Regler vid mätning av kontinuitet

20 sep 2012 14:48 #1 av Lars Blomkvist
Hej
vet ngn vilka regler som gäller vid mätning av kontinuitet.
Vid byte av armatur på befintlig anläggning.
Vid nyinstallation av parkbelysning ca 300m mellan central och sista stolpen.

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 16:38 #2 av Marcus Lundström
SS4364000 ställer inga krav på varken mätinstrument eller mätvärde. Men du ska kunna betrygga en god jordförbindelse.
Detta kan man göra tex. genom att summra mellan armaturen och en annan känd jordreferens.

Lämpligen mäter man med instrument som provar med strömmen 200mA och med en provledning från jordskenan i centralen till objekt.
Hur man definierar vad som är gränsvärdet för bra/dålig förbindelse finns olika meningar om beroende på vem man frågar. Jag kan redogöra för tre olika förslag hur man definierar gränsvärdet för jordresistansen i morgon när jag har tillgång till mina anteckningar. -Om någon är intresserad?
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Bo Siltberg, Lars Blomkvist, Tony, Johan Svensson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 17:47 #3 av Bo Siltberg
SS 436 40 00 säger faktiskt att mätinstrument ska väljas enligt SS-EN 61557, vilket innebär en summer med 200 mA provström. Mer än så står inte om kontinuitetsprovning.

Syftet med kontinuitetsprovning är endast, vad jag förstår(?), att med tillräckligt hög säkerhet kunna slå på strömmen för att därefter kunna prova felskydden, i detta fall skydden för automatisk frånkoppling.

Och man behöver inte ha en 300 meter lång mätledning utan man kan använda en fasledare. Antar att man då bör koppla fasledaren så att kretsen sluts endast genom skyddsledaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 18:01 #4 av Lars Blomkvist
Tack tack
Man ska kanske vara lite tydligare :blush:

Det jag undrade var om det finns krav på att kolla själva armaturen vid byte på en befintlig anläggning oavsett om man bör göra detta.

Bo > Kan du utveckla ditt förslag med mätningen med långa längder.

Larry

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 18:06 #5 av Richard
Koppla ur matande faser. Skruva ur alla säkringar i raden med stolpat. .
Använd den ena fasen som "mätledning".
Dvs koppla en fas mot skyddsjord. Sedan kontinutets mät mellan jord och "mätledning/fasledning".
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Lars Blomkvist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 18:35 #6 av Bo Siltberg

Lars Blomkvist skrev: Det jag undrade var om det finns krav på att kolla själva armaturen vid byte på en befintlig anläggning oavsett om man bör göra detta.


Nej, för då tar du på dig tillverkarens ansvar.
Men Mats säger att det ska du göra i alla fall !

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 18:40 - 20 sep 2012 18:42 #7 av Ronnie Lidström

Richard skrev: Koppla ur matande faser. Skruva ur alla säkringar i raden med stolpat. .
Använd den ena fasen som "mätledning".
Dvs koppla en fas mot skyddsjord. Sedan kontinutets mät mellan jord och "mätledning/fasledning".


Är det jobbigt att koppla om i centralen så räcker det ju att springa ut med en mätledning till första stolpen. Sedan när man konstaterat att denna har kontinuitet så kan man ju istället använda denna punkt som referens för stolparna längre bort.

Är det befintliga stolpar som man bara byter armaturer på, d.v.s. inte kopplar om matningen till, så är det kanske lite överkurs att göra denna mätning?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 19:02 #8 av Lars Blomkvist
Nu ska jag hårddra saken :sick:

Om man nu ska kolla "jorden" på armaturen så kan det lätt bli omständigt.
Ponera att matningen utgår från en stor fastighetscentral med hiss samt "mörka" trapphus mm.
Ska man vara säker på sann jord ska väl nollan kopplas bort.
Avstängning samt aviseringar dagar innan kontroll.

Om mätningen ska utgå från centralen till första stolpen så ligger centralen på bottenvåningen via 6 dörrar som inte får stå öppna.

Ja så ser det ofta ut i verkligheten :lol:

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 sep 2012 19:20 #9 av Bo Siltberg
Tror du nån bryr sig B) :evil: det ska kontinuitetsmätas, basta :( Borra ett hål i väggen om så behövs :tokig:

Man måste verifiera att skyddsledaren längst ut i gruppen har kontakt med centralen via denna skyddsledaren och ingenting annat. Det kan som sagt göras i etapper, och med hjälp av andra mätledare än just en separat mätledare.
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2012 05:52 #10 av Marcus Lundström
Instämmer, kontinutetsmätning är den viktigaste mätningen.

Svarar visst utan att kontrollera mitt minne, det är som Bo skriver krav på instrument enligt SS-EN 61557 precis som det var i förra standarden. Men visst fanns det krav på instrument som visar mätvärde i förra standarden!?

Max resistans enligt Eurotest
Gruppledning, Högsta tillåtna resistans
1,5mm² 0,8Ω
2,5mm² 0,5Ω
4mm² 0,35Ω
6mm² 0,25Ω
10mm² 0,15Ω

Enligt min lärare under AB-kursen:
Formel: [ (Zmax-Zför)/2 ]

Enligt SAGAB Instrument:
Bilagor:
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2012 14:56 #11 av Slugge
Förstår jag saken rätt har du gjort utökning av befintligt belysningsanläggning. Är det TN-S eller TN-C då?

Känns ju som du säger att armaturen är sista punkten av en stolpe, jag antar det är parkstolpar som kan bli åtkomliga längst upp. Den biten mellan armatur och lucka kan du ju enkelt summra men däremot markkabeln blir jobbigare då jag antar PE/PEN är förbundet med stolpgodset vilket då alltså måste lossas i varje stolpe längs med vägen för att få ut PE/PENs kontinuitet. Är det 4-ledarsystem måste eventuellt varje stolpsäkring avlägsnas men detta kanske varierar beroende på ljuskälla/tändsystem.

Hade nog nöjt mig med en spänningsmätning i sista luckan om jag vetat att allt var ordentligt kopplat, men som du skrev, vad säger reglerna?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 sep 2012 18:03 #12 av Tomas Karlsson
Vill man ha en referens för ett mätvärde gäller ju vad som nämndes ovan Z <= (Zmax -Zför) / 2, men det är väl närmast överkurs. En enkel sumring ses ju som tillräckligt i detta första steg.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 07:04 #13 av Lars Blomkvist

Slugge skrev: Förstår jag saken rätt har du gjort utökning av befintligt belysningsanläggning. Är det TN-S eller TN-C då?

Känns ju som du säger att armaturen är sista punkten av en stolpe, jag antar det är parkstolpar som kan bli åtkomliga längst upp. Den biten mellan armatur och lucka kan du ju enkelt summra men däremot markkabeln blir jobbigare då jag antar PE/PEN är förbundet med stolpgodset vilket då alltså måste lossas i varje stolpe längs med vägen för att få ut PE/PENs kontinuitet. Är det 4-ledarsystem måste eventuellt varje stolpsäkring avlägsnas men detta kanske varierar beroende på ljuskälla/tändsystem.

Hade nog nöjt mig med en spänningsmätning i sista luckan om jag vetat att allt var ordentligt kopplat, men som du skrev, vad säger reglerna?


Precis vad säger reglerna, det var ju min huvudfråga.

I detta fall så är det TN-C system på gamla befintliga armaturer på fasad (port armaturer) som ska bytas ut.
Stort område med ca 10 olika centraler som styr dessa.
Om man nu bör-skall mäta dessa så tar mätningen dubbelt så lång tid som installationen.
(En privatperson får byta en jordad armatur i torrt utrymme utan krav på kontroll)

Nya systemet för parkstolpar är TN-S.
Självklart ska detta mätas upp.
I detta fall går det inte att ha öppna dörrar i källare om man nu inte hyr in vakter :lol:
Då får det bli någon annan lösning :sick:

Fattar fortfarande inte detta med "mätledare" är det en godkänd metod?

Larry

I min nyfikenhet så ringde jag trafikkontoret och frågade hur dom löste eller vilka riktlinjer dom jobbade med ang. jordkontroll. Fick svaret - öööh tror att ..... får återkomma i frågan.

Den som inte söker finner inga svar :) ibland

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 13:35 - 22 sep 2012 13:44 #14 av Marcus Lundström
Du MÅSTE följa enligt elinstallationsförordningen är:

SFS 1990:806, 7 §
Elinstallatören ... skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom.

ELSÄK-FS 2008:1, 2 kap. 2 §
Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt t.ex. för provdrift.

Att följa standarderna är ett sätt att uppnå betryggande omfattning. Annars vad som är betryggande omfattning är upp till elinstallatören.
Med andra ord är det du (om du har behörighet) som bestämmer hur kontrollen ska utföras sålänge den betryggar god elsäkerhetsteknisk praxis.

Se även denna tråd, läs speciellt inlägget från Bo:
www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-st...de-dokumenteras.html
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 16:08 #15 av Mats Jonsson
Det skrämmer mig lite att ni lägger så stor tilltro till just kontinuitetsmätningen. Som jag ser det så är all provning med instrument endast ett komplement till den okulära inspektionen.

Om man tittar på de domar vi har om bristande elsäkerhet och även erfarenheter av besiktningar med mera, så är det sällan något fel på skyddsledarens ledningsförmåga. Däremot är det allt för vanligt att man kopplat skyddsledaren till fel anslutningsplint. Detta ska vi upptäcka genom okulär inspektion, se elinstallationsreglerna, sats k och l i punkt 61.2.3.

I ett mål som gäller en felkopplad skyddsledare uppger elektrikern att han har provat skyddsledarens kontinuitet. Men domstolen skriver att: "Det var viktigt att anslutningen kontrollerades okulärt". I detta mål lägger domstolen stor vikt vid att okulärkontrollen inte hade utförts på rätt sätt. Mål nr B 220/97.

Om man funderar på den riskbedömning som elinstallatören förväntas göra så är min bedömning följande:
Alla anslutningar av alla skyddsledare ska kontrolleras okulärt. Provning av skyddsledarens kontinuitet ska göras som allprov på alla skyddsledare som är skarvade eller avgrenade. Men på en enstaka kabel som förbinder punkt A med B, till exempel en kabel mellan central och säkerhetsbrytare, gör jag endast provning av kontinuitet på skyddsledaren om det är rimligt enkelt att utföra sådan provning.

Min erfarenhet säger mig att avbrott i skyddsledaren på en ny kabel är så osannolikt att det inte ger grund för något mer omfattande kontrollarbete. Dessutom är det just installationen jag ska prova och inte produkter. Kabeltillverkaren får svara för sin produkt så länge jag hanterat den på ett riktigt sätt.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Följande användare sa tack: Lars Blomkvist, Dan

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 17:37 #16 av Bo Siltberg
Jo, reglerna gör ingen skillnad på en ny kabel i ett stycke och en gammal installation med många inblandade kablar och kopplingsdosor. Man måste veta vad man mäter vilket kan vara svårt i det senare fallet utan att kolla upp alla kopplingspunkter. PE kanske är skarvad i en maskin eller tar en oväntad väg pga av avbrott. Det är ju bra om man kan dra en slutsats av vad det betyder när summern surrar. ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 18:36 #17 av Ronnie Lidström
Mats: Det är väl ingen som påstått att kontinuitetsmätning av jorden skulle vara istället för okulär kontroll? Varför vi inte diskuterar detta är väl för att alla ser det som en självklarhet med okulär kontroll.

I ditt exempel där någon kopplat jordledaren fel men säger sig ha gjort kontinuitetskontroll, hur gick det till riktigt? Lossade han jordledaren, gjorde kontinuitetsprov, för att sedan återansluta den på fel plint? Låter som att detta bara var ett dåligt skyll.

Alltid då vi kontinuitetsmäter jorden så mäter vi till jordbleck på eluttag eller till berörbara ledande delar på fast anslutna apparater/armaturer. Om jordledaren då skulle vara felkopplad så upptäcks detta direkt.

Jag håller dock med om att en regelrätt kontinuitetsmätning av PEN/PE-ledare vid en lyktstolpsinstallation är lite överkurs. Går kabeln oavbruten från elcentral till stolpe så är det väldigt liten risk att det skulle vara avbrott mitt i kabeln.

Jag brukar mäta med en spänningsprovare där man har en knapp för att koppla in en last (för att testa jordfelsbrytare). Då kan man använde den för att testa att jord verkligen är jord även vid installationer utan jordfelsbrytare.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 18:46 #18 av Marcus Lundström
Jag har nyligen gjort installationskontroller i 29 nyuppförda lägenheter där inte vi gjort elinstallationerna. Jag var alltså helt utomstående.
I detta fallet skulle det varit oerhört tidskrävande att öppna alla dosor och uttag för att göra okulär kontroll. Tack vare kontunitetsmätningen hittades uttag som saknade jord samt uttag där noll och jord var växlade.

Men jag förstår vad Mats menar att även göra okulär kontroll, och att okulär kontroll i kombination med andra kontroller och erfarenhet i vissa fall kan ersätta en regelrätt kontunitetsmätning.

Undrar hur du Mats skulle bedöma dessa frågeställningar eller "genvägar" som betryggande omfattning:

1.
Att kontroll av jordslutningsimpedansen (Z loop) i uttag eller anslutet objekt kan garantera god jordförbindelse eftersom mätningen sker via jordledningen, därför behövs då ingen speciell kontunitetsmätning av jordledaren?

2.
Om jordfelsbrytare finns i anläggningen och denna inte löser när man ansluter en ny anläggningsdel, är det rimligt att dra slutsatsen att inget isolationsfel finns och då finns ingen anledning att göra en speciell isolationsmätning?

Detta är inte några "genvägar" som jag praktiserar men något jag funderat över.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 18:48 #19 av Mats Jonsson

Ronnie Lidström skrev: Jag brukar mäta med en spänningsprovare där man har en knapp för att koppla in en last (för att testa jordfelsbrytare). Då kan man använde den för att testa att jord verkligen är jord även vid installationer utan jordfelsbrytare.


Är inte detta en kontroll efter drifttagning? Jag vill dock inte påstå att det är fel men att använda en spänningsprovare känns som om spänningssättningen redan gjorts. //Mats

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 sep 2012 18:53 #20 av Mats Jonsson

Ronnie Lidström skrev: I ditt exempel där någon kopplat jordledaren fel men säger sig ha gjort kontinuitetskontroll, hur gick det till riktigt? Lossade han jordledaren, gjorde kontinuitetsprov, för att sedan återansluta den på fel plint? Låter som att detta bara var ett dåligt skyll.


I det aktuella fallet gjordes provningen närmast ordagrant mot anvisningarna i svensk standard. Han mätte ledarens kontinuitet mot plint. Men det var fel plint. I just detta fall var det svårt att mäta mot utsatt del då denna ännu inte fanns på plats. //Mats J

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.227 sekunder