Fluxio.se - Elbranchens mötesplats!
fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Profil för Torbjörn Forsman (torbjorn)

 • OFFLINE
 • Registered
 • Rank: Expert
 • Registreringsdatum: 07 okt 2012
 • Senaste Besöks Datum: Igår
 • Tidszon: GMT +1:00
 • Lokal tid: 20:43
 • Inlägg: 825
 • Profil visningar: 3403
 • Plats: Okänd
 • Kön: Okänd
 • Födelsedatum: Okänd

Signatur

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Inlägg

Inlägg

emo
I sådana här frågor bör man ABSOLUT INTE fråga säljare och andra som kan tänkas tjäna mer eller mindre pengar på att påverka dina inköpsbeslut på ett eller annat sätt om råd. Det är mycket liten sannolikhet att du får höra en objektiv sanning från sådana håll, utan mest troligt är det bara säljsnack, "killgissningar" som inte har mycket med fakta att göra osv.
Ska du få bestämda och pålitliga besked, så ska du kolla med de myndigheter som har fattat beslut eller kommer att fatta beslut i sådana här frågor. Lämpligen såväl svenska myndigheter som EU-myndigheter. I stort sett alla texter finns redan utlagda på nätet, det gäller bara att hitta dem och läsa på rätt sätt på rätt ställe i dem.
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
Det finns ju äldre trådar på detta forum med exempel på att den vårdpersonal som patienten träffar på först, inte alls har tagit en lindrig strömgenomgång på så stort allvar som borde ske, och exempelvis har ansett det helt onödigt att ta EKG.

Det står mycket matnyttigt i www.fluxio.se/forum/olyckor-och-tillbud/3792.html , i synnerhet inlägg nr 15, 65, 66 och 68.
Vad bör sjukvården k ...
emo
Michell Andersson skrev:
En tanke bara: Hur väl hänger de gamla faktorerna ihop med de nya kraven på elmotorer?

Med nya direktiv för energieffektivitet så skulle motorerna dra lägre strömmar. Detta löste man genom att minska luftgapet mellan stator och rotor. Konsekvensen blir ju att för en asynkronmotor så blir rotorns kortslutning ännu mer märkbar i statorn vid start. Jag vill minnas att faktor 12 (istället för 6 till 9) till och med kan vara tillämplig.

Någon med mer info om detta?


Den stora luftgapsminskningen i asynkronmotorer ägde rum redan på 1920-30-talet, då man gick över från glidlager till kullager och därmed inte behövde ha så stort luftgap som marginal för nerslitna lagerbussningar.

I moderna motorer har jag en känsla av att luftgapets storlek beror på vad motorn ska användas till. En standardmotor som kan bli utsatt för lite av varje i drift (t ex stor radiell belastning på axeln som ger utböjning och kanske får lagersköldarna att fjädra) kräver större luftgap än en motor som är specialbyggd för att ingå i en viss maskin (t ex kylkompressor), där man vet på förhand exakt vilka mekaniska påkänningar den kommer att utsättas för.
Formel för att räkna ...
Kategori: Elmotorer
emo
Om den inte har något lyse alls från fabrik, så finns det nog ingenting som kan leverera ström till en strålkastare heller - bara en generatorspole för tändsystemet innanför svänghjulet.

Och om den har någon form av enkel glödlampsbelysning så arbetar systemet troligen med växelström utan likriktare och regulator, det innebär att det är beroende av exakt rätt märkeffekt på glödlamporna för att spänningen ska bli någotsånär rätt och oberoende av motorvarvtalet. Och därmed är det praktiskt taget omöjligt att koppla in t ex en LED-belysning och få den att fungera bra i ett sådant elsystem.
Var finns batteriet ...
Kategori: Belysning
emo
Läs hela dokumentet från kemikalieinspektionen istället för att gissa!
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
En elektriker i betydelsen elinstallatör gör aldrig sådana beräkningar, det är i så fall någon anläggningskonstruktör eller konsult som gör dem när anläggningen projekteras. Installatörens uppgift är då bara att anskaffa och sätta upp armaturer enligt de ritningar och specifikationer som konstruktören har färdigställt på kundens uppdrag. Om det rör sig om en nybyggnad eller större ombyggnad där arkitekter eller byggkonstruktörer är inblandade, så bör de rimligtvis även ansvara för att projektera belysningen.
Hur vet man att Lume ...
Kategori: Belysning
emo
Det här med att LED-belysningar skulle ha mycket lång livslängd ska man ta med en stor nypa salt. Även om lysdioderna håller länge (trots att även de åldras), så är det ofta alltför klåparmässigt gjord elektronik i drivdonen som begränsar livslängden för en LED-armatur.
Ska man studera sådana uppgifter på nätet ska man ägna sig åt viss källkritik och bortse från sådant som är skrivet på uppdrag av nasare som vill prångla ut sina produkter. Det finns mycket mer eller mindre förtäckt lobbyverksamhet på nätet!

Läs gärna hela dokumentet från kemikalieinspektionen som jag länkade till, och ställ siffrorna på kvicksilvermängder i lysrör i relation till de mängder kvicksilver som ändå finns omkring oss från andra källor (utsläpp från koleldning nere på kontinenten, amalgam i tandlagningar och gammalt spegelglas, osv osv).

Ska man sammanfatta teknikläget idag skulle jg vilja säga att LED är att föredra där man vill ha riktad belysning, ljuskvaliteten beträffande färgspektrum och flimmer inte spelar någon större roll, och ljuspunkter som var och en har relativt låg effekt. Lysrör använder man för allmänbelysning samt där det ställs stora krav på ljuskvalitet.
LED är också att föredra i armaturer som ska klara ett mycket stort temperaturområde (t ex gatubelysning och belysning i kallförråd), lysrör lyser som bekant svagt i kyla eftersom kvicksilvrets ångtryck är så kraftigt temperaturberoende. Vid sträng kyla sker det mesta av gasurladdningen i ett lysrör i argon, som inte lämnar något UV-ljus som kan sätta fart på lyspulvret.
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
Se www.kemi.se/global/lagar-och-regler/kifs...-med-kifs-2018-1.pdf , sida 38-44, för närmare uppgifter om hur mycket kvicksilver som är tillåtet i vilka sorters lysrör.
Är inte lysrör med k ...
Kategori: Elmaterial
emo
Eric Lander skrev:
Ett vanligt lysrör måste bytas fem gånger innan ledröret ens börjar tappa ljusstyrka, har läst på lite om dem. När det vanliga kvicksilver-röret är svart i ändarna drar det ännu mer ström. Det enda som blir svårt att tävla med är inköpspriset men det kommer återupprepas under lysrörets livstid så det går nog jämt ut. Om man glömmer att det kostar att byta lysrör hela tiden och att det står mörkt emellanåt. Annars slår de inte lysrör.


Helt fel. I en lysrörsarmatur är det inte lysröret utan drivdonet som bestämmer effektförbrukningen. Ström/effektförbrukning är alltså i stort sett konstant under hela rörets livslängd, i en traditionell armatur med drossel och glimtändare är det nästan snarare så att den upptagna effekten minskar mot slutet av rörets livslängd.
Svärta i ändarna spelar ingen roll för rörets ljusutbyte, men vad man däremot ska se upp med är om röret längs hela sin längd börjar bli brunaktigt snarare än vitt, eller om lyspulvret på glasets insida börjar verka grovkornigt och flagnande.

Nu har ju LED för belysning funnits så pass länge att man tydligt har sett åldringsfenomen hos en del typer. Och det finns många fall av undermåliga LED-belysningar som inte ens når upp till livslängden hos ett halvdant lysrör. En del typer börjar ge konstigt färgspektrum efter några år (den som åker mycket med svenska regionaltåg av typ X60-X61-X62 har säkert kunnat notera detta), i andra fall - i synnerhet LED-lampor och armaturer uppbyggda med många små ytmonterade LED - så slocknar de en efter en med tiden, i synnerhet om ventilationen har varit dålig så att drifttemperaturen blir i högsta laget. Många LED-drivdon är tvivelaktigt konstruerade med t ex för höga drifttemperaturer, elektrolytkondensatorer som torkar ut i förtid, allmänt osäkra konstruktioner som går sönder då och då. Ibland känns det som om LED-drivdonens tekniska nivå är idag är som nivån på switchade nätdelar i tv-apparater för 40 år sedan.
Lysrörsarmatur restu ...
Kategori: Belysning
emo
Förutom alla osäkerheter när det gäller ostandardiserade mätmetoder, tillverkare som "förbättrar" siffrorna av marknadsföringsskäl mm, så måste man ju också ta hänsyn till spridning mellan olika exemplar av samma slags ljuskälla eller armatur - och man kanske också måste fråga sig om den siffra på ljusflöde som tillverkaren anger är ett garantivärde (dvs att alla levererade exemplar garanteras nå upp till minst detta ljusflöde/ljusutbyte vid leverans), eller om det är ett medel- eller medianvärde, dvs att ett större parti armaturer i genomsnitt når upp till det uppgivna värdet, men bland armaturerna finns både bättre och sämre exemplar.

En sak till som är värd att tänka på är åldring. Det är knappast troligt att ljusflödet ökar allteftersom under armaturens livslängd, snarare tvärt om.

Och en tredje sak är hur drivdonet är konstruerat, om det är stabiliserat på ett eller annat sätt eller om ljusflödet kommer att variera med nätspänningsändringar, vissa konstruktioner kan nog vara känsliga för kurvform/övertonshalt även om nätspänningens effektivvärde är konstant.
Hur vet man att Lume ...
Kategori: Belysning
emo
Eric Lander skrev:
Kvicksilver förbjöds 2015.


I vilket land och i vilket sammanhang skulle ett kvicksilverförbud ha införts just 2015?
Så vitt jag vet så infördes det "stora" kvicksilverförbudet i Sverige 2009 , men redan tidigare slutade kvicksilver att användas i el- och elektroniksammanhang bl a som följd av EU:s RoHS-direktiv som trädde i kraft 2006. Än idag är det inom vissa gränser tillåtet att tillverka och sälja lysrör, lågenergilampor mm som innehåller kvicksilver.
Oavsett förbud så kommer man inte ifrån kvicksilverutsläpp som orsakas av redan befintligt kvicksilver, utvinning av naturresurser där kvicksilver ingår naturligt som förorening mm.
Earth hour
Kategori: Belysning
emo
Nu har jag tittat i det där numret av Aseas tidning. Och den är nog äldre än jag trodde. Det finns bild på en generator i serie G13 från 1926 och den ser klart modernare ut, med kullager och allmänt lite modernare design på lagersköldar mm. Just serie G12 nämns inte i texten, men det verkar som om G14 tillverkades under första världskriget och senare ersattes av G13.
En ny gissning beträffande årtal är 1910-1915.

När det gäller vikt så finns viktangivelser för 50 kVA-generatorer för 600 r/min i serie G14 och G13, de väger 920 resp 840 kg. Eftersom generatorn i det här fallet har högre varvtal och färre poler, så är det troligt att den är något lättare. 600-700 kg är alltså inte orimligt.
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
emo
Jag är ganska säker på att G12-serien nämns i historiken över generatortillverkningen som finns i det nummer av Aseas tidning som gavs ut till 50-årsjubileet 1933.
Skulle gissa på sent 1920-tal.
Jag har för mig att det var i maj 1933 som Aseas direktion beslöt att inget tryckt material med svastikan på fick skickas ut till kunder eller användas utanför företaget, och förmodligen gällde det även typskyltar på maskiner.
Gammal ASEA generato ...
Kategori: Elhistoria
emo
När det gäller säkringar - vare sig smältsäkringar eller dvärgbrytare - som är tillverkade enligt IEC-standarder (som är i praktiken identiska med t ex äldre DIN, SEK m fl), så kan man lugnt belasta dem upp till märkström utan att någonsin riskera okynnesutlösning.

Men det är en annan sak med säkringar enligt amerikanska standarder (UL), de är märkta med 10-20 % högre ström än vad samma säkring skulle ha märkts med enligt IEC. Så i USA och andra länder dit de standarderna har spritt sig, är man van att aldrig lägga på kontinuerlig last motsvarande säkringens märkström.
Kan det tänkas att den där montören har tittat på amerikanska youtubeklipp och fått dimensioneringsråd därifrån på hjärnan?
Dimensionering preci ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Strömangivelsen för typskylten gäller ju strömmen i varje fas då motorn är ansluten till ett trefasnät. Men nu när du matar den med enfas, så kommer ju den enda kretsen som är inblandad att även få en del av den ström som annars hade gått i den tredje fasen.
Prova att inte mäta ström i ledningarna till motorn, utan bryt upp D:et och mät strömmen i varje lindningsfas för sig, så kommer det nog att stämma bättre.

Sen bör man ju komma ihåg att en trefasmotor som är lindad med 120° avstånd mellan faserna, aldrig kommer att gå riktigt bra som enfasmotor med kondensator. Med kondensator kan ju fasförskjutningen bli maximalt 90°. Det räcker till för att motorn ska kunna starta av sig själv och gå någotsånär bra, men den kommer aldrig att gå under ideala förhållanden med kondensator hur man än provar ut kondensatorvärdet.
Koppla om Elmotor ti ...
Kategori: Elmotorer
emo
Det brukar inte vara helt lyckat att varvtalsstyra asynkronmotorer med startkondensator, med en vanlig enkel fasvinkelstyrande anordning. Risk finns att de kraftiga övertonerna från den orsakar resonans med startkondensatorn och motorlindningarnas induktans vid vissa driftförhållanden, och i värsta fall kan resonansen ge så höga toppspänningar att kondensatorn eller lindningarna inte tål det i längden.
Det finns bra anledningar till att t ex ventilationsaggregat med enfas asynkronmotorer sällan använder en fasvinkelstyrande varvtalsreglering utan istället har en sparkopplad transformator med flera uttag som kopplas in ett i taget, så motorn alltid får sinusformad spänning.

I just det här fallet skulle jag nog föreslå att man tar en titt med oscilloskop på spänningen över den lindning som ligger i serie med startkondensatorn, och ser hur den ser ut vid olika inställningar på varvtalsstyrningen och olika belastningar hos motorn (kolla vad som händer medan den varvar upp resp varvar ner efter en plötslig ändring av inställningen).
Koppla om Elmotor ti ...
Kategori: Elmotorer
emo
Sitter drivdonen fastskruvade mot t ex jordade plåtar, eller är sekundärkretsarna jordade?
Om isolationsprovningen sker med växelspänning så kan det ju i så fall vara kapacitiv läckström (alltså egentligen reaktans snarare än resistans) som visar sig.
Ett sätt att avgöra den saken är om man kan göra isolationsprovet vid flera olika frekvenser, då bör det bli ett sämre värde vid den högre frekvensen. Har man exempelvis mätt upp 10 Mohm vid 50 Hz så bör det bli 20 Mohm vid 25 Hz eller 5 Mohm vid 100 Hz.
Sämre Isolationsvärd ...
Kategori: Mätteknik
emo
Om det är en anslutningskabel som sitter fabriksmonterad på en CE-märkt maskin, så är det maskintillverkaren som tar ansvaret för att ha valt kabelarea enligt tabellen i gällande produktstandard för just det slaget av maskiner (förmodligen EN 60335-1 samt -2-någonting för en diskmaskin).

Om inte tillverkaren har skrivit i installationsanvisningarna för maskinen att den måste säkras av klenare än 25 A, så är det bara att koppla in med befintlig kabel och befintliga säkringar.
Ansluta med tunnare ...
Kategori: Elinstallationer
emo
Byt inte relät förrän du har bevisat att det är fel på det som sitter där. Prova t ex att koppla spolen i serie med ett elvärmeelement på ca 1000 W och mata alltsammans via en dimmer eller vridtransformator, öka spänningen långsamt, mät strömmen genom spolen under tiden och se efter om det slår till och slår från vid rimlig ström.

Vill man köpa ett sådant relä nytt så tror jag inte man hittar det hos Elfa eller någon elgrossist, utan man får köpa det som reservdel till någon värmepump eller liknande maskineri som har ett liknande fabriksmonterat. Ofta är det nog enklast att inventera ett lager av elskrot för att hitta ett lämpligt relä. Samma sak med klixonkontakten, man får se den som ett tillbehör till en specifik typ av elmotor.
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
emo
Relät från Elfa fungerar inte här eftersom det har en högohmig spole som är gjord för att matas med full nätspänning.
Ett startrelä för en enfas asynkronmotor har en lågohmig spole (få varv med grov tråd) som är kopplad i serie med motorns driftlindning och känner av dess strömförbrukning. Som jag skrev tidigare, är det viktigt att relät är anpassat för motorn så att det slår ifrån i rätt ögonblick under startförloppet när strömmen har sjunkit lagom mycket.
Liknande startreläer kan man hitta på t ex gamla kylkompressorer med effekt i ungefär samma storleksordning som pumpmotorn (äldre luftvärmepumpar, butikskylaggregat mm) och på en del andra maskiner med enfas asynkronmotorer av liknande typ (oljebrännare, pelarborrmaskiner mm).

Klixonkontakten som sitter där är inte en termostat utan en strömkännande anordning med tidsfördröjning genom bimetall. Den påminner mer om ett motorskydd eller dvärgbrytare till funktionen än om en termostat.

Kondensatorn blir säkert bra.
Startlindning vatten ...
Kategori: Elmotorer
Mer
Tid för att skapa sida: 0.45 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa