Undantag från krav på vissa anställningsförhållanden

10 maj 2016 15:00 #1 av Reijo Eriksson
Enligt författningskommentarerna till ELSÄK-FS 2013:1 så gäller
Därför medges nu undantag från anställningskravet i 6 § förordningen för tidsbegränsade arbeten när datum för arbetets slut är fastställt i förväg. Bestämmelsen är tillämplig på alla typer av företag, även bemanningsföretag. En förutsättning är att den elinstallatör, som har överinseendet över arbetet, dokumenterar omfattningen av arbetet, de tidsramar arbetet avser och vilka personer som deltar i arbetet.
Ramarna för elinstallationsarbeten har med denna utformning av undantagen anpassats till dagens förhållanden på arbetsmarknaden utan att säkerhetsaspekten åsidosätts. Allt elinstallationsarbete ska även i fortsättningen utföras av en elinstallatör eller någon under elinstallatörens överinseende.


Betyder detta att det är fritt fram att låna ut sin behörighet och ange att den gäller allt elinstallationsarbete i t.ex. en kommun under en bestämd tid?

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 16:32 #2 av Bo Siltberg
Det är ju en intressant fråga ifall undantaget medger t.ex "div service- och underhållsarbete ett år framåt". Tror nog att det mer var tänkt för just ett specifikt jobb att göra en installation.

Sedan får vi hoppas att elinstallatörerna inte "säljer sin behörighet" hur som helst utan sköter sitt överinseende.
Följande användare sa tack: Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 18:07 #3 av Mats Jonsson
I praktiken kan man nog svara ja på Reijos fundering. Jag trodde nog inte mina öron när dåvarande överinspektör Horst Blüchert försökte förklara detta på ett seminarium strax före julen 2013. För säkerhets skull ställde jag och några till flera kontrollfrågor innan det gick upp för oss att dörren nu skulle komma att bli helt öppen, det vill säga; i praktiken kan man i alla lägen göra undantag från anställningsförhållandet om det dokumenteras.

I och med att man gör undantag från anställningsförhållandet kan man även nyttja undantaget rent privat, det vill säga utan att ett företag är inblandat. Jag och grannen kan komma överens om att han får utföra elinstallationsarbete under mitt överinseende, till exempel förlägga rör i mark.

Vi frågade Horst om man kunde tänka sig att teckna ett årsavtal för inhyrda elektriker på en industri som skulle utföra löpande underhållsarbete under överinseende av industrins elinstallatör. Horst menade att den nya bestämmelsen om undantag inte medförde några hinder mot att träffa årsavtal.

Jag har inte sett några farhågor med ett sådant här undantag och har förespråkat en föreskriftsändring sedan många år. Elinstallatören sätter ju sitt namn, och inte minst sin behörighet, i pant. Följer man detta undantag, med krav på dokumentation, blir behörighetsansvaret ännu tydligare än vad det är inom många företag.

I förarbetena till den kommande elsäkerhetslagen skriver regeringen att ett anställningsförhållande mellan elinstallatör och elinstallationsföretaget inte är en absolut förutsättning men att en absolut förutsättning är att elinstallatören verkligen kan verka för för att lagen efterlevs inom företaget.

Om jag inte minns helt fel så tror jag att ett statligt verk under en tid hade en konsult som generaldirektör. Då torde väl en elinstallatör kunna vara konsult.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 18:43 #4 av Stefan Ericson
Jag skulle nog vilja säga såhär. Ingen annan än facket skulle intressera sig för det här. Jag har träffat företagare som menar på, om sossarna är vid makten, går det att göra vad som helst, är borgarna vid makten, går det inte göra något.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

10 maj 2016 23:42 #5 av Electrum
Menade du inte tvärtom Stefan?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 00:15 #6 av Stefan Ericson
Electrum, jag menar att sitter det en borgerlig regering, vill facket få upp arbetslösheten, så högt som möjligt. En sosse regering, vill dom ha så låg arbetslöshet som möjligt.
Styr sitt handlande där efter.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 05:37 #7 av Electrum
Ahh, du tänker så.

Så har jag inte själv tänkt och säger instinktivt att jag inte tror det är så.
Men jag är inte säker, särskilt ju mer jag funderar på det.

Jag grunnar vidare på det. Detta är i vilket fall offtopic i tråden om vi diskuterar det vidare här. :)

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 10:50 #8 av Reijo Eriksson
Verkligheten har blivit precis som Mats beskriver. En underentreprenör anlitar en behörig elinstallatör som inte ens har ett företag och använder blanketten som finns på Elsäkerhetsverkets hemsida. Detta beteende urholkar tilltron till föreskrifterna.

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 11:40 - 11 maj 2016 11:42 #9 av Örjan Borgström
Här är en länk till blanketten på Elsäkerhetsverkets hemsida den är inte plättlätt att hitta. Den ska inte skickas in utan kunna visas upp om Elsäkerhetsverket mot förmodan skulle komma på besök.

www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/e...allningsforhallande/

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 14:19 #10 av Michell Andersson
Vad är syftet med överinseendet? Och uppfylls inte det syftet genom användande av blanketten? Jag försöker inte svara på frågan utan nöjer mig med att ställa den...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 18:29 #11 av Mats Jonsson

Örjan Borgström skrev: Här är en länk till blanketten på Elsäkerhetsverkets hemsida den är inte plättlätt att hitta. Den ska inte skickas in utan kunna visas upp om Elsäkerhetsverket mot förmodan skulle komma på besök.

www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/e...allningsforhallande/

Jag kan bara stämma in i det Örjan säger och för egen del tycker jag att det allmänt sett med verkets nya hemsida har blivit svårare att hitta det man söker. Men man ska ju inte säga att det var bättre förr. Men så långt kan jag i alla fall sträcka mig att det är sämre nu :)

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 maj 2016 18:53 - 11 maj 2016 19:30 #12 av Mats Jonsson

Michell Andersson skrev: Vad är syftet med överinseendet? Och uppfylls inte det syftet genom användande av blanketten? Jag försöker inte svara på frågan utan nöjer mig med att ställa den...

Man får inte glömma bort att denna lagstiftning är mer än 96 år gammal och tillkom på 10-talet, alltså 1910-talet.

Vid denna tid elektrifierades Sverige. Kraftledningar för överföring skulle byggas, mottagnings- och fördelningsstationer skulle byggas. Det fanns vissa utbildningar för något som senare skulle komma att bli elektrikerutbildning men ytterst få hade gedigna elektrotekniska kunskaper. De allra flesta som var med och byggde kraftledningar var skogsarbetare som var vana att bo och leva i skogen. Sverige behövde den farliga elen men staten var samtidigt tvungen att reglera elsäkerheten på något sätt. Då det inte fanns tillräckligt med utbildade personer fick man helt enkelt utforma ett system där icke fackkunniga kunde delta i arbetet och man skapade behörighetssystemet där en kompetent person skulle ha överinseende över de som utförde arbetet. Med ett personligt ansvar skulle den övervakande personen, elinstallatören, ha ett incitament att se till att arbetet blev riktigt utfört.

Än i dag är yrkesmannen oreglerad i lagstiftningen. Elsäkerhetsverket skrev i ett PM för några år sedan att med yrkesman avses en person som saknar formell kompetens för att utföra elinstallationsarbete och som därmed endast får utföra elinstallationsarbete under överinseende av en elinstallatör. Ja, så kanske det är rent formellt men det som har hänt är att vi i dag har en yrkeskår, elektriker, som har treårig gymnasieutbildning och branschen har även lagt till en lärlingsperiod. Så nog tycker jag att överinseendet i vissa fall är ett föråldrat system.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 maj 2016 12:43 #13 av Örjan Borgström
Nu ska vi komma ihåg att kravet på att en elektriker har treårig gymnasieutbildning är ett krav enligt installationsavtalet mellan EIO och SEF. Företag som inte jobbar under det avtalet kan alltså anställa precis vem som hela som får utföra elinstallationer under överinseende.

I denna grupp ingår industrin, distributionsföretagen och fastighetssidan samt alla andra som utför elinstallationsarbete men inte tillämpar installationsavtalet mellan EIO och SEF.

Så än så länge är nog regeln relevant.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 12:38 #14 av Michell Andersson
Håller inte riktigt med där... Kompetenskravet uteblir inte bara för att EIO och SEF inte står där och pekar.

Det finns fortfarande några grundläggande krav som ska uppfyllas och det är de krav som ställs på arbetsgivaren genom arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att den som utför ett arbete har rätt kompetens för att kunna utföra arbetet samt att denne har rätt kompetens för att kunna utföra samma arbete säkert. Sen tillkommer vissa särskilda fordringar för elinstallationsarbeten i form av fordringarna i ELSÅK-FS 2006:1, exempelvis följande:

4 § Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Följande användare sa tack: Rikard Ågren, Bo Siltberg, Christer Djerf, Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 13:41 #15 av Stefan Ericson
På en industri får ingen röra el, som inte gått en elsäkerhets kurs.
Där får man lära sig att ström kan vara farligt

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 15:46 #16 av Electrum

Örjan Borgström skrev: Nu ska vi komma ihåg att kravet på att en elektriker har treårig gymnasieutbildning är ett krav enligt installationsavtalet mellan EIO och SEF. Företag som inte jobbar under det avtalet kan alltså anställa precis vem som hela som får utföra elinstallationer under överinseende.

Nej inte riktigt så, inte precis vem som helst, typ ...

§7 Elinstallatörsförordning (1990:806)
7 § Elinstallatören skall se till att den som utför
elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och
färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den
del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som
arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den
tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara
farlig för person eller egendom.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 15:52 - 13 maj 2016 15:53 #17 av Stefan Ericson
Reglerna ni hänvisar till talar om att den som har behörigheten har ansvar. Inte vilken utbildning den som skruvar och drar ledning ska ha.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 17:18 #18 av Electrum
Var det någon som påstod något annat? :P

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 17:43 #19 av Rikard Ågren
Det Michell hänvisar till ställer ju ett tydligt krav på yrkesmannen

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 maj 2016 18:43 - 14 maj 2016 14:21 #20 av Stefan Ericson
Jag skulle vilja ställa dom här reglerna.
Ingen ska gå närmare högspänningsledning än 5 m. En kortslutning i en högpännings brytare, ska man vara glad om man överlever på 5 m. När man lärt sig vad man kan göra av någon annan så gör man det på högspänningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.129 sekunder

Senaste foruminlägg

Från Facebook-gruppen