fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Michell Andersson (Michell Andersson)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Forum-kung!
 • Registreringsdatum: 31 mar 2013
 • Senaste Besöks Datum: 17 sep 2018
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 16:38
 • Inlägg: 1962
 • Profil visningar: 11898
 • Om mig: Kanske lite aktiv ibland...
 • Plats: Okänd
 • Kön: Man
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Inlägg

Inlägg

emo
Ingen som påstått att det är en dålig idé att fortsätta. Vid periodisk kontroll bör det definitivt testas. Däremot så bör ju tillverkaren ta sitt ansvar för sin produkt.

Men om du stundtals råkar på JFB, nya, som inte fungerar enligt sina parametrar bör du ju någon gång göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Diskussionen liknar den om man bör eller inte bör installera JFB fast det inte alltid är ett krav. Då finns det alltid någon som skriver något i stil med: "Spelar ingen roll om det är ett krav, jag installerar alltid ändå". Ja, det är ju bra, men poängen var inte om en jordfelsbrytaren är bra eller ej, utan explicit vad som är en fordran/krav. Samma här. Problemet är att man gör sitt test, men man kontrollerar inte knappen. Att knappen fungerar är också viktigt eftersom det är den som används vid kunds egen periodiska kontroll.

Så, man använder väl båda. Gör Ramstedt eller vad som, men testa knappen i alla fall.

Samma resonemang som: Ja, du har JFB, men kolla ändå kontinuiteten i skyddsledaren.
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Två saker funderar jag kring:
Det är väl sällan en mätning används enbart för KFiD. Isolationsprpvning är exempelvis det snabbaste sättet att leta fram jordfel. Här beskriver du båda som om de vore 1. Tillverkaren svarar för sin produkt och föreskriver hur den ska kontrolleras, med testknappen. Felsökning, periodisk tillsyn eller utökning är också tillfällen då snarlika mätningar görs, men inte alltid med samma motiv. Det är det ena.

Det andra rör att du beskriver det som att provningen ska/kan användas för att upptäcka om den alls är inkopplad. Jag tror vi många gånger underskattar inspektionen som ska föregå mätningarna och att när vi gör den så finns det ingen som helst systematik eller kontroll mot överensstämmelse med den anvisning man sagt att man följt då man installerat anläggningen. Mätningarna betyder ingenting om vi inte gjort en ordentlig inspektion och inspektionen betyder ingenting om vi inte gjort våra mätningar. Om jordfelsbrytaren inte omfattats av inspektionen så hoppas jag att det är ett tjänstefel då det bör vara beskrivet i egenkontrollprogrammet hur en inspektion ska genomföras och rimligtvis bör korrekt inkoppling av skyddsapparater ingå här.

Ett exempel: Ett vägguttag är monterat och passerar alla mätningar med bravur. Dock så är det monterat i badrummet i zon 1 samt att någon glömt att skruva fast locket så det går att dra av. Oavsett vad mätningarna visat så är detta en potentiellt farlig anläggning.
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Så gör vi. Vill de inte redovisa så är de inte kvalificerade att delta vid upphandlingen. Granskning av EKP sker för vår del under prekvalificeringen vid upphandling.

Varför ska man granska någons EKP? Jo, de kan ha regleringspunkter som ställer till det med våra anvisningar om hur nät ska byggas. Dessutom skulle man bara veta hur många EKP där ute som inte överhuvudtaget reglerar anläggningens säkra utförande utan istället montörernas säkerhet vid arbete. Jag kan dock tycka att det är en jättegod idé att även reglera montörernas säkerhet vid arbete i ett EKP, men inte på bekostnad av det som är lagstadgat.

Jag är ganska säker på att denna punkt är reglerad i AB04, redovisning av EKP, men minns inte med säkerhet om det är tillägg hos "oss" eller om det är ingående i standardkoden.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Det finns säkert olika incitament hos olika nätägare, men jag själv är för egen del en av de som beslutat för den nätägare jag representerar vilka dimensioner som ska användas och där finns inga hemligheter.

Ett av incitamenten är helt enkelt att få ner antalet dimensioner.
Ett annat incitament är pris, större volym ger bättre pris vid beställning.

Ett incitament som många TROR att det är, men som är fel, är NUAK-värdet av nätet. NUAK-värdet blir högre med nyare och dyrare komponenter i nätet. Detta i sin tur ger möjlighet för högre nätavgifter i form av att intäktsramen för nätbolaget som är procentuell på NUAK-värdet blir högre. Varför det inte är rationellt att göra såhär med just serviskablar är för att det är en så marginell del av det totala NUAK-värdet av nätet att det inte skulle ge någon märkbar skillnad på totalen.

Vanligaste motivet till grövre dimension är ett av följande.
Antingen så behövs dimensionen för kapaciteten. Om det inte är därför så kan det behövas för nätstyrkans skull, i praktiken för att få ner spänningsfallet så att man kan bygga längre från nätstationerna.
Det är inte helt ovanligt att det finns lite kapacitetsreserv i en nätstation, men många anläggningar är så långt borta att det inte går att nyttja denna kapacitet med lägre dimensioner eftersom spänningsfallet blir för högt. Skulle man då välja lite grövre dimensioner så kan man nå längre från en nätstation istället för att smälla upp en ny längre bort trots att det finns kapacitet kvar i andra nätstationer. Man kan tänka att det kanske inte skulle vara en fråga i en tätort, men så kan det visst vara.

Tobias, känner du till några hemlisar som inte jag känner till som skulle kunna vara av glädje för det nätbolag som verkar där jag finns så får du gärna skicka ett PM!
Area servis
Kategori: Elinstallationer
emo
Flera saker, men framförallt kanske inom reläskydd.

Exempelvis: Nollföljdsström kan användas för att definiera ett jordfel i impedans- och resonansjordade elnät. Om skyddet inte klarar av att definiera strömmen tydligt nog (vilket beror på algoritm i största grad) så kan man istället använda nollföljdsspänningen för indikera samma fel och därmed får man ett reservskydd för nollföljdsströmskyddet. Nollföljdsspänningen är detsamma som nollpunktsspänningen dividerat med 3.

Just minusföljden är ju lite speciell. Om jag får för hög ström med traditionella skydd så kommer skyddet lösa utifrån ett fast värde. Sen om denna höga ström beror på högre last eller ett faktiskt fel vet ju inte skyddet. Om jag däremot istället mäter minusföljdsströmmen så kan jag ju se att strömmen är högre, men symmetrin kvarstår, alltså inget fel utan högre last bara. Minusföljdsströmmen är således en god indikator på att jag har en osymmetri.

Minusföljden kan även visa sig vara användbar vid motordrifter och hos transformatorer då minusföljden kan vara orsak till skadlig upphettning i induktiva laster mot roterande fält. Vet jag om att det är just minusföljdsproblem så vet jag också att det inte kommer hjälpa att byta axellagret utan att jag behöver se över andra delar av anläggningen då problemet är elektriskt och inte mekaniskt, kanske kika på frekvensomformaren exempelvis och dess filter.

Totalt så kan de olika komponenterna även ge mig förenklade beräkningar av osymmetriska nät där amplituderna inte är desamma och där vinklarna inte är 120 mellan alla faser.

MEN, det finns mycket du skulle kunna klara med komplexa tal också snarare än symmetriska komponenter. Vissa saker skulle du dock behöva itterera, men komponenterna behöver du inte det.
Plus- minus- nollföl ...
emo
Jag tänkte jag unde ge en konceptuell tolkning av hur JAG uppfattat de symmetriska komponenterna.

Först och främst är det ett räkneverktyg. Komponenterna är inte reella. Däremot så uppträder de på ett sätt så att om de är reella eller inte kan kvitta, resultatet stämmer i alla fall liksom. Ungefär som resistans eller impedans. Dessa värden är aldrig uppmätta, enbart ström och spänning är uppmätta. Resistansen är ju alltid kvoten mellan de föregående så ett resistans- eller impedansmätande instrument är ju i verkligheten ett ström- och spänningsmätande instrument. Kvoten i sin tur som presenteras i displayen är alltid ett beräknat (härlett) värde, aldrig ett faktiskt uppmätt.

I alla fall.
Vi utgår från en referensfas, låt säga L1, egentligen godtyckligt vilken som är vilken.
Plusföljden är allt som finns i ett symmetriskt system, inget annat. Dock så är det ett idealt system vi talar om då. Det kan sägas vara det som uppträder i en enfasig sluten krets utan returledare. "Kan man ha det?", nä, kan man ju inte. Men det är så den är betraktad. I verkligheten så måste vi ha en neutralpunkt och den får vi enbart i flerfasiga system. Plusföljd kan kanske bättre sägas vara det som händer mellan matningens neutralpunkt och lastens neutralpunkt i en av faserna.
Minusföljden, den är som en EMK i samma enfasiga krets, men med omvänd riktning. Den arbetar MOT plusföljden. Den kan sägas vara den effekt som uppstår av att L2 och L3 i varje ögonblick i tiden är returledare åt L1. Får vi en osymmetri i systemet så är inte matningens och lastens neutralpunkter ekvipotentiella längre på de ställen de var tidigare.
Nollföljden, det är den del som uppträder i neutralledaren eller genom jordskorpan.

Sammanfattat kort: Plusföljd, det är min godtyckliga fasledare. Minusföljd, det är mina andra två fasers inverkan vid osymmetri. Nollföljden, det är min ordinarie returledares inverkan på systemet, vid osymmetri.
Plus- minus- nollföl ...
emo
Benjamin Papp skrev:
Var fick du tag på den där röda boken om ja får fråga?
Sent svar: Den röda boken beställdes från CRC Press, USA.
Plus- minus- nollföl ...
emo
Bo Siltberg skrev:
Jag trodde mätinstrumenten var gjorda så att de inte löser en JFB vid mätning av jordslutningsström eller impedans. Åtminstone klarar mitt instrument det, för det mesta Den verkar lösa JFBn ibland om det finns mycket annan last på. Vad jag förstår mäter den med hög ström bara under nån halvperiod för att JFBn inte ska reagera.

Men å andra sidan är mätningen L-PE inte så värdefull map villkoren för automatisk frånkoppling då JFBn gör att de per automatik uppfylls. Föregående utgåva av reglerna sa detta rakt ut i en anmärkning medan nuvarande regler säger att kontinuitetsmätning där mätningen av jordfelsimpedansen inte är "möjlig". Reglerna är lite smått snurriga kring kraven på kontroll här så det är ju aldrig fel att kontrollera utlösningskarakteristiken hos en JFBn eftersom det är så enkelt o snabbt gjort, även om man egentligen inte ska behöva kontrollera en ny JFBn så.
Instrumentet måste väl mäta minst en halvperiod för att få ett impedansmått så jag förutsätter att detta är lägst vad instrumentet gör. Har vi en likströmspulskännande JFB (Typ A), vilket de flesta i regel numera är, så SKA den ju egentligen lösa för detta så länge den inte har fördröjning.

Men, ja, så klart: Skydd genom automatisk frånkoppling av matningen är ju automatiskt uppfyllt med en fungerande JFB, så länge du har en jordslutningsström på minst 15mA vill säga.

Jag ville nog inte egentligen att diskussionen skulle leda till att man INTE ska göra dessa provningar. Många verkar betrakta dessa som ett krav dock.
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Precis. Varför jag frågar är med anledning av två skäl egentligen. Provning av JFB sker av kanske två anledningar.
Den ena anledningen är då JFB inte är ett tilläggsskydd utan istället den skyddsapparat som används för att erhålla skydd genom automatisk frånkoppling av matningen och ska då kontrolleras enligt 6.4.3.7. Om så är fallet så är i regel en god jordfelskretsimpedansmätning svår att få ihop. Testströmmen som instrumentet släpper på är ju i regel så stor att JFB löser. Eller så är den så låg ("No trip") att mätningen egentligen (enligt min uppfattning) är förenad med för stor osäkerhet. I dessa fall är det skrivet att beräkning av jordfelskretsimpedans i kombination med kontinuitetsprov är tillräckligt. Här utgår med andra ord egentligen impedansmätningen och även tiderna/strömmarna för JFB. Funktionsprov återstår dock, knapptrycket då.
I det andra fallet så är JFB det den brukar vara, tilläggsskydd, och ska i så fall kontrolleras enligt 6.4.3.8. Här FÖRESLÅR man (man skriver KAN, inte ens BÖR) att provning sker enligt SS-EN 61557-6.

Men oberoende detta, min ursprungliga fråga bottnade istället i det här: Tillverkaren är den som är ansvarig att produkten följer sin specifikation, inte installatören. Istället för att man gör sin provning skulle man egentligen haft ett intygande från tillverkaren att spec. stämmer. Frågan är om man inte kunde fått detta istället?

...men det får man ju, CE-märkningen.
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Lars Bäckström skrev:
Hej jag också ett liknande tidur Det kallas visst för Planetariskt tidur Fabrikat Saia men jag tror inte det fixar sommartiden.

Mvh Lars Bäckström
Planetariskt kan kanske innebära två saker. Den ena är nog det du var inne på Micke; Kuggar som drivs av solkugghjul och arbetar icke centriskt på insidan av en kuggring, planet- eller satellitväxlat helt enkelt.
Det andra kan syfta till att det faktiskt är ett årsur istället för dygnsur, "astronomiskt" alltså.
Det är ju inte omöjligt att det finns mekaniska årsur, men jag föreställer mig att årskuggen skulle behöva vara rätt stor för att täcka in alla 365 dagar. Ser inget sådant på bilderna.
Gammalt astrour
Kategori: Elhistoria
emo
Electrum skrev:
Müssli, vad gäller jordfelsbrytare tycker jag det vore bättre att du kollar utlösningstid, vid 1/2x In, 1x In och 5x In, dvs kör autotestet för enkelhetens skull.
Detta är en vanlig kontroll och jag är medveten om att de flesta Gör den, men jag undrar var detta kommer från.

Är det ingen som följer tillverkarens anvisning för funktionskontroll av JFB?
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Fast nu jämför du två olika myndigheter med varandra.
Elsäkerhetsverket är inte så ofta i domstol och har inte så många av sina frågor prövade.
Det här däremot Ei. Skillnaden blir då att Ei fått täckning för sitt resonemang varför de därmed fortsätter resonera på samma vis.

Myndigheterna står inte över lagen, och jag är själv stor anhängare av att deras beslut ska prövas. Men när de sedan prövats, då får man rätta sig efter det. Att fortsätta driva frågan på ett forum kommer inte ge dig rätt oavsett hur många gånger man hävdar samma sak och hur stora textmassorna är.

Myndigheterna står inte över lagen, men det gör inte vi heller.
Matning ifrån mätars ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Joel skrev:
Tänk på att PEN ledaren måste vara 10mm2. Så antingen 4x10 eller 5g6 om du delar upp det till TNS.
Varför 5G6mm2 vid TN-S? Det kan väl mycket väl räcka med 5G2,5mm2 så länge spänningsfallet och övriga dimensioneringskriterier är okej om säkring bara är på 16A?
Matning ifrån mätars ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Nä, det har jag förstått, men det är inte upp till dig att avgöra hur frågan hanteras utan tillsynsmyndighetens. Det är det som är deras uppdrag. Myndigheten har ju rätten att utfärda förelägganden och det är utan inverkan av någon annan rättslig instans. Det är ju först om man vill pröva deras rätt, men tills att prövning skett så får man fortfarande rätta sig efter myndighetens förelägganden, även om man inte håller med. Vad gäller säkerhet, den går före, men vad är det den går före menar du? På vilket sätt ser du en konflikt där två ämnen står i konflikt med varandra? Vilket är ämnet som står i konflikt? Är det skyldigheter?

På något sätt är det enkelt att hävda saker i frågor som inte blivit prövade, man kan ju säga vad som helst egentligen och ingen kan ge belägg för motsatsen.

Gällande denna lagstiftning, eller tidigare för den delen som hade exakt samma lydelse, så är det inte en fråga om att säkerheten inte ligger i första rummet. Tvärt om, den ska ju motivera handling för säkerhetens skull, det är ju detta som är hela poängen. Skyldigheten gäller just att kontrollera en säkerhetsfråga. Kontrollen är inte på något sätt begränsad till att kontrollera i registret, men den bör rimligtvis omfatta minst detta. Särskilt eftersom myndigheten uttalat sig om just detta (något som jag förstod att till och med detta fanns det tveksamheter kring om det stämde).

Min uppfattning landar just nu i att du personligen är kritisk till registrets utlovade funktion så att folk tror att de gjort allt de ska bara genom att kontrollera i registret.
För erfarna beställare: De nöjer sig inte med detta. De, Vi, gör givetvis mer omfattande kontroller oberoende registret.
För privatpersoner: De får nu information om att de åtminstone ska kontrollera mot registret. Innan skedde ingen kontroll alls annat än att de fanns i gula sidorna.

Och ditt förslag om att man bara ska anta att allt är okej bara för att det är en etablerad firma, jag kan inte ta dig på allvar efter det resonemanget. Att bara anta erforderlig kompetens kan väl inte innebära någon fördel för säkerheten? Och marknaden som inte är kvalificerad beställare, privatpersoner exempelvis, ska de se skillnad på om deras JFB är korrekt installerad eller inte eller om kontinuitetsprov utförts eller inte?

Nä, min uppfattning Bo: Du har trillat ner i ett envist hål. Andra läser denna tråd, och det du gör just nu, det är inte en fördel för säkerheten. Det är nog snarare prestige.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Nä, du jämför äpplen med morötter.

Den ena är reglerad som en skyldighet i lag och de andra är inte alls reglerade. Någonstans så går väl ändå skyldigheter i lagstiftningen före. Eller, du kansle inte tycker så, men lagstiftaren gör och lagstiftaren bestämmer. Så enkelt är det...
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Bo Siltberg skrev:
Man kan ju fråga sig hur man kontrollerar kompetensen hos bilmekanikern, brandinspektören, kylskåpsreparatören, taxichauffören, läkaren, tandläkaren och alla andra som potentiellt kan utsätta andra för fara? Några av dessa har ett leg att visa upp vilket är det enda rimliga som skulle fungera i praktiken. Här sticker ESV ut och menar att man har en skyldighet att kolla personen (närmare bestämt det företag som personen representerar) mot deras register på deras webb eller via telefon vilket jag vill minnas att jag uttryckt min åsikt om i andra trådar tidigare så det upprepar jag inte Nu är det i och för sig inte ESV som hittat på detta med registreringen och det är dessutom nog bara en rökridå.

Vill man kolla elfirman mot registret så visst, jag motsätter mig inte, jag motsätter mig bara att det skulle vara en skyldighet. Finns denna skyldighet i lag mot någon annan aktör?

Och som sagt, ska man verkligen behöva göra det? Hur många kollar leg på läkaren? Det är meningslöst för de suger i alla fall.... Låt branschen sanera sig själv utifrån de omdömen de får från faktiska arbetsresultat, inte ett papper som glänser i guld.
De exempel du tar upp vet jag inte om de kan vara faktiskt relevanta... Du har ju ingen lagstadgad skyldighet att säkerställa kompetensen hos din bilmekaniker, brandinspektör, kylskåpsreparatören, taxichauffören, läkaren eller tandläkaren. Istället har du kanske ett eget intresse av att säkerställa detta. Men fortfarande ingen lagstadgad skyldighet. Jag ser alltså inga belägg för din uppfattning.

När det gäller elinstallationsarbete dock, ja, då har du en specifik lagdstadgad skyldighet att säkerställa (garantera) kompetensen hos de som utför arbetet. Och en god början kan ju vara att kontrollera att de är registrerade och då även för den verksamhetstyp som ditt önskade arbete omfattar. Kan du hävda att du säkerställt någonting, ens förvissat dig, om du inte ens kollat detta?

MEN, om du däremot verkligen vidtar andra åtgärder för att säkerställa så kanske du inte ens behöver kontrollera mot registret. Jag tar vanligtvis fram en del förfrågningsunderlag för elinstallationsarbeten på klass mellan 10-100 miljoner och här är registreringen hos ESV det lilla. Mer intressant är det att kontrollera mot referensobjekt/-entreprenader, att vi emellanåt t.o.m. begär ut deras egenkontrollprogram för att säkerställa att verksamhetstypen verkligen behandlas i detta (många tycker inte man ska begära ut detta, jag håller inte med), att se kompetensbevis från de enskilda montörerna som deltar i entreprenaden o.s.v. Denna kontroll drivs också av det egna intresset, och möjligtvis skulle man kunna hoppa över registreringskontrollen. Det är trots allt inte förbjudet att beställa arbete av någon som inte är registrerad för verksamhetstypen, registreringen säger ju ingenting om den reella kompetensen, det är däremot olagligt för utföraren att utföra arbetet.

...och det har ju varit uppe innan, eller jag tror det åtminstone: Det är utföraren som flyger på detta troligtvis, inte innehavaren. Men visst finns det utrymme att ge innehavaren en smäll om man önskar. Och jag tror inte alls det faller platt om man försöker driva frågan, ingen kommer driva den bara.
Byggmax säljer elins ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Två saker att fundera på:
1. 5 sekundersregeln behöver inte tillämpas för gatubelysning. Med hjälp av riskbedömning så är längre tider okej. Riskbedömningen bör bland annat inkludera beräkning som säkerställer att ledningen inte blir för varm under ett kortslutningsförlopp tills dess att säkringen löst.
2. Andra regler har säkert gällt när nätet byggdes.

Är du trygg med vilka ledare som ska användas för mätningar eller behövs det kanske någon form av schematisk bild?
Hur gör ni en förimp ...
Kategori: Mätteknik
emo
Jag låter era tolkningar få vara, de råder jag inte på. Men jag har själv varit involverad i flertalet prövningar under åren och min erfarenhet av de domslut som fallit är i linje med det jag förklarat hittills.

Det är väl kanske en sak hur man tycker att saker bör fungera och en annan hur de faktiskt fungerar.

Mitt råd är att kontakta tillsynsmyndigheten om man har frågor.
Matning ifrån mätars ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Claes Börjesson skrev:
När man läser hela förordningen så tycker jag att det lyser igenom att man aldrig avsett att förbjuda kablar inom villatomter. Allting andas storförbrukare, industrier , nätleverantörer.

Textskrivaren verkar inte ha tänkt att någon skulle förlänga "nätkoncession" att gälla inom en villatomt.
Vill man veta hur de enskilda paragraferna ska tolkas så finns dels en vägledning från Ei, men de har även tagit fram en hjälp på sin hemsida. Många myndigheter gör detta nuförtiden, tror detta varit uppe som ett diskussionsämne i en annan tråd också...

Länk till tolkningarna av de enskilda paragraferna finns här.

På denna sida finns även länkat till domslut från bl.a. Miljödomstolen, som vunnit laga kraft (Inga fler resningsmöjligheter i den linjen).
Matning ifrån mätars ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Fast Energimarknadsinspektionen har lämnats tolkningsföreträde av Regeringen för frågor rörande denna förordning.

Nätföretaget är ju ingen myndighet och har ingen rätt att fatta beslut i frågan. Ungefär som:
"Goddag konstapeln!"
"Goddag! Gick lite fort va?"
"Ja, kanske 50 över, men en kollega jobbar på Transportstyrelsen och han sa att det var okej"
"Mhm... Så... Nä... Det blir indraget kort."

Och just det fall du tar upp finns det ju faktiskt gott om fall som Ei tagit ställning till och som sedan vid prövning lyfts till Förvaltningsrätten där Ei fått rätt (Ei får i princip ALDRIG fel i frågor rörande områdeskoncession hos Förvaltningsrätterna).

Den som sedan brutit mot förordningen får då rätta till anläggningen, eventuellt beställa ny servis till andra fastigheten. Skulle man då hävda att man fick ett OK från nätföretaget kommer man nog få höra en lustig historia om en man som körde för fort eftersom hans polare så att det var okej, men ändå blev av med körkortet.
Matning ifrån mätars ...
Kategori: Elinstallationer
Mer
Tid för att skapa sida: 0.56 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa