fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Christer Djerf (Sverre)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Senior
 • Registreringsdatum: 15 apr 2011
 • Senaste Besöks Datum: 07 nov 2018
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 22:14
 • Inlägg: 432
 • Profil visningar: 2592
 • Plats: Okänd
 • Kön: Okänd
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Inlägg

Inlägg

emo
Michell Andersson skrev:
Så gör vi. Vill de inte redovisa så är de inte kvalificerade att delta vid upphandlingen. Granskning av EKP sker för vår del under prekvalificeringen vid upphandling.

Varför ska man granska någons EKP? Jo, de kan ha regleringspunkter som ställer till det med våra anvisningar om hur nät ska byggas. Dessutom skulle man bara veta hur många EKP där ute som inte överhuvudtaget reglerar anläggningens säkra utförande utan istället montörernas säkerhet vid arbete. Jag kan dock tycka att det är en jättegod idé att även reglera montörernas säkerhet vid arbete i ett EKP, men inte på bekostnad av det som är lagstadgat.

Jag är ganska säker på att denna punkt är reglerad i AB04, redovisning av EKP, men minns inte med säkerhet om det är tillägg hos "oss" eller om det är ingående i standardkoden.


Det ingår inte i Standardtexten för AB04 eller ABT06.
Numren i AB04 och ABT06 är "årgångssiffror", dvs AB04 fastställdes 2004 och ABT06 2006.
Det brukliga brukar ju vara att det antingen skrivs in i AF-delen eller att det specificeras i den tekniska beskrivningen, dock tror jag det viktigaste är ATT man ställer kraven vid olika upphandlingar, inte exakt var i upphandlingsdokumenten det sker.

Det kan ju även röra sig som rent löpande arbete och inte någon entreprenad men det blir ju inte mindre viktigt för den sakens skull.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Mikael Wälikangas skrev:
Hej!

Ställt frågan till ESV om begäran om egenkontrollprogrammet, svaret jag fick ser ni nedan.

"RUBRIK: Egenkontrollprogram

SVAR: Ett elinstallationsföretag är inte skyldig att visa upp sitt
egenkontrollprogram för annan än Elsäkerhetsverket i samband med
tillsyn av företaget."


Ingen skyldighet, men du som beställare kan då välja ett annat företag som uppfyller dina krav, det blir ju ett konkurensmedel om det används rätt.

EKP bör ju inte innehålla några stadshemligheter direkt, utan det ska ju vara ett verktyg som ger dig som kund säkra elinstallationer, så det är ju inte konstigt om du vill veta vad som står där.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
Man kan ju fråga sig hur man kontrollerar kompetensen hos bilmekanikern, brandinspektören, kylskåpsreparatören, taxichauffören, läkaren, tandläkaren och alla andra som potentiellt kan utsätta andra för fara? Några av dessa har ett leg att visa upp vilket är det enda rimliga som skulle fungera i praktiken. Här sticker ESV ut och menar att man har en skyldighet att kolla personen (närmare bestämt det företag som personen representerar) mot deras register på deras webb eller via telefon vilket jag vill minnas att jag uttryckt min åsikt om i andra trådar tidigare så det upprepar jag inte Nu är det i och för sig inte ESV som hittat på detta med registreringen och det är dessutom nog bara en rökridå.

Vill man kolla elfirman mot registret så visst, jag motsätter mig inte, jag motsätter mig bara att det skulle vara en skyldighet. Finns denna skyldighet i lag mot någon annan aktör?

Och som sagt, ska man verkligen behöva göra det? Hur många kollar leg på läkaren? Det är meningslöst för de suger i alla fall.... Låt branschen sanera sig själv utifrån de omdömen de får från faktiska arbetsresultat, inte ett papper som glänser i guld.


Jag skulle vilja säga att samtliga yrkesgrupper som Bo nämner är reglerade på något sätt, dock inte på samma sätt som ESV har valt.
Så jag anser att dessa argument haltar betänkligt!
Samtidigt ser jag ju inte varför det skulle "ursäkta" att ha en oreglerad elmarknad, dvs att vi inte ska ha någon form att auktorisation (för så tolkar jag att Bo vill att det ska fungera).
Dvs, om det är fel på en eller flera marknader, ursäktar det att det även är fel på elmarknaden (eller att vi vill att den ska vara oreglerad av någon anledning)?

Bilmekanikern: Har du en ny bil som står under garanti så väljer du en märkesverkstad, denna är auktoriserad av det aktuella bilmärket, annars gäller inte garantin.
I annat fall så kommer bilmekanikerns arbete att kontrolleras minst en gång per år av en auktoriserad besiktningsman vid den obligatoriska kontrollbesiktningen, detta förfarande rensar ut oseriösa bilmekaniker.
Och i fallet med en bil så är det väl främst bromsarna man tänker på och här finns det dels varningssystem i nästan alla bilar som varnar för lågt tryck i tvåkretssystemet + att du har parkeringsbromsen och motorbromsen att tillgå för att få stopp på fordonet, och du går inte från 0 till max med en gång (jämför att slå på spänningen i en anläggning) utan man börjar ju alltid lite försiktigt.

Brandinspektör: Dessa anställs normalt av kommuner och Räddningstjänst (kanske även MSB?) och då finns krav på utbildningsnivå. Då ingen av dessa organisationer är vinstdrivande och att det ligger i dessa organisationers intresse att ha kompetent folk som kan svara för inspektioner i bl.a näringslivet (som då ett beslut inte är tillfyllest i vissa fall själv anlitar en certifierad Brandingenjör t.ex.) bör ha torrt på fötterna.
Här kan jag dock inte se den direkta faran då det normalt är ett tillsynsuppdrag som utförs.
Och enligt bl.a LSO har ju arbetsgivaren eller fastighetsägaren ansvaret för brandskyddet och SBA-arbetet.

Kylskåpsreparatören: Här misstänker jag att Bo avser arbete med köldmedium, detta är en reglerad verksamhet, nedan är saxat från Naturvårdsverkets hemsida:

Personcertifiering

Personcertifiering krävs för att få arbeta med utrustning som innehåller F-gaser och som omfattas av EUs förordning 517/2014. Certifikat som utfärdats under den tidigare EU-förordningen från 2006 gäller fortfarande. Du behöver inte ansöka om nytt certifikat om inte ditt nuvarande löper ut (idag gäller certifikatet i 5 år).

Vissa undantag finns för arbeten på mobil utrustning med mindre än 3 kilo köldmedium. Läs mer om det på sidan om mobil utrustning.
•Mobil utrustning

Kompetenskraven för att få arbeta med kylutrustning, stationär luftkonditionering eller värmepumpssystem har 4 kategorier, se nedan. Det finns också en kategori 5 som är anpassad för arbeten på mobil luftkonditionering.

Kategori I: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd. Motsvarar tidigare klass 3.1 och 3.2.

Kategori II: Installation, underhåll och service, omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system) samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd (om inget ingrepp görs i köldmediesystemet). Motsvarar tidigare klass 2.2.

Kategori III: Omhändertagande (avtappning) av köldmedium om fyllnadsmängden är mindre än 3 kg (6 kg om det är ett hermetiskt slutet system). Motsvarar tidigare klass 2.1.

Kategori IV: Läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd. Motsvarar tidigare klass 1.

Företagscertifiering

Företag som hanterar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller F-gaser ska ha ett certifikat. Kraven för att få certifikat är att företaget:
•har tillräckligt med certifierad personal anställd
•kan visa att det finns nödvändiga verktyg tillgängliga
•kan visa att det finns fungerande rutiner för arbetet.


Övriga kategorier som är kvar har samtliga krav på legitimation, i Taxichaufförens fall så har i alla fall jag vid samtliga fall jag har åkt Taxi de senaste åren sett att legitimationen sitter synlig på instrumentbrädan.
Vad det gäller Läkaryrkena så kan de ju inte förskriva någon typ av medicin om de inte är registrerade hos Socialstyrelsen och här har du ju som patient rätt att kräva att se deras legitimation om du känner dig osäker, här har ju även arbetsgivaren ett ganska långtgående ansvar att skydda patienternas säkerhet.

Vad det gäller EL så finns ju inga kontroller, inte ens en överlåtelsekontroll vid ägarbyte av en fastighet eller lägenhet.
Och som kund för att få ett arbete på sin elanläggning utförd, vad har man för kriterier för att ett företag ska vara "bra"?
Är det att det blir billigt och att det lyser och att säkringarna aldrig går eller köper man dyrare, där det är mer omständigt att utföra jobbet och skydden löser allt för ofta?

Hur säkert är det då att gå på hörsägen om att ett företag är bra?
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Claes Börjesson skrev:
Hur gör man om en elektriker kommer hem till mig och säger "nej" jag är inte med i registret, men om du läser ElfirmaXX´s egenkontrollprogram så ser du att jag jobbar under den auktorisationen.

Hon kontrollerar man detta ?


Då kontaktar man ju ElfirmaXX, är det en välrenommerad firma (som fått bra recensioner från sina kunder) är man garanterad mån om sitt rykte och då svarar man ärligt på din fråga, så bör det ju vara i den bästa av världar!
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Det blir alltid intressanta diskussioner när man börjar prata lagar och regler!

Men jag har tänkt lite på detta och det verkar ju som om vi har koncensus vad det gäller att en kontroll av kompetensen ska göras.

Frågan som då blir relevant är HUR?

Räcker det som Bo antyder i början av tråden att förutsätta att kompetensen finns med hänvisning till ett företags storlek (T.ex. Byggmax)?

Eller krävs det någon annan typ av kontroll, t.ex. ett diagnostiskt prov?
Jag tror ju att de flesta här inne har tillräckliga kunskaper att kunna avgöra komptensen hos en entreprenör men återigen, HUR gör du för att kolla kunskaperna?

Det enda sätt som jag ser som är någorlunda heltäckande (för att fånga in alla kunskapsluckor i aktuellt projekt) är att låta göra en identisk provinstallation och sedan låta besiktiga den.
Men även här finns risk för brister, men då har du nog ändå gjort vad som rimligen kan krävas!?

Men ändå så kommer ju ansvaret till stor del att vila på dig som kunskapskontrollant, har du gjort kontrollen ska den dokumenteras och om det i efterhand visar sig att kontrollen inte var fullständig så står man där med Svarte Petter i hand.
Men att det teoretiskt skulle kunna gå, ja, det är vi nog överens om.

Men frågan är om det är värt besväret och risken att göra sin egna kontroll istället för att göra så som tillsynsmyndighetens intention har varit med lagstiftningen, att vi kontrollerar mot ESV:s registrering (och då får vi också kvitto på att det ska finnas ett egenkontrollprogram hos det aktuella företaget, för det har företaget försäkrat att man har genom att registrera sig)?

Ja, sista ordet är nog inte sagt i den här frågan, lite synd bara att man inte lyckas skriva tydliga lag- och föreskrifttexter.
Men man vill väl försäkra sig att texterna inte ska hindra utvecklingen (likt föreskrifterna om hur elinstallationer ska vara gjorda) så det ska kunna finnas alternativ till annat utförande än en föreskriven lägstanivå.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
Christer Djerf skrev:
Eftersom Byggmax inte är registrerade och det är mitt ansvar som anläggningsinnehavare att kontrollera att jag anlitar en auktoriserad firma, hur gör jag det?

Att förutsätta att det är rätt håller ju inte hela vägen, jag har ju ingen kontroll över hur Byggmax handlar upp saker.

Börjar vi förutsätta är ju snart regleringen helt urholkad, då har den ingen verkan.

Du har inget ansvar att kontrollera att du anlitar en elfirma som är registrerad hos ESV. Det ansvar du har är att se till att de har de kunskaper och färdigheter som krävs vilket är en helt annan sak. Rimligen ska man inte behöva göra detta på annat sätt än att anlita en elfirma, och du måste kunna lita på att byggmax anlitar en elfirma.

Det enda man ska behöva vara försiktig med här är priset...


Då har ESV fel på sin hemsida, nedan har jag klippt ut vad som står där att du som anläggningsinehavare har för skyldigheter!

Dina skyldigheter
Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att:

se till att anläggningen är säker.
åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Nästa grej blir ju vem som jag har som motpart vid t.ex en garantifråga eller om det händer en olycka på grund av installationen?
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
Varför vill du kontrollera företaget? Byggmax har troligen anlitat en elfirma med alla papper för dessa jobb och kommit fram till ett medelvärde på vad de brukar kosta plus lite marginal. Felsökning ingår ju inte, och om man installerar en JFB i en anläggning som tidigare inte haft en JFB så kan det bli betydande extrakostnader.


Eftersom Byggmax inte är registrerade och det är mitt ansvar som anläggningsinnehavare att kontrollera att jag anlitar en auktoriserad firma, hur gör jag det?

Att förutsätta att det är rätt håller ju inte hela vägen, jag har ju ingen kontroll över hur Byggmax handlar upp saker.

Börjar vi förutsätta är ju snart regleringen helt urholkad, då har den ingen verkan.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Hittade följande på nätet: www.byggmax.se/hantverkartjänster/eltjän...nk-rådgivning-p80851
Hur funkar detta i praktiken och hur ska man kolla elinstallationsföretaget på ESV hemsida? För Byggmax är ju inte registrerade hos ESV?

Min erfarenhet är att det är i princip omöjligt att byta central på lågt fastpris, det finns för många osäkra faktorer i detta och här ska väl även Byggmax tjäna pengar!?
Det borde ju behövas mer info än antalet säkringar i spann om tio för att lyckas med detta på både det ekonomiska och det elektriska planet, eller är vi alla förda bakom ljuset?

Det står ju att arbetet utförs av behörig installatör, är det endast enmanföretag som man anlitar då tro?
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Jonas skrev:
En begränsning med att använda kanalen som felskydd är att då inträder samma regler som i vanlig slang. Dvs en grupp i varje kabelkanal.


Varför då?
Finns ju t.ex. 8-poliga strömskenor, kapslingar av olika slag som innehåller grundisolerade ledare från mer än en grupp etc.
Isolerslang kabelkan ...
Kategori: Elinstallationer
emo
olle wistling skrev:
Troligen när man monterat centralen har man missat med skenan och fått den på fel sida av skruven.
Det är lätt hänt. Jag har varit ute på åtskilliga bränder pga detta .Glappis.
Före detta brandman och elektriker.
O Wistling Karlskoga


Det som talar emot ovanstående är att det inte legat någon nämnvärd belastning på centralen, då utvecklas ingen värme i en glappkontakt till en yttre belastning heller, fas-skenan har ju homogena ledare i respektive fas så även om hela skenan hängt lös utom i en skruv skulle det inte bli någon värmeutveckling pga glappkontakt.

Sedan är Torbjörns fråga intressant, men det finns nog en överhängande risk att dvärgbrytarna närmast punkten för värmeutvecklingen löst ut genom sin inbyggda bimetall-utlösare, de är ju byggda för att lösa på förhöjd värme.
brand i centralen
Kategori: Elinstallationer
emo
Fredrik Wall skrev:
Nästan ingen belastning... Vad är det för uppvärmning då? Fjärrvärme?

Bra med självslocknande plast!
Sånt här är ett bra exempel på varför centraler inte ska monteras direkt på brännbart underlag utan bakstycke


Talar också för överslag i fas-skenan, belastningen har legat direkt mellan faserna och utvecklat värme på plats, hade blivit samma sak med alla utgående grupper avslagna.
brand i centralen
Kategori: Elinstallationer
emo
Ser ut som om det startat i fasskenan, sågspån eller fukt?
brand i centralen
Kategori: Elinstallationer
emo
Du får ju även räkna med ev. tvättstuga, gemensamma vvs-installationer, utebelysning, motorvärmare etc. som kan komma att finnas i respektive huskropp.
Räkna ut inkommande ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Man ser ju att det blir en massa arbete som endast i tveksamma fall ger ett extra skydd för individen (enligt mig).

Tänker ju lite på hur det kan skada den anställde om jag vet vilket förhållande som denne har till närmast anhörig?
Och ska man hård-dra det så innebär väl inte "Sambo" (dvs sammanboende) att man nödvändigtvis har sex med varandra!?

Om man vänder på frågeställningen lite: Hur har den nuvarande lagstiftningen skadat och kränkt individerna som omfattats av lagen?
Nya regler för perso ...
Kategori: Företagande
emo
Elsäkerhetsverket är ju väldigt tydliga med att ansluta snabbkontakter typ Ensto, Wieland etc. är ett behörighetskrävande arbete och jag vill nog påstå att då är det ganska enkelt att hävda att ansluta uttagsboxar till ett skensystem också är det.
Installation av Cana ...
emo
Lars Blomkvist skrev:
Friedrich Lossien skrev:


Lite taskig färgåtergivning >80. Det är väl blommor man oftast belyser och vore kul om man ser färgerna


"Större än CRI 80" är väl inte så taskigt, riktigt bra armaturer ligger ju över CRI 90 men bättre än så hittar man ju inte.
Över 80 är väl ganska standard och helt ok I de flesta fall!?
Spot till fönstersmy ...
Kategori: Belysning
emo
Finns ofta en vinst i att dimensionera driftsekonomiskt. Dvs ligger man nära maxbelastning under stor del av dygnet kan det bli billigare över tid att gå upp i dimension för att minska effektförlusterna.
Förläggningssätt A1
emo
Microvågssensor känner genom glas, dock inte PIR.
KNX Tryckknapp/Rumsk ...
Kategori: Teknik
emo
Om ingen skarv är bytt mer än en gång så är jag inne på materialfel i skarvarna, t.ex. att fjäderelementet ger för dåligt kontakttryck.
Är dock någon skarv bytt mer än en gång så blir den teorin mindre trolig såvida inte man har haft sådan otur att skarvarna kommer från samma tillverkningsbatch, t.ex. om man köpte ett gäng reservskarvar vid installationstillfället.
övertoner
Kategori: Mätteknik
Mer
Tid för att skapa sida: 0.44 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa