fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Riskanalysblankett för elektriker
(1 visning) (1) Gäst
 • Sida:
 • 1

ÄMNE: Riskanalysblankett för elektriker

Riskanalysblankett för elektriker 16 jun 2016 20:26 #1

 • Per
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Färsking
 • ABL
 • Inlägg: 22
Jag är ute efter en förtryckt blankett eller block för riskhantering som passar för elektriker.
Har letat på nätet men inte lyckats hitta nåt bra. Har någon tips på var man kan få fatt på sånna. Är inte medlem i Eio

Re: Riskanalysblankett för elektriker 16 jun 2016 22:06 #2

 • Richard
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Expert
 • ABL verksam i Stockholm
 • Inlägg: 658
Excel.
Du skapar det på 15 min...

Risker. Höjd, batterirum, kemikalier, ställverk, bassäng. Bara att skriva upp alla eventuella risker.

Men man gör en specifik per arbetsplats.

Re: Riskanalysblankett för elektriker 17 jun 2016 20:30 #3

Naturligtvis ska alla risker hanteras, till exempel fall och kemikalier.
Men vad är en elektrisk riskkälla?
Av det allmänna rådet till föreskrifterna framgår följande:
I elsäkerhetsplaneringen bör ingå att
–...
– identifiera riskkällorna ...

Om man under mätning och felsökning inte längre kan klara IP2X är det då en riskkälla när spänningen är 230 V?
Om man har exponerade spänningssatta delar som har ett överströmsskydd med märkström 63 A eller högre, finns då risk för brännskador på grund av ljusbåge?

Om nu detta är elektriska riskkällor vilka blir då åtgärderna?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Mats Jonsson
Elsäkerhet i praktiken Elsäkerhetsingenjör

Re: Riskanalysblankett för elektriker 18 jun 2016 22:38 #4

 • Per
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Färsking
 • ABL
 • Inlägg: 22
Jag söker egentligen förtryckta smidiga block som kan bära med sig i fickan. Vi har riskanalysblock på jobbet men de passar inte vårat ändamål särskilt bra. Visst. . Egenhändigt gjorda riskanalyser på A4 funkar utmärkt på lite större jobb men när man jobbar som industrielektriker och gör ett antal mindre jobb per dag ofta nära spänning måste det vara smidigt . Annars blir inte analysen skriftlig. Det är tyvärr den bistra verkligheten.
Senast redigerad: 19 jun 2016 08:10 av Per.

Re: Riskanalysblankett för elektriker 19 jun 2016 06:24 #5

 • Marcus
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Senior
 • Inlägg: 297
Hej!

Vi använder dessa på vår industri.

www.ssg.se/Om-SSG/Press-och-media/Nyhete...hetshanteringsblock/

Finns direkt att fylla i på webben också...

m.ssg.se/

"Riskinventering" Går att maila den också för att dokumentera den.

Re: Riskanalysblankett för elektriker 19 jun 2016 08:25 #6

 • Per
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Färsking
 • ABL
 • Inlägg: 22
Mats Jonsson skrev:
Naturligtvis ska alla risker hanteras, till exempel fall och kemikalier.
Men vad är en elektrisk riskkälla?
Av det allmänna rådet till föreskrifterna framgår följande:
I elsäkerhetsplaneringen bör ingå att
–...
– identifiera riskkällorna ...

Om man under mätning och felsökning inte längre kan klara IP2X är det då en riskkälla när spänningen är 230 V?
Om man har exponerade spänningssatta delar som har ett överströmsskydd med märkström 63 A eller högre, finns då risk för brännskador på grund av ljusbåge?

Om nu detta är elektriska riskkällor vilka blir då åtgärderna?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB


Det är ett svårt läge Mats. I våran anläggning stöter vi på detta problem ofta. Ibland flera gånger varje vecka, både dag och natt. man kan förebygga problemet genom att använda långa testsladdar och göra facket spänningslöst mellan förflyttning av mätprober. Problemet blir ju hur man löser uppgiften med skåpdörren och testsladdarna som lär hamna i klämm. Eventuellt kan man lösa uppgiften genom att lyfta golvet och trä sladdarna genom botten på skåpet och upp genom den borttagna golvskivan. Denna metod använder vi vid felsökning i ställverksfack. Den stora risken i arbetet blir i stället manövrering av säkringslastbrytaren mellan varje mätning. Detta har vi nu löst genom att i stället bryta ner hela ställverket med högspänningbrytarens fjärrmanöver.

Tror någon att detta är sant? Nej ... Det är det naturligtvis inte. Vad har du för förslag till oss Mats? Det absolut minsta man kan göra är åtminstone se till att rätt skyddsutrustning används. Med visir ,hjälm kläder skor och rätt instrument nära tillgång till hjärtstartare och utbildning i HLR. Samt att man alltid jobbar två och två. Vilket också ibland kan vara svårt att få till stånd.Har man inte personsäkra ställverk med ljusbågsvakter får man trycka på så det ordnas.

Ibland undrar man över ifall det är värt att jobba med det här yrket. Det känns som man måste ha turen vid sin sida för att man ska komma hem med hälsan och livet i behåll. Så borde det inte behöva vara.

En sak som kan poängteras är hur viktigt det förebyggande underhållet är . Byta ut komponenter i rätt tid kan faktiskt göra stor skillnad för våran säkerhet
Senast redigerad: 19 jun 2016 09:48 av Per.

Re: Riskanalysblankett för elektriker 19 jun 2016 10:38 #7

 • Richard
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Expert
 • ABL verksam i Stockholm
 • Inlägg: 658
Gör egna block... egen logga mm.

Börja med typ vistaprint. Funkar det så lämnar du den till ett lokat tryckeri...

Re: Riskanalysblankett för elektriker 20 jun 2016 14:34 #8

Tack för ditt inlägg Per.
Du svarar faktiskt en hel del själv på frågan vad man kan göra när man inser vilka risker vi måste hantera.

Först så anser jag att mindre än IP 2X utgör en riskkälla som i normalfallet måste åtgärdas. Här är det ju riskerna för strömgenomgång som måste hanteras och då är isolerande handskar en bra lösning. De allra flesta strömgenomomgångsolyckor med fackkunniga personer som huvudrollsinnehavare sker från en hand till andra handen eller annan kroppsdel. Så att använda isolerande handskar förändrar sannolikheten för strömgenomgång till närmast osannolik. Se figur H2 i SEK handbok 446 om säkerhet vid arbete. Detta kan ju gälla vid funktionskontroller såsom felsökning genom mätning.

Det andra vi måste identifiera är ju risken för brännskador på grund av ljusbåge.
När kan det uppkomma farliga ljusbågar? Ja, i avsaknad på bättre vetenskap så brukar då jag säga att om anläggningen skyddas av ett överströmsskydd med märkström 63 A eller större så utgör detta en riskkälla som måste hanteras. Ett sätt att eliminera riskkällan är att tillämpa arbetsmetoden arbete utan spänning. Men vid funktionskontroller såsom mätning kan det vara svårt att börja med att ta bort riskkällan. Då får man i stället använda personlig skyddsutrustning.
Glasgon.png

Vi har ju kläder i vår bransch som ger visst skydd mot effekterna av ljusbågar. Dessa kläder har normalt heller inga metallknappar och liknande som kan utlösa en ljusbåge. Åtminstone bör man ha skyddsglasögon eller ännu bättre ett visir som skydd för hela ansiktet. De lite modernare isolerande handskarna har en relativt hög tålighet mot ljusbågar som ger ett visst skydd mot brännskador på händerna. Man kan förhindra kortslutning och därmed uppkomst av ljusbåge genom att använda mätspetsar med inställbar spetslängd. Dubbelisolerade mätsladdar kan även utgöra skydd mot kortslutning.

Per skrev: "samt att alltid jobba två och två". Eller som någon annan uttryckt det för mig; att inte vara ensam på arbetsplatsen. Men hur tänker man då? Vad ska den andra personen tillföra?. Jag har tittat på en olycka som inträffade för ett par månader sedan. Det gäller säkringsbyte i ett kabelskåp med öppna skenor. Här har man gjort en övergripande riskhantering och sagt att arbetet inte får utföras av person som är ensam på arbetsplatsen. Okey. Men vad ska den andra person nu tillföra? Arbetet startar med att en ensam montör identifierar ett problem; en säkring har löst ut. Eftersom att arbetet nu är farligt så kallas en montör till ut till arbetsplatsen. Nu är man alltså två på arbetsplatsen. Vilka riskkällor har man nu eliminerat eller minskat med att vara två? Är det risken för strömgenomgång? Eller är det risken för brännskador? Jag undrar hur arbetsgivare och arbetstagare resonerade.

Om man stannar upp en liten stund och tänker efter. Ett vanligt angivet skäl till att man vill vara två är om det händer något. Okey. Arbetet innebär stor risk för strömgenomgång så därför har jag som chef beslutat att sända två montörer, en som byter säkringen och en med en hjärtstartare. I fall det inte hjälper med hjärtstartare så utser vi "Kalle" till säkringsbytare för han har inga barn att försörja. Håller det resonemanget? Kommer jag som chef att frias på det sätt jag nu hanterat risken?

Om vi återvänder till säkringsbytet. Vad är största risken? Är det strömgenomgång? Eller är det risken för brännskador som effekt av ljusbåge? Om man använder ett patronmanöverdon avsett för knivsäkringar så är i alla fall min uppfattning att risken för strömgenomgång är väldigt begränsad medan risken för ljusbåge är relativt stor i denna typ av skåp. Det är ju inte bara skåpet som är gammalt. Även de anslutna kablarna är ju gamla så jordfel eller kortslutning är ju tänkbara orsaker till varför säkringen löst. I vart fall så slutar historien om säkringsbytet på följande sätt. Efter en viss felsökning beslutar man sig för att återställa ny säkring. Vid anbringandet av säkringen uppstår en ljusbåge och två personer brännskadas. Hur lyckad var riskhanteringen i detta fall? Jag vill understryka att denna olycka inte på något sätt är unik. Det har hänt alltför många gånger att åtgärden "två man" fått som resultat att två personer skadas.

Det visar sig också att ingen hade ansiktsvisir och den som byter säkringen hade en vintervante. Vintervante? Låter inte så där väldigt bra med tanke på de elektriska riskkällornas egenskaper. Vad var syftet med att använda en vintervante? Om det var för att skydda mot effekterna av en ljusbåge så hade väl en bra isolerhandske i kombination med skinnhandske varit bättre.

När man kommer fram till att arbetet ska utföras av minst två personer måste man tydliggöra vad den andra personens roll är på arbetsplatsen, på vilket sätt kan denna person höja säkerheten? Vid kopplingsarbete kan den andra personens uppgift vara att kontrollera att kopplingarna sker i rätt ordning. Men hur ska denna person förhindra uppkomsten av ljusbåge eller förhindra strömgenomgång? Edit: Det är först när vi vet vad den andra personen har för uppgift som vi kan bestämma vilken kompetens som erfordras för uppgiften.

Vi måste generellt bli bättre på att identifiera de elektriska riskkällorna och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra eller minska konsekvenserna vid en oönskad händelse.

Det sista Per skriver om förebyggande underhåll är också viktigt. Det är naturligtvis bättre och många gånger säkrare att kunna byta komponenter under planerade förhållanden än som ett haveri. Att i förväg kunna informera driften om stopptider, att ha arbetsledning på plats, att planera för lämplig personal med specialister som har rätt utrustning är naturligtvis bättre än att stoppet sker oplanerat när man står där ensam mitt i natten och inte har tillgång till lämpliga resurser eller inte vet vilka befogenheter man har.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö AB
Mats Jonsson
Elsäkerhet i praktiken Elsäkerhetsingenjör
Senast redigerad: 20 jun 2016 16:19 av Mats Jonsson.
Följande användare (n) sa tack: Ronnie Lidström, Rikard Ågren, Bo Siltberg, puttrix, Reijo Eriksson, Per

Re: Riskanalysblankett för elektriker 22 jun 2016 05:55 #9

 • Per
 • ( Användare )
 • OFFLINE
 • Färsking
 • ABL
 • Inlägg: 22
Scenariot du beskriver med de två montörerna väcker lite funderingar . Det får ju inte varaså att man väljer att ta en större risk just för att man är två. Fanns det en skriftlig riskanalys tillgänglig i ditt fall Mats.
 • Sida:
 • 1
Tid för att skapa sida: 0.34 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa