fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Mikael Malmgren (Mikael Malmgren)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Senior
 • Registreringsdatum: 13 maj 2014
 • Senaste Besöks Datum: 27 nov 2018
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 12:44
 • Inlägg: 324
 • Profil visningar: 2647
 • Om mig: Elkraftingenjör, AB
 • Plats: Höör
 • Kön: Man
 • Födelsedatum: 30 apr 1976

Signatur

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Inlägg

Inlägg

emo
Jag tycker det är oerhört intressant hur de uttrycker sig hos ELV

föreskriften säger
"att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar"

Finns en författningskommentar som lyder
"uppsättning och flyttning av ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar"

i frågor och svar skrivs
"sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar"

och tolkas av dem som i frågor och svar
"...begränsad B-auktorisation får utföra reparationsarbete i en befintlig gruppledning.."

Jag håller med Elektrum det är svårtolkat om man läser vad de skriver, tycker inte allas det är självklart, vad är en tolkning av installera.

Vad innebär flytta? Om jag flyttar ett uttag säg 10 m då kommer antagligen inte kabeln att räcka, ny ledningsdimensionering
Men å andra sidan så gällde det bara reparationsarbete och då får man bara flytta lite så du kan behålla tillhörande kabel?
Auktorisation B
emo
Inget man diskar av på en eftermiddag, köp en lämplig lärobok i ämnet.
Reläschema?
emo
Börjar jag bli senil nu eller fanns där inte åtminstone tidigare en begränsad behörighet där man fick arbeta och göra utökning i befintlig gruppledning. Ex sätta upp ett extra uttag eller en armatur.

Jag har ju haft "tillgång" till A-behörighet sedan jag var spermie så jag har inte funderat så mycket över de begränsade, så jag skall knipa käft om dessa framöver.
Auktorisation B
emo
Jag hade givetvis inte läst deras tolkning av sin egen föreskrift.

Läser man texten i 2017:4 så kan man undra var de nu får in att det endast gäller reparation och texterna känns motstridig i sig själv och stämmer som Electrum säger inte med vad som står i deras föreskrift.

Du får "sätta upp och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar" och i nästa stycke att det bara gäller reparation och "dock inte ombyggnad eller utvidgning av en elanläggning" samt i förskriften "installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar"

Du får koppla loss och byta ett-till-ett är deras förklaring som jag ser det nu. Lika långa kabla, lika många uttag och armaturer med samma effekt som tidigare.

Varför inte skriva föreskriften rätt från början?

Frågan är hur det håller i rätten men de skulle väl troligen gå på ESV egen tolkning.
Auktorisation B
emo
Gå tillbaka till 2017:4

Elinstallationsarbeten på lågspännings-anläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär
1 att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
2 att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
3 att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.


"Som jag förstår det handlar det typ om "allt" förutom att utgå från elcentral. Arbete på befintliga grupper ingår."

Jag skulle inte säga allt rakt av utan det som ingår under 1 och 2 ovan MEN vad det skulle vara som inte ingår kan jag inte komma på just nu.


"Det jag funderar på då är ifall man har en elcentral och en med AL drar kabel ut från centralen till en kopplingslåda brevid. Får jag då fortsätta från denna kopplingslåda?"

Ja, enligt 1 och 2 ovan, det blir på en befintlig gruppledning."För visst får man tex dra kabel vidare från ett uttag och komplettera med fler inom samma grupp?"

Ja enligt 1 ovan, det blir på en befintlig gruppledning som du installerar uttag med tillhörande kablar.
Auktorisation B
emo
Skulle säga kretsschema i så fall men jag förstår inte vad du vill veta.
Ett exempel på reläskydd (IED) kan du se nedan!
Dold text! Vänligen logga in eller registrera dig för att se denna text.
Reläschema?
emo
Vet inte vad DU avser men jag använde mig av "reläschema" när jag gjorde PLC-programmering på 90-talet??
Reläschema?
emo
För att en delegering ska vara giltig krävs normalt att den är skriftlig inom de flesta områden OCH man delegerar inte ansvar utan uppgiften för att uppfylla ansvaret.

Det är svårt att veta vad de som skrivit en standard menar då det som lagar inte finns ett förarbete att titta på.

Jag kan tänka att man jämför men avtalsrätt där även ett muntligt avtal är gällande utom där det i lag krävs ett skriftligt men svårt att bevisa i efterhand. Därvid skrivning att man bör ha skriftlig dokumentation.

Kan tycka att det för sådana här överenskommelser ska att skriftlig dokumentation upprättas, det gör det lättare för båda parter vid eventuell tvist vad de kommit överens om.

Till detta har vi den klassiska tolkningen av föreskrifter, bör betyder skall"
Elanläggningsansvar
emo
Jag förstår det som att du har x antal 12 V batterier

Ex
2 st ger 24 V i serie
3 st ger 36 V i serie
4 st ger 48 V i serie

osv

om vi nu tar 3 st så vill du alltså koppla dessa i SERIE och ta ut 36 V MEN vill kunna ladda dem med 12 V laddare alltså kopplade PARALLELLT. Jag kan inte se att detta skulle kunna gå att göra samtidigt utan att koppla om mellan förbrukning och laddning. Då går jag alltså nog på Michells linje i föregående inlägg
Parallell och serie ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Som första och enklaste åtgärd gå in på elsäkerhetsverkets hemsida och tjänsten "Kolla elföretaget" och kolla upp sitt eget företag, där skall företaget finnas med!

Kolla elföretaget

Är företaget inte registrerat faller det redan här!!I övrigt tycker jag att det är ganska så väl sammanfattat på Elsäkerhetsverkets hemsida;

Reglerna innebär i korthet att:

alla företag som arbetar med el ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

alla elinstallationsföretag ska ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga en auktoriserad elinstallatör som är företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

de företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket.

Elinstallationsarbete bara får utföras av:
- personer med auktorisation som elinstallatör eller
- personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.Vilken utbildning och erfarenhet för person som vill ha auktorisation bestäms av Elsäkerhetsverket och vilken utbildning som övriga behöver bestäms i princip av företaget beroende på vilka arbeten de skall utföra och skrivs in i egenkontrollprogrammet.

Det räcker alltså INTE att bara anställa en "elinstallatör" vad det nu innebär i detta fall.
Den här "rörkrökaren", om nu företaget är registrerat, behöver bara fråga efter vem som är elinstallatör för regelefterlevnad (denna skall ha auktorisation!!) och be och få se på egenkontrollprogrammet där rörkrökaren i så fall skall finnas upptagen.

Tycker förövrigt inte att han skall göra arbeten som han känner sig osäker på vare sig bygg, VVS eller el!

Sen kan säker mina kollegor på detta forum fylla på med mer tankar i detta ämne.
Vem får utföra elarb ...
emo
Väldigt likt bakgrunden i mitt AutoCAD men det finns kanske fler som har samma.
Inkoppling av person ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Tror att man måste höra med tillverkaren vad de menar med detta. Det är inte bara att dra upp en 10 mm2 kopparledare till fläkten det blir inte utfört enligt gällande standard i alla fall.

Då skall du ha ett yttre åskskydd samt ett inre. Yttre med takledare, nedledare, ev ringledare, jordledare och jordtag samt invändiga skyddsåtgärder såsom överspänningsskydd på el och tele (ventilavledare och gasurladdningsrör).

Det blir en dyr fläkt!
Krav på åskledare?
Kategori: Elinstallationer
emo
Beror på vilka spänningsnivåer som avses.
Jag antar du syftar på högspänning (50, 70, 130 kV) till mellanspänning (6, 10, 20 kV).

Har inte erfarenhet av hur Vattenfalls nät är uppbyggda men känner ganska väl till E.ON (Sydkraftnät) och jag kan nog inte hålla med om att detta historiskt skulle vara byggt med Y/D, snarare en held del Y/Y eftersom detta behövdes för att kunna få ut en nollpunkt, för att bla kunna koppla in utrustningen i din förra tråd.

Gäller det mellan Högspänningsnät och Lågspänningsnät(400 V) så behövs dels nollpunkt på lågspänningssidan och man bör använda blandad koppling då man riskerar att få osymmetrisk last. Vilket ger att Dyn-koppling är vanlig här.
Val av kopplingsart ...
emo
De används i icke direktjorade nät

I början var näten så små att de kunde köras isolerat från jord när man ökar på med luftledning eller kabel så ökar en kapacitiva strömmen som fås vid ett jordfel och tillslut blir det svårt att hantera inställningen av jordfelsskydden. I luftledningsnät har du krav på att koppa bort jordfel på upp till 3/5 kohm beroende på nät.

Då införs nollpunktsmotståndet för att skapa en aktiv definierad felström vid jordfel och därmed behöver man inte heller ändra inställningen på skydden om det görs omkopplingar utan samma känslighet behålls.

När vi sedan böjar kabla näten så ökar de kapacitiva jordfelsströmmarna markant och då för att bla minska spänning på utsatt del så införs en nollpunktsreaktor som alltså skapar en motverkande induktiv ström.

Detta gäller främst i landsbygdsnät där jordtagsförhållandena kan vara sämre och alltså svårt att få ett lågt jordtagsvärde varvid felströmmen måste hållas nere. Därav att man också måste välja relativt låga värden på motståndet ofta 5, 10 A. Det är givetvis bättre om denna kunnat vara högre så blir det lättare att detektera och problemen med transienta/intermittenta fel minskar.

I tex icke direktjordade statsnät kan de dra upp motståndet till 50-100 A pga av det är goda jordtagsförhållanden och dessutom skippa reaktorn.

Det var den kortfattade förenklade förklaringen.
Nollpunktsutrustning ...
emo
I administrativa föreskrifter, i skrivandets stund, baserad på AMA AF12.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo, en metod för att kunna göra beräkningar i osymmetriska flerfas-system med kända metoder för symmetriska system.
Plus- minus- nollföl ...
emo
Mikael Wälikangas skrev:
Hej!

Ställt frågan till ESV om begäran om egenkontrollprogrammet, svaret jag fick ser ni nedan.

"RUBRIK: Egenkontrollprogram

SVAR: Ett elinstallationsföretag är inte skyldig att visa upp sitt
egenkontrollprogram för annan än Elsäkerhetsverket i samband med
tillsyn av företaget."


De må vara hänt att de inte är skyldiga till. men som Christer skriver, så kan du välja någon annan.

Det kan dock påpekas att om man håller på med offentligupphandling och handlar upp elinstallationer bör man i upphandlingsunderlaget skriva in att man som beställare skall har rätt att ta del av leverantörens (elfirmans) egenkontrollprogram, annars kan de i senare skede neka till att visa upp detta med hänvisning till ovanstående.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Jag förstår inte vad det är som skall vara "på gång" och hur detta är "tydligt". Hade det varit "något tydligt på gång" så borde det rimligen ligga information från belysningsbranchen, kemikalieispektionen eller likande om att fasa ut lysrör, men det hittar jag inte när jag söker. Som ni kan läsa nedan så har de ganska så nyligen antagits nya regler inom EU som även konsoliderats med svenska regler.

EU har antagit en ny kvicksilverförordning (2017/852) som började gälla 1/1 2018, se mer nedan.
Denna påverkade inte Svenska regler i större grad då Sverige sedan 2009 har ett generellt förbud mot kvicksilver med vissa undantag för bla lysrör och lågenergilampor, se nedan.

Riksdagsledamot från SD hade upp en motion 2013 om totalförbud mot kvicksilver i lysrör och lågenegilampor men denna motions avslogs.


Från förordning 2017/852

Artikel 5
Export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt

1. Utan att det påverkar tillämpningen av striktare krav i annan tillämplig unionslagstiftning ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt som anges i bilaga II vara förbjuden från och med de datum som anges där.Utdrag ur bilaga II

Följande linjära lysrör för allmänna belysningsändamål (LFL):
a) Trebandslysrör < 60 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 5 mg per lampa
b) Halofosfatlampor ≤ 40 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 10 mg per lampa.


och de finns mer än lysrör som begränsas men fortfarande tillåtet med begränsning så som; batterier, switchar och reläer, lysrörslampor, kallkatodlysrör mm.


De svenska undantagen och maxvärdena för kvicksilver finns i KIFS 2017:7 bilaga 4 och där förstår jag att gränserna är lägre än de nyss införda inom EU, neråt 3,5 till 5 mg per lampa.
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
Hittade följande på Wikipedia

"I Sverige användes fram till 1933 en svastika som logotyp för det elektrotekniska företaget ASEA. Företagets VD beslutade då att ta bort den på grund av associationerna med Nazityskland. Svastikan har även använts som kartsymbol i svenska kartverk som symbol för kraftverk."

Det sista, angående kartsymbol, var ny information för mig, men nu är detta ett sidospår...
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
emo
Åtminstone innan 1933 då ASEA plockade bort svastikan i loggan.
Från tidigt 1900-tal, tror det blir svårt att få fram en årsmodell.
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
Mer
Tid för att skapa sida: 0.40 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa