EL-Vis Q&A till Android och IPhone (Frågor och svar om Elinstallationsreglerna)

03 maj 2012 11:48 - 03 maj 2012 11:48 #1 av Ronnie Lidström
EL-Vis Q&A är en ny "app" med 121 frågor och svar om elinstallationsreglerna.

Finns att ladda ner på "Google Play" (Finns även till IPhone/IPad)

Är gratis fram till midsommar!

Jag har bara hunnit testa den som hastigast. Men det måste ju vara perfekt läsning i hängmattan eller om man sitter och väntar på att kunden man bestämt träff med ska dyka upp :tummeupp:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2012 16:44 #2 av Reijo Eriksson
Appen ser bra ut.

Men den kostade 45 kronor för iPad.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 maj 2012 17:26 #3 av Ronnie Lidström
Är väl som vanligt. Gratis på Android och kostar på IPhone.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2012 13:05 #4 av Svenne Eriksson
Mycket bra app! Klart värd 45 kr :)

En fråga som jag blev lite fundersam om dock är denna:

FKKJ + separat neutralledare

Fråga:
Får man vid ombyggnad av elinstallation inom byggnad komplettera ett TN C system, som är utfört med FKKJ-kabel med koncentrisk ledare, med en separat dragen neutralledare för att få ett TN S system?

Svar:
Ja, under villkor att kraven i något av följande alternativ är uppfyllda:

Alt 1 Vid t.ex. kabel FKKJ 3x50/25 och separat dragen grundisolerad MK 50 mm² i installationsrör skall den koncentriska ledaren i kabeln användas som skyddsledare och den separat dragna MK:n som neutralledare. Installationsröret skall skydda den grundisolerade MK:n ändå in i kopplingsutrustningens kapsling.

Alt 2 Vid t.ex. kabel FKKJ 3x50/25 och separat dragen mantlad kabel med 50 mm² Cu ledare, skall den koncentriska ledaren i flerledarkabeln användas som skyddsledare och ledaren i den separata kabeln som neutralledare. Neutralledarens isolation skall uppfylla kraven för spänningsförande ledare.

För båda alternativen gäller att neutralledaren (isolationsröret med MK eller kabeln) skall vara fäst vid flerledarkabeln samt märkt med ljusblå färgmärkning, t.ex. tejp, på ett hållbart och tydligt sätt, så att del lätt kan identifieras vid inspektion, provning, reparation eller ändring av anläggningen. Kablarna skall märkas i båda ändar på ett tydligt och varaktigt sätt med uppgift om att neutralledaren är utförd som separat ledare.

Se även 521.5.1 ang. då ledarna dras genom hål och genomföringar utav magnetiskt material.


Jag har för mig att det har varit uppe för diskussion här på forumet tidigare att man inte får göra så? Kommer inte ihåg i vilken "tråd" jag läste detta, men jag har för mig att någon citerad delar från Elinstallationsreglerna där det står något liknande som "Alla ledare som hör till en krets måste vara förlagda i samma installationsrör eller kabel".

Eller mins jag fel?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2012 16:04 - 04 maj 2012 16:06 #5 av Ronnie Lidström
Ja. Det stämmer!

Elinstallationsreglerna SS4364000 skrev: 521.8 Kretsuppbyggnad

521.8.1

Ledare som tillhör samma krets ska inte dras via olika flerledarkablar, elinstallationsrör, kabelkanaler eller elkanaler utom då flera flerledarkablar som tillhör samma krets installeras parallellt. Då
flerledarkablar installeras parallellt ska varje kabel innehålla samtliga faser.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Svenne Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 maj 2012 18:15 #6 av Bo Siltberg
En liten gråzon tror jag. Huvudargumentet tror jag är att minimera elektriska fält - strömmarna i de separata kablarna kommer ju inte att ta ut varandra. Nu säger dom i texten ovan att N-ledaren ska vara fäst vid kabeln, vilket kanske är tillräckligt trots kabelns koncentriska skyddsledare!??

Eller så är det en ekonomisk eftergift. Var har El-Info fått detta svar ifrån?

Jag minns en liknande fråga på Voltimum där det handlade om en separat framdragen skyddsledare, och dessutom om en gummikabel på ett bygge. Det var inget att rekommendera. Här får man även beakta det mekaniska skyddet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 maj 2012 18:52 #7 av Svenne Eriksson
Tack Ronnie! Tyckte mig ha läst detta tidigare!

Bo Siltberg skrev: Eller så är det en ekonomisk eftergift. Var har El-Info fått detta svar ifrån?


I appen står det så här:

Om EL-Vis Q&A

Frågorna med tillhörande svar och tolkningar är sammanställda från ett flertal tillförlitliga källor. Många frågor har också inkommit till EL-Info från våra kunder genom supportsamtal, kurser och mässor.

För sammanställningen svarar elingenjör Bengt Andersson. Han har varit verksam med utbildning inom elsäkerhet, behörigheter och föreskrifter under snart 30 år. Han är också ledamot av SEK´s tekniska kommité TK64 där han varit med och utformat kommentarerna till de nu gällande elinstallationsreglerna SS 436 40 00.


Låter ju som en kille som säkerligen har stenkoll på vad som gäller! Ni borde kanske bjuda in han så han får vara med här och diskutera?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 maj 2012 19:56 #8 av Ronnie Lidström
Ja han är självklart välkommen. Ska se om jag kan hitta några kontaktuppgifter.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2012 09:06 #9 av Bengt Andersson
Grunden till denna fråga är egentligen gammal. Den uppkom i och med att det i ELSÄK-FS 1994:7 kom krav på att PEN-ledaren skulle vara minst 10 kvmm och frågor kring TN-C-S-system och vagabonderande strömmar.
Då ställdes en fråga till Elsäkerhetsverket om det var tillåtet att bygga om ett TN-C-S-system till TN-S-system genom att dra en separat neutralledare.
Svaret på denna var att det tilläts som ett undantag för att slippa att dra om befintliga kablar (en ekonomisk eftergift kan man ju säga).
Förläggningssättet är naturligtvis inget att rekommendera och ställer ju, vilket också framgår i svaret ovan, stora krav på märkning och dokumentation.

Någon ändring av denna tolkning har mig veterligen inte framkommit senare.
Frågan i Voltimum ang. en separatrat framdragen PE-ledare på en byggarbetsplats är inte riktigt jämförbar men där finns en annan fråga med liknande lydelse som den ovan och där William Persäter 2006 svarat på ungefär samma sätt som jag gjort ovan.
Kravet var, och är, att N-ledaren har minst 2 skikt isolering eftersom den betraktas som spänningsförande. Därför kan man inte ha den koncentriska ledaren i kabeln som N och lägga en separat PE vilket tydligare kan utläsas ur Elinstallationsreglerna 543.1.3 att det är tillåtet.
Kraven i 521.8.1 gäller, precis som Bo Siltberg skriver i sitt svar, huvudsakligen med hänsyn till magnetiska fält och störningar. I viss mån kan kravet även syfta på identifiering och tydlighet men det kan i detta fall anses uppfyllt genom att N-ledaren fästs ihop med flerledarkabeln så som beskrivs i svaret.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Rikard Ågren, Svenne Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2012 11:17 #10 av Svenne Eriksson
Tack för svaret Bengt!

Så detta är ett undantag från paragrafen som Ronnie citerade, som bara gäller just för att göra om en TN-C huvudledning till TN-S?

Eller får man även tex komplettera en ojordad grupp med jordledare från annat håll?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 maj 2012 15:35 #11 av Bengt Andersson
Det som frågan gäller är ju just att göra om en huvudledning och man kan se det som ett undantag för att förbättra elanläggningen på ett ekonomiskt rimligt sätt.

Skyddsledare får enligt 543.1.3 dras fram separat men att dra den från "annat håll" vet jag inte riktigt hur du menar.
Att ha en ojordad gruppledning och hämta jorden från en annan jordad gruppledning (om det var så du menade) är inte tillåtet med hänsyn till ändamålsenlighet och överskådlighet.
Observera att det i svaret ställs stora krav på dokumentation och att den separata N-ledaren förläggs och fästes tillsammans med flerledarkabeln.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 maj 2012 22:45 #12 av Leon Norring
Funderar på att köpa appen, men finns det något intressant för mig att lära mig i den? Är 1a års montör, tipsa gärna om andra appar :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.174 sekunder