vara diskutabelt och ibland något som i princip kan lämnas därhän. Men förstår att det är något för en osäker att luta sig lite mot i tex besikningsfallet, men för egen del skulle jag nog aldrig ändrat något i det här fallet om allt var korrekt utfört. Det skulle till mycket stark objektivt understödd argumentation isf och inget halvdant blajsnack.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 18:59 #27 av Janne Larsson
Nädå Michell, jag har själv en förmåga att i text "låta" fel, blir lätt så när man skriver direkt från tanken och försöker hinna med alla tankar på en gång.

Om vi nu då helt koncentrerar oss på detta aktuella då, dessa besiktningsmän som går dessa årliga utbildningar är i min gissning till 90% anslutna till EN och "lär" sig besikta med riskbedömning på befintliga anläggningar åt försäkringsbolag...kort förklarat. När det då kommer "nya" rön om något så går det ju så klart hus i helvete på just den saken och just gällande det här med säkringar så är det precis som Bo nämner ovan, det är inte lika lätt att göra rätt med två ledare som med en ledare och detta har uppmärksammats och i synnerhet de senaste åren då värmekamera används oftare och från nu 2013 är krav att ha som besiktningsman (det är mitt hjälpmedel i de fall man inte vill/kan slita i trådarna eller komma åt och se rent optiskt).

Som besiktningsman är det väldigt bra att ha en förklaring till varför man bedömer som man gör, det mesta kan man ju hänvisa till skrivna regler och normer rakt av men som ett fall som detta då så kan jag ju antingen göra nedslag för att det helt enkelt "glappar" och det ger värmeutveckling och det ser man med värmekameran och kan påvisa med bild från den, jag skulle kunna slå ned med hänvisning till att tillverkaren inte heller uttryckligen godkänner att två ledare får kopplas in på samma klämma (eller att montören inte kan påvisa att det är en av tillverkaren godkänt sätt) som exempel. Skulle jag vid tillfälle få info om att det varit massor av problem med just sådana kopplingar och varmgång/bränder orsakats av detta så skulle jag självklart påpeka detta och kan inte montören påvisa att det är helt ok att göra på det sättet så kan jag ju slå ner på det med hänvisning till brandfara, det är en riskbedömning alltså.

Besiktning gör man inte för att hitta en massa fel, man gör det för att utesluta faror i anläggningen och ju mindre att anmärka på ju bättre, sen måste man ju ha lite förnuft också gällande saker som kan tolkas eller inte är skrivna i sten, bedömningen av detta får man ju då medla mellan beställare och utförare fast man får aldrig tala om hur det borde göras, då har man gynnat den ena eller andra parten.

Sen som Tomas då uttrycker det att man först och främst ska se till att det är fackmannamässigt gjort och det betyder ju då att man följt de regler och normer som finns, i korta drag, har man gjort som SS säger så har man gjort en fackmannamässig anläggning men i aktuellt fall så utrycker det ingenstans varken att man får eller inte får ansluta två ledare och då får man vända sig till tillverkarens anvisningar, och vad skriver då tillverkaren? Tillåtet eller inte? eller kanske varken eller. Är det då varken eller så får man ju göra en riskbedömning av kopplingen och i regel brukar det säkert inte vara några problem men om nu tex EN fått in en jäkla massa påvisningar om att dubbla ledare på en hissklämma orsakar varmgång och kanske t o m brand så kommer besiktningsmans riskbedömning att vara att det är en större risk med två ledare än en ledare och kanske då tycka att det bör göras om.

Vad tillverkare anser har ju med deras åtaganden och garantier att göra och det är ju något man absolut inte ska lämna därhän. Om en tillverkare har "krångliga" hänvisningar till vad man får och inte får göra med deras grejer så slutar man ju att köpa dem, jag kan/vill ju inte tex projekter in en armatur som ska sitta ute och då hittar en som håller IP-klass osv men inte en hänvisning att den av tillverkaren är godkänd för utomhusbruk, likaså när jag köpte prylar som installatör.

Men åter till Michell då....ja, hur det går till på dessa utbildningar vet jag inte, jag kan bara gissa mig till det när jag hör gargongen i efterhand av folk som varit på plats men om vi tar den här köksfrågan tex så kan jag ju inte svara på varför någon bedömt som de gjort men självklart innefattar ju missar av besiktningsmän att de också är människor, precis som man missar något när man installerar osv men vad jag vet är att EN folk utgår hårt i riskbedömningarna på saker som kan vara brandfara, jag har själv som montör kommit till ställe där det varit revision och hittad mer fel än vad protokollet påvisat, men men.....har även sett 2 påföljande protokoll från samma besiktningsman där det första påvisat ett fel som sedan aldrig åtgärdats av någon anledning men ändå inte kvarstått vid nästa besiktning för att sedan uppmärksammas igen vid tredje besiktningen av en annan besiktningsman, detta i ett spann på 4-5 år eller så.

Men hur som.....som montör frågar jag "var står det att jag inte får?, vad kan gå fel?" som besiktningsman kan jag fråga "var står det att du får? Detta kan gå fel" Förstår ni skillnaden och de svårigheter man som besiktningsman har att bedöma i vissa fall, tråkigt är ju dock att det kan skilja så otroligt i nivå mellan olika besiktningsmän.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 20:01 - 26 nov 2013 20:18 #28 av Michell Martic
Sist nämner du en sak som är väldigt intressant. Just det att olika besiktningsman kan göra vitt skilda bedömningar.

Vidare så uppfattar jag en besiktningsmans riskbedömning som detsamma som en besiktningmans godtycklighet. Hur skyddar man sig från en nitisk besiktningsman den dagen besiktningsmannen är nitisk endast för att man inte uppskattas av honom? Och vidare så öppnar det också upp för att få besiktningsmannen att bli "smord".

Jag har haft besiktningsman som gett anmärkning på huvudledningsscheman som de själva varit ansvariga för upprättandet utav bara två år tidigare trots att inga ändringar gjorts i anläggningen.

Jag efterlyser ett gemensamt regelverk för bedömningarna. Besiktningsman slår ju inte ner på metallhandsken t.ex. trots att den enligt verket själv kan anses utgöra en potentiell fara. Det kallas rättssäkerhet att verket inte tvingar alla att byta dessa till motsvarande CEE-don. Och besiktningsmännen låter den sitta kvar, men upplyser om riskerna, för att man lutar sig mot verkets bedömning. Men då ska man tänka på att verkets beslut endast sträcker sig så långt som en myndighets beslut får lov att sträcka sig. Så sätt så är ju en myndighet ganska bakbunden. De kan inte ändra gamla beslut. En besiktningsman får dock göra detta eftersom han många gånger har fler aspekter att ta hänsyn till (vad som avtalats, vad försäkringsbolaget säger, vad EN säger o.s.v.). Då tycker jag att det borde vara konsekventa beslut. Metall handsken får sitta kvar, men man får inte sätta två ledare på en dvärgbrytare med hissklämma.

Dessutom så föreskriver tillverkaren själv att finns det risk för kondens så ska fasskenan monteras på ovansidan av dvärgbrytarna istället för att inte fukten ska samlas i skenan och orsaka överslag mellan faserna. Skulle det då vara lämpligt att ansluta två fasledare utgående från undersidan av dvärg brytaren där man normalt får ansluta två stycken RK-ledare för att mata gruppen?

En bedömning borde inte göras generellt. Den borde göras på utförandet. Är anslutningen utförd på ett sätt så att risken för gnistbildning minimerats till obefintligheten så borde den vara godkänd. En riskbedömning får ju vara rimlig också. Annars kan man ju generalisera och säga att: "Huvudbrytaren måste vara avslagen för vi har sett en ökad brandrisk, samt risk för elchock, i de anläggningar som varit spänningssatta."
Kan en riskbedömning vara rimlig, om inte en ny bedömning görs i varje enskilt fall?
(Verket själv verkar ibland anse det, men vi kan väl vara överens om att de inte alltid har rätt i allt).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 20:10 #29 av Bo Siltberg

Janne Larsson skrev: ... det är inte lika lätt att göra rätt med två ledare som med en ledare och detta har uppmärksammats och i synnerhet de senaste åren då värmekamera används oftare och från nu 2013 är krav att ha som besiktningsman (det är mitt hjälpmedel i de fall man inte vill/kan slita i trådarna eller komma åt och se rent optiskt).


Detta var intressant. Menar du att det idag faktiskt finns ett signifikant antal fall per år där en elektriker inte klarar av att lägga två trådar bredvid varandra under hissklämman på en dvärg, och t.o.m misslyckas till den grad att det glappar !!!!!

Medan de däremot inte har några problem med dubbla RK6 under dvärgen?
Följande användare sa tack: Niklas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 20:26 #30 av Ronnie Lidström
Knappast så vanligt med fel om det är två likadana ledare. Om du lägger en EK och en FK under samma blir det nästan garanterat glappkontakt :pinch:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 21:03 #31 av Reijo Eriksson
Michell Andersson skrev:
Får man göra så på diazedcentraler? Om NEJ, är det så att det är detta som hängt kvar helt enkelt? Jag menar inte att man ska sätta två ledare där, och jag kan förstå varför man inte ska göra det. Men var kan jag läsa att jag inte får göra så? Hur motiverar en besiktningsman det?

STEV-FS 1985:1 §17b. Skyddsledare, nolledare och PEN-ledare i gruppcentral
...Varje gruppnolledare och skyddsledare i utgående gruppledning skall ha sin särskilda anslutningsklämma.

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Janne Larsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 21:13 #32 av Janne Larsson

Bo Siltberg skrev:

Janne Larsson skrev: ... det är inte lika lätt att göra rätt med två ledare som med en ledare och detta har uppmärksammats och i synnerhet de senaste åren då värmekamera används oftare och från nu 2013 är krav att ha som besiktningsman (det är mitt hjälpmedel i de fall man inte vill/kan slita i trådarna eller komma åt och se rent optiskt).


Detta var intressant. Menar du att det idag faktiskt finns ett signifikant antal fall per år där en elektriker inte klarar av att lägga två trådar bredvid varandra under hissklämman på en dvärg, och t.o.m misslyckas till den grad att det glappar !!!!!

Medan de däremot inte har några problem med dubbla RK6 under dvärgen?


Hur många fall det finns vågar jag inte svara på men att det är betydligt fler fall med glapp/varmgång där det är två ledare inblandade än en ledare är dock mer uppenbar. Att blanda EK med FK tex och upptäcka att det inte pressar till 100% har man ju märkt på alla typer av skruvkopplingar, främst när man skruvade själv. När jag sedan personligen då kollat med värmekamera så är det anslutningar till olika typer av pressklämmor samt anslutningar till dvärgbrytare som skiljer ut sig (lyser gula) samt då att dubbla ledare (även som jag dragit åt själv och tyckt att det är kanon då jag sedan slitit i trådarna) visat sig vara inte alls så bra som jag själv ansåg. Detta plus vad man sedan hör av andra besiktningsmän, kursledare osv osv osv samt att jag inte sett någon fabrikant (har dock inte kollat alla) som påvisat att det är ok att köra med dubbla ledare. Detta är tillräckligt för att jag ska ha en riskbedömning i bakhuvudet vid besiktning.

Nu ska ju också det påpekas att jag personligen sett fler kopplingar med två ledare som inte "varit avvikande" men de som jag då mer haft något att tycka om (och som jag också tror är grunden till 99% av varmgångarna) inklusive min egen var att det vid rent slarv har blivit så att isoleringen på ena ledaren klämts in och sedan "sjunkit ihop" med tiden och därmed framkallat ett glapp. Nu kan man ju ta just denna grej som anmärkning men det är inte alla gånger man optiskt kan se/komma åt detta. Så, ja....det är svårare att göra rätt med två ledare än med en ledare och jag vet att man kan klämma isolering även på en ledare (vilket förespråkar fasskena) men man ökar risken med dubbla då man kanske inte kan hålla sina två ledare så att de båda hålls in i hålet ordentligt vid fastskruvning....ja, de som micklat med centraler och överkopplingar mellan brytarna vet vad jag menar.
Att lösa det eventuella problemet har ju många då löst genom att tvinna ihop sina ledare men det är ju inte heller alltid det blir bra sedan då skruven dras åt.

Men, summa sumarum....vilken tillverkare påpekar uttryckligen att det är ok med två ledare på samma skruv/klämma? Om inte de kan garantera att allt blir bra om man gör på ett visst sätt, vem kan då garantera? Varför chansa när det finns möjligheter att göra saker bättre? (det var mer en retorisk fråga till alla personligen).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 21:25 - 26 nov 2013 21:33 #33 av Michell Martic

Reijo Eriksson skrev: Michell Andersson skrev:
Får man göra så på diazedcentraler? Om NEJ, är det så att det är detta som hängt kvar helt enkelt? Jag menar inte att man ska sätta två ledare där, och jag kan förstå varför man inte ska göra det. Men var kan jag läsa att jag inte får göra så? Hur motiverar en besiktningsman det?

STEV-FS 1985:1 §17b. Skyddsledare, nolledare och PEN-ledare i gruppcentral
...Varje gruppnolledare och skyddsledare i utgående gruppledning skall ha sin särskilda anslutningsklämma.


Jag köper Jannes motivering bra mycket bättrad än det här. Eftersom PE-ledare och N-ledare specifikt nämns, men inte fasledare så tycker jag knappast att detta är tillämpligt.

Vidare så gäller de regler ovan för PE-ledare och N-ledare för i det fall du ska lossa PE-ledare eller N-ledare till en bortkopplad grupp där anslutningsklämman eller överfallet är gemensamt för respektive ledare i en annan grupp, och det inte går att losskoppla PE-ledare eller N-ledare utan att påverka den andra gruppen också. I fallet med fasledaren så är det inte olika grupper vi talar om utan samma grupp som går ut från två ledare.

Inte tillämpligt alls.

Dessutom, mig veterligen, så har föreskriften från Statens Energiverk upphört att gälla.

Men motiveringen: "Det brinner ibland när ni gör såhär!"låter faktiskt mycket bättre.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 21:31 #34 av Bo Siltberg
Jag är fortfarande förvånad över att detta faktiskt är ett problem, och enbart på ovansidan.
Vem lägger en EK och RK under samma hissklämma???

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 22:30 #35 av Janne Larsson
Ni får ursäkta mig i diskussionen till i morgon.....jag skrev ett ingående och långt inlägg till Michell för att försöka svara så gott jag kunde från alla möjliga synvinklar men när jag ska skicka så är jag tydligen utloggad och hela inlägget förlorat......jag går och dör en smula....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 22:36 #36 av Janne Larsson

Bo Siltberg skrev: Jag är fortfarande förvånad över att detta faktiskt är ett problem, och enbart på ovansidan.
Vem lägger en EK och RK under samma hissklämma???


Värmeutveckling har du på båda sidor så problemen är inte bara på ena sidan. De som gör det? Ja, ganska många, lata, snåla, okunniga osv, dvs så fort det finns en anläggning med både EK och RK/FK/MK och möjlighet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 22:39 - 26 nov 2013 22:43 #37 av Michell Martic

Janne Larsson skrev: Ni får ursäkta mig i diskussionen till i morgon.....jag skrev ett ingående och långt inlägg till Michell för att försöka svara så gott jag kunde från alla möjliga synvinklar men när jag ska skicka så är jag tydligen utloggad och hela inlägget förlorat......jag går och dör en smula....

Vet precis hur det känns.
Synd att inlägget försvann, och det menar jag verkligen.

Jag för inte diskussioner för att jag hoppas att jag ska få rätt.
Tvärtom! Jag vill få fel så jag lär mig något.

Och likadant i denna diskussion, där jag vet att jag inte kan vinna och när jag troligtvis har helt fel egentligen så lär jag mig något värdefullt i diskussionen. För sällan diskussionerna tar fyr ordentligt!

Återkom gärna imorgon. Ser fram emot intressant läsning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 22:43 #38 av Janne Larsson
Låter fint det, man ska lära av varandra, om inte annat få lite nya synvinklar som säkert underlättar vidare i livet...jag återkommer med mina "idéer" :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 nov 2013 23:02 #39 av Niklas
Tycker personligen detta med om 2 trådar är ok känns lite konstigt.
Jag har jag i alla tider känt att detta är något som man undviker i möjligaste mån, men råkan ändå ut för det i någon av grupperna i ca var 3:e central, detta när man råkar ut för någon styrning/manöver. Men att detta då skulle vara ett så stort problem förstår jag inte. I ett apparatskåp är det ju endast ok att lägga en tråd på utgående plint men du får ju koppla 3 interna förbindningar till samma plint (undviker dock detta till förmån för max 2).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 nov 2013 07:00 #40 av Reijo Eriksson
STEV-FS 1985:1 har upphört att gälla men samma text fanns med i föreskrifterna fram till den sista gula boken ELSÄK-FS 1994:4. Många av anläggningarna som besiktigas är utförda enligt dessa föreskrifter och besiktigas med stöd av de föreskrifter som gällde vid utförandet.

Från ELSÄK-FS 2008:1
Anläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får vara utförda
enligt äldre bestämmelser. Om en sådan anläggnings användning eller
förutsättningar ändras på ett sätt som har väsentlig betydelse för
elsäkerheten ska dock de nya bestämmelserna tillämpas.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.082 sekunder

Senaste foruminlägg