fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Torbjörn Forsman (torbjorn)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Expert
 • Registreringsdatum: 07 okt 2012
 • Senaste Besöks Datum: 14 jun 2018
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 10:22
 • Inlägg: 809
 • Profil visningar: 3300
 • Plats: Okänd
 • Kön: Okänd
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Inlägg

Inlägg

emo
Sitter drivdonen fastskruvade mot t ex jordade plåtar, eller är sekundärkretsarna jordade?
Om isolationsprovningen sker med växelspänning så kan det ju i så fall vara kapacitiv läckström (alltså egentligen reaktans snarare än resistans) som visar sig.
Ett sätt att avgöra den saken är om man kan göra isolationsprovet vid flera olika frekvenser, då bör det bli ett sämre värde vid den högre frekvensen. Har man exempelvis mätt upp 10 Mohm vid 50 Hz så bör det bli 20 Mohm vid 25 Hz eller 5 Mohm vid 100 Hz.
Sämre Isolationsvärd ...
Kategori: Mätteknik
emo
Om det är en anslutningskabel som sitter fabriksmonterad på en CE-märkt maskin, så är det maskintillverkaren som tar ansvaret för att ha valt kabelarea enligt tabellen i gällande produktstandard för just det slaget av maskiner (förmodligen EN 60335-1 samt -2-någonting för en diskmaskin).

Om inte tillverkaren har skrivit i installationsanvisningarna för maskinen att den måste säkras av klenare än 25 A, så är det bara att koppla in med befintlig kabel och befintliga säkringar.
Ansluta med tunnare ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Byt inte relät förrän du har bevisat att det är fel på det som sitter där. Prova t ex att koppla spolen i serie med ett elvärmeelement på ca 1000 W och mata alltsammans via en dimmer eller vridtransformator, öka spänningen långsamt, mät strömmen genom spolen under tiden och se efter om det slår till och slår från vid rimlig ström.

Vill man köpa ett sådant relä nytt så tror jag inte man hittar det hos Elfa eller någon elgrossist, utan man får köpa det som reservdel till någon värmepump eller liknande maskineri som har ett liknande fabriksmonterat. Ofta är det nog enklast att inventera ett lager av elskrot för att hitta ett lämpligt relä. Samma sak med klixonkontakten, man får se den som ett tillbehör till en specifik typ av elmotor.
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
emo
Relät från Elfa fungerar inte här eftersom det har en högohmig spole som är gjord för att matas med full nätspänning.
Ett startrelä för en enfas asynkronmotor har en lågohmig spole (få varv med grov tråd) som är kopplad i serie med motorns driftlindning och känner av dess strömförbrukning. Som jag skrev tidigare, är det viktigt att relät är anpassat för motorn så att det slår ifrån i rätt ögonblick under startförloppet när strömmen har sjunkit lagom mycket.
Liknande startreläer kan man hitta på t ex gamla kylkompressorer med effekt i ungefär samma storleksordning som pumpmotorn (äldre luftvärmepumpar, butikskylaggregat mm) och på en del andra maskiner med enfas asynkronmotorer av liknande typ (oljebrännare, pelarborrmaskiner mm).

Klixonkontakten som sitter där är inte en termostat utan en strömkännande anordning med tidsfördröjning genom bimetall. Den påminner mer om ett motorskydd eller dvärgbrytare till funktionen än om en termostat.

Kondensatorn blir säkert bra.
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
emo
Electrum skrev:
Torbjörn Forsman skrev:
Kondensatorn KAN naturligtvis också ha gått sönder, även om det är mindre sannolikt. Om du inte har tillgång till kapacitansmätare för att prova den, så kan du ansluta den direkt till elnätet, mäta spänning över den och ström genom den, beräkna reaktansen och utifrån denna kapacitansen, för att se om det stämmer någotsånär med 59 uF som står på den.

Varför mäta spänningen över den, den är väl 230V om man anslutit den direkt till nätet ...

Men du kanske tänkte att det skulle vara ett seriemotstånd också ...?


Jag tänkte nog mest på att mäta även spänningen för att inte råka få med ett fel i beräkningen pga över- eller underspänning. Men för att konstatera om kondensatorn är användbar eller inte så är det kanske överkurs.

För övrigt ser det ut som om det är en bipolär elektrolytkondensator. Två enkla felsökningstips är att kolla om det skramlar i kondensatorn eller om det ser ut som om något har läckt ut från den. I båda dessa fall är det bara att kassera den.

Ser kopplingslådan möjligen ut som på följande bild utvändigt?
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
emo
Det ser ut som om det är en enfas asynkronmotor med startkondensator (alltså egentligen en slags tvåfasmotor med 90° mellan lindningarna, inte 120° som trefasmotorer har). Jag skulle dock tro att relät är ett strömkännande relä som har några få varv på sin lindning och ligger i serie med motorns driftlindning. Det har till uppgift att koppla in startlindningen via kondensatorn just i startförloppet, men koppla bort den när motorn har kommit igång och strömmen i driftlindningen har minskat till normalt värde.
Klixonkontakten har en helt annan funktion, den ska fungera som en slags motorskydd.

Det mest troliga felet i detta sammanhang är brända kontakter i startrelät, så att startlindningen aldrig blir inkopplad och motorn därmed inte kommer igång. Ofta går det att pilla isär för felsökning, och i nödfall kan man fila kontakterna för att få det att fungera. Tänk på att många såna där startreläer saknar returfjäder och bara litar till tyngdkraften för att ankaret ska gå tillbaks efter start, de måste alltså monteras med rätt sida uppåt. Om du ska byta relät, så måste du få tag i ett som är avsett för en motor med samma märkström.

Kondensatorn KAN naturligtvis också ha gått sönder, även om det är mindre sannolikt. Om du inte har tillgång till kapacitansmätare för att prova den, så kan du ansluta den direkt till elnätet, mäta spänning över den och ström genom den, beräkna reaktansen och utifrån denna kapacitansen, för att se om det stämmer någotsånär med 59 uF som står på den.
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
emo
Jag tror inte man kan vänta sig några stora förbättringar när det gäller verkningsgraden på asynkronmaskiner. Visst har det gjorts framsteg på beräknings- och materialområdet, men för standardmotorer har man dragit nytta av dem för att kunna bygga motorerna lättare och billigare med ungefär samma verkningsgrad som förr.

De stora förbättringarna skedde redan på 1920-30-talet då man gick över från glidlager till kullager och därmed kunde minska luftgapet.
Lager till gammal ma ...
Kategori: Elmotorer
emo
Enklast är nog att skruva av lagerlocken och läsa märkningen på de gamla lagren. Om den är oläslig eller obegriplig så kanske man får ta mått på lagren och jämföra med kullagertillverkarkataloger.
Lager till gammal ma ...
Kategori: Elmotorer
emo
Michell Andersson skrev:

Vad som utmärker en skyddstrafo vet jag inte, men jag skulle kunna spekulera i följande:
 • Lindningarna är inte dragna på samma ben
 • Järnkärna har ett isolerande skiktJag skulle nog vilja säga att det som utmärker en skyddstransformator är att den har kraftigare isolation än normalt mellan lindningarna - samma krav som gäller för t ex en nättransformator i ett klass II -bruksföremål.
Lindningarna kan mycket väl ligga utanpå varandra på samma ben, men då måste isolationen mellan dem bestå av flera skikt som vart och ett för sig har tillräcklig spänningshållfasthet, krypavstånd förbi kanten på isolationen måste vara tillräckligt långa osv.
En annan möjlighet är att linda transformatorn på en tvåkammarbobin (det är billigt, ger möjlighet till maskinell "ruslindning" av småtransformatorer), men nackdelen med den lösningen är att läckinduktansen och därmed kortslutningsimpedansen blir högre än om lindningarna ligger utanpå varandra. Om lindningarna befinner sig på var sitt ben, så blir läckinduktansen ännu större.
Varför jordar man tr ...
emo
Om en asynkronmotor blir strömlös och frikopplad från allt annat elektriskt, så kan den inte fungera som generator eftersom den inte får någon reaktiv energi för magnetiseringen från nätet. Om däremot faskompenseringskondensatorer finns direkt hopkopplade med motorn, så kan de åtminstone i teorin bidra med reaktiv energi så att motorn håller spänningen uppe och kan leverera aktiv effekt som generator.
Samma sak om motorn skulle vara förbunden med något annat som levererar reaktiv energi - t ex en synkronmaskin eller lämpligt utformad kraftelektronik.

Så om man vill vara absolut säker på att en asynkronmaskin inte kan leverera någon farlig aktiv energi innan den har stannat efter ett nätbortfall, bör man se till att antingen eventuella faskompenseringskondensatorer kopplas bort i det läget, eller att motorn kortsluts alternativt bromsas fast.
Motor som regenerera ...
Kategori: Elmotorer
emo
EN 61558 är den vanliga produktstandarden för småtransformatorer (typ nätadaptrar, ingjutna kretskortsmonterade transformatorer mm). Dock duger den inte alltid om transformatorn ska ingå i en produkt där det finns strängare krav i någon annan relevant standard (t ex EN 60950).

De störningsskyddstransformatorer som många datoranvändande kontor blev pålurade för onödigt dyra pengar på 80- och 90-talet var fulltransformatorer, som vanligtvis hade ett mittuttag på sekundärlindningen kopplat till skyddsjord. En del av dem hade en kopplingsplint med förberedd möjlighet att välja om sekundären skulle vara mittpunktsjordad, ha ena ändpunkten jordad eller ligga helt isolerad. Ibland fanns en elektrostatisk skärm mellan lindningarna, som också kunde kopplas till skyddsjord alternativt lämnas flytande.
Varför jordar man tr ...
emo
Det är väl inget uppenbart fel i beräkningarna, men den tillför nog inte så mycket mer än vad vem som helst kan göra med gamla skolkunskaper och en miniräknare.
Kommentarstexterna är förstås ganska grovt tillyxade och innehåller inte hela sanningen om olika saker. Lysrörsarmaturer är ju t ex oftast faskompenserade, det är bara extrema lågprisarmaturer samt småarmaturer med t ex 15 eller 18 W-rör, som regelmässigt har riktigt dålig effektfaktor.
En asynkronmotors effektfaktor varierar beroende på belastningen, och det värde som står på typskylten gäller enbart då den belastas till märkeffekt.
När det gäller elektroniklast som t ex datorer så är det inte pga induktiv karaktär hos lasten utan pga övertoner som den får dålig effektfaktor. Men de svåra övertonsproblemen är på väg att bli historia nu, kraftelektronik har ju gradvis (bl a pga tvingande EU-direktiv) försetts med effektfaktorkompenserande kretsar under de senaste 20 åren.
Effektberäkning 3-Fa ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Dela med 3 istället för √3 .
Formel för att räkna ...
Kategori: Elmotorer
emo
elmont skrev:
Så menar du Torbjörn att det skulle vara OK att gräva utanför tomten för att lägga "sin" elkabel, och normalt drar man ingen serviskabel på den egna tomten utan det vanliga är att man lägger ner rör som sedan nätägaren drar sina kablar i. I liten omfattning kar man ett kabelskåp i tomtgränsen, men det har blivit något vanligare men är som sagt fortfarande ovanligt.


Om man ska gräva utanför egen tomt så måste man ju ha klartecken från markägaren först (och, om det är en kabel som ska bli kvar länge och inte bara för byggström, så kanske man ska skriva ett servitut också). Men varken nätbolaget eller någon myndighet har med saken att göra.
Anslutning av bygg e ...
emo
elmont skrev:
Inte menar dom att du ska dra en kabel utanför tomten? Du får bara dra kabel och sätta mätarskåp/kabelskåp på den egna tomten. För utanför tomten får du inte ha nått om du inte har koncession vilket du ju inte har utan det har nätägaren.


Begrepp som tomt eller fastighet finns inte med i koncessionsregelverket, och det koncessionsreglerna hindrar är att överföra elektrisk energi för annans räkning, den har inget att göra med om en del av en anläggning som man behöver för sin egen energiförsörjning råkar ligga utanför ens egen mark. Se t ex Michell Anderssons inlägg i www.fluxio.se/forum/6/35242.html.
Anslutning av bygg e ...
emo
Jag råkade en gång ut för en elpanna där all RK med en viss färg var sönderärgad innanför plasten, ledningar av samma typ men med annan färg hade klarat sig bra.

Uppenbarligen har det hänt då och då att PVC-plast blir aggressiv mot koppar, och om det väl börjar ärga i kabeln så den användbara arean minskar och det går mer och mer varmt, så går väl förfallet fortare tills det blir totalt avbrott.
Kabel har brunnit av ...
emo
Det lär nog vara en triac och inte en tyristor som sitter där. Kolla beteckningen på den befintliga, så går det säkert att snoka fram en bra ersättare.
FTX Aggregat som int ...
Kategori: Elmotorer
emo
Den mängd rost och ärg som man kan se i ett fasadmätarskåp som har varit med några år, kan man nog se som ett bra bevis på att det har varit fuktigt i det då och då.
Elfel i senaste Bygg ...
Kategori: Elfel i TV-program
emo
Problemet med fasskenor och kondens är att det är så små krypavstånd mellan faserna i skenan (alltså över/runt plastmellanväggen), att det lätt blir krypströmmar som utvecklas till ett rejält överslag eller brand.

Det finns ingen anledning att en JFB skulle vara mer känslig för kondens än t ex en enkel huvudbrytare eller en dvärgbrytare som är byggd med i grunden samma teknik.
Elfel i senaste Bygg ...
Kategori: Elfel i TV-program
emo
Ja, det kan nog tänkas. Jag skulle nog föreslå att du drar kabeln förbi PE-skenan och ansluter skärmen så kort som möjligt dit, sen gör det mindre om innerledarna går oskärmat en lite längre sträcka i skåpet.

När kabeln är så lång som 10 m, så är ju kapacitansen mellan innerledare och skärm så hög att man nog kan räkna med att allihop HF-mässigt har samma potential i den ände som är längst från frekvensomriktaren.

Om det är någotsånär högohmiga kretsar som styrs via styrkabeln, så kan man få ner störnivåerna genom att sätta motstånd i serie med var och en av ledarna i ena eller bägge ändar. Kan vara lagom med storleksordningen 1-10 kohm om inte någon styrkrets är för lågohmig för att det ska kunna tillåtas.
Anslutning av styrka ...
Kategori: Elmotorer
Mer
Tid för att skapa sida: 0.44 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa