fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Mikael Malmgren (Mikael Malmgren)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Senior
 • Registreringsdatum: 13 maj 2014
 • Senaste Besöks Datum: Igår
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 18:07
 • Inlägg: 314
 • Profil visningar: 2493
 • Om mig: Elkraftingenjör, AB
 • Plats: Höör
 • Kön: Man
 • Födelsedatum: 30 apr 1976

Signatur

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Inlägg

Inlägg

emo
Väldigt likt bakgrunden i mitt AutoCAD men det finns kanske fler som har samma.
Inkoppling av person ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Tror att man måste höra med tillverkaren vad de menar med detta. Det är inte bara att dra upp en 10 mm2 kopparledare till fläkten det blir inte utfört enligt gällande standard i alla fall.

Då skall du ha ett yttre åskskydd samt ett inre. Yttre med takledare, nedledare, ev ringledare, jordledare och jordtag samt invändiga skyddsåtgärder såsom överspänningsskydd på el och tele (ventilavledare och gasurladdningsrör).

Det blir en dyr fläkt!
Krav på åskledare?
Kategori: Elinstallationer
emo
Beror på vilka spänningsnivåer som avses.
Jag antar du syftar på högspänning (50, 70, 130 kV) till mellanspänning (6, 10, 20 kV).

Har inte erfarenhet av hur Vattenfalls nät är uppbyggda men känner ganska väl till E.ON (Sydkraftnät) och jag kan nog inte hålla med om att detta historiskt skulle vara byggt med Y/D, snarare en held del Y/Y eftersom detta behövdes för att kunna få ut en nollpunkt, för att bla kunna koppla in utrustningen i din förra tråd.

Gäller det mellan Högspänningsnät och Lågspänningsnät(400 V) så behövs dels nollpunkt på lågspänningssidan och man bör använda blandad koppling då man riskerar att få osymmetrisk last. Vilket ger att Dyn-koppling är vanlig här.
Val av kopplingsart ...
emo
De används i icke direktjorade nät

I början var näten så små att de kunde köras isolerat från jord när man ökar på med luftledning eller kabel så ökar en kapacitiva strömmen som fås vid ett jordfel och tillslut blir det svårt att hantera inställningen av jordfelsskydden. I luftledningsnät har du krav på att koppa bort jordfel på upp till 3/5 kohm beroende på nät.

Då införs nollpunktsmotståndet för att skapa en aktiv definierad felström vid jordfel och därmed behöver man inte heller ändra inställningen på skydden om det görs omkopplingar utan samma känslighet behålls.

När vi sedan böjar kabla näten så ökar de kapacitiva jordfelsströmmarna markant och då för att bla minska spänning på utsatt del så införs en nollpunktsreaktor som alltså skapar en motverkande induktiv ström.

Detta gäller främst i landsbygdsnät där jordtagsförhållandena kan vara sämre och alltså svårt att få ett lågt jordtagsvärde varvid felströmmen måste hållas nere. Därav att man också måste välja relativt låga värden på motståndet ofta 5, 10 A. Det är givetvis bättre om denna kunnat vara högre så blir det lättare att detektera och problemen med transienta/intermittenta fel minskar.

I tex icke direktjordade statsnät kan de dra upp motståndet till 50-100 A pga av det är goda jordtagsförhållanden och dessutom skippa reaktorn.

Det var den kortfattade förenklade förklaringen.
Nollpunktsutrustning ...
emo
I administrativa föreskrifter, i skrivandets stund, baserad på AMA AF12.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo, en metod för att kunna göra beräkningar i osymmetriska flerfas-system med kända metoder för symmetriska system.
Plus- minus- nollföl ...
emo
Mikael Wälikangas skrev:
Hej!

Ställt frågan till ESV om begäran om egenkontrollprogrammet, svaret jag fick ser ni nedan.

"RUBRIK: Egenkontrollprogram

SVAR: Ett elinstallationsföretag är inte skyldig att visa upp sitt
egenkontrollprogram för annan än Elsäkerhetsverket i samband med
tillsyn av företaget."


De må vara hänt att de inte är skyldiga till. men som Christer skriver, så kan du välja någon annan.

Det kan dock påpekas att om man håller på med offentligupphandling och handlar upp elinstallationer bör man i upphandlingsunderlaget skriva in att man som beställare skall har rätt att ta del av leverantörens (elfirmans) egenkontrollprogram, annars kan de i senare skede neka till att visa upp detta med hänvisning till ovanstående.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Jag förstår inte vad det är som skall vara "på gång" och hur detta är "tydligt". Hade det varit "något tydligt på gång" så borde det rimligen ligga information från belysningsbranchen, kemikalieispektionen eller likande om att fasa ut lysrör, men det hittar jag inte när jag söker. Som ni kan läsa nedan så har de ganska så nyligen antagits nya regler inom EU som även konsoliderats med svenska regler.

EU har antagit en ny kvicksilverförordning (2017/852) som började gälla 1/1 2018, se mer nedan.
Denna påverkade inte Svenska regler i större grad då Sverige sedan 2009 har ett generellt förbud mot kvicksilver med vissa undantag för bla lysrör och lågenergilampor, se nedan.

Riksdagsledamot från SD hade upp en motion 2013 om totalförbud mot kvicksilver i lysrör och lågenegilampor men denna motions avslogs.


Från förordning 2017/852

Artikel 5
Export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt

1. Utan att det påverkar tillämpningen av striktare krav i annan tillämplig unionslagstiftning ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt som anges i bilaga II vara förbjuden från och med de datum som anges där.Utdrag ur bilaga II

Följande linjära lysrör för allmänna belysningsändamål (LFL):
a) Trebandslysrör < 60 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 5 mg per lampa
b) Halofosfatlampor ≤ 40 watt med ett kvicksilverinnehåll som överstiger 10 mg per lampa.


och de finns mer än lysrör som begränsas men fortfarande tillåtet med begränsning så som; batterier, switchar och reläer, lysrörslampor, kallkatodlysrör mm.


De svenska undantagen och maxvärdena för kvicksilver finns i KIFS 2017:7 bilaga 4 och där förstår jag att gränserna är lägre än de nyss införda inom EU, neråt 3,5 till 5 mg per lampa.
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
Hittade följande på Wikipedia

"I Sverige användes fram till 1933 en svastika som logotyp för det elektrotekniska företaget ASEA. Företagets VD beslutade då att ta bort den på grund av associationerna med Nazityskland. Svastikan har även använts som kartsymbol i svenska kartverk som symbol för kraftverk."

Det sista, angående kartsymbol, var ny information för mig, men nu är detta ett sidospår...
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
emo
Åtminstone innan 1933 då ASEA plockade bort svastikan i loggan.
Från tidigt 1900-tal, tror det blir svårt att få fram en årsmodell.
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
emo
Michell Andersson skrev:
:


Snurrar vi nu denna runt y-axeln så får vi vår tratt.
Beräkna jordtag
emo
Michell Andersson skrev:
Som stuvas om till:


Det skall alltså inte stå oändlighetstecken i funktionen för det blir konstigt.
Detta byts till vald placering av "sond".
Beräkna jordtag
emo
Michell Andersson skrev:
Nja, min funktion hette f(h), inte f(r). Jag hade inte för avsikt att erhålla en primitiv funktion utan gränser. Tanken var snarare att få ekvationen löst för r och därefter summera samtliga summor med infinitesimalt små steg för r till ett värde för varje h istället.


Ja, jag vet att du tänkte så. Jag funderade först på funktionen f(r) där du integrerar över r. Tror att för att funktionen ska se matematiskt korrekt ut så skriver man f(r) = (funktion) dr
När man väl fått fram denna så kan man då välja att göra h f(h) eller kanske rå f(rå) till variabler i en funktion. Precis som du gjort.
Beräkna jordtag
emo
Du får denna ekvationen då där du integrerar över r
där h och givetvis även rå kan vara olika beroende på förhållanden

(det var ju h---te vad bilden blir stor!!)
Beräkna jordtag
emo
Mitt 300:de inlägg blir för övrigt en
Beräkna jordtag
emo
Jag har inte titta på hur du kommer fram till funktionen

resistans = ρ/2π(r+h)

som då är beroende av två variabler, hur långt jordspetet är och hur långt ifrån jordspetet du befinner dig

Det som jag fastnade i var övergången till en integral. Konstanten ρ/2π kan du plocka ut ur integralen den bara gör att det ser mer komplicerat ut, händer inget med denna vid en integrering.

Om du nu skall integrera med avseende på h borde det stå dh i slutet vilket förenklat (det vill säga vi tar bort variabeln r) i din formel är 1/h, vilket faktiskt renderar i den här tratten som nämndes i ett inlägg. Funktionen 1/h har sedan den primitiva funktionen ln h + C. Här måste vi på något sätt får fram värdet på konstanten C.

Det känns också som att du måste sikta på en dubbelintegral eftersom det ser ut som om (i det du skrivit) att du har två variabler att ta hänsyn till (r och h), dvs integrera över både dh och dr då det väl måste vara en volym som du är ute efter och inte en area. (Vilket när jag skriver det inte är helt säker på själv)
Beräkna jordtag
emo
Men då hade ju neutralledaren blivit en fasledare...
Ström i nollan?
Kategori: Elinstallationer
emo
Lite mer info om varför man jordar eller inte jordar transformatorer i elnätet.


Direktjordade system

Enfasig jordfelsström i ett direktjordat system kan överstiga den trafasiga kortslutningsströmmen.
Strömmens storlek beror på felplatsen och felresistans.
Ett sätt att minska jordfelströmmen är att låta visa transformatorer i systemet vara isolerade.
Den främsta fördelen med direktjordade system är låga överspänningar.


Isolerade system:

Fördelar:
 • Små jordfelströmmar, vilket ger begränsad kapacitiv koppling mot jord.
 • Stor del av felen är självläkande.

Nackdelar:
 • Stark kapacitiv koppling till jord genererar stora jordfelströmmar.
 • För svag kapacitiv koppling till jord ger svårigheter att upptäcka jordfel.
 • Risk för överspänning. På grund av risken för överspänningar begränsas användningen av isolerad nollpunkt till låg- och mellanspänningHögomigt jordade system

Fördelar:
 • Aktiverar högimpedansfelsdetektering i system med svag kapacitiv koppling till jord.
 • Visa fas-till-jordfel är självläkande.
 • Det nollpunktsmotståndet kan väljas för att begränsa eventuella överspänningstransienter till 2,5 gånger den grundfrekvensens maximala spänning.

Nackdelar:
 • Genererar omfattande jordfelströmmar i kombination med stark eller måttlig kapacitiv kopplig till jord.
 • Kostnaden för primärutrustning
Varför jordar man tr ...
emo
Det "flyter" en ström i nollan (eller neutralledaren) men det finns normalt ingen potentialskillnad (spänning) mellan neutralledaren och jord (dig) eftersom det är samma punkt i kretsen.
Ström i nollan?
Kategori: Elinstallationer
emo
Ronnie!

Den fanns på datainspektionens hemsida i morse men nu har de tydligen under dagen ändrat hela sin hemsida så listan finns inte kvar!!

Söker du på "känsliga personuppgifter" så kan du hitta samma information på andra sidor.


Gör man sökning på nätet och klickar på länk till datainspektionen får man nu bara upp följande
Nya regler för perso ...
Kategori: Företagande
Mer
Tid för att skapa sida: 0.44 sekunder

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa