fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Tomas Karlsson (TKN)

  • OFFLINE
  • Registered
  • Rank: Senior
  • Registreringsdatum: 23 jan 2011
  • Senaste Besöks Datum: 23 jun 2017
  • Tidszon: GMT +1:00
  • Lokal tid: 02:48
  • Inlägg: 372
  • Profil visningar: 2118

Signatur

Inlägg

Inlägg

emo
I detta fallet rör det sig troligtvis om en sk motorskyddsbrytare och inte ett rent bimetallskydd. Då är det både termisk och magnetisk utlösare dvs likt en vanlig dvärg fast med ställbar termisk del och lite annorlunda egenskaper i momentandelen.

Man får gå ganska långt tillbaks i tiden om det inte skulle vara av den typen dvs det som ibland kallas säkringsfri teknik. Tidigare var det uppbyggt med lämplig säkring före och sen kontaktor med bimetallskydd. I de fallen krävdes likt vad Torbjörn nämner olika låga märkströmmar för säkring av bimetallen. Nu är det tvärtom så att små motorskyddsbrytare inte kräver någon särskild säkring före de ses som självbegränsande pga den högre resistansen för termiska utlösaren så att de alltid klarar brytförmågan oberoende överliggande matning.

Så det är säkert helt ok och konventionellt utfört för en sån maskin och standard som är vanligast i dessa fallen är 60204 för elutrustning på maskiner av diverse slag.
Dimensionering kabel ...
emo
Det motståndet har knappast med detta fallet att göra åtminstone inte om schemat stämmer. Det TS menar ska givetvis principiellt kopplas mellan punkterna i vänstra nedre delen av bilden dvs mellan generatorns Y-punkt och symbolen för stomjorden.
Traktorelverk koppla ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Det är väl främst för att komma ur diverse dilemman som kommer in i de här fallen i varierande grad hur man än gör. Dvs man utgår från olika tankar, riktlinjer, handböcker, föreskrifter osv och om man hårklyver i linje efter någon av dem kommer man i konflikt med andra.

Om du monterar ett motstånd får du minst problem allmänt sett dvs en oerfaren brukare utan direkt elkunskap kommer kunna använda det mot både en typ byggcentral eller ett korrekt fast intag i någon anläggning. Förutsatt att det man kopplar in sig mot är rätt utfört och felfritt med en normal femledarkabel med CEE-don i ändarna blir det funktionellt oberoende om fasta intaget är utfört TN-C eller TN-S och oberoende om verket har eget inbyggt jordfelsskydd eller ej.

I tex ditt fall med byggcentralen görs ju våld på att den är byggd för matning TN-S för sin normala användning, dessutom då enligt vad tillverkaren anger i sina instruktioner osv även till grund för CE mm. Men om jag själv skulle använda den endast ihop med verket skulle jag som tidigare nämnt lägga om efter intaget i centralen och tydligt märka ut att det är gjort så samt lägga lokaljorden via spett mot PE i centralen. Skulle även ordna motstånd i verket för att täcka upp annan eller andras användning då det åtminstone ger en chans till funktion vid inkoppling mot ren TN-S med efterföljande JFB.

Så lägg du in ett motstånd så har du fyllt grundläggande krav hur verket än används, sen som kunnig och enda användare av centralen kan du ju överväga den andra linjen parallellt.
Traktorelverk koppla ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
...

Om verket har en egen JFB så kommer ju sista punkten att ställa till det och lösa verkets JFB vid normal belastning eftersom belastningsströmmen fördelar sig jämnt mellan N och PE till verket

Därför finns en rekommendation om att sära på N-PE i verket och ansluta PE till N via ett motstånd före verkets JFB. Det är inte bra men gör att verket ger en hygglig säkerhet även i fallet med första punkten.

Om det inte skulle gå, då antar jag man bör klippa kontaktdonen och ansluta fast - det ställer ju lite högre krav på kontroll vid inkopplingen för olika användningsfall. Så länge det finns CEE-don ska bör man kunna shifta mellan anläggning och enskild förbrukare utan någon omkoppling av PE/N.

Så, var ska motståndet kopplas in enligt din anvisning för verket?? Vad gör kontrollkretsen i mitten?


Bra punkter du ger tidigare där, det är de väsentliga dragen som brukar vara uppe i de här fallen.

Nu har ju inte detta verket någon egen JFB så ett motstånd kan då täcka tex fallet med byggcentral etc, vid koppling mot konventionellt intag med omkopplare spelar det då ingen roll utan både normal utlösning av säkringar eller efterföljande JFB hänger inte på kopplingar N-PE i generatoränden. I de fallen är det bättre att se PE i handsken som ren skyddsjord av chassiet på aggregatet och N från generatorn som förbunden med PEN i intaget oberoende om anläggningen som matas är TN-C eller TN-S det avgörs då bara av tre eller fyrpolig omkopplare om det är växling mot annan källa tex nät.

Dvs det är oftast bäst att alltid se aggregatet som anslutet TN-C och ordna TN-S efter inmatningspunkten om man har det direkt i efterföljande delar tex som TS kan ordna i byggcentralen här om den bara används så och det är uppmärkt kring att ändringen är gjord. På mindre aggregat med JFB är ju motståndet en rimlig och nödvändig kompromiss för att kunna användas i de olika fallen utan om/förbikoppling av inbyggda JFB.

Det du kallar kontrollkretsen är bara en trafo med likriktare som matar det extra pilotstiftet i uttaget i serie med en reläspole och till PE. Det reläet drar alltså bara när en stickpropp sitter i där en förbindning ligger mellan pilot och PE dvs ett sätt att uppfylla kravet på förregling vid anslutning >=63 A som det rör sig om här. Reläets kontakt sitter sen i serie med övervakningsenheten för frekvens/spänning med slutpunkt i underspänningsutlösaren på överströmsskydd/brytare på aggregatet. Det ska alltså inte gå att slå till brytaren om inte frekvens/spänning ligger rätt och en handske är ansluten mot omvärlden.
Traktorelverk koppla ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Ja det var lite större och tydligare på senaste bilden, tror jag såg allt väsentligt på förra också men nu är det inget oklart där. Har du redan motstånd så montera det i verket så funkar det vid inkoppling i något annat fall också med JFB likt byggcentralfallet. Som sagt vanliga sättet för aggregat med egen JFB före uttaget men på detta finns ju bara överlastskydd med underspänningsutlösare.

Om du sätter motstånd så skadar det inte att ta ett tåligt robust utförande rent mekaniskt, termiskt effektmässigt det blir ju i sämsta fall enda vägen för att få felström till JFB. Och värdet ska rent formellt vara sånt att man vid 230 V säkerställer en ström minst 2xIn för JFB (In märkfelströmmen dvs normalt 30 mA). Viktigt också att man inte som kanske lockar kopplar stumt PE-N i generatoränden, antingen motstånd där eller bygla i den matade utrustningens inkommande.

Är det du som ska använda aggregat och centralen och inte ser problem att göra ändringar skulle jag göra som skrevs tidigare dvs direkt efter intaget koppla samman N-PE och ordna en enkel lokal jord via tex spett av PE. Detta passar bra att göra oavsett om du monterar motståndet eller ej, det är ju också en vettig åtgärd om det används med någon annan utrustning efter.

Gör alltså på ena eller båda sätten så kan jag inte se att du får några problem med det. I vilket sammanhang ska det användas?
Traktorelverk koppla ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Först några frågor kring ditt schema. Det är otydligt men någon har skrivit några noteringar på det. Verkar som att man kopplat bort övervakningen för kontroll av spänning och frekvens inom rätt område och även kontrollen av om pilotstiftet i donet har kontakt, stämmer det och varför i så fall?

Och var har du sett detta med att koppla in motståndet är det instruktion till verket?
Verk med inbyggd JFB som ligger före uttaget har ju såna monterade och måste ju ha det på den sidan för funktionens skull. Du skulle ju kunna göra så även om nu JFB ligger senare i kedjan i byggcentralen du skulle även kunna lägga det direkt vid inkommande i centralen om du nu vill använda motstånd. Viktigt är hursom att du använder femledare från verket.

För egen del skulle jag inte använt motståndet utan direkt i byggcentralens inkommande byglat PE och N (dvs före JFB) samt anslutet ett enkelt jordtag (spett) till PE i centralen. Sen skulle jag sett till att kontrollen av spänning/frekvens fungerar och ligger med i underspänningsutlösarens krets på aggregatets brytare. Har man inte don med pilotstift skulle jag byglat bort den funktionen men den ligger bra i schemat och övervakar PE anslutningen hela vägen med likspänning inte så olikt det enkla snittet för laddning av nutida elbilar.

Och har du fler frågor kring diverse el kan du med fördel bli med i byggahus.se detta är som brukar påpekas mer avsett för fackfolk (såna du redan frågat) därav den stora aktiviteten och svarsfrekvensen här.
Traktorelverk koppla ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Robin Strandberg skrev:
Återkommer i början/mitten på augusti när jag fått kontakt med rätt person på IVT. Det börjar bli jobbigt om jag måste lura flera givare...

Bra fakta angående PT/PTC givare. Varje dag man lär sig något nytt är en bra dag, det ska bara fastna också så man kommer ihåg det vid behov


Du behöver bara lura en givare frånluft eller om den är ersatt med innegivare tar du den i stället. Om du väljer en pot på 1 kohm kan du ställa om den och labba lite vid behov.

Din tabell stämmer utmärkt om vi skriver ohm eller sätter ett komma med tre decimaler efter och behåller kohm, men mät så ser du hur det ligger till. Inte så ovanligt vid tex enkla termostater, regulatorer, frysskydd med denna typ "linjära" PTC men ännu vanligare med standard olinjära NTC. Sparar dem några kronor mot en enklare RTD (bättre namn för att skilja detta åt från namnet termistor) dvs de nämnda med metalltråd som element. Tex hade en så stor tillverkare som Landis&Staefa givare Ni1000 i många av sina vanliga regulatorer för fastigheter så nog har de varit allmäna här.
Utegivare Värmepump
Kategori: Teknik
emo
Precis som Torbjörn skriver ska du säkert se tabellen uttryckt i ohm dvs ca 7 ohm/K. Och att lägga ett motstånd i serie som du ritat är rätt sätt för att "lura" systemet dvs införa en fast offset positivt så det verkar varmare än det är. Så vill du sänka runt 10 grader ska du ta motstånd kring 70 ohm tex standard 68 ohm då.

Och givaren är ingen PT utan som det skrivs där en PTC typ, inte de vanliga som ofta har ett knä där resistansen sticker kraftigt utan i detta fallet en relativt linjär historia med ganska stor koefficient ungefär dubbla mot PT1000. Och det är nog som sagt bra att lura inne- eller frånluftsgivaren beroende på vilken du använder, den bör vara huvudgivaren här, man brukar ju ofta köra utan andra givare i de här fallen.
Utegivare Värmepump
Kategori: Teknik
emo
Här är den.
Loopmätning av jordt ...
Kategori: Mätteknik
emo
Jag har inte tillgång till denna HB419 du utgår från men förstår vad den försöker bygga på dvs den utvecklade linje standarder från 50+ år tillbaks och den nu rådande 81346-1 och 81346-2. Det gör att jag inte sett vilka egna delar som är intagna i handboken och kanske ger för den dålig input. Dock känner jag väl till de olika både äldre och nyare standarder den bygger på och tycker det vore synd om de avviker för mycket. Det är helt onödigt och gynnar inte tanken med vad som brukar kallas RDS alltså system för referensbeteckningar, strukturerad dokumentation för helheten osv.

Kanske kan du ge exempel på de koder för olika funktioner och produkter som bör vara uppräknade i boken. Samma hur ev exempel som ska vara klargörande är redovisade det säger lite hur den är tänkt. Ges utrymme för egna utvecklingar i den? Det underlättar i dessa enkla fallen där man eg bara har för ögonen att enkelt och entydigt på ett ordnat sätt underlätta för efterkommande i anläggningen oavsett vilken "aspekt" de anlägger.

Och du nämner kabelmärkning, hur har man gjort där? Generellt ska man släppa de kanske vanliga källa-mål där, normalt identifieras de vid den nivå de fullständigt tillhör i strukturen. Enkelt att se om man ritar upp de träden och utgår från.
Handbok 419
emo
Kul att du jobbar lite på detta och Olle som ibland skrivit en del tidigare i olika trådar. Ett problem du troligtvis redan möter är att systemet inte används rätt och organiserat i ett projekt där du nu tex kör lite på elsidan. Hela vitsen med denna typen som funnits i vissa branscher väldigt länge och dykt upp som tex IEC750 osv är att det ska användas tvärfunktionellt av alla grenar i ett projekt. Och det sättet är vanligt i vissa industrigrenar där det inte öht går jobba vettigt utan såna strukturer lyssna därför inte på Ronnie (och oerhört många fler) som bara ser ett system för dok av elfördelning.

Och för att återgå till din övning skulle jag tex se att du inför en struktur där du nyttjar placeringen (+), nu står du kanske ensam i detta jobbet så då får du gå egen väg. Kanske finns någon situationsplan, byggnadsidentiteter osv du kan nyttja och införa ett koordinatsystem i tre dimensioner på? Den delen skulle jag med fördel se att du får med i översikterna du skissat på ofta en stor praktisk nytta av det när någon förhoppningsvis drar nytta av ditt jobb framöver.

En annan sak som kanske är ett nybörjarproblem är som jag ser det ditt överutnyttjande av en massa klartext oftast redundant och inte klargörande. Tex har du =Wx behöver du inte skriva förbindning och framför allt inte "från NxAx till Ay" osv låt både beteckningarna och själva strukturen dem emellan tala istället. Och i ditt fall skulle kanske då delen (+) tillföra mer där. Kan liknas med källkod från en nybörjare inom programmering, mängder med kommentering som inte tillför något i sak, pss kan du lite här gå efter devisen "The code is obvious".

Och i den nivå av schema du visat här behöver du nog sällan ta med delen (-) som tex vissa -Q, och varför har du inte värmepumparna som =E istället för -E?
Handbok 419
emo
En liten fråga närliggande denna tråd, har inte detta forumet en timeout som låser redigering efter en tid? När jag satt och bläddrade lite ser jag att en användare lämnar en räcka tomma rutor efter sig nu häromdagen. Det ger ju om möjligt ännu konstigare utseende och läsbarhet mot om det bara märks NN och innehållet kvar.

Inte för att jag förstår vad det går ut på att raderas eller radera och det hör inte hit men att behålla sammanhanget i trådarna oavsett ev affekt eller att man slutar vara aktiv tycker jag vore bra.
Radera användare?
Kategori: Om Fluxio Forum
emo
Ett skäl till att dra det konventionellt med båda ledarna intill varandra och gärna som müssli med tvinnade är att minska störstrålningen. Inte stora strömmar här men den onödiga arean på slingan som skulle bildas vid andra typen dragning gör sitt till, det är knappast konstantström DC det är frågan om här.

Vad säger den så ofta refererade tillverkarens anvisning här?
Ansluta downlight me ...
Kategori: Belysning
emo
Är det en Sverker där på bilden, vad har du den till i det fallet tidmätning? Och ska Arduinon bli ett lyxigare tidrelä?

Visa gärna lite mer kring detta om du är bekväm med det, de gånger jag varit med om primärprov i tex ödrift vid RK har många stått frågande/skeptiska till om det skulle vara vettigt och det har varit kompetent fackfolk. Lite konstigt eftersom det är ett perfekt konkret test på hela kedjan både den teoretiska och praktiska.
Primärprov 12 kV nät
emo
müssli skrev:
Jag tror att många inte "vågar" ställa frågor här för då är risken stor att man blir ifrågasatt på ett negativt sätt. Bror Duktigmentaliteten har säkert skrämt iväg många.


Jag får då för tredje gången i citat här fråga dig om du har exempel på detta, alltså inte ordagrant men principiellt. Själv har jag sällan sett något sånt du beskriver. Åtminstone inte i trådar med vettig ingång och diskussion av något konkret och då inte typen tyckartrådar med diverse tugg men det är ju något helt annat än dina "vågar" eller Bror Duktigmentaliteten.

Skulle verkligen uppskatta om du försökte ge något kring detta, känns ganska olustigt om det är så olika hur saker uppfattas. Negativt ifrågasättande är en självklarhet det ligger i sakens natur och kan lika gärna tas positivt, ja kanske bättre vi kallar det positivt ifrågasättande men det är nog ifrågasättandet i sig som lätt får oförskyllt negativ klang.
Tänjer på oskrivna g ...
Kategori: Elmaterial
emo
Michell Andersson skrev:
Tomas Karlsson skrev:
Med en liten förhoppning om att det kunde skrivas lite här på forumet som kan vara av intresse helt oavsett ev medhåll osv vilket som sagt inte har med saken att göra, just detta verkade ju åtminstone engagera lite. Trist att då och då titta in här kanske per vecka eller så och i stort ingen aktivitet men många användare står inloggade i fältet nedtill.
Varför inte prova att själv skapa en tråd? Är man aktiv här så torde man väl ha en fråga om någonting någon gång åtminstone. Annars är det farligt nära att tro att vissa hänger här enbart för att vissa hoppas på att bli behövda i något sammanhang och därmed få den bekräftelse de misstänks vara i så desperat behov av.

...på en annan punkt: Lars, du har så rätt!


Tyvärr är jag ingen direkt trådstartare, det ligger inte för mig men jag läser gärna vad som skrivs och kan då ibland ta mig för att skriva något själv. Verkar finnas många oskrivna gränser hår på fluxio som gör att skor verkar klämma som det skrevs i tidigare inlägg, det kanske går att tänja dem lite.

Därför kan jag passa på att notera att du i princip ordagrant skrivit samma stycke tidigare om behov och bekräftelse, inget jag förstår eller kan se här kanske är jag hemmablind. Alltså finns inget som behöver hindra någon här att om något jag tillför är opassande så skriv det direkt inget att hymla med eller gå och störas av tar inte åt mig öht av sånt snarare intressant hur saker skiljer i upplevelse.

Och du kan också hjälpa till i min förståelse av vad Lars menar med det som nändes ovan.
Tänjer på oskrivna g ...
Kategori: Elmaterial
emo
Lars Blomkvist skrev:
Jag tror många inte vill ställa frågor eller komma med synpunkter när trådarna nästan alltid spårar ur.
Trots många användare så är det bara några få som svarar på allt och sen oftast spårar det ur till något annat än ursprunglig tråd. (Ungefär som mig nu)


Kan du ge någon ledtråd till vad det innebär med urspårning här? Det är som jag brukar se det när jag ibland öppnar sidan som sagt inte stor aktivitet, åtminstone inte någon som drar i lite olika riktning. Och är det få som svarar kanske några som trots allt gör det naturligt nog verkar mer framträdande. Frågan är då om de som svarar gör det på ett felaktigt, för forumet negativt sätt, detta kan man bara gissa om alla som ev tycker att någon är för aktiv e.dyl inte ger sig tillkänna ett rent moment 22.
Tänjer på oskrivna g ...
Kategori: Elmaterial
emo
Utan att göra någon djuplodande lexikalisk eller syntaktisk analys av #1 kan jag ändå inte undgå att det är för mig svårtolkat och/eller skrivet med en tydlig tryffering av budskap som spretar, detta kan vara omedvetet eller gjort med en viss grad av medvetenhet det kan vi lämna därhän.

För egen del har jag ingen anledning att misstro Andreas eller andra i deras omsorger kring vår elsäkerhet. Dock är det i allt för många fall även i diverse "propaganda" från kringstående organisationer inte så avlägset att i den glimmande droppen i vrån på krokodilens öga skönja en indirekt spegling från Merkurius. Inget fel i det åtminstone inte så länge man sorterar det i respektive fack och är tydlig med avsikterna och inte blandar bort vad som är möjligt att backa upp korrekt och vad som är lite väl mycket rent rakande på intäktsidan.

Så för att kanske kunna återgå till vad TS då enligt både honom själv och även andras tolkningar menade ser jag gärna att vi kan ge konkreta exempel på varför det potentiellt innebär så svår inverkan på elsäkerheten pga den försäljning och ev rådgivning som sker via dessa kanaler. En första ansats kan vara att försöka skatta omfattningen dvs volymen material som strömmar ut där. Nästa steg att lite klargöra vilken typ av så felaktig info som förekommer att det innebär någon större fara, ser inget problem med anekdoter här trots att det är en typisk angreppspunkt om man tvunget ska vara svår. Viken är kundgruppen, är den på något sätt snedfördelad och i så fall är det åt för denna fråga bättre/sämre hållet.

Med en liten förhoppning om att det kunde skrivas lite här på forumet som kan vara av intresse helt oavsett ev medhåll osv vilket som sagt inte har med saken att göra, just detta verkade ju åtminstone engagera lite. Trist att då och då titta in här kanske per vecka eller så och i stort ingen aktivitet men många användare står inloggade i fältet nedtill.
Tänjer på oskrivna g ...
Kategori: Elmaterial
emo
Finns någon uppfattning om hur omfattande denna försäljning till slutanvändare är summerat över alla kanaler? Lätt att det i tex ett forum blir lite svepande beskrivningar av mer eller mindre väl underbyggda observationer. Kan för egen del inte tro att det är någon större omfattning eller ökning i dessa delar sett till ett decennium tillbaka.

Har även svårt att se något upprörande i det heller, många som ger sig in på hempul har säkert utmärkta kunskaper och förhoppningsvis eget ansvar inför uppgiften. I vissa fall kanske resultaten överstiger vad normalinstallatörerna åstadkommer skadar inte att se sig själv ur det perspektivet även om det skulle svida Tafatta försök att "uppfostra" genom bojkotter osv sånt borde man kunna hålla sig för god för men förvånar mig inte i denna sektor om man ser historiskt till agerande från skilda håll.

Och slutligen är det inte så lite lamt att från alla håll hävda elsäkerheten som skäl till krokodiltårarna, tillgänglig statistik talar emot och det är inget fel att klädsamt istället ange kommersiella skäl som starka här.
Tänjer på oskrivna g ...
Kategori: Elmaterial
emo
Dina resultat stämmer bra med beräknade utgående från dina uppgifter på distributionssidan och skattad trafo där, avviker inte mer än någon tiotals mΩ, ungefär samma gäller för delen inom din anläggning så mätningarna ser bra ut.

Spänningsfallen bör inte störa dig för motordrifterna vid krossverket men som sagt kan du få ungefär samma förhållanden vid krossen som nu vid pumphuset om du drar direkt från din matningspunkt, det alternativet har du alltid om det behövs. För resonemangen kring utlösning av 35 A säkring som tråden började med är det som sagt inget problem oberoende vilket av alternativen du använder.

Kul att se att du var ihärdig och gjorde "vattenkokarmätningar" som du ser ska man inte ta uppgivna värden för gott, speciellt inte om man inte är van att skatta och kan göra en direkt rimlighetsbedömning.
Dimensionering av el ...
Kategori: Elinstallationer
Mer
Tid för att skapa sida: 0.44 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa