fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Martin Lundmark (Martin Lundmark, LTU)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Färsking
 • Registreringsdatum: 07 dec 2015
 • Senaste Besöks Datum: 08 jan 2018
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 15:33
 • Inlägg: 44
 • Profil visningar: 447
 • Plats: Okänd
 • Kön: Okänd
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Inlägg

Inlägg

emo
Hej Michell

Tack för respons

När du beskriver det så.

Du menar att det är ”väldigt goda tekniker” som har auktorisation och ansvarar för (utövar överinseende av) installationen och installatörerna. Är det samma ”väldigt goda tekniker” som även gör förarbetet, den elkrafttekniska konstruktionen och planeringen?

Behövs ingenjörerna i det arbetet?

Jag frågar utifrån att vi har en elkraftingenjörsutbildning där jag ”kämpat med” att få in den teoretiska delen av elbehörighet.

Med vänlig hälsning/Martin Lundmark
Att hyra ut sej som ...
Kategori: Företagande
emo
Hej Michell

God fortsättning på det nya året

Jag tror att Mikael läser in en fisk i fjärde ordet i rubriken; ”Att hyra ut sej som auktoriserad installatör”.

Gällande själva frågan så håller jag med dig i att de som ”hyr ut sig” som ackrediterad installatör till (flera) företag kan hamna under observation. Men det behöver inte innebära att de gör ett dåligt arbete. Det kan vara många som ”slåss” om de som idag är ackrediterade?

För några år sedan uppmärksammade vi att medelåldern var hög bland de som hade elbehörighet.

Har du Michell (eller någon annan) en uppfattning om det råder brist på ackrediterade installatörer?
Att hyra ut sej som ...
Kategori: Företagande
emo
Hej Michell

Trevligt att råkas igen.

Om du frågar mig om ” Kompensering för fasvridning i en CA 8335” så vet jag inte, jag har aldrig använt instrumentet.

Det är knepigt att mäta effekt korrekt. Bördan på strömtransformatorn (och spänningstransformatorn) måste vara korrekt och när man mäter på sekundärsidan på strömtransformatorn med strömtänger så har man två strömtransformatorers fasvridning att ta hänsyn till. Dvs totalt tre fasvridningar som inte får lägga till mätfel.

Men allt beror naturligtvis sedan på vilken mätnoggrannheten som eftersträvas.

MVH/Martin Lundmark
Mäta effekt på mella ...
Kategori: Mätteknik
emo
Hej

Att korrekt mäta på mellanpänningsnivå är en svårighetsgrad, att göra det via en kapacitiv spänningsdelare är betydligt svårare.

Det sitter en kapacitiv spänningsdelare i WEGA 1.2. Kapacitanserna är (enligt manualen);

www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&...ZYTbrFrP5z2i37tSIs_d

C1 = 15 pF och C2 = 6,8 nF

På sid 60 i manualen för C.A 8335;
www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&...2rih2vnOB98imTZSD-h8

…så står det “ Input impedance : 969 kΩ (between phase and neutral and between neutral and earth)” Jag hittar ingen angivelse hur den kapacitiva spänningsdelaren skall lastas.

Reaktansen för en kondensator på 6,8 nF är ca 468 kΩ och när mätinstrumentet kopplas in paralellt med kondensatorn så kan t.ex. den resulterande impedansen vara för lågt för att spänningsdelaren skall ge rätt spänning.

Dessutom vill du mäta effekt och då blir det ännu krångligare. För att mäta aktiv effekt (och energi) så måste fasläget vara korrekt annars blir det ett mätfel

Troligtvis så har du två fel som adderar sig.

Med vänlig hälsning/Martin Lundmark
Mäta effekt på mella ...
Kategori: Mätteknik
emo
Hej Kenneth

Låter bra.

Om vi gör en grov förenkling så är det normalt svårt att vid en vanlig läckströmsmätning kunna särskilja mellan den läckström som skadar person och egendom (och som huvudsakligen är resistiv) och den kapacitiva läckström som t.ex. uppkommer mellan ledare mellan ledare och skärm och i EMC-filter (och som beror på kapacitans).

Den kapacitiva läckströmmen har ökat genom introduktionen av kraftelektronik och avstörningsfilter och den är dessutom frekvensberoende (och därmed ”transientkänslig”).

Även den kapacitiva läckströmmen kan orsaka påverkan i en elanläggning genom att störningar lättare fortplantas i multimediaanläggningar (ljud o bild) samt genom lagerströmmar etc. Kapacitiva läckströmmar har ofta ett frekvensinnehåll ovanför 50Hz.

I en elanläggning finns idag oftast en blandning av resistiva och kapacitiva läckströmmar och detta har under årens lopp påverkat hur vi konstruerat jordfelsbrytare (JFB).

Vi har haft en lång tradition för att undvika ”falsk utlösning” av JFB vid transienter. Testpulsen beskriven i fig. 16 sid 46 i dokumentet ”Residual Current Protective Devices” beskriver bl.a. detta. Utlösningskaraktäristiken i JFB är då frekvensbegränsad, dvs mindre känslig för högre frekvenser.
www.lowvoltage.siemens.com/infocenter/do...es---Primer_6852.pdf

Men eftersom bränder kan starta även om läckströmmen har annan frekvens än 50 Hz så har man på senare tid infört JFB av Typ B and Typ B+ (se sid 47). Dessa JFB är då även känsliga för läckström av högre frekvenser än 50Hz.

Berätta gärna hur det går.
Jordfelsbrytare
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej Kenneth

Vad finns det för laster i hus C där jordfelsbrytaren löser ut?

Finns det jordade enfasanslutna laster med EMC-filter t.ex. mikrovågsugn, TV?
Jordfelsbrytare
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej Kenneth

Vad finns det för laster i husen. Finns det induktiva laster, som motorer (vattenpump, värmepump) eller transformatorer?

Om man t.ex. med en säkring bryter matningen till en induktiv apparat då kan den magnetiska energin i apparaten göra att man får en hög spämnning. Eftersom husen fortfarande är ihopkopplade så kan den förhöjda spänningen (en spännings-transient) i vissa fall uppstå i alla tre husen.

Vad finns det för laster i huset där jordfelsbrytaren löser ut?
Finns det jordade enfasanslutna laster med EMC-filter t.ex. mikrovågsugn, TV?

Som Bo Siltberg påpekar så kan transienter påverka en jordfelsbrytare. En eller flera EMC-filter kan skapa en bra koppling till skyddsjord för transienter (högre frekvenser).

Jag har varit med om fall där jordfelsbrytaren som matade en jordad mikrovågsugn (som inte var i drift) löste ut vid start av en dammsugare på samma fas (men på en annan säkring) än mikrovågsugnen.
Jordfelsbrytare
Kategori: Elinstallationer
emo
Elsäkerhetsverket har tagit upp frågan om laddning av elbilar med Schuko-don

Se bl.a. sid 16 och sid 21 i ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar.” www.elsakerhetsverket.se/globalassets/pu...frastruktur_2014.pdf
Samanlagring laddsta ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bra Torbjörn att du tar upp jordfelsbrytare (JFB) och störningsskyddsfilter.

Det finns en problematik i att kombinera JFB och EMC-filter (störningsskyddsfilter). Filter har ofta en kondensator mellan fas och nolla (X-kondensator), en kondensator mellan fas och jord (Y-kondensator) och en kondensator mellan nolla och skyddsjord (Y-kondensator). Den sista kondensatorn beror främst på att en stickkontakt är vändbar.

En kondensators kapacitans minskar med frekvensen det innebär att den läckström som uppkommer genom Y-kondensatorna ökar vid ökad frekvens, om drivspänningen är konstant.

En inverterstyrd värmepump genererar ofta både övertoner från likriktningen och supraharmonics från switchningen. (Om upphovet är en spänning eller ström beror på hur man gör modellen som beskriver förloppen). Begränsar man övertonerna med Power Faktor Corrector (PFC) skapas nya supraharmonics.

All kapacitans ”nedströms” jordfelsbrytaren (i effektriktningen) som ger upphov av en läckström som går utanför fas och nolledare har betydelse för läckströmmen som kan lösa ut JFB. Alltså inte bara kapacitansen i det EMC-filter som sitter i den inverterstyrd värmepumpen. Det blir summan av all kapacitans (i EMC-filter men även i kablar etc.) som bestämmer läckströmmen.

Vi har haft en lång tradition för att undvika ”falsk utlösning” av JFB. Testpulsen beskriven i fig. 16 sid 46 i dokumentet ”Residual Current Protective Devices” beskriver bl.a. detta. JFB har då frekvensbegränsat sin utlösningskaraktäristik.
www.lowvoltage.siemens.com/infocenter/do...es---Primer_6852.pdf

Men eftersom bränder kan starta även om läckströmmen har annan frekvens än 50 Hz så har man på senare tid infört JFB av Typ B and Typ B+ (se sid 47). Dessa JFB har ökad känslighet för läckström av högre frekvenser än 50Hz.

Jag stannar där, det är svårt att beskriva detta kort.
Luft/luft värmepump ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Stefan Ericson skrev:
Efter som att överförings hastigheten i optiskfiber är så hög, tror jag att det varit bättre att satsa på den. Kopparn är dyr.


Jag är övertygad om att om fíbern kunnat ersätta den nuvarande HDMI lösningen (galvaniskt kopplad lösning) så hade branchen valt den. Kom ihåg att kabeln även innehåller en "matningsspänning".

Däremot kan det tänkas att det kommer en annan lösning i framtiden, med fiber som kan ersätta HDMI.

För att använda den lösningen, och erhålla galvanisk isolation, får vi då nöjet att byta ut våra apparater som har HDMI.
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej

Jag förstår, men om diskutionen här handlar om "Jordade kontakter i ojordade uttag" och det finns en önskan om att vi skulle gå mot allflera dubbelisolerade apparater och därmed kunna helt ha ojordade kontakter

Om du då har spis, kyl/frys etc. som "icke flyttbara" jordade apparater med stickpropp i köket, vad spelar det då för roll att du "bara" har en "flyttbar apparat med jordad stickpropp." dvs kaffebryggaren?


• Jag tror inte vi klarar av att hantera både elsäkerhet och EMC utan att ha tillgång till skyddsjord
• Jag tror inte vi kan fortsätta blanda jordat och ojordat.
• Jag tror inte vi kan ansluta jordade stickproppar i ojordade uttag med tanke på bl.a. läckström (EMC)
• Jag tror att många inte kan/förstår, tillräckligt mycket om skyddsjord, elsäkerhet och EMC men ”hanterar det ändå” (se t.ex. på ”Ground lift”).
• Många inser dessutom inte att de är okunniga, de känner sig ”duktiga” när ”brummet försvinner”, och skyddsjorden är borta.
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Det uppmätta handlar om spänningsövertoner i tre faser. Skulle jag få spänningsövertoner i tre faser om jag har en strömöverton i en fas? Jag vill själv ha det till detta eftersom strömövertoner, enfasig eller flerfasiga borde kvitta, skulle ge ett varierande spänningsfall över nollpunkten. Det i sin tur borde slå i faserna för enfasiga laster eftersom nollspänningen varierar något.
Jag vill även minnas att om grundtonen ökar eller minskar något så kan det ge stort utfall på amplituderna på de olika övertonerna. Det borde kunna ge att vid korrekt grundfrekvens (50Hz) så är 9:e övertonsinnehållet inte ett problem medan vid samma genererade mängd övertoner av 9:e ordningen vid grundtonen 52Hz så skulle innehållet öka drastiskt.

Vill gärna ha in alla idéer om detta. Spåna gärna fritt!

Enfaslikriktare? Kan det tänkas finnas i enfasiga växelriktare för solceller också utan effektfaktorkorrigering? Detta är av storleksordningen att innehållet är märkbart i ett helt lågspänningsnät. En större likriktare av något slag då kanske?

Tack för värdefulla tips! Kommer söka in hos er den 15:e. Verkar vara värt det. [/quote]

Det uppmätta handlar om spänningsövertoner i tre faser. Skulle jag få spänningsövertoner i tre faser om jag har en strömöverton i en fas?
----
Har du övertonsalstrande enfaslaster (en switchad nätdel utan Power Factor Corrector, PFC) i varje fas så får du övertoner av nollföljdskaraktär i spänningen.

Har du övertonsalstrande enfaslaster (en switchad nätdel utan Power Factor Corrector, PFC) i en fas så får du övertoner av nollföljdskaraktär i strömmen i den fasen och i nollan. Har du övertoner nollföljdskaraktär i nollan och hög nollföljdsimpedans då kan nollan ”röra på sig” och då ”smittar” övertoner av nollföljdskaraktär mellan faserna, om du mäter, fasspänningen och inte huvudspänning, men det blir inte lika mycket i de tre faserna.
----
Enfaslikriktare? Kan det tänkas finnas i enfasiga växelriktare för solceller också utan effektfaktorkorrigering? Detta är av storleksordningen att innehållet är märkbart i ett helt lågspänningsnät. En större likriktare av något slag då kanske?
----
De flesta växelriktare för solceller har nog PFC.

----

Tack för värdefulla tips! Kommer söka in hos er den 15:e. Verkar vara värt det.

Välkommen, då kan vi fortsätta utbildningen i elkvalité!
9:e övertonen
Kategori: Elmiljö
emo
Richard skrev:
Martin

Jag ser inte problemet.
Jag äger 1 hushållsapparater som är med jordadstickropp.

1.Kaffebryggare


Alla andra maskiner är klass II.
....

Tror dom flesta andra i detta land har liknanade.

Förutom gamla gubbar födda på 60 talet som sparat på sig massa juni förstärkare mm.

/RHar du ingen spis, kylskåp, etc.?
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Stefan Ericson skrev:
Jag skulle vilja påstå att mina optiska ledningar löser dom flesta problemen med jordning. Inga störningar eller potential skilnader. Fungerar bra till musik och film där fördröjning inte har betydelse. Jag har aldrig förstått varför dom gick över till HDMI.
I min keybord kommer aldrig blåtand eller någon digital över föring fungera pga tidsfördröjning. När jag spelar reggae så är inte en hundradels sekund i fördröjning acceptabel.


Hej Stefan

Optiska ledningar kan göra mycket, men inte allt.

Det är 19 "pinnar" i HDMI och en matningsspänning i HDMI överföringen

en.wikipedia.org/wiki/HDMI

Om du läser specifikationen så ser du vad som ”ryms” i en HDMI kabel

En optofiberöverföring av hög kvalité är inte billig. Dessutom så är nog även många signaler tids-kritiska.
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej Michell

Övertoner av 9:e ordningen är av nollföljdskarraktär och brukar finnas tilsammans med övertoner av 3:e ordningen och kommer typiskt från enfaslikriktare utan Power Factor Correktion (PFC).

Tredjetonen kan vara filtrerad.

Det kan vara resonans (som du skriver) i nätet vid 450 Hz.

MVH/Martin
9:e övertonen
Kategori: Elmiljö
emo
[quote="Torbjörn Forsman" post=30479]


Då är det mycket enklare att se till att så mycket nykonstruerad utrustning som möjligt utförs för klass II. Det är inte särskilt svårt om bara konstruktören är medveten om kraven från början. Praktiskt taget alla flyttbara bruksföremål - dammsugare, borrmaskiner, elvispar, bilbatteriladdare mm har ju utförts i klass II sedan mitten av 1960-talet. Radio- och tv-apparater började gradvis göras för klass II redan på 60-talet, och det slog väl igenom fullständigt i slutet av 70-talet. Sedan blev det tyvärr ett bakslag i och med en del tidiga platt-tv som fick klass I för ca 10 år sedan.


Hej Torbjörn

Jag blev nyfiken hur man lyckats skapa en nätdel i klass II (dubbelisolerade) i en apparat med behov av låg läckström som t.ex. hemmabio-, surround- och stereoanläggningar.

Det ser ut som man inte har en primär-switchad nätdel i dessa, utan använder, precis som förr, en transformator före första likriktaren. För att få ner tomgångseffekten sitter ett relä som slår till transformatorn när man börjar använda apparaten. För en apparat med 100-150 W effektbehov blir då transformatorns tomgångförluster i storleksordningen 5 W.

Denna metod att begränsa läckströmmen innebär att nätdelen blir större och tyngre än en primär-switchad nätdel. och metoden att begränsa läckströmmen blir då ”olämplig” till t.ex. bärbara datorer.

Även om du ”önskar” att nätdelarna vore utförda i klass II så tror jag det blir svårt, att i många fall, uppnå det.
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej Torbjörn

Det finns idag åtminstone två orsaker att vi jordar våra elapparater, elsäkerhetsverket har ansvar för båda.

• Elsäkerhet (utsatta delar)
• EMC/Störningar (EMC- filter, skärmning)

Du skriver” Då är det mycket enklare att se till att så mycket nykonstruerad utrustning som möjligt utförs för klass II.”

Så länge vi har blandat jordade och ojordade rum och blandat jordade och ojordade apparater som kan kopplas ihop galvaniskt så finns det bekymmer. På 20 år har vi inte fått allt jordat, hur länge tar det innan allt är dubbelisolerat? Eller kan vi blanda utan problem och att utan att folk hittar på "farliga" lösningar på störproblem?

Detta när det inte finns så många som kan skyddsjorden ur elsäkerhets eller EMC- synpunkt eller är duktiga på analog och digital multimediateknik så är bekymret troligtvis än större. Den som är kunnig, lanserar eller använder inte ”Ground lift”

Jag skulle inte ha något emot om dubbelisolerade elapparater (Klass II) kunde lösa allt, men jag tror inte det går.

Dubbelisolerade apparater är en bra lösning när en apparat t.ex. elektrisk gräddvisp eller dammsugare används utan att galvaniskt anslutas till någon annan elektrisk ansluten elapparat.

Men när vi kopplar ihop dubbelisolerade elapparater med varandra och med jordade apparater blir det bekymmer, speciellt med multimedia och analog signalöverföring. Extra svårt blir det med all svischad teknik i t.ex. olika nätdelar som då kopplas ihop. En dator till en multimedia-anläggning är där ett exempel.

När jag på 1970 talet spelade in musik med en ombyggd Revox rullbandspelare och Neuman mikrofoner med 50m långa skärmade och balanserade mikrofonkablar i olika lokaler behövde jag tillgång till jord (skyddsjord) för att eliminera det sista av ”brummet”. Att inspelningsanläggningen var ”flytande” räckte inte.

Då var signalbrusavståndet på en inspelning ca 80 dB, idag når man digitalt ca 110 -116 dB i reellt signalbrus uppskattar jag, nu är man alltså ännu känsligare för brum.

När jag testade två olika original nätdelar, en jordad och en ojordad till en Dell Laptopdator, så kunde jag bara eliminera det sista av ”brummet” med den jordade nätdelen till ett jordat uttag.

För att alstra brum i en ljudanläggning kan det räcka med läckströmmar i nivån microampere (en miljondels ampere) naturligtvis beroende på känslighet och inimpedans.

Har du testat att eliminera brum vid höga krav på störningsfrihet i bild och ljudanläggningar så att du vet att du klarar det? Har du testat skillnad med och utan jordning och med dubbelisolering?
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Torbjörn Forsman skrev:
Jag håller inte med om att det var ett krav på "isolerade rum" före 1994.


Hej Torbjörn

Du håller inte med att "det var ett krav på "isolerade rum" före 1994." jag förstår inte vad du menar, jag hittar inte vem som skrivit så?

När jag talar om elsäkerhet tillämpar jag de definitioner och tillämpningar som elsäkerhetsverket gjort, och som finns i föreskrifter och normer, oberoende vad jag själv tycker. Det handlar inte om formalia, antingen följer jag, gällande elsäkerhet, de definitioner och tillämpningar som elsäkerhetsverket gjort eller också gör jag inte det. Förutom elsäkerhet handlar skyddsjordning idag också om EMC.

Jag anser att vi, drygt 20 år efter 1994, borde ha hunnit införa skyddsjordade uttag överallt då slapp vi en hel del osäkerhetsfaktorer. Vi har sedan 1994 dramatiskt förändrat både mängden apparater i våra hem samt hur dessa apparater är utförda. Många av dessa apparater är utförda med, och provas och godkänns med, jordad stickpropp och då måste vi också ansluta dem i jordat uttag.

Vi behöver också förbereda våra bostäder för behovet/intresset av hemsjukvård. Jag ser det svårt att klara den utvecklingen på ett bra sätt om vi t.ex. inte har genomfört införandet av skyddsjord överallt i våra hem.
Jordade kontakter i ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Hej Bo

Att både klara av att det är lite störningar och samtidigt klara elsäkerheten har tekniker arbetat med i många år. Sveriges radio (SR) och Sveriges television (SVT) tillämpade tidigt att komplettera skyddsjorden med teknikjord senare kallat funktionsjord. Man kan säga att de hade ett trefas sex-ledarsystem. Tre faser, nolla, skyddsjord och teknikjord. Där teknikjorden (kopplad till referensen för signalöverföringen) inte fick föra någon ström.

Elkraftmatningen till apparaterna var kopplade likt en ”stjärna” från kraftfördelningen i mitten och alla signalkablar mellan apparaterna gick samma väg som kraftkablarna. D.v.s. den långa omvägen till ”stjärnans” mittpunkt

Om vi konsekvent har skyddsjord i alla uttag, ansluter alla jordade stickproppar till dessa jordade uttag (utan några Ground lift) då kan jag tänka mig att vi klarar elsäkerhetskraven även om vi kopplar ledningar mellan rummen.

Men får vi då ”brum”, då får vi INTE koppla bort skyddsjorden utan måste lösa det med t.ex. galvanisk isolation av signalsidan. Annars tappar vi elsäkerheten.

Om allt på signalsidan inte går att galvanisk isolera (det går inte för SVT/SR) då får vi skapa en tillräcklig stark förbindning av skyddsjorden mellan apparaterna så att ingen potentialskillnad som ger ”störning” kan uppstå.

Man kan börja ansluta alla apparater i samma ”skarvuttag”. Har man många apparater drar man fram en trefasmatning med gemensam skyddsjord till en trefasfördelning till alla sina apparater.

Vill man fortfarande ha apparater i många rum och det inte går att ordna galvanisk isolation på signalsidan återstår att skapa en stark potentialutjämning i hela huset där all skyddsjord ansluts.

Har någon fler förslag?
Att ”blanda” jordade ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
Om det blir någon skillnad map störningar i signalkablar beror på om/hur de andra apparaterna är jordade.

För övrigt ser jag det som avgörande att produkterna (och ev deras instruktioner i brukset) löser detta problem. Det får inte vara möjligt att orsaka en farlig situation genom att dra en signalkabel mellan två audioenheter. För att bringa klarhet i detta skulle jag börja med att studera den produktstandard som finns, IEC 60065, 60950, 60990, ...


Bra Bo!

Tillverkaren av apparater skall ange hur deras apparater skall användas men jag tror inte många förstår hur de bär med sig jorden via signalkabeln från en jordad apparat i ett rum vidare till ett annat rum till en apparat som är dubbelisolerad och står i ett annat rum.

Hur många kan redovisa hur deras multimedia apparaters sammanlagda ”jordningssituation” ser ut det kan ju handla om 10 -talet apparater och både jordade och ojordade apparater och data och tv-kabelnät etc.

Hur många inser riskerna?

Hur många vet att de som anläggningsägare har ansvaret?

Det är mycket tal om skyddsjord (undvika skyddsjord) när det gäller ”jakt på brum”. Hur många skriver om hur de arbetat med skyddsjorden hemma för att öka säkerheten om något händer, t.ex. en skyddsbarriär går sönder?

Det är bl.a. därför jag tar upp detta i detta forum.
Att ”blanda” jordade ...
Kategori: Elinstallationer
Mer
Tid för att skapa sida: 1.33 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa