fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Torbjörn Forsman (torbjorn)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Expert
 • Registreringsdatum: 07 okt 2012
 • Senaste Besöks Datum: Igår
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 08:27
 • Inlägg: 768
 • Profil visningar: 2970
 • Plats: Okänd
 • Kön: Okänd
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Inlägg

Inlägg

emo
Då är ju frågan om glättningsfiltret är gjort med spole först eller kondensator först.
Står det nåt som är värt att veta på likriktarens typskylt eller i datablad för den?
Avsäkring aggregatet
Kategori: Elinstallationer
emo
Är det bara en ren likriktare (trefas sexpulsbrygga) och ingenting annat (tyristorstyrning, transformator, switchad teknik mm)? Kan det tänkas att den har inbyggd effektfaktorkompensering (aktiv PFC)?

Finns det någon stor glättningsspole på likströmssidan eller arbetar den mot konstant spänning (t ex parallellt med ett batteri eller ett filter med kondensator på ingången)?
Avsäkring aggregatet
Kategori: Elinstallationer
emo
Eller se vad som händer om man avstör styrsignalen på lämpligt sätt (t ex motstånd eller kondensator mellan den och nollan).
Led belysning beter ...
Kategori: Belysning
emo
Det går att ha flera LED parallellkopplade om de verkligen är identiskt likadana (kommer från samma tillverkningsbatch osv). Ett sätt att få dem att hålla samma temperatur är att ytmontera dem intill varandra på samma kretskort. Vanligt i t ex billiga LED-pannlampor.
Konstantström på kon ...
Kategori: LED
emo
En LED fungerar ju egentligen som ett konstant spänningsfall i serie med en ganska låg inre resistans (ungefär). Och den där konstantspänningen varierar mellan olika exemplar, och även med temperaturen. Det gör alltså att en LED utan inbyggda reglerkretsar måste matas antingen med konstantström eller via ett förkopplingsmotstånd. Precis som t ex glimlampor och lysrör, i forntiden även båglampor.

Om man parallellkopplar två armaturer som är avsedda för konstantström, kommer förmodligen den av dem som just för tillfället har lägsta spänningsfallet att suga åt sig all tillgänglig ström, vare sig den tål det i längden eller inte.

Måste man parallellkoppla dem, så lägg motstånd i serie med var och en av dem som tar hand om minst 25 % av det förväntade spänningsfallet, då kan det tänkas att strömmen fördelar sig någotsånär jämnt. Sen kan man förstås diskutera om det blir energieffektivt eller inte.
Konstantström på kon ...
Kategori: LED
emo
Man bör nog ha god koll på vad limmet kan tänkas ha för elektriska egenskaper - både då det är "färskt" och efter att ha suttit där i många år, för att kunna avgöra om det är lyckat eller inte.

En sak man ser ofta i elektronik från först Japan, senare Kina och andra asiatiska länder, är att stora och tunga komponenter på kretskort är fastlimmade med någon slags kontaktlim. En del sorters kontaktlim har egenheten att det blir elektriskt ledande och/eller börjar ge ifrån sig frätande ämnen när det åldras. För ca 10 år sedan var det någon av de stora datortillverkarna (kanske Dell eller HP) som fick återkalla en massa laptopladdare för att kontaktlimmet orsakade krypström på ett olämpligt ställe vilket kunde medföra brand. Jag har själv sett flera gånger i t ex audio- och amatörradioprylar från Kenwood, tillverkade på 80- och 90-talet, att det där kontaktlimmet har ställt till med korrosion - t ex frätt av komponentben eller fått skruvar i närheten att rosta fast.

Ett annat lömskt elektronikrelaterat fall är en del polyuretanbaserade limmer och lacker som är elektriskt ledande innan de har härdat fullständigt.

När det gäller smältlim kan jag tänka mig att det är ganska tvivelaktigt ur elektrisk synpunkt om det har legat så länge i den varma änden av limpistolen att det har börjat bli brunt eller fått svarta klumpar.

Så kundens synpunkter KAN mycket väl vara berättigade. För att bemöta dem kanske det går att gräva fram något produktdatablad eller annat dokument från limtillverkaren som styrker att just det smältlimmet är ok att använda i detta fall.
OK att limma ändskyd ...
Kategori: Elmaterial
emo
Så vitt jag vet är det reglerat i maskindirektivet. Och om en maskin är CE-märkt och alltså intygas uppfylla kraven i maskindirektivet och underliggande standarder, så skulle jag vilja se det som att man inte i efterhand kan ställa några ytterligare krav på hur den maskinens nödstoppar är uppskyltade. Gör man ändringar där är det ju till och med formellt så att det kan bli frågan om att CE-märkningen faller och den som gjorde eller beordrade ändringen får ta över hela produktansvaret för maskinen.

Är det däremot frågan om nödstoppar som inte ingår i en färdigköpt maskin utan i den fasta installationen i byggnaden, så kan det tänkas att det är AFS 2008:13 som är mest relevant att följa.
Märkning av nödstopp
emo
Vad händer om man kopplar in en "bottenlast" i form av t ex en halogenlampa eller ett motstånd med motsvarande effektförbrukning parallellt med LED:arna?
Led-spottar som inte ...
Kategori: LED
emo
Att strömkurvorna har sämre vågform kan också bero på kapacitiv last, kondensatorers reaktans blir ju lägre ju högre frekvensen är, så de spänningsövertoner som finns på nätet ger ett större bidrag till övertonsströmmarna.

Omvänt brukar starkt induktiv last, t ex vissa asynkronmotorer, knappt dra någon övertonsström alls även om spänningens vågform är ganska ful, så i en ren asynkronmotordrift kan strömmen mycket väl ha bättre sinusform än nätspänningen.
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Är det ström- eller spänningskurvorna som har sämre sinusform?
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
3-polig automatsäkring bör användas om det finns någon last ansluten mellan två faser (alltså t ex en D-kopplad trefaspryl eller en 400 V enfaslast).
Risken med tre enpoliga automatsäkringar i det fallet är att om en säkring löser ut pga kortslutning eller överström, så kan felstället ändå fortsätta matas via en annan fas och en av lasterna, så värmeutveckling och potentiell brandrisk fortsätter hur länge som helst.

I ett sådant här fall bör man alltid ta en funderare på nollans area och om det kan tänkas finnas risk att nollströmmarna från de olika enfaslasterna inte tar ut varandra (antag t ex en starkt kapacitiv last där strömmen går före spänningen på L1, och en starkt induktiv last där strömmen ligger efter på L2, då ger båda dessa samma fasläge på strömmen i nollan), så kanske man ska överväga att gå upp i area på nollan. Enklast i så fall att lägga en 5G2,5 som man säkrar av med 10 A.

Glöm inte att mäta/beräkna förimpedans och kontrollera utlösningsvillkoret när det, som i såna här fall, kan bli frågan om en relativt lång och klen kabel!
Krav på 3-polig säkr ...
emo
Ett förslag till ytterligare mätning, som kanske går att genomföra praktiskt, kanske inte:
Avvakta tills en skarv börjar gå varm. Sätt en strömtrafo på en av faserna. Koppla in ett oscilloskop för att mäta strömmen med ena kanalen och spänningsfallet över samma fas i den varmgående skarven med andra kanalen. XY-koppla skopet för att få en lissajousfigur. Om övergångsmotståndet i skarven är rent resistivt så bör det bli en rät linje (eller eventuellt en ganska platt ellips om strömtrafon orsakar fasförskjutning). Om övergångsmotståndet är olinjärt, vilket kan uppstå om det har blivit ett halvledande skikt i skarven på något sätt, så kommer det att bli en krökt kurva.
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Min erfarenhet är att VVS-montörer och värmepumpsförsäljare inte brukar begripa sig på mer ingenjörsmässiga resonemang på vare sig VVS- eller elsidan. De klarar av att läsa innantill i broschyrer och monteringsanvisningar, och i bästa fall klarar de också att förmedla vad som står där till kunden eller ta hänsyn till det vid installationen.

Och jag anser att om en värmepump eller elpanna har möjlighet till anslutning av effektvakt, så SKALL denna möjlighet utnyttjas.
Nibe F1255-16
Kategori: Elinstallationer
emo
Michell Andersson skrev:

Ett enkelt sätt att kontrollera övertonshalten är att mäta en gång med ett instrument som INTE mäter TRMS och sedan ett som mäter TRMS. Om du sedan tar kvoten mellan dessa värden så får du övertonsinnehållet totalt oavsett ordning.


Nja, riktigt så enkelt är det inte. Ett instrument som inte är TRMS mäter ju antingen toppvärde eller likriktat medelvärde, med övertoner och allt, men presenterar mätvärdet omräknat för att stämma med effektivvärde på en motsvarande ren sinusspänning. Man kan anta att de flesta icke-TRMS-instrument har en bandbredd på storleksordningen 1-2 kHz, så de flesta elkraftmässiga övertoner följer med.
Om instrumentet mäter toppvärde, så kan en signal med samma övertonshalt ge helt olika mätvärden beroende på övertonernas fasläge sinsemellan och relativt grundtonen.

Vad man däremot skulle kunna göra är att mäta med ett TRMS-instrument dels direkt inkopplat och dels via ett lågpassfilter som bara släpper igenom grundtonen, och beräkna kvoten mellan de två mätningarna.
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Strömövertoner kan alltid uppstå om kurvformen hos lastens (motorns) mot-EMK inte är densamma som på elnätets spänning. Så även om motorerna har rent sinusformad EMK och ses som "oskyldiga" så kan det bli strömövertoner om det finns spänningsövertoner på nätet.
När det gäller vanliga trefas asynkronmotorer så "håller de emot" mer om de är D-kopplade än om de är Y-kopplade.
Inte bara ur övertonssynpunkt utan även mot ev osymmetrisk spänning på nätet.

Det kan ju också vara intressant att titta på kurvformerna hos både ström och spänning med oscilloskop.
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Har inte sett något liknande, men det verkar intressant! Känns litegrann som en typisk miljonprogramslösning.
Var i landet finns installationen? Har du någon aning om det är ett HSB-hus, om det är byggt av allmännyttan (alltså t ex kommunalt bostadsbolag) eller av någon privat fastighetsägare?
Några fler intressanta detaljer - t ex fabrikat på installationsmateriel mm?

Jag förmodar att det är en 60-talsinstallation, och på den tiden fanns det möjlighet - åtminstone för större projekt - att få dispens från Kommerskollegium om man hade bra argument. Om installationen är gjord senast 1963 så fanns bara 1939 års starkströmsföreskrifter att stödja sig på som statliga bestämmelser, detaljerna bestämdes då av det elverk (vanligtvis kommunalt) inom vars område installationen skulle göras.
Äldre installation
Kategori: Elinstallationer
emo
Om nu strömmens effektivvärde i skenan är 260 A, så ger den upphov till exakt samma värmeutveckling oavsett hur den är sammansatt av grundton och övertoner.

Men skulle det vara så att man har mätt med ett instrument som bara mäter grundtonen, eller som påverkas på oförutsägbart sätt av övertonerna (t ex om det i själva verket mäter toppvärde eller likriktat medelvärde men presenterar en siffra som är omräknad för att stämma med effektivvärde för en ren sinus), så är det inte säkert att visningen har så mycket med det verkliga effektivvärdet. Såna här gånger brukar det vara bra om det står något om "True RMS" på mätinstrumentet.
övertoner
Kategori: Mätteknik
emo
Nu verkar det som om 60335-2-60 äntligen har fått en uppryckning och den nya versionen är ute på remiss nu.
webstore.iec.ch/publication/61648
Koppla in 2 fas spab ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Jag undrar om inte de bruna markavloppsrören är lite styvare än grå inomhusavloppsrör.
Markavloppsrören finns numera både av PVC och PP, har dock aldrig själv känt på något PP-rör.
Förvara rör/lister i ...
emo
Skulle det fungera att ta en skärmad kabel (t ex tv-antenn-koax), skala bort skärm och yttermantel på 10 cm längst ut och skicka in den i röret?
Signal från kabelsökaren ansluter man då till kabelns innerledare, och ser till att jorda skärmen i utgångsänden.
Hitta rörstopp i sti ...
Kategori: Elinstallationer
Mer
Tid för att skapa sida: 1.12 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa